Snelle infoschaatsen.jpg

Om goede informatie te ontsluiten is lastig. U kunt de zoekfunctie gebruiken, maar op deze pagina vindt u een handig overzicht, waarbij u op trefwoord snel doorgestuurd wordt naar de juiste pagina.

Aanmelden leerling - Uitleg hoe u uw kind aan kunt melden.

Algemeen - Kort overzicht van de historie van de school.

Extra verlof - Regels en wetgeving omtrent extra verlof

Klachtenprocedure - Regels en afspraken wat betreft klachten en meldingen

MR - Informatie over de medezeggenschapsraad.

Ouderraad - Informatie over de ouderraad.

Prikblad - Een overzichtsblad met praktische informatie (tel. e-mail etc).

Resultaten - Verantwoording van resultaten van de school.

Samenwerking - Korte uitleg over de samenwerking met de Heilighartschool.

Team - Korte informatie over het team

Waar staan wij voor? - Missie en visie van de school.

Zorg - Uitleg hoe de zorg is georganiseerd.