ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

МАРГАНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

« 12 » липня 2017 року                                                                            № 212

Про затвердження заходів з енергозбереження

та енергоефективності 

З метою забезпечення ефективного та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, скорочення бюджетних витрат на використання енергоресурсів, удосконалення системи енергоменеджменту, підвищення культури енергоспоживання, скорочення витрат енергоресурсів, удосконалення обліку та контролю за їх витратами, втілення комплексу заходів для реалізації потенціалу енергозбереження,  відповідно до Закону України «Про енергозбереження», постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів», положень Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 1071-р, рішення обласної ради від 26 вересня 2014 року № 561-27/VI  «Про Стратегію розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року»

 НАКАЗУЮ:

            1. Затвердити План заходів з енергозбереження та енергоефективності  відділу освіти Марганецької міської ради (додається).

        2. Встановити персональну відповідальність керівників закладів освіти за стан і реалізацію заходів з енергозбереження та енергоефективності.

        3. Керівникам закладів освіти:

        3.1. Розробити та затвердити план заходів з енергозбереження та енергоефективності та надати копії розроблених заходів до відділу освіти до 01.08.2017 р..

        3.2. Призначити наказом відповідального за стан і реалізацію заходів з енергозбереження та енергоефективності.

        3.3. Встановити жорсткий контроль та відповідальність за споживання енергоносіїв в межах виділених обсягів фінансування та у натуральних  показниках,  не допускати перевитрати.

        3.4. Вжити заходів щодо дотримання режимних графіків проведення навчально-виховного процесу з метою максимального зменшення втрат тепла та електроенергії.

        3.5.         Інформацію про виконання заходів надавати до відділу освіти до кінця 2017 року до 3-го числа місяця, наступного за звітним.

        4. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, що мають власні котельні (ЗОШ № 5 – Гавронська Н.М., ЗОШ № 7 – Кузуб О.М.):

        4.1. Здійснювати раціональне використання палива власних котелень в осінньо-зимовий період під час проведення опалювального періоду підпорядкованих закладів.

        4.2. Підтримувати обладнання котелень в належному технічному стані, своєчасно і в повному обсязі здійснювати поточні та профілактичні ремонти.

           5. Оприлюднити даний наказ на офіційному веб-сайті відділу освіти та        КУ «МММК».

           6. Відповідальність за виконання цього наказу покласти на керівників закладів освіти, координацію – на  головного бухгалтера Буланову Ю.С. та начальника господарчої групи Гаврилова С.М., контроль залишаю за собою.

Начальник відділу освіти                                               В.КОСТРИКІНА

Додаток

до наказу відділу освіти

Марганецької міської ради

від 12.07.2017 р. №  212

План заходів

з енергозбереження та енергоефективності відділу освіти

Марганецької міської ради

№ п/п

Зміст заходу

Термін виконання

Виконавець

1.

Забезпечити широке інформування педагогічного та обслуговуючого персоналу закладів освіти, учнів шкіл щодо ощадливого енерговикористання та енергозбереження

постійно

Відділ освіти,

керівники закладів освіти

2.

Розробити, затвердити та виконати конкретні заходи зенергозбереження по кожному закладу освіти

до 1 вересня

Керівники закладів освіти

3.

Здійснення постійного моніторингу споживання енергоносіїв по кожному закладу освіти

постійно

Керівники закладів освіти

4.

Обрахувати та довести до відома керівників закладів освіти ліміти на споживання електричної, телової енергії та води

до 1 вересня

Відділ освіти

5.

Визначення переліку обладнання з низьким значенням коефіцієнту корисної дії, яке під час експлуатації призводить до перевитрат паливно-енергетичних ресурсів, з метою подальшої його заміни

постійно

Керівники закладів освіти

6.

Повна заміна в закладах освіти ламп розжарювання на сучасні енергоефективні освітлювальні прилади  

постійно

Керівники закладів освіти

7.

Передбачити відключення від опалення площ, які тимчасово не використовуються в навчально-виховному процесі

постійно

Відділ освіти,

керівники закладів освіти

8.

Проведення моніторингу споживання теплової енергії в закладах освіти відповідальними особами

щодня під час

опалювального періоду

Керівники закладів освіти

9.

Встановити постійний контроль за споживанням енергоносіїв по кожному закладу освіти, проводити аналіз діяльності закладів щодо раціонального використання енергоресурсів на нарадах керівників

постійно

Відділ освіти

10.

У разі виходу приладу обліку енергоносіїв із ладу, вжити негайних вичерпних заходів по його ремонту або заміні

постійно

Керівники закладів освіти

11.

Протягом канікулярного періоду (весна-осінь) закладам освіти направляти звернення до теплопостачальної організації щодо можливості припинення (обмеження) подачі теплоносія

постійно

Керівники закладів освіти

12.

Підвищення енергетичної ефективності будівель закладів освіти. Для утеплення приміщень виконати роботи:

- ущільнення дверних отворів;

- ущільнення вікон спеціальними мастиками та будівельними силіконами;

- ущільнення фрамуг, які повинні відкриватись згідно санітарних норм;

- проводити засклення віконних отворів не менше ніж в 2 шари;

- утеплення труб теплопостачання в підвальних приміщеннях, де можлива велика тепловіддача.

постійно

Керівників закладів освіти

13.

Щорічно виконувати  промивку та гідравлічне випробування систем теплопостачання

до 1 вересня

Відділ освіти,

керівники закладів освіти

14.

Створення та постійне поновлення бази енергозберігаючих проектів. Пошук та залучення джерел фінансування для впровадження цих проектів (кошти державного бюджету та приватних інвесторів, донорські кошти, гранти тощо)

постійно

Керівники закладів освіти

15.

Проведення заходів з популяризації енергозбереження, які спрямовані на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності та обмін досвідом у сфері енергозбереження шляхом участі в робочих зустрічах, семінарах, форумах, конференціях, «круглих столах»

постійно

Керівники закладів освіти