Published using Google Docs
Køreseddel
Updated automatically every 5 minutes

Undertegnede har:

Dato:

Kørt for:

Hold:

Til udekamp i:

By:

Kørte kilometer:

Km:

 

Navn:                                      ________________________________________

 

Adresse:                                  ________________________________________

 

Postnr. + by:                           ________________________________________

 

Bilens reg.nr.:                         ________________________________________

 

 

Jeg ønsker afregnet: (sæt kryds)                    

                                                            

_______            Overfør til min konto:        reg.nr: ______   Kontonr. ___________________

_______            Beløbet samles ind af holdets træner

 

 Dato og underskrift:               ________________________________________

 

 Regler for udbetaling af kørepenge i forbindelse med kørsel til udekampe:

 

  1. Der udbetales kørepenge for kørsel med spillere, trænere og holdledere til udekampe
  2. Der udbetales kørepenge til maksimum 4 biler til hver udekamp
  3. Senest 5 dage efter kørsel skal køreseddel være afleveret i kassererens bakke i klubhuset. For køresedler der afleveres senere, vil der ikke ske afregning
  4. Udbetaling vil ske samlet efter sidste kamp i foråret og igen efter sæsonafslutningen. Er det samlede beløb for en modtager under kr. 50,- vil udbetaling ikke ske
  5. Der udbetales kr. 1,00 pr. kørt km.
  6. Køresedlen SKAL udfyldes af den, der har kørt. Køresedler udfyldt af holdets trænere, holdleder eller andre accepteres ikke.