iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1951 / február / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1951. február

Összeállította Polónyi Zsolt (2018.)

Február elsején hatályba lépett a munka törvénye, viszont az ágazati kollektív szerződések hatályukat vesztették.Február 5 - 10 között Parlamenti választások Aranyparton, ahol a Népi Konvenció Párt (CCP) a 38 vidéki és község tanácsi mandátumból 34-et szerez meg.Tizenhetedikén a Pravda közölte azt a Sztálinnal készített interjút,melyben kijelenti: nem tartja elkerülhetetlennek az újabb világháborút. 25-én az MDP megtartja II. kongresszusát, a kongresszusi határozat az “osztály harc éleződését” hangsúlyozza, és a “kommunista vas fegyelem” megerősítését szorgalmazza. Február 28-án kormány rendelet születik a zsír- és szappan jegyek bevezetéséről.

E hónap jelentős Európa szempontjából is, 2. hetében, 8.-án  az amerikai kongresszus elvben hozzájárul amerikai csapatok Európába küldéséhez,február 12-én apró lengyel-szovjet galíciai terület csere történik a San forrás vidékén. 15-én  Párizsban megnyitják az európai hadsereg felállításával foglalkozó, a francia kormány által összehívott konferenciát.Február 21-24 között a Csehszlovákia Kommunista Pártja (CSKP) KB ülése kizárja a pártból a „burzsoá nacionalizmus” képviselőit – Gustáv Husákot és társait – és döntést hoz az öt éves terv feladatainak és terv számainak növeléséről.

1951 februárjában a koreai háborúban is történtek jelentős,meghatározó momentumok. Február 11-én a kínai csapatok megtámadták közép-koreát. Február 21. napján az amerikaiak folytatták Han-menti támadásukat (KILLER hadművelet). Február 28-tól Han-tól délre az északi egységek minden ellenállása megszűnik.

Az Egyesült Államok tehetségei is megfitogtatták képességeiket ez év 2. hónapjában ugyanis Február 3-án, 10-én, 17-én, 24-én Bestseller,heti top listás dal lett Patti Page által énekelt “Tennessee Waltz” című zene szám. A zenét szerezte  Pee Wee King, szövegét írta  Redd Stewart.

Népszerű Film megjelenések 1951 februárjában:

“Egy falusi plébános naplója” - Február 7 (Franciaországban) - Rendezte Robert Bresson.

“Csoda Milánóban” - Február 8 (Olaszországban) - Rendezte Vittorio De Sica  

“Pandora and the Flying Dutchman” - Február (pontosabb adat nincs)  - Rendezte Albert Lewin

        Néhány negatív és pozitív dátum,amik történelmet írtak 1951 februárjában. Február 4. és 8. között profi sebészek eltávolítottak 96 órás operáció során egy ovarian cyst-at Gertrude Levandowski-ból Chicago-ban. Súlyának majdnem felére lefogyott, az utolsó bejegyzett test súlya 140 kg volt. Egy Pennsylvania Railroad utasszállító vonat kisiklik Február 6-án Woodbridge Township, New Jersey közelében, 85 halálos áldozatot és több mint 500 sebesültet szenvedett el Amerika, megírva az egyik legbrutálisabb balesetet az emberiség történelmében. Február 12-én Muhammad Reza Shah feleségül veszi Soraya Esfandiary-Bakhtiari - t. Február 19-én Jean Lee volt az utolsó nő,akit kötél általi halállal bűntettek Ausztráliában,mert 2 “munkáltatójával” (prostitúció) megkínzott és meggyilkolt egy 73 éves könyvtárost. Február 25-én megnyílnak az első Pan American Games (Pan Amerikai Játékok) Buenos Aires városában. 1951 február 12-én Bajor Gizi,magyar színésznő életét veszti.

Havilapszemle

ÉPÍTÜNK

a Magyar írók Szövetsége debreceni csoportjának folyóirata

1951. Tavasz - II. ÉVFOLYAM - 1. szám

 

TARTALOM 

Fábián Sándor: Új földbe hull a mag (filmnovella)

Komjáthy István: Zengő Hortobágy (vers)

Delly József: Ötvennégy hónap a reakció börtönében (napló)

Boda István: A Tiszaparton; Borsos József: A bányász fia; Fülöp György: A Terv; Szállási Árpád: Tavaszi boldogság; Bihari Sándor: Tavaszi dal

Marjai Márton: Bíró Márton tehene (egyfelvonásos)

Juhász Róbert: Levél író bajtársaimhoz (vers)

Juhász Géza: Visszatért a nap (versfordítás)

Balogh László: Jelentés (vers)

Helmut Mauthner — Kardos Pál: Gyermeknapra (versfordítás)

Molnár J. Jenő: Fény ragyog bennünk (vers)

Új Rezső: Gyakorlaton (vers)

Kanizsai László: Kispolgárok (regényrészlet)

AKIK ELŐTTÜNK JÁRNAK

Szovjet vendégek az Irókongresszuson (C. Nagy Róza)

Mit tanultunk a Moiszejev Együttes debreceni bemutatójából (Varga Gyula)

ÚJ ORSZÁG ÉPÜL

Soltész István: Mintha most kezdődne az élet

HALADÓ HAGYOMÁNY

Julow Viktor: Fazekas Mihály születésének 185. évfordulójára

SZEMLE

Vidéki írók a Szovjetunióban (ford.: I. E.)

Kardos Pál: Nagy Lajos: 1919 május

Durkó Mátyás: Fiatal írók anthológiája

Koczogh Ákos: Cervantes: Don Quijote

Kiss Tamás: Négy könyv (Shelley, Mickievicz, Nyekraszov, Eminescu válogatott költeményei)

Kádár Zoltán: Ék Sándor: A XIX. század nagy orosz realista festői

Bogáti József: Debrecen zenei élete ősztől tavaszig

Kiss Antal: A Csokonai Színház a szocialista feljődés útján

M. J.: Képzőművészeti életünk

Marjai Márton: Feladatok, témák

A Magyar Írók Szövetsége debreceni csoportjának megalakulása.

A szerkesztőség hírei

Napi események

február 1. - Hatályba lépett a munka törvénye, viszont az ágazati kollektív szerződések hatályukat vesztették.

február 3. - Bestseller,heti top listás dal lett Patti Page által énekelt “Tennessee Waltz” című zene szám. A zenét szerezte  Pee Wee King, szövegét írta  Redd Stewart.

február 4. - Elkezdődik egy 96 órás operáció,mely során eltávolítanak egy ovarian cyst-at Gertrude Levandowski-ból Chicago-ban.

február 5. - A parlamenti választások elkezdődnek az Aranyparton.

február 6. - Egy Pennsylvania Railroad utasszállító vonat kisiklik Woodbridge Township, New Jersey közelében, 85 halálos áldozatot és több mint 500 sebesültet szenvedett el Amerika, megírva az egyik legbrutálisabb balesetet az emberiség történelmében.

február 7. - “Egy falusi plébános naplója” című népszerű francia film megjelenése Franciaországban.

február 8.  - Az amerikai kongresszus elvben hozzájárul amerikai csapatok Európába küldéséhez.

február 11. - A kínai csapatok megtámadták közép-koreát.

február 12. - Bajor Gizi,magyar színésznő életét veszti.

február 15. - Párizsban megnyitják az európai hadsereg felállításával foglalkozó, a francia kormány által összehívott konferenciát.

február 17. - A Pravda közölte azt a Sztálinnal készített interjút,melyben kijelenti: nem tartja elkerülhetetlennek az újabb világháborút.

február 19. - Jean Lee volt az utolsó nő,akit kötél általi halállal bűntettek Ausztráliában,mert 2 “munkáltatójával” (prostitúció) megkínzott és meggyilkolt egy 73 éves könyvtárost.

február 21. - Az amerikaiak folytatták Han-menti támadásukat (KILLER hadművelet)

február 25. - Megnyílnak az első Pan American Games (Pan Amerikai Játékok) Buenos Aires városában.

február 28. - Kormány rendelet születik a zsír- és szappan jegyek bevezetéséről.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére


02 |vissza a lap tetejére

péntek

Kronológia

A polgárdi pártszervezet száműzi az opportunizmust a névnevelők munkájából

Munkában a kongresszusért

Kivonat a napisajtó híreiből (Forrás: Népszabadság - Szabad nép 1951. február 9.évfolyam / 27. szám )

Pozsga Bertalan 350 százalékot ért el a “legjobb kongresszusi versenyző” címért folyó versenyben. A kondói bánya üzemben már a kongresszusi verseny első heteiben bevezették a melegcsákányváltást és így lehetővé vált a munka idő sokkal jobb kihasználása. Az érsekvadkerti gépállomás Krizsen-brigádja új felajánlást tett az MDP II. kongresszusára. Példamutatóan teljesítette kongresszusi versenyvállalását, végzett nyolc erőgép javítási munkáival, s most vállalta,hogy terven felül még egy traktort is kijavít. Sallai Sándor 50 koca után 356 malacot nevelt. 321 dolgozó paraszttal kötöttek talajművelési szerződést az ófehértói traktoristák így a gépállomás tavaszi munkaelőirányzatának 47 százalékát már szerződésben biztosították.

Az USA példátlan nyomására az ENSZ-ben újabb jogsértő határozatot fogadtak el a koreai kérdésben. A Kínai Népköztársaság ellen irányuló amerikai hálózattervezet végérvényesen leleplezte az USA-t, mint a koreai és más távolkeleti kérdések békés rendezésének ellenségét. Nyolcezer embert gyilkoltak meg a Hakalvuri koreai város közelében. Egyre szélesedik a népi mozgalom az USA-han és Angliában a koreai kérdés békés rendezéséért, a részvevők 80 százaléka elítélte az amerikai kormánynak azt az ENSZ-be benyújtott javaslatát, hogy a Kínai Népköztársaságot bélyegezzék meg „agreszornak.": eddig már 30 munkáspárti helyi szervezet válaszolt a horshamiaknak és jelentette be csatlakozását a határozathoz. Amerikai szülők tiltakoznak az USA elemi iskoláiban folytatott háborús hisztériakeltés ellen. A Biztonsági Tanács amerikai nyomásra levette napirendről a koreai kérdést.

Grotewohl elvtárs nyilatkozata és a népi kamara felhívása lelkes visszhangra talált egész Németországban.”A kormánynyilatkozat” - mondja a határozat - megmutatja a német népnek az össznémet kérdések rendezéséhez vezető egyetlen utat. Jena városában több mint harmincezer lakos nagygyűlésen követelte az össznémet alkotmányozó tanács haladéktalan összehívását, a népi kamara felhívása alapján. Halléban a Nácizmus Üldözöttéinek Szövetsége négyszáz békelevelet inté­zett nyugatnémetországi bajtársaihoz és a levelekhez mellékelte Grotewohl kormánynyilatkozatát és a népi kamara felhívását.

A Munka Törvénykönyve című dokumentumot megírta Apró Antal. Az üzemi kollektív szerződések bevezetése az üzemi demokrácia nagy jelentőségű kiterjesztését jelenti.

Az Oroszországi Szövetségi Szovjet Szocialista Köztársaság 1950. évi tervjelentését kiadták. Újfajta gépek és szerkezetek gyártását kezdték meg, közöttük különféle típusú fémvágó munkapadokét, nagytermelékenységű gépekét, félautomatákét. Az építő­ anyagiparban emelkedett a nyersanyagkitermelés és a munkálatok gé­pesítésének színvonala. A sütőiparban csaknem teljesen megvalósult a kenyérsütés gépesítése és növekedett a futószalagos sütőkemencék száma. A könnyűiparban jelentősen emelkedett a nagytermelékenységű gépek, csévéző automaták és önműködő szövőszékek száma, a kötszövött-, konfekció- és-lábbeli iparban kibővítették a futószalagos termelési rendszert. Az Oroszországi Szövetségi Szocialista Szovjet Köztársaság Statisztikai Hivatala közzétette a népgazdaság 1950-os tervévének eredményeit. A köztársasági és helyi ipar 1950- ben az össztermelési tervet 102 százalékra teljesítette. A munka termelékenysége a köztársasági és a helyi iparban 7.5 százalékkal emelkedett 1949-hez viszonyítva. Családok százai léptek be napok alatt a tszcs-kbe, vagy alakítottak új csoportot. A szovjet film újabb sikereket aratott.


03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források