CalexicoWOOD_K.gif

Plywood & limfog beteckningar

Plywood & gluelam Grade Rules

Plywood Sorteringar

Grading rules differ according to the country of origin. Most popular standard is the British Standard (BS) and American Standard (ASTM)

Grade

Description

A

Face and back veneers practically free from all defects.

A/B

Face veneers practically free from all defects. Reverse veneers with only a few small knots or discolorations.

A/BB

Face as A but reverse side permitting jointed veneers, large knots, plugs, etc.

B

Both side veneers with only a few small knots or discolorations.

B/BB

Face veneers with only a few small knots or discolorations. Reverse side permitting jointed veneers, large knots, plugs, etc.

BB

Both sides permitting jointed veneers, large knots, plugs, etc.

C/D

For structural plywood, this grade means that the face has knots and defects filled in and the reverse may have some that are not filled. Neither face is an appearance grade, nor are they sanded smooth. This grade is often used for sheathing the surfaces of a building prior to being covered with another product like flooring, siding, concrete, or roofing materials.

WG

Guaranteed well glued only. All broken knots plugged.

X

Knots, knotholes, cracks, and all other defects permitted.

WBP

Weather and Boil Proof used in Marine Ply. Designation replaced by EN 314-3.

JPIC Standards

Grade

Description

BB/CC

Face as BB, back as CC. BB as very little knots of less than 1/4 inches, slight discoloration, no decay, split and wormholes mended skillfully, matched colors, no blister, no wrinkle. Most popular choice for most applications.[citation needed]

Furuplywood

För furuplywood och plywood av lövträ gäller beteckningarna B, BB och X.
B står för en yta med endast mycket små kvistar. De små urfallna kvistarna och sprickorna som finns i faneret är ispacklade. Ytan är putsad.
X står för en yta med möjlighet till ett stort antal (även stora) kvistar, kvisthål och sprickor. BB är en kvalitet mellan B och X.

Byggplywood och konstruktionsplywood

Har beteckningar dels enligt ISO- och Europastandarder, dels enligt amerikanska regler. I standarderna finns en klass E som i praktiken står för fanerytor helt utan kvistar. Standarderna klassar sedan ytorna med romerska siffror I, II, III och IV.
I är klassen med minst kvistar och kvisthål. En sammanfattande beteckning för såväl fram- som baksidan kan då vara till exempel II/III. De amerikanska reglerna har (med ökande tillåten mängd kvistar) klasserna A, B, C och D. Ett P i beteckningen anger att kvisthål och sprickor lagats så att skivytan är slät.

Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Plywood, http://www.svenskttra.se/ m fl  2016.

CALEXICOWOOD AB Ängtegsgatan 6 416 56 GÖTEBORG 0701-90 83 60 info@calexicowood.se www.calexicowood.se SE556959499601