Layout NAND2 – Page

Layout на NAND2

Създайте нова клетка NAND2{layout}. От палетата с компоненти, добавете nmos транзистор

Променете ширината на гейта на 20 (размерите са в ламбда единици) и завъртете транзистора на 90 градуса с Ctrl-J.

Задайте Spice модел на транзистора и сменете името му на NMOS:  

Tools -> Simulation (Spice) -> Set Spice model

Добавете контакт между активната област и метал 1 – nAct. Сменете висичината му на 20.

Дублирайте транзистора и контакта:

Свържете компонентите (начало – ляв бутон, край –десен бутон) както е показано на фигурата:

Доближете компонентите, както е показано на фигурата:

Проверете дали не са нарушени правилата за проектиране – Tools -> DRC -> Check Hierarchically

Добавете два pmos транзистора с W=20 и spice модел PMOS. Добавете три pAct контакта (metal 1 – P-active) с висичина 20.

Свържете компонентите.

Доближете ги.

Свържете транзисторите:

Добавете контакти metal-1-polysilicon-1 и ги свържете

Направете DRC (F5) и отстранeте евентуални грешки. Добвете контакти  metal-1-metal-2

Свържете контактите и ги eкспортирайте с имена a и b. Използвайте Ctrl-E.

.

Добавете контакт metal-1-metal-2 за изхода. Свържете го и го експортирайте с име y.

Преместете контактите, както е показано на фигурата:

Добавете компонент pWell с широчина 6 и дължина 35 .

Свържете го и го доближете до транзисторите

Експортирайте контакта pWell с име gnd.

Добавете компонент nWell с широчина 6 и дължина 35. Свържете го и го експортирайте с име vdd.

Изберете портовете (един по един) и ги експортирайте (Ctrl-E) с имена a, b, y.

Електрическа проверка – Tools -> ERC -> Check wells

Проверка за съответствието между схема и layout – Tools -> NCC -> Schematic and layout views of Cell in current window. На следващите две фигури са показани грешки, намерени при NCC

Показания проблем, е в следстви на несъответствие в имената на в/и портове на схемата и layout-a. Отстранява се с преименоване на портовете в layout-a.

Създайте нова клетка NAND2_sim{layout}. В новата клетка поставете клетката NAND2{layout}: Cell -> Place cell instance. Към изводите на клетката NAND2 добавете къси проводници metal-1 или metal-2 и ги наименовайте a, b, y, vdd, gnd:


Стартирайте Spice симулация – Tools -> Simulation (Spice) -> Write Spice Deck

Изберете сигналите V(a), V(b) и V(y)