ARA logo nou.png

Cobraments il·legals segons l’Associació Catalana de Municipis (ACM), extrets de la informació facilitada pels Serveis Econòmics

de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires. 

Es detalla la informació sol·licitada per ARA Sant Esteve (Registre: E/000026-2016) a 30/07/2016 i que ha estat lliurada per l’alcaldia el 23/09/2016 (Registe: 0820800000-2-2016-002169-2).

Només s’inclouen els regidors i regidores que han votat en alguna ocasió contra la investigació dels pressumptes sobresous i els pagaments compresos en Bases d’Execució de Pressupostos que contenen el següent:

Nom

Brut

Data

Concepte

Roser Brosed Yuste

427,50 €

15/09/2011

Diferència indemnització assistència juny-2011

Roser Brosed Yuste

2.200,00 €

15/09/2011

Indemnització assistència juliol i agost-2011

Jordi Borrell Alonso

2.200,00 €

15/09/2011

Indemnització assistència juliol i agost-2011

Enric Carbonell Jorba

726,75 €

15/09/2011

Diferència indemnització assistència juny-2011

Enric Carbonell Jorba

2.350,00 €

15/09/2011

Indemnització assistència juliol i agost-2011

Roser Brosed Yuste

1.775,00 €

18/10/2011

Indemnització assistència setembre 2011

Jordi Borrell Alonso

1.805,00 €

18/10/2011

Indemnització assistència setembre 2011

Enric Carbonell Jorba

2.020,00 €

18/10/2011

Indemnització assistència setembre 2011

Roser Brosed Yuste

1.655,00 €

16/11/2011

Indemnització assistència octubre-2011

Jordi Borrell Alonso

1.740,00 €

16/11/2011

Indemnització assistència octubre-2011

Enric Carbonell Jorba

2.140,00 €

16/11/2011

Indemnització assistència octubre-2011

Roser Brosed Yuste

1.575,00 €

15/12/2011

Indemnització assistència novembre-2011

Jordi Borrell Alonso

1.645,00 €

15/12/2011

Indemnització assistència novembre-2011

Enric Carbonell Jorba

2.090,00 €

15/12/2011

Indemnització assistència novembre-2011

Roser Brosed Yuste

1.415,00 €

26/01/2012

Indemnització assistència desembre-2011

Jordi Borrell Alonso

1.560,00 €

26/01/2012

Indemnització assistència desembre-2011

Irene Pons Ezquerra

400,00 €

26/01/2012

Indemnització assistència desembre-2011

Enric Carbonell Jorba

1.730,00 €

26/01/2012

Indemnització assistència desembre-2011

Roser Brosed Yuste

1.855,00 €

22/02/2012

Indemnització assistència gener-2012

Jordi Borrell Alonso

1.855,00 €

22/02/2012

Indemnització assistència gener-2012

Irene Pons Ezquerra

1.560,00 €

22/02/2012

Indemnització assistència gener-2012

Roser Brosed Yuste

1.495,00 €

21/03/2012

Indemnització assistència febrer-2012

Jordi Borrell Alonso

1.595,00 €

21/03/2012

Indemnització assistència febrer-2012

Irene Pons Ezquerra

1.220,00 €

21/03/2012

Indemnització assistència febrer-2012

Roser Brosed Yuste

1.595,00 €

19/04/2012

Indemnització assistència març-2012

Jordi Borrell Alonso

1.415,00 €

19/04/2012

Indemnització assistència març-2012

Irene Pons Ezquerra

1.240,00 €

19/04/2012

Indemnització assistència març-2012

Roser Brosed Yuste

1.395,00 €

29/05/2012

Indemnització assistència abril-2012

Jordi Borrell Alonso

1.495,00 €

29/05/2012

Indemnització assistència abril-2012

Irene Pons Ezquerra

1.120,00 €

29/05/2012

Indemnització assistència abril-2012

Roser Brosed Yuste

1.775,00 €

22/06/2012

Indemnització assistència maig-2012

Jordi Borrell Alonso

1.775,00 €

22/06/2012

Indemnització assistència maig-2012

Irene Pons Ezquerra

1.500,00 €

22/06/2012

Indemnització assistència maig-2012

Roser Brosed Yuste

1.320,00 €

19/07/2012

Indemnització assistència juny-2012

Jordi Borrell Alonso

1.320,00 €

19/07/2012

Indemnització assistència juny-2012

Irene Pons Ezquerra

1.120,00 €

19/07/2012

Indemnització assistència juny-2012

Roser Brosed Yuste

2.220,00 €

18/09/2012

Indemnització assistència juliol i agost-2012

Jordi Borrell Alonso

2.295,00 €

18/09/2012

Indemnització assistència juliol i agost-2012

Irene Pons Ezquerra

1.820,00 €

18/09/2012

Indemnització assistència juliol i agost-2012

Roser Brosed Yuste

1.340,00 €

18/10/2012

Indemnització assistència setembre 2012

Jordi Borrell Alonso

1.595,00 €

18/10/2012

Indemnització assistència setembre 2012

Irene Pons Ezquerra

1.320,00 €

18/10/2012

Indemnització assistència setembre 2012

Roser Brosed Yuste

1.720,00 €

20/11/2012

Indemnització assistència octubre-2012

Jordi Borrell Alonso

1.795,00 €

20/11/2012

Indemnització assistència octubre-2012

Irene Pons Ezquerra

1.520,00 €

20/11/2012

Indemnització assistència octubre-2012

Elisenda Barberà Pujol

920,00 €

20/11/2012

Indemnització assistència octubre-2012

Roser Brosed Yuste

1.395,00 €

24/12/2012

Indemnització assistència novembre-2012

Jordi Borrell Alonso

1.495,00 €

24/12/2012

Indemnització assistència novembre-2012

Irene Pons Ezquerra

1.115,00 €

24/12/2012

Indemnització assistència novembre-2012

Elisenda Barberà Pujol

1.360,00 €

24/12/2012

Indemnització assistència novembre-2012

Roser Brosed Yuste

1.440,00 €

22/01/2013

Indemnització assistència desembre-2012

Jordi Borrell Alonso

1.515,00 €

22/01/2013

Indemnització assistència desembre-2012

Irene Pons Ezquerra

1.240,00 €

22/01/2013

Indemnització assistència desembre-2012

Elisenda Barberà Pujol

1.440,00 €

22/01/2013

Indemnització assistència desembre-2012

Roser Brosed Yuste

1.420,00 €

18/02/2013

Indemnització assistència gener-2013

Jordi Borrell Alonso

1.495,00 €

18/02/2013

Indemnització assistència gener-2013

Irene Pons Ezquerra

1.295,00 €

18/02/2013

Indemnització assistència gener-2013

Elisenda Barberà Pujol

1.420,00 €

18/02/2013

Indemnització assistència gener-2013

Roser Brosed Yuste

1.520,00 €

18/03/2013

Indemnització assistència febrer-2013

Jordi Borrell Alonso

1.595,00 €

18/03/2013

Indemnització assistència febrer-2013

Irene Pons Ezquerra

1.320,00 €

18/03/2013

Indemnització assistència febrer-2013

Elisenda Barberà Pujol

1.520,00 €

18/03/2013

Indemnització assistència febrer-2013

Roser Brosed Yuste

1.495,00 €

18/04/2013

Indemnització assistència març-2013

Jordi Borrell Alonso

1.495,00 €

18/04/2013

Indemnització assistència març-2013

Irene Pons Ezquerra

1.220,00 €

18/04/2013

Indemnització assistència març-2013

Elisenda Barberà Pujol

1.340,00 €

18/04/2013

Indemnització assistència març-2013

Roser Brosed Yuste

1.440,00 €

21/05/2013

Indemnització assistència abril-2013

Jordi Borrell Alonso

1.535,00 €

21/05/2013

Indemnització assistència abril-2013

Irene Pons Ezquerra

1.240,00 €

21/05/2013

Indemnització assistència abril-2013

Elisenda Barberà Pujol

1.440,00 €

21/05/2013

Indemnització assistència abril-2013

Roser Brosed Yuste

1.500,00 €

19/06/2013

Indemnització assistència maig-2013

Jordi Borrell Alonso

1.575,00 €

19/06/2013

Indemnització assistència maig-2013

Irene Pons Ezquerra

1.300,00 €

19/06/2013

Indemnització assistència maig-2013

Elisenda Barberà Pujol

1.500,00 €

19/06/2013

Indemnització assistència maig-2013

Roser Brosed Yuste

1.320,00 €

19/07/2013

Indemnització assistència juny-2013

Jordi Borrell Alonso

1.340,00 €

19/07/2013

Indemnització assistència juny-2013

Irene Pons Ezquerra

1.020,00 €

19/07/2013

Indemnització assistència juny-2013

Elisenda Barberà Pujol

1.320,00 €

19/07/2013

Indemnització assistència juny-2013

Roser Brosed Yuste

2.400,00 €

20/09/2013

Indemnització assistència juliol i agost-2013

Jordi Borrell Alonso

2.415,00 €

20/09/2013

Indemnització assistència juliol i agost-2013

Irene Pons Ezquerra

2.000,00 €

20/09/2013

Indemnització assistència juliol i agost-2013

Elisenda Barberà Pujol

2.400,00 €

20/09/2013

Indemnització assistència juliol i agost-2013

Roser Brosed Yuste

1.595,00 €

22/10/2013

Indemnització assistència setembre 2013

Jordi Borrell Alonso

1.595,00 €

22/10/2013

Indemnització assistència setembre 2013

Irene Pons Ezquerra

1.320,00 €

22/10/2013

Indemnització assistència setembre 2013

Elisenda Barberà Pujol

1.520,00 €

22/10/2013

Indemnització assistència setembre 2013

Roser Brosed Yuste

1.600,00 €

21/11/2013

Indemnització assistència octubre-2013

Jordi Borrell Alonso

1.600,00 €

21/11/2013

Indemnització assistència octubre-2013

Irene Pons Ezquerra

1.220,00 €

21/11/2013

Indemnització assistència octubre-2013

Elisenda Barberà Pujol

1.600,00 €

21/11/2013

Indemnització assistència octubre-2013

Roser Brosed Yuste

1.595,00 €

18/12/2013

Indemnització assistència novembre-2013

Jordi Borrell Alonso

1.595,00 €

18/12/2013

Indemnització assistència novembre-2013

Irene Pons Ezquerra

1.320,00 €

18/12/2013

Indemnització assistència novembre-2013

Elisenda Barberà Pujol

1.520,00 €

18/12/2013

Indemnització assistència novembre-2013

Roser Brosed Yuste

1.695,00 €

20/01/2014

Indemnització assistència desembre-2013

Jordi Borrell Alonso

1.695,00 €

20/01/2014

Indemnització assistència desembre-2013

Irene Pons Ezquerra

1.420,00 €

20/01/2014

Indemnització assistència desembre-2013

Elisenda Barberà Pujol

1.620,00 €

20/01/2014

Indemnització assistència desembre-2013

Roser Brosed Yuste

1.075,00 €

13/02/2014

Indemnització assistència gener-2014

Jordi Borrell Alonso

1.075,00 €

13/02/2014

Indemnització assistència gener-2014

Irene Pons Ezquerra

800,00 €

13/02/2014

Indemnització assistència gener-2014

Elisenda Barberà Pujol

1.000,00 €

13/02/2014

Indemnització assistència gener-2014

Roser Brosed Yuste

1.175,00 €

20/03/2014

Indemnització assistència febrer-2014

Jordi Borrell Alonso

1.100,00 €

20/03/2014

Indemnització assistència febrer-2014

Irene Pons Ezquerra

975,00 €

20/03/2014

Indemnització assistència febrer-2014

Elisenda Barberà Pujol

1.100,00 €

20/03/2014

Indemnització assistència febrer-2014

Roser Brosed Yuste

1.275,00 €

22/04/2014

Indemnització assistència març-2014

Jordi Borrell Alonso

1.275,00 €

22/04/2014

Indemnització assistència març-2014

Irene Pons Ezquerra

1.000,00 €

22/04/2014

Indemnització assistència març-2014

Elisenda Barberà Pujol

1.200,00 €

22/04/2014

Indemnització assistència març-2014

Roser Brosed Yuste

1.100,00 €

19/05/2014

Indemnització assistència abril-2014

Jordi Borrell Alonso

1.000,00 €

19/05/2014

Indemnització assistència abril-2014

Irene Pons Ezquerra

900,00 €

19/05/2014

Indemnització assistència abril-2014

Elisenda Barberà Pujol

1.100,00 €

19/05/2014

Indemnització assistència abril-2014

Roser Brosed Yuste

1.200,00 €

18/06/2014

Indemnització assistència maig-2014

Jordi Borrell Alonso

1.200,00 €

18/06/2014

Indemnització assistència maig-2014

Irene Pons Ezquerra

1.075,00 €

18/06/2014

Indemnització assistència maig-2014

Elisenda Barberà Pujol

1.200,00 €

18/06/2014

Indemnització assistència maig-2014

Roser Brosed Yuste

1.100,00 €

15/07/2014

Indemnització assistència juny-2014

Jordi Borrell Alonso

1.100,00 €

15/07/2014

Indemnització assistència juny-2014

Irene Pons Ezquerra

900,00 €

15/07/2014

Indemnització assistència juny-2014

Elisenda Barberà Pujol

1.100,00 €

15/07/2014

Indemnització assistència juny-2014

Roser Brosed Yuste

1.975,00 €

16/09/2014

Indemnització assistència juliol i agost-2014

Jordi Borrell Alonso

1.975,00 €

16/09/2014

Indemnització assistència juliol i agost-2014

Irene Pons Ezquerra

1.400,00 €

16/09/2014

Indemnització assistència juliol i agost-2014

Elisenda Barberà Pujol

1.900,00 €

16/09/2014

Indemnització assistència juliol i agost-2014

Roser Brosed Yuste

1.075,00 €

17/10/2014

Indemnització assistència setembre 2014

Jordi Borrell Alonso

1.150,00 €

17/10/2014

Indemnització assistència setembre 2014

Irene Pons Ezquerra

775,00 €

17/10/2014

Indemnització assistència setembre 2014

Elisenda Barberà Pujol

1.000,00 €

17/10/2014

Indemnització assistència setembre 2014

Roser Brosed Yuste

1.375,00 €

19/11/2014

Indemnització assistència octubre-2014

Jordi Borrell Alonso

1.375,00 €

19/11/2014

Indemnització assistència octubre-2014

Irene Pons Ezquerra

1.100,00 €

19/11/2014

Indemnització assistència octubre-2014

Elisenda Barberà Pujol

1.300,00 €

19/11/2014

Indemnització assistència octubre-2014

Roser Brosed Yuste

1.275,00 €

19/12/2014

Indemnització assistència novembre-2014

Jordi Borrell Alonso

1.275,00 €

19/12/2014

Indemnització assistència novembre-2014

Irene Pons Ezquerra

1.000,00 €

19/12/2014

Indemnització assistència novembre-2014

Elisenda Barberà Pujol

1.200,00 €

19/12/2014

Indemnització assistència novembre-2014

Roser Brosed Yuste

1.175,00 €

20/01/2015

Indemnització assistència desembre-2014

Jordi Borrell Alonso

1.175,00 €

20/01/2015

Indemnització assistència desembre-2014

Irene Pons Ezquerra

900,00 €

20/01/2015

Indemnització assistència desembre-2014

Elisenda Barberà Pujol

1.100,00 €

20/01/2015

Indemnització assistència desembre-2014

Roser Brosed Yuste

1.175,00 €

18/02/2015

Indemnització assistència gener-2015

Jordi Borrell Alonso

1.175,00 €

18/02/2015

Indemnització assistència gener-2015

Irene Pons Ezquerra

900,00 €

18/02/2015

Indemnització assistència gener-2015

Elisenda Barberà Pujol

1.100,00 €

18/02/2015

Indemnització assistència gener-2015

Roser Brosed Yuste

1.175,00 €

20/03/2015

Indemnització assistència febrer-2015

Jordi Borrell Alonso

1.175,00 €

20/03/2015

Indemnització assistència febrer-2015

Irene Pons Ezquerra

900,00 €

20/03/2015

Indemnització assistència febrer-2015

Elisenda Barberà Pujol

1.100,00 €

20/03/2015

Indemnització assistència febrer-2015

Roser Brosed Yuste

1.100,00 €

20/04/2015

Indemnització assistència març-2015

Jordi Borrell Alonso

1.075,00 €

20/04/2015

Indemnització assistència març-2015

Irene Pons Ezquerra

900,00 €

20/04/2015

Indemnització assistència març-2015

Elisenda Barberà Pujol

1.100,00 €

20/04/2015

Indemnització assistència març-2015

Roser Brosed Yuste

1.375,00 €

20/05/2015

Indemnització assistència abril-2015

Jordi Borrell Alonso

1.375,00 €

20/05/2015

Indemnització assistència abril-2015

Irene Pons Ezquerra

900,00 €

20/05/2015

Indemnització assistència abril-2015

Elisenda Barberà Pujol

1.200,00 €

20/05/2015

Indemnització assistència abril-2015

Roser Brosed Yuste

1.000,00 €

30/06/2015

Indemnització assistència maig-2015

Jordi Borrell Alonso

1.075,00 €

30/06/2015

Indemnització assistència maig-2015

Irene Pons Ezquerra

600,00 €

30/06/2015

Indemnització assistència maig-2015

Elisenda Barberà Pujol

1.000,00 €

30/06/2015

Indemnització assistència maig-2015

Roser Brosed Yuste

575,00 €

20/07/2015

Indemnització assistència fins el 10-06-2015

Jordi Borrell Alonso

575,00 €

20/07/2015

Indemnització assistència fins el 10-06-2015

Irene Pons Ezquerra

433,33 €

20/07/2015

Indemnització assistència fins el 10-06-2015

Elisenda Barberà Pujol

500,00 €

20/07/2015

Indemnització assistència fins el 10-06-2015

*Aquestes quantitats són totals. No discriminen els pagaments legals dels il·legals, atès que l’Ajuntament no disposa o no ha volgut facilitar la documentació acreditativa sol·licitada.