REGULAMIN                               

XXIII Międzynarodowego Sztumskiego Biegu Solidarności                                         3  Maja 2013

I. Cel:

- uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 r.

- popularyzowanie biegania oraz marszów Nordic Walking jako najprostszej formy ruchu.

- promocja Miasta i Gminy Sztum oraz powiatu sztumskiego.

II. Organizatorzy, współorganizatorzy i partnerzy:

Lekkoatletyczny Klub Sportowy „ZANTYR” Sztum, Miasto i Gmina Sztum, Starostwo Powiatowe w Sztumie, Urząd Marszałkowski w Gdańsku, Sztumskie Centrum Kultury, POZLA w Gdańsku, Polski Związek Lekkiej Atletyki w Warszawie, WZ LZS w Gdańsku, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sztumie, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sztumie  i liczni  sponsorzy.                                                                                                            

III. Patronaty:

- honorowy  – Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego,

- honorowy  – Leszek Tabor – Burmistrz M i G Sztum,                  

- medialny –  Polska The Times Dziennik Bałtycki.         

IV. Termin i miejsce:

- 3 maj 2013 rok, godzina 13.00 – Start i meta przy Urzędzie Miasta i Gminy Sztum ul. Mickiewicz 39.

- Biuro zawodów, przebieralnie, przechowalnia rzeczy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie ul. Reja 15 - 300 m do miejsca startu - czynne od godziny 10.00.

V. Program zawodów – kategorie wiekowe, dystanse:

12.50 – Otwarcie zawodów,        

12.55 – marsz rekreacyjny Nordic Walking wokół J. Zajezierskiego – ok. 5 km,

13.00 – bieg dziewcząt przedszkolaków ”Skrzatów” – rocz. 2006 i mł. – dystans około 300 m,

13.10 – bieg chłopców przedszkolaków „Skrzatów” – rocz. 2006 i mł. – dystans – około 300 m,

13.20 – bieg dziewcząt rocz. 2004 – 2005 – dystans 500 m,

13.30 – bieg chłopców rocz. 2004 – 2005 – dystans 500 m,

13.40 – bieg dziewcząt rocz. 2002 – 2003 – dystans 500 m,

13.50 – bieg chłopców rocz. 2002 – 2003 – dystans 700 m,

14.00 – bieg dziewcząt rocz. 2000 – 2001 – dystans 700 m,

14.10 – bieg chłopców rocz. 2000 – 2001 – dystans 1100 m,

14.20 – bieg dziewcząt i chłopców rocz. 1997 – 1999 – dystans 1100 m,

14.30 – bieg dziewcząt i chłopców rocz. 1996 – 1994 – dystans 1100 m,

14.40 – Dekoracja klas I - II i III - IV , dziewcząt i chłopców Szkół Podstawowych,

15.00 – Bieg główny kobiet i mężczyzn – dystans 10 km /bez atestu/ -  (ulicami Sztumu i Bulwarem Zamkowym nad jeziorem Sztumskim).

- 1 okrążenie małe + 3 okrążenia duże

15.05 – Pozostałe dekoracje młodzieżowe,

16.00 – dekoracje biegu głównego i losowanie nagród.

Kategorie wiekowe kobiet: „open”; 1993-84; 1983-74;  1973-64; 1963 i starsze,

Kategorie wiekowe mężczyzn: „open”, 1993-84; 1983-74; 1973-64; 1963-54; 1953-44; 1943 i starsi.                                                              W biegu głównym prawo startu mają zawodnicy rocznik 1993 i starsi !- dopuszcza się startu osób młodszych rocznik 1994-1996, jednak roczniki 1995 i 1996 jest wymagana zgoda prawnego opiekuna. 

VI. Zgłoszenia:

- zgłoszenia do biegu głównego przez internet na stronie www.elektronicznezapisy.pl,  do 30.04. oraz w dniu zawodów od godziny 10.00 do 14.30, zapisy dla dzieci w dniu zawodów od godziny 10.00 w biurze zawodów, kończą się 15 minut przed startem.

VII. Nagrody:

W biegu głównym „open” – nagrody finansowe lub rzeczowe w zależności od pozyskanych sponsorów oraz puchary dla pierwszej szóstki K i M.                                                                                                                                        

W biegu skrzatów – słodycze na mecie dla wszystkich uczestników biegu.

W biegach dla dzieci – pierwsza trójka – nagrody rzeczowe, za I m – statuetka lub puchar.                                                                                                                                                 W kategoriach wiekowych  biegu głównego – pierwszych trzech zawodników nagrody rzeczowe i statuetki lub puchary.

Nagrody specjalne:

Dla najstarszej i najstarszego uczestnika,

Dla 3 najlepszych sztumskich zawodniczek i zawodników w biegu głównym, bez względu na zajęte miejsce (mieszkańcy miasta i gminy Sztum),

Dla najlepszych sztumianek i sztumian w każdej kategorii wiekowej, bez względu na zajęte miejsce (mieszkańcy miasta i gminy Sztum),

Dla najliczniejszej rodziny (rodzice i dzieci, którzy ukończą swoje biegi)- w przypadku większej ilości rodzin o tej samej liczbie członków-losowanie.   

Nagrody nie dublują się.

Nagrody do losowania wśród uczestników biegów.

Dla wszystkich uczestników - medale, napoje, posiłek.

Dla uczestników biegu głównego – medale bite oraz koszulki.

UWAGA:

VIII. Postanowienia końcowe:      

                                                             – 40 zł w dniu zawodów.

Podpisy udziału przy zgłoszeniu elektronicznym – na miejscu  zawodów.

Podwyższona oplata po 30 kwietnia obowiązuje niezależnie od daty rejestracji. Wpłaty nie podlegają zwrotowi.

Cała impreza pod hasłem „Sport i muzyka”. Gastronomia na miejscu imprezy.

Kontakt: Ryszard Mazerski – tel/fax  55 27772887, kom. 608038472, 695277202

                 Bogdan Cebula, kom. 607130044.    

Adres: LKS ZANTYR, ul. Sienkiewicza 54, 82-400 Sztum              

e;mail – sztum@zantyr.pl                                                                                     

Strona internetowa: www.zantyr.pl   www.sztum.pl  www.elektronicznezapisy.pl 

                                                                                                                                   

Organizatorzy