Renaixement - Quattrocento

El Quattrocento és un dels períodes del panorama artístic europeu. Se situa al llarg de tot el segle XV, i és la primera fase del moviment conegut com a Renaixement.

ARQUITECTURA

Les característiques més destacades de l’arquitectura del Quattrocento són:

Alguns dels autors més importants de l’època van ser:

ESCULTURA

Les característiques més destacades de l’escultura del Quattrocento són:

Alguns dels autors més importants de l’època van ser:

PINTURA

Les característiques més destacades de la pintura del Quattrocento són:

Alguns dels autors més importants de l’època van ser: