Toets

Bewerking

F1

Help-informatie weergeven

Ctrl+A

Ctrl+C

Ctrl+V

Items kopiëren

Het geselecteerde item kopiëren

Het geselecteerde item plakken

Ctrl+X

Het geselecteerde item knippen

Ctrl+Z

Een actie ongedaan maken

Ctrl+Y

Een actie opnieuw uitvoeren

Delete (of Ctrl+D)

Het geselecteerde item verwijderen en naar de Prullenbak verplaatsen

Shift+Delete

Het geselecteerde item verwijderen zonder het naar de Prullenbak te verplaatsen

F2

De naam van het geselecteerde item wijzigen

Ctrl+Pijl-rechts

De cursor naar het begin van het volgende woord verplaatsen

Ctrl+Pijl-links

De cursor naar het begin van het vorige woord verplaatsen

Ctrl+Pijl-omlaag

De cursor naar het begin van de volgende alinea verplaatsen

Ctrl+Pijl-omhoog

De cursor naar het begin van de vorige alinea verplaatsen

Ctrl+Shift met een pijltoets

Een tekstblok selecteren

Shift met een pijltoets

Meerdere items in een venster of op het bureaublad selecteren of tekst in een document selecteren

Ctrl met een pijltoets+Spatiebalk

Meerdere afzonderlijke items in een venster of op het bureaublad selecteren

F3

Een bestand of map zoeken

Alt+F4

Het actieve item sluiten of het actieve programma afsluiten

Alt+Spatiebalk

Het snelmenu voor het actieve venster openen

Ctrl+F4

Het actieve document sluiten (in programma's waarin meerdere documenten tegelijkertijd geopend kunnen zijn)

Alt+Tab

Schakelen tussen geopende items

Ctrl+Alt+Tab

Schakelen tussen geopende items met de pijltoetsen

Ctrl+Muiswiel

De grootte van pictogrammen op het bureaublad wijzigen

Windows-logotoets Afbeelding van de toets met het Windows-logo +Tab

Bladeren door de programma's op de taakbalk met behulp van Aero Flip 3D

Ctrl+Windows-logotoets Afbeelding van de toets met het Windows-logo +Tab

Met de pijltoetsen bladeren door de programma's op de taakbalk met behulp van Aero Flip 3D

Alt+Esc

Bladeren door items in de volgorde waarin ze zijn geopend

F6

Bladeren door schermelementen in een venster of op het bureaublad

F4

De lijst van de adresbalk weergeven in Windows Verkenner

Shift+F10

Het snelmenu voor het geselecteerde item weergeven

Ctrl+Esc

Het menu Start openen

Alt+onderstreepte letter

Het desbetreffende menu weergeven

Alt+onderstreepte letter

De menuopdracht (of andere opdracht met onderstreepte letter) uitvoeren

F10

De menubalk in het actieve programma activeren

Pijl-rechts

Het volgende menu aan de rechterzijde openen of een submenu openen

Pijl-links

Het volgende menu aan de linkerzijde openen of een submenu sluiten

F5 (of Ctrl+R)

Het actieve venster vernieuwen

Alt+Pijl-omhoog

De map die zich één niveau hoger bevindt, weergeven in Windows Verkenner

Esc

De huidige taak annuleren

Ctrl+Shift+Esc

Taakbeheer openen

Shift wannner u een cd plaatst

Verhinderen dat de cd automatisch wordt gestart

Alt (links)+Shift

De invoertaal wijzigen wanneer er meerdere invoertalen zijn ingeschakeld

Ctrl+Shift

De toetsenbordindeling wijzigen wanneer er meerdere toesenbordindelingen zijn ingeschakeld

Ctrl (links of rechts)+Shift

De leesrichting wijzigen van tekst in talen die van rechts naar links worden gelezen