iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1952 / április / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1952. április

Összeállította: Kristyán Fanni (2017)

Az 1952-es tavasz közepe a világ összes részének fontos politikai, gazdasági időszaka volt.

Az Esti Budapest első számának megjelenése április 2-án. A Világosság utódlapjaként létrejövő lap az első szocialista bulvárlap volt a korszakban, mely természetesen felügyelet alatt működött. Mai utódja az Esti Hírlap.

Április 4-én az angol származású Hastings Lionel Ismay választották meg az 1949-ben létrehozott  NATO első főtitkárának. Nyugaton súlyos jégbalesetek (West Ice accidents) mennek végbe Grönland (Greenland) közelében, mely során 78 fókavadász nyomtalanul eltűnt.

Az  American Research Bureau kutatásai szerint az  I Love Lucy sorozat április 7-én megjelenő epizódja volt a legelső olyan tévéműsor, melyet egy este alatt 10.000.000 készüléken keresztül néztek otthon.

A bolíviai (Bolivia) nemzeti forradalom hatására április 18-án univerzális szavazás jön létre, mely során a nők, illetve az őslakosoknak is joguk van szavazatukat leadni. Ugyanezen a napon Nyugat-Németország és Japán diplomáciai kapcsolatot alakított ki egymással. (West Germany and Japan form diplomatic relations)

A Szentszék ordiánusává nevezi ki a mindenkori csanádi püspököt Magyarországon április 19-én.

Németországban található Baden, Hohenzollern és Wüttenberg tartományokból létrejött a  Baden-Württemberg tartomány.

Április 28-a volt az a nap, mikor a San Francisco-i szerződés (Treaty of San Francisco) hatályba lépett. Ezzel véget ért a Japán (Japan) és a szövetségesek (Allies) közt dúló háború, valamint a négy fő japán sziget megszállása. Emellett az Észak-atlanti Tanács Párizsban megtartotta az első ülését.

Hivatalosan is megnyílt a Lever House a  New Yor-i 390 Park Avenue-ban, mely egy új korszakotindított el az amerikai építészetben. A  Gordon Bunshaft of Skidmore, Owings & Merrill által tervei szerint ez az első nemzetközi stílusban megalkotott felhőkarcoló.

Vigilia

17. évf. 4. sz.

Harsányi Lajos versei

Szörényi Andor: A Parúzia; Krisztus Urunk második eljövetele

Romanus: Szűz Mária

Evain, Francois: Ahogy a kirenei látta

Szent Bonaventúra: Szűz Mária

Sinkó Ferenc: Elfelejtett források

Claudel, Paul: Szűz Mária

Fekete István: Két ember

Tisza János: Gyerekkoromban

Takács József: Húsvéti alleluja

Dobi János: Jöjj el, husvét

A kis út

Rossuet: Szűz Mária

Mihelics Vid: Eszméh és tények

Lermontov, Mihail: A költő

Sziénai Szent Katalin (április 30.)

Kiss Géza: Praedica verbum!

A ,,kereszténység szellemé’’-ről
Szerkesztői üzenetek

Napi eseménysor

április 1. - E naptól az állami társadalom biztosítás az államsegélyben (kongruában) nem részesülő, de államilag hivatalosan működő egyházi személyekre is kiterjed.

New Yorkban meghal Molnár Ferenc író.

április 2. - Megindul az Esti Budapest, a Magyar Dolgozók Pártja Budapest-i Bizottsága és a Fővárosi Tanács lapja.

április 3. - Átadják a diósgyőri nagyolvasztót.

49 ország (köztük a Szovjetunió, az USA, Nagy- Britannia, Franciaország, Kína, az NSZK és az NDK) képviselőinek részvételével nemzetközi gazdasági konferencia kezdődik Moszkvában.

április 4. - Üzembe helyezik az első Magyarországon gyártott trolibuszt, amely az Ikarus gyárban készült.

Grönlandtól keletre egy viharban nyomtalanul eltűnik 5 norvég fókavadász hajó, 78 fókavadásszal fedélzetén.

április 6. - Magyarország és Románia egyezményt köt a visóvölgyi vízi erőmű közös megépítésére.

április 7. - Pozsonyban aláírják a határ pályaudvarokról, a vám egyezményről és a kishatárforgalomról szóló a magyar–csehszlovák szerződéseket, amelyek jelentősen megkönnyítik a két ország közötti forgalom lebonyolítását.

április 8. - Az Miniszteri Tanács  rendeletet ad ki a munkakönyv bevezetéséről.

április 9. - Kegyelmet kap az 1951-ben halálra ítélt Stomm Marcel v. altábornagy; az ítélet életfogytiglani fegyház.

április 11. - A bukaresti Scînteia közli Gh. Gheorghiu-Dejnek a tanítók kongresszusán elmondott beszédét, melyben a román vezető az addig hivatalos „együtt élő nemzetiségek” (naţionalităţii conlocuitoare) helyett „nemzeti kisebbségeket” (minorităţii naţionale) említ.

április 12. - Moszkvában befejeződik a nemzetközi gazdasági konferencia.

április 15. – A B-52 stratégiai bombázó repülőgépek első felszállása

április 17. - A belkereskedelmi miniszter rendelete alapján visszavonják 87 bp-i és 95 vidéki könyv kereskedő ipar jogosítványát. Ezzel az országban megszűnik a magán-könyvkereskedelem.

április 19. - A Szent szék, hivatalosan is tudomásul véve a XX. századi határ változásokat, a szatmári, a kassai és a rozsnyói egyházmegyék magyarországi részeiben a mindenkori egri fő pásztort, a nagyváradi püspökség itt maradt részeiben pedig a csanádi püspököt hatalmazza föl az ordináriusi jog körrel.

április 20. - A börtönben meghal az 1951-ben életfogytiglanra ítélt Kriszten Rafael atya, egykor Margit körúti, majd hatvani ferences ház főnök.

április 24. - Belügy- miniszteri rendelet tiltja meg a vallási adatok bejegyzését az anyakönyvekbe és más hivatalos iratba.

április 30. - Az ELTE részeként felállítják a Lenin Intézetet, amely az Orosz Intézet utódaként marxista-leninista oktatókat és orosztanárokat képez, orosz nyelven.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére


25 |vissza a lap tetejére

Kivonat a napisajtó híreiből (Forrás: Szabad Nép)

Ezekben a napokban az újság központi témája a május 1-i ünnepségre való felkészülés volt. De vajon hogy lehetett méltó módon ünnepeli az eseményt abban a korban? A beszolgáltatások minél előbbi elvégzésével, nagyobb termelés reményével, tagdíj fizetésével, valamint takarékoskodással. Megtudhatjuk, hogy a tavaszi munkában Hajdú megye áll az élen, hogy másnap megnyílik az állattenyésztési kiállítás, valamint hogy a burgonya és kukorica kivételével a Pestmegyei Állami Gazdaságok Trösztje már minden tavaszi növényt elvetett.

Természetesen Magyarországon kívül is történtek események. A moszkvai nép is lázasan készül az ünnepre, több újság szerkesztősége is ünnepi különszám kiadásán gondolkodik.

Kim Ir Szen elvtárs köszönő táviratot küldd Rákosinak, melyben megköszöni születésnapi jókívánságait, és további sikerekben gazdag igazságos háborút, győzelmeket kíván a főtitkárnak.

Az USA és Japán helyzete azonban koránt sem ilyen fényes. Különbékeszerződés során az USA távolkeleti támaszpontjává teszi az országot. Megtiltja a sztrájkot, növelik a rendőrterrort, illetve több munkást, alkalmazottat illetve diákot küldenek el politikai nézeteik miatt.

Szovjet javaslatot fogad el az Emberi jogok Bizottsága. Mely népek és nemzetek önrendelkezéséről szól. Tartalmazza, a saját anyanyelvük szabadon való alkalmazását,valamint hogy az országnak kötelessége ellátni nemzeti iskolákkal, múzeumokkal az adott kisebbségeket.

Amerikai agresszorok háborús bűntetteit taglalja az egyik cikk, alatta pedig egy riport, mely egy koreai szemtanú élményeit írja le, melyben megemlíti a háború alatt dúlt pestisjárványt is.

Egy egész oldalt tesz ki a Sztahanov-mozgalom Sztálinvárosban című írás, melyben a sztahanov nézeteket, módszereket taglalják.

Hódmezővásárhelyi asszonyok vállalták, hogy segítséget nyújtanak a gyapottermesztésben, melyről szerződést is kívánnak írni. Természetesen a munka határidő előtti befejezését kívánják elérni, valamint olyan társaikat is be szeretnék vonni a munkába, akik eddig kevésbé vették ki részüket a termelésből.

Időjárás: felhős időjárás, elsősorban a Dunántúlon záporokkal. Nyugaton megélénkül a szél, ennek hatására a hőmérséklet csökken.

Összeállította: Kristyán Fanni (2017)


26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források