| About Us  |  Visit Our Website  |  Contact Us  | Our Services to Lead Transformation | 

Antwerpen, dinsdag 25 april  2017  

Ter attentie van:

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging
Kabinet Francken

Lambermontstraat 2
1000 Brussel
kab.francken@ibz.fgov.be

Betreft

Onderzoek visumaanvraag voor Mahjoub Inerhmi en brief naar Minister Reynders

handgeschreven adres_ Theo Francken.jpg

In bijlage vindt u een brief naar Zijne Excellentie Minister van Buitenlandse Zaken en Vicepremier Didier Reynders, van 17 april 2017,  met de vraag een vroeger dossier op te graven omtrent een visum voor België voor een Marokkaanse onderdaan.

 

Het gaat over een visum van drie maanden waarmee de heer Mahjoub Inerhmi naar Belgiê is gekomen tussen december 1991 en 1993.   De heer Inerhmi is afkomstig uit het dorp Fuwarat in Kenitra (Marokko).   Ik zal proberen zijn geboortedatum te achterhalen.  Zijn vader heet Hussein Inerhmi en zijn moeder heet Mina Bouhammou, en ze zijn nog steeds woonachtig te Fuwarat. De heer Mahjoub Inerhmi is mijn neef. Hij woont momenteel in Nederland, te Johan de Wittlaan 265/2h, in 6828 XM, Arnhem.  

De heer Mahjoub Inerhmi was aangekomen op Oudejaarsdag in december 1991 of 1992.   Bij zijn aankomst aan de luchthaven in Zaventem was hij aangehouden door de luchthavenpolitie.   Er was iets mis met zijn visum, maar meer weten we niet wat er mis was.

Mijn vader, Abdelkebir Mouali, die de heer Mahjoub Inerhmi was gaan ophalen, moest een som geld betalen om hem vrij te krijgen.  Hij was verbaasd over de hechtenis aangezien hij de nodige documenten voor de garantie en de herberg (of een verbintenis tot tenlasteneming)  van de heer Inerhmi had gezorgd, doch met de twijfels dat er aan de heer Inerhmi ooit een visum voor België zou toegekend worden.

 

 

Zou het om een vervalst visum kunnen gaan ?  Dat is de vraag die ik heb gesteld aan Zijne Excellentie Minister van Buitenlandse Zaken en Vicepremier Didier Reynders, als hij kan nagaan of België ooit een visum aan de heer Inerhmi heeft uitgereikt.   Zo niet, hoe is de heer Inerhmi aan een visum geraakt ?

 

 

Een grondig onderzoek van dit dossier zal alvast aantonen of er al dan niet een parallel markt voor valse of vervalste Belgische identiteitsbewijzen bestaat en het zal aanwijzingen brengen van de verantwoordelijken, die gekozen hebben om zichzelf op deze manier te verrijken en eventueel om de waarde van hun banken met dat soort geldstroom op te drijven.

 

Aangezien meerdere landen hierin betrokken zijn, gaat het waarschijnlijk over een internationaal netwerk.   Dit is wat ik vermoed met mijn ervaring in een gigantische rechtszaak van het Antwerpse Parket omtrent vervalsing van visas en paspoorten, schijnhuwelijken, terrorisme en illegale migratie.  Ik heb daarover een brief gestuurd naar het Hunne Majesteiten Koning Philippe en Koningin Mathilde een brief gestuurd.

Dit zijn mijn persoonlijke veronderstellingen.  Onze bedoeling is om zo snel mogelijk tot objectieve vaststellingen te komen die ondersteund zijn met officiële of erkende documenten.  

 

Mijnheer Staatssecretaris Theo Francken, mag ik hiervoor beroep doen op uw Staatssecretariaat voor Asiel en Migratie en Administratieve Vereenvoudiging, om via uw diensten na te gaan of België ooit een visum aan de heer Inerhmi heeft uitgereikt ?

 

Ik zal ook aan Stad Antwerpen vragen een opzoekwerk uit te voeren om eventueel een betaling te vinden van taxen door de heer Abdelkebir Mouali voor een legalisering in verband met de visumaanvraag voor de heer Mahjoub Inerhmi.  Alsook neem ik contact op met de politie van Zaventem om het dossier omtrent de aanhouding van de heer Inerhmi op te halen, en met de autoriteiten in Marokko om daar de ondervragingen te starten.  Ik zal u over mijn verdere stappen op de hoogte houden.

Indien u vragen hebt of als u meer details wenst, gelieve me te contacteren.

Ik dank u van harte voor uw aandacht Mijnheer Staatssecretaris Theo Francken, voor uw tijd.  U bent ook alvast bedankt voor de goede opvang van een zeer groot aantal Syrische families in België en ook voor de inburgering programma's die de meesten erg interessant vinden.  

Met de meeste hoogachting en tot uw dienst.

Naima Mouali

President of United Chambers and Innovation Consultant

Founder of Anaccell Corporation

Former Projects Controller at Deloitte & Touche

e-mail : unitedchambers@firemail.de

Phone:+ 32 465 40 15 98

WhatsApp + 32 465 40 15 98

Fax : + 44 (0) 871 314 0556

Twitter: @unitedchambers and @nahemamine

http://allahghaleb.wixsite.com/united-chambers

Help make our world safer for the children.  Spread your wealth through enterprise. Lead the transformation.  Support Allah Ghaleb book :

IBAN BE08 0003 5445 8713