Regulamin pucharu klubowego “Zawodnik i zawodniczka Roku”

Stowarzyszenia Grupa Biegowa Luxtorpeda Czerwionka

z dnia 08.01.2015

1.  Regulamin określa zasady przyznawania nagrody “Zawodnik roku” w kategorii mężczyzn oraz “Zawodniczka Roku” w kategorii kobiet.

2. Zwycięzcą każdej kategorii zostaje zawodnik, który uzbiera największą ilość punktów.

3. Punkty przyznawane są w kategoriach:

W kategoriach “najszybszy” klasyfikacja ustalana jest na podstawie najlepszych czasów osiągniętych w danym roku kalendarzowym. W tej kategorii pierwszeństwo mają wyniki osiągnięte na trasach atestowanych tzn. najpierw układamy tabele z czasami z miejsc atestowanych a w dalszej kolejności liczą się wyniki z tras nieatestowanych (wynik z  trasy bez atestu bierze się tylko w przypadku gdy ktoś nie ma zaliczonego biegu z atestem. Nawet gdy w takim biegu uzyska się najlepszy czas z grupy i tak zostaje się umieszczonym za najgorszym czasem z atestem).Wyjątek stanowią dystanse 5km i 15km gdzie nie ma znaczenia atest trasy. Jednak w tych dwóch kategoriach przyznawane ilość punktów jest zmniejszona o połowę.

W kategorii największej ilości kilometrów liczą się zawody ukończone oraz w przypadku dystansów “ultra” dystanse oficjalnie zaliczone przez organizatora. Zaliczane są wszystkie biegi również nieatestowane, biegi na orientację.

4. Punkty w każdej kategorii przyznawane są wg. następującego rozkładu:

Miejsce

Ilość punktów

Ilość punktów (dystanse 5km i 15km)

1

100

50

2

80

40

3

60

30

4

50

25

5

45

22

6

40

20

7

36

18

8

32

16

9

29

14

10

26

13

11

24

12

12

22

11

13

20

10

14

18

9

15

16

8

16

15

7

17

14

6

18

13

5

19

12

4

20

11

3

21

10

2

22

9

1

23

8

1

24

7

1

25

6

1

26

5

1

27

4

1

28

3

1

29

2

1

<30

1

1

5. Dodatkowo można otrzymać punkty za:

1 m-ce: 6pkt

2 m-ce: 4pkt

3 m-ce: 2pkt

Dotyczy to pojedynczych zawodów a także końcowych klasyfikacji cyklu zawodów.

1 m-ce: 15pkt

2 m-ce: 10pkt

3 m-ce: 5pkt

W przypadku łamania kilkukrotnie rekordu życiowego każdorazowo otrzymuje się 5pkt.

W wypadku gdy ktoś nie posiada rekrodu życiowego na atestowanym dystansie najbliższy pierwszy wynik zaliczany jest jako wynik “startowy” a do punktacji otrzymuje 2pkt.

Wynik “startowy” to życiówka z poprzednich lat zgłoszona w formularzu:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDBvUGFwbk83ekN0d2tocHN5aGV4dUE6MQ#gid=0

Liczą się tylko wyniki z tras atestowanych! Prosimy zweryfikować wyniki do dnia 15.02.2014 roku. Po tym czasie zaliczane będą ostatnio wpisane wyniki. Jeśli ktoś nie poda wyniku zostanie uznany, że nie biegł jeszcze takiego dystansu.

6. Do punktacji zaliczane są dystanse i czasy z zawodów, w których zawodnik wpisane miał w rubryce “Klub” wyłącznie nazwę: LUXTORPEDA CZERWIONKA. Brak nazwy, inna forma (z przedrostkami GB itp.), inny klub powoduje, że wynik nie jest zaliczany.

7. Wszelkie kwestie i spory nie objęte regulaminem rozwiązuje zarząd Stowarzyszenia Grupa Biegowa Luxtorpeda Czerwionka