iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1949 / július / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1949. július

Összeállította: Polyák Dávid (2018)

Július elsején a Szent Officium nyilvánosságra hozta a XII. Pius pápa utasítására kidolgozott „antikommunista” dekrétumot.

A belgrádi jugoszláv-amerikai egyezmény Jugoszlávia semlegességét deklarálta, az USA pedig gazdasági segítséget ígért. A nyugati támogatás feltételei voltak:

1. lemondás Triesztről, 2. nyugati kölcsönök elismerése és visszafizetése, 3. a görög partizánok támogatásának beszüntetése. Jugoszlávia lezárta görögországi határát.

A következő napon Klement Gottwald csehszlovák köztársasági elnök elhalasztja Esterházy János halálos ítéletének végrehajtását a következő dátumra: 1950.április 7.

Moszkvában meghalt Georgi Dimitrov, bolgár kommunista vezető, miniszterelnök, az 1930-as években a Komintern VB elnöke. Mumifikált tetemét, szovjet mintára, Szófiában, mauzóleumban helyezték el. A miniszterelnöki és pártfőtitkári tisztséget Vaszil Kolarov kapta meg 1950. január 23-án.

Bejelentették az ún. Vietnam Állam megalakulását, amelyben a Vietnami Demokratikus Köztársasággal szemben álló „Egység és Ellenállás Kormánya” kezdte meg működését.  Ötödikén letartóztatták Pálffy György altábornagyot, a Magyar Honvédség vk. főnökét. Október 10-éig tartó hatállyal. A rákövetkező napon Lengyelország minden gazdasági kapcsolatát megszakította Jugoszláviával. Letartóztatták Aczél Györgyöt, az MDP Baranya Megyei Bizottsága első titkárát. 9-én A NOT másodfokon tárgyalja, és helybenhagyja a Mindszenty József és társai ügyében hozott ítéletet. Másnapra a NÉKOSZ III. közgyűlése kimondta a szervezet feloszlatását, és a népi kollégiumok átadását az államnak.

A hónap közepén a KPM Vasúti Főosztályán (MÁV-Vezérigazgatóság) és a MÁV-igazgatóságokon felállítják a politikai osztályokat. 19-én Kádár János házasságot köt Tamáska Máriával, 20-án pedig Budapest polgármesterévé Pongrácz Kálmánt, alpolgármesterré Köböl Józsefet választották; mindketten az MDP tagjai lettek. Egyiptom és Izrael békeszerződést írt alá; Izrael területe az eredeti 14 500 négyzetkilométerről 20 ezerre növekedett; a gázai övezetet Egyiptom kapta meg; Jeruzsálem nyugati fele izraeli, a keleti (transz)jordániai fennhatóság alá került. 21-én New Yorkban bejelentették a Magyar Nemzeti Bizottmány megalakítását; menekült kormányként működő Végrehajtó Bizottságának elnöke volt Varga Béla. 25-én a Tátrában Vladimir Clementis külügyminiszter és Antos István pénzügyminisztériumi állam titkár aláírták az ún. csórba-tói egyezményt, amely véglegesen rendezte a függőben lévő csehszlovák-magyar pénzügyi és gazdasági kérdéseket. Magyarország lemondott a lakosságcserével kapcsolatban felmerült anyagi követeléseiről, Csehszlovákia pedig a jóvátétel nagyobbik, még nem teljesített hányadának megfizetésétől.

Az USA-ban alapított Szabad Európa Bizottság létrehozta a Szabad Európa Rádió (Radio Free Europe) bizottságot. E hónap 26-án Moszkvában megalakult a Magyar–Szovjet Műszaki-Tudományos Együttműködési Bizottság; aláírják a magyar–szovjet műszaki-tudományos együttműködési megállapodást. A következő napon megtörtént az első sikeres szovjet kísérleti atomrobbantás. 29-étől a belügyminiszter hatáskörébe tartozott a ki- és beutazási ügyek felügyelete. Külföldre utazni, külföldi személyeket és küldöttségeket az országban fogadni kizárólag belügyminiszteri engedéllyel volt lehetséges. A hónap zárásakor aláírták a szovjet–magyar határ megállapodásról szóló jegyzőkönyvet.

A Magyar Népi Szövetség szervezésében kétnapos Petőfi-ünnepségsorozat kezdődött Segesvárott. Magyarországot Széll Jenő bukaresti magyar követ, Andics Erzsébet történész, Kuczka Péter író és Zelk Zoltán költő képviselte. Szovjet kulturális küldöttség érkezett Magyarországra a Petőfi Sándor halálának 100. évfordulóján rendezendő ünnepségekre. Július 31. A küldöttség vezetője volt Sztyepan Scsipacsov költő. Végezetül az utolsó napon a Kormányrendelet a bíróságokon létrehozza a népi ülnöki rendszert. November 2. Megszűnt a Világ, a feloszlott PDP napilapja.

Napi események

 

Július 1. - A Szent Officium nyilvánosságra hozza a XII. Pius pápa utasítására kidolgozott „antikommunista dekrétumot”, amely kiközösítés terhe mellett megtiltja, hogy a hívők belépjenek a kommunista pártokba, vagy bármi módon támogassák azokat.

A belgrádi jugoszláv-amerikai egyezmény Jugoszlávia semlegességét deklarálja, az USA pedig gazdasági segítséget ígér. A nyugati támogatás feltétele: 1. lemondás Triesztről, 2. nyugati kölcsönök elismerése és visszafizetése, 3. a görög partizánok támogatásának beszüntetése. Jugoszlávia lezárja görögországi határát.

Július 2. - Klement Gottwald csehszlovák köztársasági elnök elhalasztja Esterházy János halálos ítéletének végrehajtását.1950.április 7.

Moszkvában meghal Georgi Dimitrov, bolgár kommunista vezető, miniszterelnök, az 1930-as években a Komintern VB elnöke. Mumifikált tetemét, szovjet mintára, Szófiában mauzóleumban helyezik el. A miniszterelnöki és pártfőtitkári tisztséget Vaszil Kolarov kapja. 1950. január 23.

Bejelentik az ún. Vietnam Állam megalakulását, amelyben a Vietnami Demokratikus Köztársasággal szemben álló „Egység és Ellenállás Kormánya” kezdte meg működését.

Július 5. - Letartóztatják Pálffy György altábornagyot, a Magyar Honvédség vk. főnökét. Október 10.

Július 6. - Lengyelország minden gazdasági kapcsolatot megszakít Jugoszláviával.

Letartóztatják Aczél Györgyöt, az MDP Baranya Megyei Bizottsága első titkárát. 1950. március 23.

Július 9. - A NOT másodfokon tárgyalja, és helybenhagyja a Mindszenty József és társai ügyében hozott ítéletet. Augusztus 16.

Július 10. - A NÉKOSZ III. közgyűlése kimondja a szervezet feloszlatását, és a népi kollégiumok átadását az államnak.

Július 13. - A kommunista párttagok kiközösítéssel fenyegető pápai dekrétum.

Július 15. - A KPM Vasúti Főosztályán (MÁV-Vezérigazgatóság) és a Máv-igazgatóságokon felállítják a politikai osztályokat.

Július 19. - Kádár János házasságot köt Tamáska Máriával.

Július.20. - Budapest polgármesterévé Pongrácz Kálmánt, alpolgármesterré Köböl Józsefet választják; mindketten az MDP tagjai.

Egyiptom és Izrael békeszerződést ír alá; Izrael területe az eredeti 14 500 négyzetkilométerről 20 ezerre növekszik; a gázai övezetet Egyiptom kapja; Jeruzsálem nyugati fele izraeli, a keleti (transz)jordániai fennhatóság alá kerül.

Július 21. - New Yorkban bejelentik a Magyar Nemzeti Bizottmány megalakítását; menekültkormányként működő Végrehajtó Bizottságának elnöke Varga Béla.

Július.25. - A Tátrában Vladimir Clementis külügyminiszter és Antos István pénzügyminisztériumi állam titkár aláírják az ún. csórba-tói egyezményt, amely véglegesen rendezi a függőben lévő csehszlovák-magyar pénzügyi és gazdasági kérdéseket.

Antos István pénzügyminisztériumi államtitkár és Vladimír Clementis csehszlovák külügyminiszter aláírja az ún. Csorba-tói egyezményt, amely rendezi a két ország között függőben lévő pénzügyi és gazdasági kérdéseket. Magyarország lemond a lakosságcserével kapcsolatban felmerült anyagi követeléseiről, Csehszlovákia pedig a jóvátétel nagyobbik, még nem teljesített hányadának megfizetésétől.

Az USA-ban alapított Szabad Európa Bizottság létrehozza a Szabad Európa Rádió (Radio Free Europe) bizottságot. 1950. július 4.

Július 26. - Moszkvában megalakul a Magyar–Szovjet Műszaki-Tudományos Együttműködési Bizottság; aláírják a magyar–szovjet műszaki-tudományos együttműködési megállapodást.

Július 27. - Az első sikeres szovjet kísérleti atomrobbantás.

Július 29. - E naptól a belügyminiszter hatáskörébe tartozik a ki- és beutazási ügyek felügyelete. Külföldre utazni, külföldi személyeket és küldöttségeket az országban fogadni kizárólag belügyminiszteri engedéllyel szabad.

Július 30. - Aláírják a szovjet–magyar határ-megállapodásról szóló jegyzőkönyvet.

A Magyar Népi Szövetség szervezésében kétnapos Petőfi-ünnepségsorozat kezdődik Segesvárott. Magyarországot Széll Jenő bukaresti magyar követ, Andics Erzsébet történész, Kuczka Péter író és Zelk Zoltán költő képviseli.

Szovjet kulturális küldöttség érkezik Magyarországra a Petőfi Sándor halálának 100. évfordulóján rendezendő ünnepségekre. Július 31. A küldöttség vezetője Sztyepan Scsipacsov költő.

Július 31. - Kormányrendelet a bíróságokon létrehozza a népi ülnöki rendszert. November 2. Megszűnik a Világ, a feloszlott PDP napilapja.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére


21 |vissza a lap tetejére

Csütörtök

Kivonat a napisajtó híreiből (Forrás: Szabad Nép, VII. évfolyam 167. szám)

A budapesti polgármesteri választást Pongrácz Kálmán nyerte meg. Olaszország csatlakozott az Észak-atlanti Szerződéshez. A Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottsága, a minisztertanács és a Hazafias Arcvonal országos tanácsa egy táviratban fejezte ki háláját a Kommunista Bolsevik Párt Központi Bizottságához, amiért osztozott Georgij Mihajlovics Dimitrov elvtárs, a Bolgár Kommunista Párt főtitkárának gyászában. 

Áprilisban 15.000 angol dokk-munkás lépett sztrájkba az idősebb munkások elbocsátása ellen. Az Első Magyar Általános Biztosító Társaság, a Gazdák Biztosító Szövetkezete és a Magyar Kölcsönös Állatbiztosító társaság m. sz. biztosítási-üzlet állományát az Állami Biztosító NV-ra ruházta át. Dokkmunkások tömeges tüntetése történt Londonban, Július 4-én, a tüntetők létszáma a város kikötőjétől egészen a Viktória-parkig terjedt. Deakin maga is belátta, hogy nincs hatással többé a szakszervezet felett a munkásosztály törekvéseivel szemben. A sztrájkok lefolyásában több szakszervezet is részt vett. 

Az angol közgazdasági szakértők nem látnak módot arra, hogy Anglia, vagy a brit birodalom országai pótolni tudnák arany- és dollártartalékaikat.

A Cripps megvált a pénzügyminisztériumtól, feltételezhetően azért, mert Anglia elfogadta az USA által diktált többletolaj kereskedelmi szerződések elvét. 

Düsserdorfból jelentették, hogy Max Reimann elvtársat, a Nyugatnémet Kommunista Párt főtitkárát szabadlábra helyezték. A kínai néphadsereg rövidesen képes lesz felszabadítani Északnyugat-Kínát. Sidneyből jelentették, hogy Vietnamban 103 településből verték ki a francia csapatokat és 37 megerősített állást foglaltak el. A prümi katasztrófában egy hadianyagot gyártó üzem robbanásakor egész utca pusztult el. A Fülöp-szigeteken a csendes-óceáni kommunistaelllenes szerződésről tárgyaltak.

Felix Dzerzsinszkij elvtárs forradalmár halálának évfordulójáról emlékezett meg a szovjet nép. A monarchofasiszta csapatok július 5-én jugoszláv területről, Kamcsatka irányából támadták hátba a demokratikus görög hadsereg egységeit.

A vasutas szakszervezet által szervezett dolgozók gimnáziumában kedden este osztották ki a bizonyítványokat Bebrics Lajos elvtárs részvételével. Varga Lajos alelnök szerdán, délután 3 órakor nyitotta meg a fővárosi törvényhatósági bizottságnak rendkívüli közgyűlését, melynek megnyitójában megemlékezést tartott Georg Dimitrov eltárs halálról.

Pongrácz elvtárs, megválasztása után köszönetet mondott beszédében és elmondta, hogy a munkásosztály vezetőszerepét megszilárdulni látja. Pongrácz elvtárs kijelentette, hogy komoly összegeket szeretne befektetni a fővárosi tisztviselők és dolgozók szakképzésére.

A szovjetúnió kormánya jegyzékében figyelmeztette a De Gasperi kormányt, valamint az USA, Anglia és Franciaország szerződés szegésére az alkalomból, hogy Olaszország csatlakozott az Észak-atlanti Szerződéshez.

Egyre többen kapcsolódnak be a terménygyűjtési versenybe, amelyet első ízben Kunszent-márton, Doboz és Vácújkisfalu dolgozó parasztsága jelentett be. A dolgozó parasztság érdeklődéssel fogadta a Szovjetúnióból hazatért parasztküldöttek beszámolóit.

A Pravda csaknem minden számában közöl cikkeket a Szovjetúnió Kommunista Pártja szervezeteinek munkájáról, melyek kilenctized része a marxista-leninista elméleti oktatás problémájával foglalkozik.

Sztálin elvtárs jelenlétében zajlott le a Szovjet Légierők Napjának bemutatója.

Szerdán délben ismertette a sajtó képviselői előtt Darvas József építésügyi miniszter azokat az intézkedéseket, amelyeket a minisztérium kíván megtenni a minisztertanács határozatának végrehajtásával.

A minisztertanács július 17-i határozata hansúlyozza az építés gépesítésének fontosságát.

Az idei terménybeadási kötelezettséget elsősorban a háztartási és gazdasági szükségleten felül maradt búzával, rozzsal vagy kétszeressel kell teljesíteni.

Közeleg a Világifjúsági Találkozónak ünnepe.

A Szovjetúnióban nagy népszerűségre tett szert Jelizar Malcov “Teljes Szívből” című regénye, melyben az altájvidék egyik kolhozának életét írja le.

Szlovák kultúrnapok voltak Pilis-szentlászlón a külügyminisztérium és a Magyarországi Szlovákok Demokratikus Szövetségének rendezésében. Az újonnan elkészült moziévad adatai szerint a bemutatott játékfilmek 35,7 százaléka volt szovjet film. Meghalt Vitezslav Novak, a neves csehszlovák zeneszerző.  

A segesvári csata, Petőfi halála 100 éves fordulóján, július 3l-én, nagyszabású emlékkiállítás nyílik a Petőfi-Házban. Alexej Szurkov, a kiváló szovjet író cikkben méltatja a magyar forradalom harcos költőjének, Petőfinek életművét. Május közepétől Magyarország a Szovejtúniótól kapja kohókoksz szükségletének nagy részét.

A Csepeli Papírgyár tisztviselői brigádot alapítottak a forgóalap csökkentésére.  Budapest Székesfőváros Statisztikai Hivatalának kiadásában 1949 elején megjelent az 1944-46-os évek adatait tartalmazó Statisztikai Évkönyv.

A Vasas élmunkás-felelős beszámolójában kiemelte, hogy a MAVAG-ban már 135 átadó és átvevő működik.  

Az elmúlt napokban adta ki a legfőbb sporthatóság legújabb statisztikáját, amelynek számadatai szemléltetően bizonyítják a különböző sportágak iránt fokozódó érdeklődést. Megkezdődött Hajdúszoboszlón a vitorlázó repülők nagy versenye. Az Újpesti Torna Egyesület egy évre kitiltotta két válogatott vízilabdázóját. Szombaton ér véget a nemzeti teniszbajnokság.

Dúsabb olajtartalmú napraforgóval kísérleteznek a növénynemesítők.  


22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források