Chequamegon ITV Schedules 
CHEQUAMEGON PF HPLL 1 (.195)
CHEQUAMEGON-PF HS ITV ROOM (53)
CHEQUAM-GLDN HPL(.146) 6100 HD
CHEQUAM-PF HPLL 2 (.194) 6180