०७२-०१-२१ काठमाडौँ कर्नरबाट राहत सामग्री प्राप्त

विदेशमा रहेका धेरै नेपालीहरुबाट विवेकशील नेपाली दललाई राहत कार्यक्रममा सहयोग प्राप्त हुने क्रममा मिति ०७२-०१-२१ मा “काठमाडौँ कर्नर” बेलायतबाट सहयोग प्राप्त भएको थियो। बिस्कुट, लत्ता कपडा, कम्बल, चाऊचाऊ र चकलेटजस्ता सामानहरु अनुदान गरेर यस संस्थाले ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। यसरी पटक-पटक मदत गर्नुभएका “काठमाडौँ कर्नर”, बेलायतलाई विवेकशील नेपाली दल धेरै आभार प्रकट गर्दछ।  

2015-5-4  Relief materials received from Kathamandu Corner

Bibeksheel Nepali Party has been receiving overwhelming supports from Nepalese all round the world. Similarly, on 2015-5-4, we received support from Kathmandu Corner UK (United Kingdom). The support materials include: Biscuits, Clothings, Blankets, Noodles and Chocolates. Bibeksheel Nepali Party is very thankful for their time to time generous help.