EQUACIONS I

EXERCICI 1: Resol les següents equacions.

a) x + 2 = 8

b) x - 5 = 3

c) 2 - x = 4

d) x - 11 = -14

e) 2x = 10

f) -3x = 10

g) 2x - 1 = 3

h) 5 - 3x = 2

i) 4x + 9 = 13

j) 5x + 1 = 4x

k) 3x - 2 = x + 6

l) 10 - 2x = 7 - 3x

m) 3 + 4x - 8 - 2x = 3x + 7

n) 6 - 5x - 15 = -4 + x + 1

o) 8x + 5 - 2x + 6 = x + 4

p) 3x - 12 - 9 = 2 - x + 5

q) 4 - 2x + 6 = 10 - 9x + 7

EXERCICI 2: Resol les equacions següents. Recorda que primer has de treure els parèntesi.

a) 3 - x = 2·(5x - 1)

b) 3·(4x - 3) = 5·(5 - x)

c) 6·(x + 1) = 10·(x - 3)

d) 6·(x - 3) - 2·(x - 1) = 10

e) 2·(x - 2) = 60 - 3·(1 - x)

f) 7x + 2·(x - 6) = 3·(x + 4)

g) 1 + 4·(6 - 2x) - (x - 3) = 5x

h) 6 - (5 - 2x) + 7·(x - 4) = 3 - 6x

i) 4x - 5·(2 - x) = 8x + 3x + 2

j) 5·(7 + x) = 31 + x

k) 3·(2 - 3x) = 2x - 27

l) 6x + 2 = 4·(-3x + 5)

m) 3·(3x - 2) = 2·(3x + 9)

n) 3·(5x + 7) = 4x + 43

o) 7x + 9 = 3·(3x + 7)