ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор
Івано-Франківського

центру ПТО ДСЗ

___________М. Гопайнич  

“____”_________2017p.                                       

Графік

формування навчальних груп в

Івано-Франківському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості

на квітень 2017 року

Квітень

Професійно-технічне навчання

Назва професій, напряму підготовки

Розряд, категорія, клас

Ліцензійний обсяг

Термін навчання

Дата початку навчання

Дата завершення навчання

Кількість слухачів у групі

Всього слухачів

Касир торговельного залу

х

15

3,0

19 квітня

2017р.

05 липня
2017р.

15

15

Всього за розділом:

х

х

х

х

х

15

15

Підвищення кваліфікації

Всього за розділом:

х

х

х

х

х

х

х

Курси цільового призначення

Основи малого підприємництва

х

х

0,5

03 квітня

2017р.

14 квітня

2017р.

30

60

20 квітня

2017р.

05 травня

2017р.

30

Дотримання безпечного ведення сільськогосподарської галузі

х

х

0,5

06 квітня

2017р.

19 квітня 2017р.

30

60

10 квітня
2017р.

21 квітня
2017р.

30

Основи технічного обслуговування і ремонту сільськогосподарської техніки

х

х

0,2

04 квітня

2017р

10 квітня

2017р.

24

48

18 квітня

2017р.

24 квітня

2017р.

24

Основи охорони праці та правове регулювання взаємовідносин на підприємстві

х

х

0,2

27 квітня

2017р.

05 травня 2017р.

30

30

Новітні технології в цегельному виробництві

х

х

0,2

12 квітня

2017р.

18 квітня 2017р.

24

72

18 квітня

2017р.

24 квітня 2017р.

24

24 квітня

2017р.

28 квітня 2017р.

24

Особливості ведення будівельних робіт

х

х

0,2

19 квітня
2017р.

25 квітня
2017р.

24

24

Всього за розділом:

х

х

х

х

х

294

294