2018./2019. mācību gads

I semestrī

ZELTA LIECĪBAS saņēma:

Raivis Rautmanis 10.kl.

Artūrs Tilgass 12.kl.

SUDRABA LIECĪBAS saņēma:

Aleksa Galviņa 7. Kl.,

 Iraida Roze Tabūna 9.  kl

 Amanda Megija Glāzniece 11. kl.

ĪPAŠĀS BALVAS saņēma:

Samanta Ozoliņa 11.kl.

 Una Guna Lejava 11.kl.

Dāvis Deivids Bukovskis no 11.kl.,

Liene Kauķe 6.kl.

 Anete Akmene 4.kl.

Matiilde Muktupāvela 4.kl.

Gulbenes novada domes stipendiju par sasniegumiem mācībās

I semestrī saņēma Artūrs Tilgass (12.kl.) , Raivis Rautmanis (10.kl.), Amanda Megija Glžniece (11.kl.)

2017./2018.mācību gads

I semestrī

ZELTA LIECĪBAS saņēma:

Elza Martinova 9.kl.

Artūrs Tilgass 11.kl.

SUDRABA LIECĪBU saņēma:

Madara Pūcīte 9.kl.

ĪPAŠĀS BALVAS saņēma:

Liene Kauķe 5.kl.

Aleksa Galviņa 6.kl.

Elza Dūte 6.kl.

Laura Kleopatra Vanaga 6.kl.

Annika Ozoliņa 7.kl.

Ieva Pūcīte 9.kl.

Austra Dūte 9.kl.

Raivis Rautmanis 9.kl.

I semestrī

ZELTA LIECĪBAS saņēma:

Elza Martinova 9.kl.

Artūrs Tilgass 11.kl.

SUDRABA LIECĪBAS saņēma:

 Madara Pūcīte 9.kl.

Raivis Rautmanis 9.kl.

Nikola Šuļja 12.kl.

TEICAMNIEKA LIECĪBU saņēma:

Austra Dūte 9.kl.

ĪPAŠĀS BALVAS saņēma:

Elza Dūte 6.kl.

Laura Kleopatra Vanaga 6.kl.

Aleksa Galviņa 6.kl.

Gulbenes novada domes stipendiju par sasniegumiem mācībās

I semestrī saņēma Artūrs Tilgass (11.kl.)

Skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs un

zinātniski pētnieciskie lasījumi 2017./2018. māc. g.

 

Mācību priekšmets

Skolotājs

Rezultāti Gulbenes novadā

Skolēni, kas piedalījās Vidzemes reģionā , valstī

Valsts organizētās mācību priekšmetu olimpiādes

Bioloģija 9.,11.,12.klase

M.Ranka

Elza Martinova 9.kl. – 1.vieta

Raivis Rautmanis 9.kl.

Kristers Artis Kalve 9.kl.

Una Drancāne 10.kl.

Una Guna Lejeva 10.kl.

Nokola Šuļja 12.kl.

Loreta Celmiņa 12.kl.

Guna Gunita Zvaigznekalne 12.kl.

 

Latviešu valoda un literatūra 8.,9.klase

I.Kadile

Elza Martinova 9.kl. – 1.vieta

Madara Pūcīte 9.kl.

Elza Martinova 9.kl. – 2.vieta

 

Matemātika 5.-8.kl

A.Evardsone

 

Liene Kauķe 5.kl. – 2.vieta

 

Vēsture 9.kl.

I.Sebre

Elza Martinova 9.kl. – 1.vieta

Agnis Ozoliņš 9.kl. - atzinība

Raivis Rautmanis 9.kl.

Kristers Artis Kalve 9.kl.

Elza Martinova 9.kl.

Ekonomikas 10.-12.kl.

I.Roziņa

Pauls Georgs Staršovs 12.kl. – 2.vieta

 

Angļu valoda 11.-12.klase

S.Vilka

Pauls Georgs Staršovs 12.kl. – atzinība

Judīte Valkjuna 12.kl.

 

Ķīmija 9.-12.kl.

I.Dārziņa

Elza Martinova 9.kl. – atzinība

 

 

 

Novada skolēnu zinātniski pētnieciskie lasījumi

 

I.Dārziņa

I.Roziņa

 

Līva Ginde 12.kl.

Andris Tilgass 12.kl.

Pauls Georgs Staršovs  12.kl

Artūrs Tilgass 11.kl.

Nauris Juris Bariņš 11.kl.

Līva Ginde 12.kl.

 

 

Gulbenes novadaIKS nodaļa sadarbībā ar mācību priekšmetu skolotāju MA organizē

Angļu valodas olimpiāde konkurss 6.klase

S.Vilka

Laura Kleopatra Vanaga 6.kl. – atzinība

Marta Putene 6.kl.- atzinība

 

3.klašu olimpiādes matemātikā

I.Sebre

Kristians Elmārs Vanags 3.kl.– 3.vieta

Evelīna Ševcova 3.kl.

Kristians Elmārs Vanags 3.kl.– 2.vieta

3.klašu olimpiādes latviešu valodā

I.Sebre

Anete Akmene 3.kl. - 1.vieta

Matilde Muktupāvela 3.kl. – 2.vieta

Anete Akmene 3.kl.

Matilde Muktupāvela 3.kl.

Sociālo zinību komandu  konkurss 6.klasei

N.Biezā

Marta Putene 6.kl.

Marta Evelīna Goišika 6.kl.

Elza Dūte 6.kl.

Rasa Roziņa 6.kl.                        II pakāpe

Aleksa Galviņa 6.kl.

Endija Beļinska 6.kl.

Laura Kleopatra Vanaga 6.kl.

 

Latvijas vēstures olimpiāde 6.kl.

I.Sebre

Elza Dūte 6.kl.

Laura Kleopatra Vanaga 6.kl. – 2.vieta

 

Skaļās lasīšanas konkurss

I.Kadile

A.Kostigova

Ervīns Mārcis Trule 5.kl.

Rasa Roziņa 6.kl. – 3.vieta

 

Jauno tulkotāju konkurss

S.Vilka

 

Signe Upeniece 11.kl.

Mārtiņš Bērziņš 11.kl.

Artūrs Tilgass 11.kl.

Laura Beitika 11.kl.

Nauris Juris Bariņš 11.kl.

„English Guru”tulkošanas konkurss

S.Vilka

 

  Pauls Georgs Staršovs 12.kl.

 

Konkurss „Doma izgaismo vārdu”

I.Kadile

Liene Kauķe 5.kl.

Kristers Trūle 7.kl.- 1.vieta

 

 

Konkurss „Ziemassvētku vecīša stāsts”

I.Kadile

Annika Ozoliņa 7.kl.

Ričards Oņiskivs 5.kl.

Dīna Drancāne 7.kl.

 

 

5.-7.klašu deju kolektīvs

I.Eiduka

II pakāpe

 

3.-4.klašu deju kolektīvs

I.Eiduka

II pakāpe

 

1.-2.klašu deju kolektīvs

I.Eiduka

III pakāpe

 

Gulbenes novada 1.-3.klašu meiteņu koru skate

   A.Ledaine

I pakāpe

 

Gulbenes novada 4.-9.klašu meiteņu koru skate

  A.Ledaine

II pakāpe

 

Gulbenes novada sporta sacensību rezultāti

Latvijas

Olimpiskās diena

 

 

     A. Bērziņš

I.Gjača

A grupa – III vieta

B grupa – II vieta, Lorenss Markus Seņko – 2.vieta, 2000m

C grupa – piedalījās, Daniela Baltiņa 1.vieta, 1000m

D grupa – III vieta, Marta Kostigova – 2.vieta, 500m

 

Skolu futbola sacensības

     A. Bērziņš

A grupa – II vieta

B grupa – piedalījās

C grupa - piedalījās

 

Skolu volejbola sacensības

    A. Bērziņš

A grupa – piedalījās

   B grupa –zēniem I vieta, komandā Artis Kristers Kalve, Jānis Mežulis, Agnis        Ozoliņš, Ingus Paulovs, Raivis Rautmanis, Lor Lenss Markus Seņko, Kristers Endijs Heiselis

C grupa – zēniem I vieta  Artūrs Karlijčuks un Rainers Valters Pops, Lejasciema apvienotā komanda

 

Basketbols   3:3

 

A. Bērziņš

A grupa – zēniem komandā

                     meitenēm 1.vieta,komandā Guna Gunita Zvaigznekalne un Signe Upeniece Lejasciema apvienotā komanda

B grupa – zēniem III vieta, komandā Raivis Rautmanis, Gatis Kļaviņš, Lorenss Markuss Seņķo, Ingus Paulovs, Jānis Mežulis

                     meitenēm II vieta, komandā Ieva Pūcīte, Madara Pūcīte, Aiva Rinase, Elza Martinova, Sanija Glāzniece

 

Tautas bumba

I.Gjača

 D grupa – III vieta, komandā Kristians   Kalniņš,   Ērika Šuļja, Marta Kostigova, Evelīna Ševcova, Normuds Ērglis, Ritvars Lācis, Kristaps Ivo Kalve

 

Vieglatlētikas sacensības

A.Bērziņš

 

A grupa – zēniem piedalījās

                      meitenēm III vieta

B grupa – zēniem III vieta

Amanda Glāzniece – 2.vieta lodes grūšanā

Evarts Kovaļkovs – 3.vieta 100m, tāllēkšanā

Andris Tilgass – 1.vieta trīssoļlēkšanā

Judīte Valkjuna – 1.vieta soļošanā

Guna Gunita Zvaigznekalne –2.vieta trīssoļlēkšanā

Lorenss Markuss Seņko - 2.vieta 400m, tāllēkšanā

Agnis Ozoliņš - 2.vieta 100m

Signe Upeniece – 2.vieta šķēpa mešanā

Kristaps Artis Kalve – 2.vieta 1500m

 

Vieglatlētikas četrcīņa

I.Gjača

C grupa – piedalījās, Niks Ozoliņš – 4.vieta

     D grupa - II vieta, Kristars Ivo Kalve – 2.vieta, Andris Livčāns – 3.vieta, Eva Egle – 6.vieta

 

Orientēšanās

A.Bērziņš

A grupa – III vieta

B grupa – II vieta- Madara Pūcīte- 1.vieta, Elza Martinova – 2.vieta, Aiva Rinase – 3.vieta

C grupa – Rasa Roziņa - 2.vieta

 

 

 

 

2016./2017. mācību gads

I semestrī

 ZELTA LIECĪBAS  saņēma:

 Elza Martinova 8.kl.

 Madara Pūcīte  8.kl.

Ritvars Sebris 12.kl.

SUDRABA LIECĪBAS saņēma

 Ieva Pūcīte 8.kl.

 Artūrs Tilgass 10.kl.

 Reinis Beitiks 12.kl.

TEICAMNIEKA LIECĪBAS  saņēma

Nikola Zorgevica 5.kl.

 Aleksa Galviņa 5.kl.

Iraida Roze Tabūna 7.kl.

II semestrī

ZELTA LIECĪBU saņēma:

 Elza Martinova 8.kl.

SUDRABA LIECĪBU saņēma:

 Madara Pūcīte  8.kl.

Ritvars Sebris 12.kl.

Artūrs Tilgass 10.kl.

ĪPAŠĀS BALVAS saņēma:

 Ieva Pūcīte 8.kl.

Aleksa Galviņa 5.kl.

 Reinis Beitiks 12.kl.

Edijs Rukmanis 12.kl.

Gulbenes novada domes stipendiju par sasniegumiem mācībās

I semestrī un  II semestrī saņēma

 Artūrs Tilgass (10.kl.) un Ritvars Sebris (12.kl).

Skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs un

zinātniski pētnieciskie lasījumi

2016. /2017. māc. g.

 

Mācību priekšmets

Skolotājs

Rezultāti Gulbenes novadā

Skolēni, kas piedalījās Vidzemes reģionā , valstī

Bioloģija 9.,11.,12.klase

I.Dārziņa

 

Beitiks Reinis 12.kl. - atzinība

Sebris Ritvars 12.kl.

 

Latviešu valoda un literatūra 8.,9.klase

A.Kostigova

I.Kadile

Ozoliņa Samanta 9.kl.

Glāzniece Amanda Megija 9.kl.

Martinova Elza 8.kl. – 1.vieta

Jirgensone Sanija 8.kl.

Pūcīte Madara 8.kl.

Martinova Elza 8.kl. – valstī atzinība

 

Matemātika 5.-8.kl

A.Evardsone

I.Roziņa

J.Ločmelis

Vanaga Laura Kleopatra  5.kl. – 2.vieta

Roziņš Ģirts 7.kl.

Ozoliņš Niks  6.kl.

 

Ģeogrāfija 10.-12.kl.

I.Dambe

Beitiks Reinis 12.kl. – 2.vieta

Rukmanis Edijs 12.kl. – 3.vieta

 

Angļu valoda 11.-12.klase

S.Vilka

Rukmanis Edijs 12.kl. – 2.vieta

Beitiks Reinis 12.kl.- atzinība

Sebris Ritvars 12.kl.

Edijs Rukmanis 12.kl.

Reinis Beitiks 12.kl.

Vidzemes olimpiādē

 

Ekonomikas 10.-12.kl.

I.Roziņa

Rukmanis Edijs 12.kl.

Beitiks Reinis 12.kl.

Sebris Ritvars 12.kl.- 3.vieta

 

Vēstures olimpiāde 9.,12.kl.

I.Sebre

Glāzniece Amanda Megija 9.kl.

Ilva Raivis 9.kl.

Sebris Ritvars 12.kl. – 2.vieta

Sebris Ritvars – valsts olimpiādē

Gulbenes novada

IKS nodaļa sadarbībā ar mācību priekšmetu skolotāju MA organizē

Mājturības un tehnoloģiju olimpiāde

J.Ločmelis

Kļaviņš Gatis 8.kl. – atzinība

Kravalis Rihards 8.kl

Roziņš Ģirts 7.kl. – 1.vieta

 

Tehniskā grafika

J.Ločmelis

Apsītis Jānis 6.kl.

 

3.klašu olimpiāde matemātikā

Ā.Fijala

Muižnieks Jurģis 3.kl.- 2.vieta

 

Muižnieks Jurģis 3.kl.- atzinība

 

3.klašu olimpiāde latviešu valodā

Ā.Fijala

Dārznieks Otto  3.kl. – 2.vieta

Vārtiņš Kristāns Pauls 3.kl.

Dārznieks Otto  3.kl.

 

Ģeogrāfijas olimpiāde 8.klase

I.Dambe

Komanda – 2.vieta

Martinova Elza 8.kl.

Rautmanis Raivis 8.kl.

Kalve Kristers 8.kl.

 

Vidzemes Jauno ģeogrāfu skola

I.Dambe

 

Reinis Beitiks 12.kl. Jauno ģeogrāfu  skolas atklātā olimpiādē , tēma Aust., Okean., Antarktīda 3.vieta

6.klases angļu val. konkurss

S.Vilka

Ozoliņš Niks  6.kl.– 1.vieta

Alens Lasmanis 6.kl. – 2.vieta

Jānis Apsītis 6.kl.

 

Starpnovadu publiskās runas konkurss Alūksnē

S.Vilka

 

Staršovs Pauls Georgs – 1.vieta

Valkjuna Judīte – 3.vieta

Zvaigznekalne Guna Gunita

Rīgas Ekonomiskās Augstskolas tulkotāju konkurss „English Guru”

S. Vilka

 

Rukmanis Edijs 12.kl.

Bariņa Vanda 12.kl.

Sebris Ritvars 12.kl.

 

Starpnovadu  6. un 7.kl.vēstures olimpiāde

S.Vilka

 

Tabūne Iraīda Roze 7.kl. – 3.vieta

Mihailovs Linards 7.kl.

Jauntirāns Markuss 7.kl.

Sociālo zinību konkurss 5.,6.kl.

N.Biezā

Komanda –iegūts tituls “ “Eksperts sociālajās zinībās”

Annika Ozoliņa 6.kl.

Alens Lasmanis 6.kl.

Ģirts Krūmiņš Dambrovs 6.kl.

Laura Kleopatra Vanaga 5.kl.

Sandijs Pētersons 5.kl.

Marta Putene 5.kl.

 

 

Skatuves runas konkurss

A.Kostigova

Normunds Ērglis- 3.pakāpe

 

Gulbenes novada 1.-4.klašu koru skate

A.Ledaine

Koru skate 1.pakāpe

 

 

Gulbenes novada 5.-9.klašu meiteņu koru skate

A.Ledaine

Koru skate 1.pakāpe

 

 

Mūzika

J.Ivanovs

 

VIA „Pa stīgai” R.Sebris, J.Upenieks, J.Valkjuna, L.Celmiņa, U.Ilva reģiona skatē II pakāpe

Fizmix Eksperiments

J.Ločmelis

 

Martinova E. 8.kl., Pūcīte M. 8.kl.,  Jirgensone S. 8.kl., Dūte A. 8.kl., Kalve K. A. 8.kl.

Ekonomikas un kultūras augstskolas olimpiāde „Finanšu Ābece 2017”

 

I.Roziņa

 

Rukmanis Edijs 12.kl.

 Beitiks Reinis 12.kl.

Sebris Ritvars 12.kl.

 

Lidmodelistu sacensības

J.Ločmelis

 

ŠeidersR 3.kl., Muižnieks J. 3.kl., Klieders M. 4.kl., Pētersons S. 5.kl., Apsītis J. 6.kl., Roziņš Ģ. 7.kl., Kļaviņš G. 8.kl.

Vizuālās mākslas konkurss

 

V.Briede

1.pakāpe Beitiks R 12.kl..,Kalve L.7.kl., Kalve A.4.kl., Tabūne I.7.kl.,Galviņai A.5.kl.,Jasevičs I.4.kl.

Jacevičs I. 4.kl. – 1.pakāpe, Kalve L.7.kl. - 2.pakāpe Vidzemē,

Jacevičs I. 4.kl. – 1.pakāpe valstī

Vardarbība internetā konkurss

I.Kadile

 

Kalve Linda- 7.kl.

Spoku stāstu konkurss

I.Kadile

Martinova Elza 8.kl.– īpaša balva

Zutis Markuss 7.kl.

Papkuls Edvīns 7.kl.

 

Konkurss Labu vārdu nav par daudz

I.Kadile

 

Sebris Ritvars 12.kl.

Literārā akadēmija

I.Kadile

 

Martinova Elza 8.kl. – 2.vieta

Dūte Austra 8.kl.

Ozoliņa Annika 6.kl.

 

 

 

Olimpiskās dienas kross

 

 

A. Bērziņš

 

1.vieta Ritvars Sebris (12.kl) A grupa

3.vieta Aiva Rinase (8.kl.) B grupa

3.vieta Matīss Aigars (9.kl.) B grupa

 

Skolu futbola sacensības

A. Bērziņš

3.vieta A grupas komanda – Jānis Upenieks, Edijs Rukmanis, Ritvars Sebris, Renāts Egle, Edgars Paiders, Andris Tilgass, Aigo Atis Āboliņš un Matīss Aigars

 

Skrējiens Gulbenes apļi

A. Bērziņš

1.vieta Ritvars Sebris (12.kl.) V19 grupa

3.vieta Renāts Egle (12.kl.) V19 grupa

3.vieta Matīss Aigars (9.kl.) V16 grupa

 

Skolu volejbola sacensības

A. Bērziņš

3.vieta A grupa zēni - Jānis Upenieks, Edijs Rukmanis, Ritvars Sebris, Renāts Egle, Edgars Paiders, Andris Tilgass, Aigo Atis Āboliņš un Matīss Aigars;

3.vieta A grupa meitenes (apvienotā komanda ar Lejasciemu) -  Vanda Bariņa, Justīne Skudra, Guna Zvaigznekalne

 

Volejbols B grupai

 

A. Bērziņš

1.vieta A grupa zēni -  Nauris Bumburs, Dairis Barnalickis, Salvis Pētersons, Raivis  Ilva un komandas kapteinis Matīss Aigars

 

Vieglatlētikas sacensības

A. Bērziņš

„C”  grupā:

Elza Martinova - 1.v. tāllēkšanā, 2.v. 60 m

Kristiāna Remicāne – 3.v. šķēpa mešanā

„B” grupā:

Matīss Aigars – 1.v. 1500 m

Kristers Kalve – 2.v 1500 m

Aiva Rinase - 1.v.1500 m

Ieva Pūcīte – 2.v 1500 m

Madara Pūcīte - 3.v. 1500 m

Dairis Barnalickis – 3.v. 400 m

Amanda Priede – 3.v. 400 m

„A” grupā:

Ritvars Sebris – 1.v. 3000m, 2.v 400 m

Amanda Sirmā – 1.v. 1500 m

Guna Gunita Zvaigznekalne – 1.v. trīssoļlēkšanā, 3.v 100 m

Alise Petrika – 1.v. 100 m, 2.v trīssoļlēkšanā

Jānis Upenieks - 2.v. trīs soļlēkšanā

Signe Upeniece - 2.v. šķēpa mešanā

Loreta Celmiņa - 2.v. 400 m

Edijs Rukmanis - 3.v. 1500 m

„A” grupas zēniem 2.v. stafetē - Ritvars Sebris, Jānis Upenieks, Edijs Rukmanis. Renāts Egle

„B” grupas zēniem 2.v stafetē – Dairis Barnalickis, Matīss Aigars, Raivis Ilva, Nauris Bubmurs

 

Stafete Drošie un veiklie

I.Gjača

Stafete Drošie un veiklie  3.vieta E grupa

 

Vieglatlētikas četrcīņa

 

Vieglatlētikas četrcīņa 3. vieta D grupa

 

Vieglatlētikas četrcīņa

 

Vieglatlētikas četrcīņa 3. vieta E grupa