План роботи

 методичного об’єднання

вчителів природничо-математичного циклу

 на 2016-2017 навчальний рік

Методична  проблема, над якою працює  МК:

«Формування соціального середовища учнів шляхом застосування ефективних технологій навчання при викладанні предметів природничо-математичного циклу»

Ключове  питання поточного року:

«Використання сучасних прогресивних технологій з метою розвитку життєвих компетентностей та соціалізації особистості учнів»

з/п

Тематика засідань

Відповідальний

Засідання №1 – Методичний всеобуч (серпень)

1.

Аналіз  роботи МО за 2015-2016 навчальний рік.

Керівник МО

2.

Обговорення і затвердження плану роботи МО на 2016-2017 навчальний рік.

Члени МО

3.

Експрес-інформація про новинки педагогічної та методичної літератури.

Завуч  школи

Робота між засіданнями

1.

Опрацювання нормативних документів:

  • програм та основних вимог до викладання предметів природничо-математичного циклу;
  • критеріїв оцінювання підсумкового та тематичного контролю навчальних досягнень учнів;
  • вимог до ведення шкільної документації.

2.

Складання і затвердження календарно-тематичних планів

3.

Складання плану роботи з обдарованими дітьми

4.

Підготовка і проведення шкільних олімпіад з дисциплін природничо-математичного циклу

5.

Складання планів самоосвіти над проблемними питаннями

6.

Робота з молодими спеціалістами з питань складання календарних планів

7.

Поновлення правил ТБ в кабінетах з підвищеним рівнем небезпеки

Засідання №2 – Творча майстерня (жовтень)

1.

Освітня і самоосвітня діяльність учителя в контексті розвитку його інноваційного потенціалу

Члени МО

2.

Організація науково-дослідницької роботи на уроках предметів природничо-математичного циклу як системний фактор формування інноваційної особистості ХХІ століття

Щербіна К.Ю

3.

Шляхи формування  математичної компетентності учнів.

Макогонюк З.І.

Робота між засіданнями

1.

Підготовка і участь учнів в ІІ етапі олімпіадах з навчальних дисциплін. Творчий підхід   до роботи  з обдарованими  дітьми.

2.

Взаємовідвідування уроків та їх аналіз

3.

Поновлення матеріалів  самоосвіти

4.

Виконання  творчих  завдань  учнів

5.

Опрацювання  фахової літератури про компетентісно-орієнтований підхід в системі сучасної освіти

Засідання №3 – Учителю на замітку (січень)

1.

Прогресивні підходи до розвитку навчальних компетентностей учнів – шлях до формування креативної особистості

Федорченко Ю.М.  (творчий звіт)

2.

Формування  та  розвиток  самоосвітньої  компетенції учнів

Плинтюк О.Л

3.

Теоретична  база компетентностей та сприяння її реалізації в практичній діяльності учасників навчально-виховного процесу

Завуч  школи Непокрита С.А

4.

Моніторинг навчальних досягнень учнів за результатами І семестру 2016-2017 н.р.

Робота між засіданнями

1.

Взаємо відвідування уроків та їх аналіз

2.

Створення портфоліо для вчителів, що атестуються

3.

Навчання комп’ютерної  грамотності вчителів, які цього потребують

4.

Оформлення класної документації, календарних планів на ІІ семестр та їх затвердження

5.

Опрацювання педагогічної преси за фахом

6.

Поновлення матеріалів самоосвіти вчителів

Засідання №4 – Педагогічний практикум (березень)

1.

Формування в учнів життєвих компетентностей шляхом використання інтерактивних форм і методів навчання на уроках природничого циклу

Ільченко Т.В

2.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів в умовах інтерактивного навчання

Круглякова  І.Л

3,

Використання онлайн ресурсу Plickers для проведення тестування QR-кодом (мастер-клас)

Фролов О.А

4.

Організація та проведення предметно-методичної декади

Керівник МО

Робота між засіданнями

1.

Обговорення рівня навченості учнів з предметів, що виносяться на ЗНО

2.

Організація повторення навчального матеріалу та підготовка до ЗНО

3.

Взаємовідвідування уроків та їх аналіз

4.

Моніторинг участі учнів в ІІ та ІІІ етапах учнівських  олімпіад з предметів гуманітарного циклу

5.

Проведення предметно-методичної декади

6.

Складання та затвердження графіку проведення підсумкових , річних контрольних робіт

7.

Поновлення матеріалів по самоосвіті вчителів

Засідання №5 – Скарбниця досвіду (травень)

1.

Майстер-клас  «За минулий рік я досяг,,,»

Члени МО

2.

Вивчення інструктивно-методичних листів «Про закінчення навчального року»

Вовк Л.М

3.

Звіти вчителів про роботу над  проблемою (темою самоосвітньої діяльності)

Члени МО

4.

Звіт керівника МО про роботу методичного об’єднання та планування роботи на наступний навчальний рік

Керівник МО

5,

Звіт про проведення предметно-методичної декади

Робота між засіданнями

1.

Оформлення екзаменаційної документації

2.

Консультації з предметів, що виносяться на ДПА

3.

Опрацювання:

  • фахової літератури;
  • рекомендації щодо викладання предметів природничо-математичного циклу у 8 класі.

4.

Підготовка контрольних робіт за 2016-2017 навчальний рік. Перевірка якості знань, умінь та навичок учнів

5.

Узагальнення роботи вчителя  з питань самоосвіти

6.

Оформлення шкільної документації та звітів по виконанню навчального плану та плану роботи МК за 2016-2017 навчальний рік