Lenker med info om Norge

http://www.imdi.no/ 

http://www.nyinorge.no/no/ 

/Om-Norge/ 

/Om-Norge/Norsk-historie-og-samfunn/ 

/Om-Norge/Norsk-historie-og-samfunn/Innvandrere/ 

/Bolig/ *

/Barn-og-familie/ 

/Barn-og-familie/Barnehage-og-skolesystemet/ 

/Norskopplaring-og-utdanning/ 

/Norskopplaring-og-utdanning/Norskopplaring/Norskopplaring/ 

“ Plikten innebærer at du må ha gjennomført obligatorisk opplæring etter introduksjonsloven dersom du senere ønsker å søke om permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap i Norge. “

/Arbeid-og-kvalifisering/ 

/Helse/ 

/Nyttig-informasjon/Nodnummer/ 

http://ssb.no statistisk sentral byrå

http://www.norge.no/

https://www.altinn.no/ 

https://www.nav.no