iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1949 / március / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1949. március

 Összeállította: Mátyás-Peti Norbert (2018)

Az 1949-es március egy eseménydús  hónap volt, sok híres ember ekkor született, mások pedig ekkor haltak meg. Bővelkedett külföldi és itthoni politikai eseményekkel is.  

Ekkor született Patrick Duffy amerikai színész, Fanny Ardant francia színésznő, Trevor Jones híres zeneszerző, Takeda Genjó a nintendó első játékfejlesztője és Reviczky Gábor, Kossuth és Jászai Mari-díjas magyar színész.

Ebben a hónapban hunyt el  Friedrich Bergius német kémikus aki Carl Bosch-sal együtt korábban kémiai Nobel-díjat kapott. Továbbá John Callan O’Laughlin halála következett be aki egy amerikai politikai és katonai újságíró volt.

        Több szövetség és vállalat nyílik és zárja be kapuit Márciusban. Elsején az Országos Takarékpénztár Nemzeti Vállalata jön létre amely, az OTP Bank jogelődje. Beszünteti működését a Magyar Cionista Szövetség és a Magyar Palesztina Hivatal.

        Márciusban politikai szempontból rengeteg dolog történt Magyarországon. Szimonidesz Lajos tábori püspök hatására további tábori lelkészetek vezetői tiltakoznak a népi demokrácia ellen indított rágalomhadjárat ellen. A Magyar Dolgozók Pártja, Politikai Bizottsága alapján több minisztériumban pártkollégiumokat hoznak létre, amelyet a párt Központi Vezetőségének a titkárságának rendelnek alá.

Ítéletet hirdettek a Mindszenty-ügy kapcsolatában. Hűtlenség vádjával letartóztatják Vörös János volt vezérezredest, a magyar királyi Honvédség egykori vezérkari főnökét, az Ideiglenes Nemzeti Kormány volt honvédelmi miniszterét. Elfogadják az 1949: IX. törvénycikket a választójogi törvény módosításáról. Összeül az I. úttörő össztitkári értekezlet, ahol tízpontos határozat keletkezik a mozgalom céljairól, ezek között a tanulmányi munka javítása és az új művelt, szocialista erkölcsi ifjúság nevelése a fontos.
        Amerikában a CIA (Központi Hírszerző Ügynökség ) igazgatóhelyettese
Edwin Kennedy Wright áthelyezés miatt távozik a pozíciójából. Továbbá kinyílnak Oak Ridge (Tennessee) kapui. A nyilvánosság által látogatható a város,  itt található az atombombához használt dúsított uránium “gyára”.

Európában Andrei Vishinsky leváltja Vyacheslav Molotovot szovjet külügyminiszterként. Tíz nyugat-európai állam képviselői Londonban egyezményt írnak alá az Európa Tanács létrehozásáról. Törökország pedig elismeri az 1948-ban kikiáltott független Izrael államot.

Kronológiai adatsor

Március 1. kormányrendelet a v. Postatakarékpénztár hálózatának bázisán létrehozza az Országos Takarék-pénztár Nemzeti Vállalatot (OTP).
Március 2. Szimonidesz Lajos ev. tábori püspök kezdeményezésére a tábori lelkészetek vezetői nyilatkozatban tiltakoznak a népi demokráciák ellen indított rágalomhadjárat ellen; a nyilatkozatot a r. kat. tábori lelkészet vezetője nem írja alá.
Március 3. Az MDP PB határozata alapján valamennyi minisztériumban pártkollégiumokat hoznak létre, amelyeket közvetlenül az MDP KV Titkárságának rendelnek alá.
Március 4.  Andrei Vishinsky leváltja Vyacheslav Molotovot szovjet külügyminiszterként.
Március 5. Tíz nyugat-európai állam képviselői Londonban egyezményt írnak alá az Európa Tanács létrehozásáról. A tanács fő szerve a külügyminiszterekből álló miniszteri bizottság és a tagállamok parlamentjei által delegált képviselőkből álló parlamenti közgyűlés. A tanács székhelye Strasbourg.

Március 6. Megszületik Melchior Wathelet, Belga politikus és a Humanista Demokratikus Közép politikai párt tagja

Március 7.  Megszületik Takeda Genjó, a Nintendo egyik legkiválóbb hardveres szakértője és "első játékfejlesztője"

Március 8. Ítéletet hirdetnek a Mindszenty-ügy kapcsán letartóztatott Beresztóczy Miklós kanonok, az Actio Catholica bp-i igazgatója, Fábián János kanonok és más „aulisták” ügyében. Beresztóczy 8 hónapi börtönt kap.

Március 9. Edwin Kennedy Wright áthelyezés miatt távozik a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatóhelyettesi pozíciójából.

Március 10. Megkezdődik az Ogy tavaszi ülésszaka. — Elfogadják az 1949: IX. tc.-et a választójogi törvény módosításáról. Eszerint a továbbiakban az MFNF OT dönt a választásokon induló szervezetekről, és a népfront helyi szervezetei döntenek a választási és a szavazatszedő bizottságok összetételéről.
Március 13. A Magyar Cionista Szövetség és a Magyar Palesztina Hivatal beszünteti működését.
Március 14. Meghalt John Callan O’Laughlin, egy amerikai politikai és katonai szereplő, újságíró.

Március 15. Ülésezik a Magyar Függetlenségi Népfront első országos kongresszusa. 1954. október 23. A még létező pártok (NPP, FKgP, FMDP, MRP) elfogadják az MDP vezető szerepét, valamint azt, hogy a májusi országgyűlési választásokon közös programmal indulnak és közös jelölteket állítanak.

Március 16. Az USA és Nagy-Britannia a békeszerződés és az emberi jogok megsértésével vádolja Magyarországot, Bulgáriát és Romániát.

Március 17. Megszületett Patrick Duffy amerikai színész, a Dallas sorozat Bobbyja.

Március 19. Kinyílnak Oak Ridge (Tennessee) kapui. A nyilvánosság által látogatható a város,  itt található az atombombához használt dúsított uránium “gyára”.

Március 21. Budapesten a járási, megyei és budapesti titkárok, a központi apparátus és intézmények vezetői részvételével összeül az I. úttörő össztitkári értekezlet. — Másnap tízpontos határozatot fogadnak el a mozgalom céljairól; fő feladatként a tanulmányi munka javítását és az „új, művelt, szocialista erkölcsi ifjúság” nevelését jelölik meg.

Március 22. Megszületett Fanny Ardant, francia színésznő. Híresebb filmjei: A vágy forradalma, Elizabeth, Rizsporos intrikák
Március 23. Megszületett Trevor Jones zeneszerző Cape Town-ban. Híresebb filmjei: Az utolsó mohikán, Sztárom a párom, A Szövetség.

Március 24. Kiutasítják Magyarországról az USA követségének két helyettes katonai attaséját.
Március 25. Hűtlenség vádjával letartóztatják Vörös János volt vezérezredest, a magyar királyi Honvédség egykori vezérkari főnökét, az Ideiglenes Nemzeti Kormány volt honvédelmi miniszterét.
Március 26. Szófiában megkezdődik a BKP KB kétnapos ülése. — A frakciók küzdelmében győz a „moszkovita” irányvonal: a hazai kommunisták első számú vezetőjét, Trajcso Kosztovot leváltják miniszterelnök-helyettesi tisztségéből.
Március 28. Megszületett Reviczky Gábor, Kossuth díjas és Jászai Mari-díjas magyar színész.

Március 29. Törökország elismeri az 1948-ban kikiáltott független Izrael államot.

Március 30. Elhunyt Friedrich Bergius német kémikus. Korábban kémiai Nobel-díjat kapott Boschsal megosztva “a nagynyomású kémiai eljárások felfedezése és kifejlesztése területén végzett munkájáért

Március 31. A Társadalmi Szemle március-áprilisi kettős számában megjelenik Aczél Tamás írása „A burzsoá ideológia egyes jelenségei fiatal magyar líránkban” címmel.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére


02 |vissza a lap tetejére

Fort Worthben, Texasban földet ért a "Lucky Lady II." amerikai B-50-es bombázó, miután elsőként sikerült megállás nélkül körülrepülnie a világot.


03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére


25 |vissza a lap tetejére

Napilap szemle (Forrás: Szabad Nép)

Az ifjúság harcol a békéért. Rengeteg ifjúsági szervezet áll ki az imperalizmus és a fasizmus ellen. Angliában 20 ifjúsági szervezetnek a vezetői tettek esküt a békéért.

        Világszerte népi mozgalom lett a tömegek békeharcából. Megszámlálhatatlan jelentkezés érkezik a Párizsban tartott béke-világkongresszusra.

        Lengyelország is kész a harcra. Tömeges jelentkezések a világkongresszusra, a lengyelekben őszinte lelkesedést váltott ki a világkongresszus híre.

Ma, március 25.-én Görögország két évfordulót is ünnepel a szabadság nevében. A görög nép 1821 és 1946 márciusában fogott fegyvert az ország függetlenségéért vívott harcban.

Rengeteg felajánlás a tegnapi napról is különböző szervezetektől az új otthonok felépítése érdekében. Köztük az MDP Nagybudapesti szervezetének a részéről is.

Az Utasellátó Nemzeti Vállalat átvette a MÁV-tól a gyorsvonatok étkező szolgálatát. Ennek köszönhetően a vasúti étkezőkocsikban 25 százalékkal csökkentették az árakat.  

        A Dolgozó Parasztok és Földmunkások Országos Szövetsége is csatlakozott a békekongresszushoz. Milliós nagyságrendben várják az április 20.-án Párizsban megrendezett nagy béke-világkongresszust.

        Ma Révai elvtárs beszédet mond a béke-nagygyűlésen. A Magyar Értelmiség Bizottsága és a Magyar Nők Demokratikus Szövetsége délután 5 órakor nagygyűlést rendez a Sportcsarnokban. A rendezvény egyfajta tiltakozás az imperialista háborús uszítás ellen.

        A magyar-román együttműködés fontos része a nagy demokratikus békefrontnak. Mai napon találkozik Rajk elvtárs külügyminiszter és Malnaseanu román követ egymással. Hangsúlyba került a két nép fontos barátsága és együttműködése.A bizottság munkája hozzájárul ahhoz, hogy a két nép jobban megismerje egymást és sikeresen folytassa a szocializmus építését.

        Oroszországban az egyik legnagyobb tömegcikk a könyv, nyilatkozta a népszabadság egyik kiküldött munkatársa. Rengetegen olvasnak az országban a magas kultúrszinvonal miatt, hosszú sorok a könyvkereskedőknél, olvasó emberek a tömegközlekedéseken, gyári munkások a színházi előadásokon.

        Az országgyűlés a tegnapi napon elfogadta a büntetőjogi reformjavaslatot. A gyűlés csütörtökön tárgyalt a büntetőjog reformjáról szóló törvényjavaslatról. Új a büntetőjogot átfogó törvényekre van szükség. Az elfogadott törvényjavaslat értelmében a büntetőbíráskodást a jövőben büntetőtanácsok végzik.

        A szocialista nevelés intézményei lesznek a kollégiumok. Az állami kollégiumok igazgatói most tartották a második országos konferenciájukat. Beszámolóik alapján kitűnik, hogy ősz óta sokat fejlődtek az állami kollégiumok, mind a tanulók szociális összetétele és demokratikus nevelése terén is. Az adatok alapján a munkás- és paraszt származású kollégisták aránya megkétszereződött.


26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források