iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1952 / november / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1952. november

Összeállította: Forgács Laura, 2017.

1952 novembere belpolitikai szempontból eseménydús volt. November 14-én az Mt. ülésezésének alkalmával átalakul a magyar kormány.  A belügyi tárcát Györe József, a külügyit Molnár Erik, az igazságügyit Décsi Gyula, a begyűjtésit Tisza József veszi át; a Mt elnökhelyettesei: Gerő Ernő, Házi Árpád, Hidas István, Kiss Károly, Nagy Imre. Farkas Mihály honvédelmi minisztert hadseregtábornokká léptetik elő.
        A magyar kormány felhívta a jugoszláv kormányt, hogy Komatina nevű budapesti ügyvívőjét, aki segédkezet nyújtott a Tito-kormány szolgálatában álló emberrablók bűncselekményeihez, azonnal hívja vissza. Minthogy a jugoszláv kormány ennek nem tett eleget, a külügyminisztérium felszólította Komatina ügyvívőt, hogy
Magyarország területét 24 órán belül hagyja el.

Továbbá ebben a hónapban végezik ki a kémkedéssel és fegyveres összeesküvéssel vádolt Vaszary Gábor és Jezereszky Ottó bencés diákokat.

Azonban nem csak politikai történésekről számolhatunk be ebből a hónapból. Magyarországon számos egyéb kulturális-, gazdasági- és infrastrukturális szempontból lényeges esemény történik 1952 novemberében. Többek között Ady-emlékünnepséget tartanak a Néphadsereg Színházában, melyen beszédet mond Révai József és Bölöni György, Bemutatják Kadosa Pál A huszti kaland című vígoperáját, Budapesten felavatják az újjáépített Petőfi hidat, valamint megindul a 12-es jelzésű, körirányú autóbusz közlekedése a Boráros térNagykörútMargit hídMoszkva tér–Alkotás utca–Karolina út–Bocskai út–Petőfi híd útvonalon. Az OTh elnökének utasítása értelmében pedig fejleszteni kezdik a Győri Vagongyárat és a Dunakeszi Járműjavítót, hogy rövid idő alatt meg lehessen szüntetni a személyek marha- és tehervagonokban történő szállítását.

Külpolitikai téren is jelentős események történnek. Választásokból nincs hiány.  Ugyanis a hónap elején egyből Nagy-Britanniában és az USA-ban is lezajlanak a választások. Nagy-Britanniában 6 év után ismét a konzervatív párt alakíthat kormányt, élén a 77 éves Winston Churchill-lel, az Egyesült Államokban pedig a republikánus párti Dwight David Eisenhowert választják meg elnöknek, aki a második világháború idején a nyugati szövetséges csapatok európai főparancsnoka volt. Görögországban parlamenti választást tartanak, melyet a stabilitás érdekében (amerikai nyomásra) megváltoztatott választási rendszer alapján bonyolítanak le. A  jobboldali Görög Menetelés 49 %-al (247 mandátum a 300-ból) győz.
        Végül pedig
Romániában nemzetgyűlési választásokat tartanak. Az addigi 39 helyett 25 magyar képviselő jut be a Nagy Nemzetgyűlésbe.

Tárgyalásokból és letartóztatásokból sem szenvedett hiányt a világ 1952 novemberében. 11-én ugyanis Moszkvában letartóztatják a Kreml kórházának több magas beosztású orvosát, köztük több akadémikust, Sztálin és a legfelső pártvezetés más tagjainak kezelőorvosait. Az orvosprofesszorok a vád szerint „összeesküvést szerveztek a párt, a kormány és a hadsereg vezetőinek likvidálására”. — Az orvosok elleni tervezet eljárás egy „nagy cionista per” részét képezte volna. (A professzorok közül többen zsidó származásúak voltak. — A hátterében, túl az „anticionista” megfontolásokon, az állt, hogy a Sztálint kezelő orvoscsoport vezetője, Vlagyimir Vinogradov akadémikus, rosszabbodó egészségi állapota miatt el akarta tiltani Sztálint az aktív munkától.)

November 18-án a  Mau Mau felkeléssel való állítólagos kapcsolata miatt Jomo Kenyattát letartóztatják Kenyában, 19-én pedig Godó Mihály jezsuita atyát és Corneliu Chirát, a rend provinciálisát tartóztatják le Romániában.

Végül, de nem utolsó sorban november 20 és 27-e között zajlik a Slánsky-per Csehszlovákiában. A letartóztatott magas rangú párt- és állami vezetőket trockizmussal, titoizmussal, kémkedéssel és cionizmussal vádolják. Tizenegy vádlottat halálra ítélnek, hárman életfogytiglani fegyházbüntetést kapnak.

Ebben az időszakban javában zajlik a kóreai háború és az Egyesült Államok elnöke, Dwight D. Eisenhower a választási kampányában tett ígéretéhez híven, a hónap végén Koreába utazik, hogy megtudja, mit lehetne tenni a konfliktus megszüntetése érdekében.

A hónap tragédiája a 9,0-es erősségű földrengés Kamcsatkában, melyben 2300 ember életét veszti.

Tudományos szempontból is kiemelendő néhány esemény, ugyanis ebben a hónapban robbanta fel az USA az első kísérleti hidrogénbombát a csendes-óceáni Marshall-szigetekhez tartozó Eniwetok-atollon, ekkor repül át hivatalosan előszőr utasszállító repülőgép az Északi-sark felett. (Los Angelesből Koppenhágába), valamint 1952 novemberében végzik el az első hivatalos nem-átalakító műtétet Koppenhágában (így George Jorgensen Jr. Christine Jorgensen lesz).

Építünk 

(1952 őszén - III. évfolyam - 3. szám)

Medgyessy Ferenc: Móricz Zsigmond (rajz)

Móricz Zsigmond Debrecenben 1921-ben (fénykép)

A könyvnapon (fénykép)

A Hortobágyon (fénykép)

1942 tavaszán (fénykép)

Medgyessy Ferenc: Móricz Zsigmond a halálos ágyon (rajz)

Ünnepek előtt

Móricz Zsigmon: Múzeumi tükör (elbeszélés)

Veres Péter: Télen - erdőben (regényrészlet)

Bihari Sándor: Párizsi hír (vers)

Bihari Sándor: Tavaszt virágzó (vers)

Boda István: Április van (vers)

Nagy János: Szabó János… (vers)

Borsodi Gyula: Diósgyőri Nagykohónál… (vers)

K. Nagy József: Tavaszi vetés (elbeszélés)

Ifj. Asztalos Bálint: Lovász Márton nem nyugszik addig… (elbeszélés)

Koczogh Ákos: A vénasszony nyavalyája (elbeszélés)

G. Nagy János: A nagybácsi (elbeszélés)

Uj Irén: Villám (elbeszélés)

Boda István: Tíz éve… (vers)

Kardos Pál: Móricz Zsigmond vallomásai Debrecenbe írt leveleiben I. (tanulmány)

Durkó Mátyás: Móricz Zsigmond: Árvácska (kritika)

Tóth Béla: Móricz Zsigmond: Gyalogolni jó (kritika)

Csokonai Vitéz Mihály: Szerelmes panaszok (vers)

Juhász Géza: Csokonai verséről (kritika)

Taar Ferenc: Kultúragitációs munka megyénkben (aktuális cikk)

Napra pontos eseménysor

november 1. - Nagy-Britanniában, hat év után, ismét a Konzervatív Párt alakít kormányt. Miniszterelnök a 77 éves Winston Churchill.

Az USA a csendes-óceáni Marshall-szigetekhez tartozó Eniwetok-atollon felrobbantja az első kísérleti hidrogénbombát.

november 2.(-7.) - A JKP VI. kongresszusán a párt - különállását hangsúlyozva a szovjet típusú kommunizmustól -felveszi a Jugoszláv Kommunisták Szövetsége nevet.

november 4. - Az USA elnökévé választják a republikánus párti Dwight David Eisenhowert, aki a második világháború idején a nyugati szövetséges csapatok európai főparancsnoka volt. (20 év után a Republikánus Párt kerül hatalomra)

Az Egyesült Államokban létrejön az NSA (Nemzetbiztonsági Ügynökség).

9,0-es erősségű földrengés Kamcsatkában, 2300 ember életét veszti.

november 11. - Moszkvában letartóztatják a Kreml kórházának több magas beosztású orvosát, köztük több akadémikust, Sztálin és a legfelső pártvezetés más tagjainak kezelőorvosait.

A brit New Musical Express először közölt slégerlistát.

november 14. - Ülésezik az Mt. Átalakul a kormány: a belügyi tárcát Györe József, a külügyit Molnár Erik, az igazságügyit Décsi Gyula, a begyűjtésit Tisza József veszi át; a Mt elnökhelyettesei: Gerő Ernő, Házi Árpád, Hidas István, Kiss Károly, Nagy Imre. Farkas Mihály honvédelmi minisztert hadseregtábornokká léptetik elő.

November 16. - A stabilitás érdekében (amerikai nyomásra) megváltoztatott választási rendszer alapján lebonyolított parlamenti választás Görögországban: a jobboldali Görög Menetelés 49 %-al (247 mandátum a 300-ból) győz.

november 17. - A budapesti jugoszláv ügyvivőt kiutasítják Magyarországról.

Megkezdi működését a Csehszlovák Tudományos Akadémia, a tudományos élet központi irányítója.

November 18. - A Mau Mau felkeléssel való állítólagos kapcsolata miatt Jomo Kenyattát letartóztatják Kenyában.

november 19. - Romániában letartóztatják Godó Mihály jezsuita atyát és Corneliu Chirát, a rend provinciálisát.

november 20.(-27.) - A Slánsky-per Csehszlovákiában. A letartóztatott magas rangú párt- és állami vezetőket trockizmussal, titoizmussal, kémkedéssel és cionizmussal vádolják. Tizenegy vádlottat halálra ítélnek, hárman életfogytiglani fegyházbüntetést kapnak.

Először repül át hivatalosan utasszállító repülőgép az Északi-sark felett. (Los Angelesből Koppenhágába)

Elvégzik az első hivatalos nem-átalakító műtétet Koppenhágában (így George Jorgensen Jr. Christine Jorgensen lesz).

november 21. - Ady-emlékünnepséget tartanak a Néphadsereg Színházában; beszédet mond Révai József és Bölöni György.

november 22. - Budapesten felavatják az újjáépített Petőfi hidat.

Bemutatják Kadosa Pál A huszti kaland c. vígoperáját.

Czapik Gyula egri érsek felszólal a III. Magyar Békekonferencián.

november 24. - Az 1952: 20. tvr. megszünteti a Népgazdasági Tanácsot; feladatait a Minisztertanács veszi át.

november 25. - Budapesten megindul a 12-es jelzésű, körirányú autóbusz közlekedése a Boráros tér–Nagykörút–Margit híd–Moszkva tér–Alkotás utca–Karolina út–Bocskai út–Petőfi híd útvonalon.

november 26. - Magyar–jugoszláv jegyzékváltás történik a jugoszláv ügyvivő kiutasítása ügyében.

november 27. - Prágában államellenes összeesküvés vádjával koncepciós perben halálra ítélik Rudolf Slánskýt, a CSKP v. főtitkárát, Vladimír Clementis v. külügyminisztert és további kilenc vádlottat; hárman életfogytiglani fegyházbüntetést kapnak.

november 28. - Prágában a Vencel téren megnyílik a Magyar Kultúra Háza.

november 29. - Az OTh elnökének utasítása értelmében fejleszteni kell a Győri Vagongyárat és a Dunakeszi Járműjavítót, hogy rövid idő alatt meg lehessen szüntetni a személyek marha- és tehervagonokban történő szállítását.

Kóreai háború: az Egyesült Államok elnöke, Dwight D. Eisenhower teljesíti a választási kampányában tett ígéretét, és Koreába utazik, hogy megtudja, mit lehetne tenni a konfliktus megszüntetése érdekében.

november 30. - Nemzetgyűlési választásokat tartanak Romániában. Az addigi 39 helyett 25 magyar képviselő jut be a Nagy Nemzetgyűlésbe.

E hónapban kivégzik a kémkedéssel és fegyveres összeesküvéssel vádolt Vaszary Gábor és Jezereszky Ottó bencés diákokat.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére


28 |vissza a lap tetejére

Napilap szemle - Szabad Nép (X. évfolyam, 296. szám)

Belföld

A dolgozók általános műveltségének emeléséért az üzemekben megkezdődtek az ismeretterjesztő előadások. A dolgozó parasztság a népi demokrácia egy éves évfordulójára a begyűjtés évi tervének túlteljesítésével készül.

Az épülő Népstadiont, mely egy ötéves terv része, már a határidő előtt meg akarják nyitni.
        A Hídépítő Vállalat dolgozói, 10 nappal az eredeti terv előtt,  december 21-re befejezik a
Kossuth-híd szerelését.

Csütörtökön    délben a   Margitszigeti Nagyszállóban  sajtófogadást  tartott  Johannes Dieckmann,   a   Német  Demokratikus Köztársaság  népi  kamarájának  Budapesten tartózkodó  elnöke.  Johannes  Dieckmann,  a magyar  sajtó  képviselőinek  kérdéseire  válaszolva  átfogó  és  sokrétű  képet  adott   a német  népnek  hazája  egyesítéséért  vívott harcáról.

A  Magyar  Tudományos  Akadémia  dísztermében  mintegy  kétszáz  üzemi  és  területi  könyvtáros  részvételével  megkezdődött  az  első  országos  könyvtáros-konferencia.
        “A HŐS FALU”
Lope de Vega színművének bemutatója a Madách Színházban.

Az Országos Széchenyi Könyvtár fennállásának 150. Évfordulója alkalmából megnyílt a Mátyás király könyvtárától a 3000. Népkönyvtárig című kiállítás.


Külföld

Párizsban bemutatták a Déryné című filmet.

Véget ért Szegeden a második országos nyelvkongresszus, melyet naponta 600-700 ember látogatott.

Befejeződött a Holland Kommunista Párt XVI. kongresszusa, amely egyhangúlag jóváhagyta a központi bizottság politikai vonalát és gyakorlati programját, valamint elfogadta az új pártprogramot is.

Franciaországban Brune belügyminiszter és Martinnud Deplat igazságügyminiszter törvényjavaslattervezetet terjesztett a kormány elé, amely lehetővé tenné, hogy eltávolítsanak a közhivatalokból és az állami vállalatokból minden demokratikus érzelmű tisztviselőt.

Az osztrák nép a népek békekongresszusára készül. A nagy tömegben érkező levelek és üdvözlő írások azt mutatják, hogy az előkészítés munkája az egész osztrák nép ügyévé vált A szövetséges államok mindegyikében csakúgy mint a fővárosban, sok népi tanácskozást tartanak.

Angol munkáspárti funkcionáriusok határozatban tiltakoznak a pártvezetés békeellenes határozata ellen, amely megtiltja hogy a párt tagjai résztvegyenek a népek békekongresszusán.

Megszületett az ítélet a csehszlovákiai összeesküvő-központ bűnperében. Urválek ügyész mind a 14 vádlottra halált kért, melynek hallatán a tárgyalóterem hallgatósága heves tapsviharban tört ki, azonban a prágai állambíróság valamennyi vádlottat életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte.

Az amerikai burzsoá sajtó eltitkolja a Szovjetunió tűzszüneti javaslatát a Koreában folyó hadműveletek haladéktalan befejezéséről.

Az angol lordok házában heves vita alakult ki a kenyai helyzetről, ugyanis egyes jelentések szerint az angol gyarmatosítók embertelenül bánnak a kenyai lakosokkal.

New Yorkban megtartották az országos külkereskedelmi kongresszust. A kongresszus felszólalói hangot adlak nyugtalanságuknak az Egyesült Államok külső piacainak összezsugorodása miatt.

Jozef Cyrankiewicz, a Lengyel Népköztársaság Minisztertanácsának elnökhelyettese a franciaországi lengyel lapok betiltásásának kapcsán azt nyilatkozta, hogy a lengyel nép továbbra is megőrzi barátságát a francia nép iránt.

A Times ír a koreai vereségikről és arról, hogy az amerikai közvélemény mindinkább kezd ráeszmélni arra, hogy az ENSZ-csapatok nem nyerik meg ezt a hosszú és véres küzdelmet, a sajtó pedig kezdi beismerni, hogy a konfliktust tárgyalások útján kell megoldani.

Adenauer november 18-án elszenvedett parlamenti veresége és a nyugati főbiztosokkal folytatott bizalmas megbeszélése után úiabb erőfeszítéseket tesz, hogy még decemberben keresztülhajszolja a bonni különszerződés és az úgynevezett európai védelmi egyezmény ratifikálását a szövetségi gyűlésben.


29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források