LLISTAT D'IMMIGRANTS 1600-1650

        ABREVIATURES: Cat. (Catalunya), Con. (Concessos de l'Arxiu Diocesà de M.), Dr. (doctor), f. (fill o filla), Fr. (França), Inq. (Inquisició, sèrie del Archivo Histórico Nacional), M. (Mallorca), m. (mercader), Matr. (matrimonis), P. (protocol notarial de l'Arxiu del Regne de Mallorca), St. (Sant), Sta. (Santa), test. (testimoni), v. (fol volt), Val. (València), vda. (viuda), vdo. (viudo).

Llinatge, nom

Origen

Habitador

Ofici  o condició

 

Anys

Abad, Antoni

Gènova (ribera)

Palma

mariner

test. (Con. 25-10-1648), de 38 anys, casa (Con. 5-2-1651)

1648-1651

Aduz (?), Pere

Fr. (Cassis)

Palma

mariner

test. Con. (I-1624), de 60 anys

1624

 

Agghas, Nicolau (Egga) (Diego de Nicolás)

Holanda (Hoorn)

Palma

mariner

casa a Sta. Creu (Con. 4-7-1651)

1651

 

Agramunt, Sebastià de

València

Palma

frare dominic

procurador germana (P., S-134: 34)

1607

 

Aguilar, Fernando

Castella (Écija)

Palma

ex soldat

es casa (Con. 28-11-1642)

1642

 

Aguilar, Pere

Cat. (Monistrol de Montserrat)

Palma

prevere

test. Con. (20-10-1607, 28-8-1608), rector a Compostela

1607-1608

 

Agustí, Joan

Cat. (Blanes)

Palma

-

test. Con. (2-3-1630), de 35 anys

1630

 

Aiso, Joan

Val. (Peníscola)

Palma

mariner

test. Con. (5-5-1627), de 42 anys

1627

 

Alabi, Bartomeu

Eivissa

Palma

-

es casa (Con. 24-10-1608)

1608

 

Alarcón, Lluís de

Castella (San Clemente)

Palma

ex soldat

es casa (Con. 29-11-1646), test. (Con. 14-5-1650, 31 anys)

1646-1650

 

Alata, Jaume

Menorca (Ciutadella)

Palma

-

test. Con. (13-9-1618), de 18 anys

1618

 

Alata, Jaume (Alatra)

Menorca

Palma

-

morí fora (Con. 9-6-1617)

1603

 

Alaut, Juan

Holanda (Amberes)

Holanda

capità nau

processat Inq. (862: 498 v.)

1644

 

Alba, Marc

Castella (Valladolid)

Palma

soldat

casa a Sta. Eulàlia (Con. 9-8-1645)

1645

 

Alba, Pere

Cat. (Vilanova)

Palma

mariner

test. Con. (6-2-1624)

1624

 

Alban, Jeroni

Nàpols

Palma

mariner

es casa (Con. 14-7-1642) a Sta. Creu

1642

 

Alberno, , Pere

Fr. (Antibo)

Palma

mariner

es casa (Con. 13-3-1611)

1611

 

Albert, Joan Baptista

Savoia (Niça)

Palma

-

es casa (18-1-1605)

1605

 

Alberti, Gabriel

Castella (Mérida)

Mallorca

-

test.  (Con. 1-7-1642), de 28 anys

1642

 

Albes, Joan

Castella (Pasaia)

Palma

mariner

casa a Sta. Creu (Con. 24-7-1649)

1649

 

Albires, Dionís

Castella (Cadis)

Palma

mariner

test. (Con. 25-5-1642), de 26 anys

1642

 

Albons, Joana Maria

Aragó (Tarazona)

Palma

senyora

test. Con. (21-5-1639)

1639

 

Alcàssar, Julià d'

Castella (Alemdina de Guete)

Palma

-

test. Con.(22-5-1639), de 25 anys

1639

 

Alcàzar, Alonso

València

Palma

-

test. Con. (24-1-1625), de 20 anys

1625

 

Aldana, Miquel de

Castella (Màlaga)

Palma

-

es casa (Con. 4-2-1603)

1603

 

Aldati, Domingo, morisco

Val. (Cortes)

Palma

renegat

processat Inq. (861: 106)

1614

 

Alegre, Honorat

Fr. (La Ciutat)

Palma

mariner

casa a St. Nicolau (Con. 3-11-1649)

1649

 

Alegre, Jaume

Fr. (Cassis)

Palma

mariner

es casa (Con. 29-9-1625)

1625

 

Alegret, Josep

Cat. (Barcelona)

Palma

-

casa a Sta. Creu (Matr. 11-1-1636)

1636

 

Alemany, Agustí, f. Joan

Gènova

Palma

patró

testament (P., T-539: 31). Casat a M. amb Esperança Mir. Enterrat a Sta. Creu al seu vas.

1638

 

Alemany, Bartomeu

Catalunya

Palma

mariner

test. Con. (20-4-1603 i 30-4-1604)

1603-1604

 

Alemany, Esperança, f. Joan

Gènova

Palma

-

casada amb J. Totosaus, teixidor (P., T-539: 31)

1638

 

Alerto, Jacobo

Anglaterra (Bristol)

Palma

renegat

processat Inq. (862: 84 v., 129)

1634

 

Alexandra, Maria

Cat. (Figueres)

Palma

-

casa a St. Miquel (Con. 12-7-1647)

1647

 

Alexandre, Miquel

València (regne)

Palma

-

test. Con. (27-5-1630), de 30 anys

1630

 

Alfaro, Pere

Eivissa

Palma

sobrestant

es casa (Con. 12-9-1616)

1616

 

Alfonsus, Jaume

Còrsega

Palma

mariner

test. Con. (28-12-1611)

1611

 

Algayde, Miquel, morisco

Val. (Navarrès)

Eivissa

esclau

processat Inq. (861: 92 v., renegat)

1613

 

Alia, Josep Pedro

Sicília (Messina)

Palma

mariner

test. es casa (Con. 5-7-1647), de 28 anys

1647

 

Aliot, Antonina

Menorca

Palma

-

es casa amb G. Fornells (Con. 1-3-1606)

1606

 

Almella, Antoni d'

Castella (Alcalà d'H.)

Palma

-

test. Con. (7-5-1618)

1618

 

Almunia, Francesc

Castella

Palma

algutzir

test. Con. (20-5-1602)

1602

 

Alonso, Esteban, morisco

València (regne)

Palma

renegat

processat Inq. (862: 187 v.)

1635

 

Alonso, Nicolau

Savoia (Niça)

Palma

barriler

test. (Con. 3-11-1650), de 29 anys

1650

 

Alonso, Pere (Alfonso)

Portugal (Albadia)

Palma

hortolà, traginer

es casa a St. Jaume (Con. 8-8-1644)

1644

 

Alòs, Francisca

València

Palma

-

es casa (Con. 27-8-1607)

1607

 

Aloy, Joan

França

Palma

-

test. Con. (9-4-1601)

1601

 

Alpe, Brígida d'

Castella (Madrid)

Palma

senyora

test. Con. (7-5-1618), vda. Dr. R. Consell

1618

 

Alsamora, Josep

Cat. (Barcelona)

Palma

mariner

tesy. (Con. 20-10-1646), de 34 anys

1646

 

Alseran, Pere

Fr. (Tolosa)

Palma

criat

es casa (Con. 7-5-1618)

1618

 

Alsina, Alexandre

Gènova (?)

Palma

patró

mor fora (Con. 15-4-1649)

1648

 

Alsina, Antoni

Barbaria (Orà)

Palma

-

casa a Sta. Creu (Matr. 16-4-1634)

1634

 

Alsina, Antoni

Catalunya

Palma

ex captiu

test. Con. (27-10-1606)

1606

 

Alsina, Antoni

Cat. (Llavaneres)

Palma

mariner

es casa (Con. 3-8-1607), excaptiu

1607

 

Alsina, Rafel

Menorca

Llucmajor

-

es casa (Con. 19-10-1642)

1642

 

Altamira, Josep de

Cat. (Barcelona)

Palma

mariner

casa a St. Nicolau (Con. 24-8-1645)

1645

 

Alvarado, Diego

València

Palma

-

test. Con. (27-5-1630), de 60 anys

1630

 

Amadeo, Francesc

Còrsega (Honsa)

-

-

ven sagetia (T-538: 125)

1640

 

Amelló, Joan

Cat. (Sitges)

Palma

-

test. Con. (6-7-1626), de 55 anys

1626

 

Amengual, Jaume

Menorca (Ciutadella)

Palma

mariner

es casa (Con. 28-3-1651)

1651

 

Amer, Carles

Llombardia (Milà)

Palma

mariner

test. (Con. 20-10_1641), de 26 anys

1641

 

Amo, Alonso

Castella (Baena)

Palma

renegat

processat Inq. (861: 268)

1625

 

Amorós, Pere

Cat. (Barcelona)

Palma

-

test. Con. (23-11-1622), de 22 anys

1622

 

Amoroso, Joan

Gènova

Palma

-

casa a Sta. Creu (Matr. 7-5-1633)

1633

 

Anant, Bartomeu (Amant)

França

Palma

patró

morí fora (Con. 7-12-1617)

1616

 

Andora, Jeroni

Gènova

Palma

mariner

test. (Con. 14-7-1642), de 26 anys

1642

 

Andrea, Vicenç

Venècia (Lisse)

Palma

patró

es casa (Con. 30-1-1642), bígam (Con. 6-8-1644)

1642-1643

 

Andreu, Antoni

Menorca (Maó)

Palma

blanquer

test. Con. (12-1-1646), de 42 anys

1646

 

Andreu, Eloi (Aloy)

Menorca

Palma

sastre

test. Con. (18-8-1608), té 26 anys

1608

 

Andreu, Francesc

Fr. (la Ciutat)

Alcúdia

mariner

es casa (Con. 5-1-1605)

1605

 

Andreu, Jaume

Eivissa

Alcúdia

-

es casa (Con. 7-3-1605)

1605

 

Andreu, Jaume, f. de Jaume

Menorca (Alaior)

Sa Pobla

conrador

es casa (Con. 17-11-1616)

1616

 

Andreu, Martina

Menorca (Ferreries)

Palma

viuda

es casa (Con. 18-9-1618)

1618

 

Andreu, Tomàs Bonaventura

Cat. (Tarragona)

Palma

clergue

test. (Con. març 1649), de 19 amys

1649

 

Andria, Joan

Nàpols

Palma

mariner

test. Con. (1-8-1601, 15-5-1602), casat a M.

1601-1602

 

Andria, Joan, d'Andreu

Còrsega

Palma

mariner

test. (Con.  21-3-1644), de 22 anys

1644

 

Angaro, Joan

Savoia (Niça)

Palma

mariner

es casa (25-4-1610)

1610

 

Àngel, Joan

Gènova

Palma

-

es casa (Con. 6-10-1606)

1606

 

Angibert, Jaume

França

Palma

mariner

morí fora (Con. 29-6-1649) captiu

1643

 

Angla, Pere

Navarra (Tolosa)

Palma

-

es casa (Con. 31-10-1607), test. Con. (6-7-1607)

1607

 

Anglada, Joan

Catalunya

Palma

guitarrer

test. Con. (30-5-1616, 23-9 i  27-11-1617), casat a M.

1616-1617

 

Anglès, Joan Baptista

Menorca (Alaior)

Palma

cirurgià

test. Con. (10-10-1642), de 22 anys

1642

 

Anglès, Joan d'

Fr. (Tolosa)

Palma

-

test. Con. (18-7-1621)

1621

 

Anhelout, Joan

Holanda (Traver)

Holanda

capità nau

processat Inq. (863: 109 v.)

1645

 

Anos, Pere

Sicília (Palerm)

Palma

-

test. Con. (13-7-1622)

1622

 

Anoto, Honorat

Fr. (Toló)

Palma

renegat

processat Inq. (860: 291)

1601

 

Antelm, Antoni

-

Palma

mariner

casat a M., morí fora (Con. 27-4-1620) fa 3 anys

1617

 

Antelm, Antoni (Entelm)

Catalunya

Palma

mariner

test. (Con. 17-10-1646), de 39 anys

1646

 

Antich, Pere

Cat. (Cambrils)

Palma

patró

test. Con. (10-8-1626), de 24 anys

1626

 

Antolí, Miquel

Val. (Arbes inzans ?)

Alcúdia

gerrer

es casa (Con. 5-12-1608)

1608

 

Antón, moro Alzan

Portugal

Palma

renegat

processat Inq. (861: 115 v.)

1614

 

Antoni, Diego

Nàpols (Jalan ?)

Palma

-

test. Con. (27-4-1641), de 23 anys

1641

 

Antoni, Lleonard d'

Sicília (Trapana)

Palma

ferrer

test.  (Con. 30-6-1642), de 23 anys

1642

 

Antonio, f. de Josel

Còrsega (Calvi)

Palma

mariner

processat Inq. (862: 34 v.)

1633

 

Antonio, Joan d'

Còrsega

Palma

mariner

test. Con. (9-5-1644), de 21 anys

1644

 

Antonio, morisco

València (Benissanó)

Menorca

esclau

processat Inq. (861: 127), renegat

1616

 

Antonio, Silvestre d'

Venècia (Santàngelo)

Palma

-

es casa (Con. 6-6-1608), test. Con. (11-12-1608)

1608

 

Anus, Francesc

Cat. (Castelldefels)

Palma

-

casa a Sta. Creu (Matr. 3-5-1632)

1632

 

Anyello, Pere

Nàpols

Palma

mariner

test.  (Con. 8-8-1647), de 28 anys

1647

 

Anyello, Vicenç (Anello)

Sicília (Messina)

Palma

mariner

es casa (Con. 30-6-1644) a Sta. Creu

1644

 

Aquena, Gavino de

Sardenya (Sàsser)

-

sabater

processat Inq. (863:250 v.)

1649

 

Arades, Bertran

Catalunya

Palma

criat

test. Con. (7-6-1601)

1601

 

Arades, Joan

Menorca

Palma

-

test. Con. (18-8-1608), té 24 anys

1608

 

Arana, Francesc

Abrina (?)

Palma

-

casa a Sta. Creu (Matr. 28-9-1637)

1637

 

Aranda, Francisco de

Castella (Sonseca)

Palma

soldat

es casa (Con. 3-12-1601)

1601

 

Aransa, Andreas

Flandes (Brussel·les)

Palma

excaptiu

test. Con. (5-9-1640), de 40 anys

1640

 

Araussa, Andreu d'

Irlanda (Cork)

Palma

soldat

es casa (Con. 10-11-1627), de 24 anys

1627

 

Aravig, Daniel

Cat. (Sitges)

Palma

mariner

casa a Sta. Creu (Con. 25-4-1650)

1650

 

Aravitus, Daniel

Catalunya

Palma

mariner

procurador (P., J-104; 78)

1651

 

Arberi, Joan Baptista

Nàpols (Rocabruna)

Palma

mariner

test. Con. (19-9-1641), de 19 anys

1641

 

Arbin, Joan Baptista

Mónaco (Monton)

Palma

mariner

es casa (Con. 17-3-1642) a St. Jaume

1642

 

Arbin, Lluís

Mónaco (Monton)

Palma

mariner

test. (Con. 24-7-1649), casa a St. Jaume (17-3-1642 )

1642-1649

 

Arbino, Joan Baptista

Aragó (Montsó ?)

Palma

mariner

test. (Con. 13-1-1642), de 18 anys

1642

 

Arbisole, Joan

França

Palma

-

test. Con. (12-1-1606)

1606

 

Arborens, Simó

Holanda

Palma

-

processat Inq. (862: 257 v.)

1637

 

Ardanza, Baltasar

Val. (Dénia)

Palma

-

test. Con. (5-3-1611)

1611

 

Ardis, Bartomeu

Fr. (Antibo)

Palma

mariner

test. Con. (20-11-1611)

1611

 

Ardisana, Francisco

Gènova (ribera)

Palma

mariner

test. Con. (28-3-1644), de 48 anys

1644

 

Ardison, Joan

Anglaterra (Merton)

Palma

-

casa a Sta. Creu (Matr. 7-9-1637)

1637

 

Aremeta, Bernat

Gènova (ribera)

Palma

mariner

test. Con. (4-7-1618), de 24 anys

1618

 

Arena, Pere d'

Sicília (Messina)

Palma

ex soldat

test. (Con. 9-6-1642), de 21 anys

1642

 

Arena, Víctor

Fr. (La Ciutat)

Palma

mariner

test. Con. (27-8-1622), de 22 anys

1622

 

Arguello, Bernat Jacint

Castella (Màlaga)

Palma

sastre

es casa 30-9-1642, a Sta. Eulàlia, t (Con. 2-12-1642)

1642

 

Arismendis, Pere

Castella (St. Sebastià)

Pama

mariner

test. Con. (25-7-1620)

1620

 

Arix, Miquel

Nàpols

Palma

mariner

test. (Con. 26-5-1642), de 25 anys

1642

 

Armadans, Joan

Eivissa

Palma

-

test,. Con. (25-12-1611)

1611

 

Armaso, Salvador

Cat. (Girona)

Llucmajor

mariner

es casa (Con. 4-3-1603)

1603

 

Armendrich

Holanda (Anvessa)

Holanda

pilot

processat Inq. (863: 89)

1645

 

Armita, Joan

Fr. (Marsella)

Palma

mariner

test. Con. (27-8-1622), de 32 a.

1622

 

Arnau, Honorat

Fr. (Toló)

Palma

patró

compra tartana (P., S-376: 150 v.), casat

1649

 

Arnau, Vicenç

València

Palma

-

es casa (Con. 5-3-1611)

1611

 

Aronio, Baptista

Gènova (San Remo)

Palma

-

es casa (Con. 11-5-1618)

1618

 

Arpte (?), Francesc

Castella (Sevilla)

Palma

mariner

test. (Con. 26-9-1649), de 17 anys

1649

 

Arregido, Lluc

Gènova

Palma

mariner

test. (Con. 29-3-1651), de 22 anys

1651

 

Arsicio, Francesc Antoni

Nàpols

Palma

-

casa a Sta. Creu (Matr. 6-6-1629)

1629

 

Artigues, Sebastià

Cat. (Blanes)

Palma

-

casa a Sta. Creu (Matr. 5-5-1629)

1629

 

Ascorso, Andreu

Cat. (Blanes)

Palma

mariner

es casa (20-1-1630)

1630

 

Aspeytia, Domingo

Castella (Aspaytia)

Eivissa

soldat

processat Inq. (860: 292)

1601

 

Asta, Domingo

Gènova

Palma

mariner

test. Con. (3-7-1623), de 21 anys, es casa (26-9-1623)

1623

 

Astolf, Danadus

Nàpols

Palma

mariner

test. Con. (13-3-1641), de 22 anys

1641

 

Astorga, Joan d'

Castella (Guadalupe)

Palma

ex soldat

es casa (Con. 7-3-1644)

1644

 

Asum, Juan Pau

Sardenya (Càller)

-

-

processat Inq. (863: 179 v.)

1646

 

Atienza, Joan de

Castella (Madrid)

Palma

criat

testimoni (T-538)

1642

 

Atles, Joan

Menorca (Ciutadella)

Alcúdia

-

es casa (Con. 19-12-1639)

1639

 

Atorio, Antoni

Sardenya (Sàsser)

Palma

sastre

es casa (Con. 26-3-1642)

1642

 

Augustín, Alonso

-

Palma

tintorer

casat a M., test. Con. (19-2-1616)

1616

 

Aulesa, Bernat

Castella (La Corunya)

Palma

soldat

test. (Con. Gener 1600)

1600

 

Aulins, Jaume

Val. (Vinaròs)

Palma

mariner

casa a Sta. Eulàlia (Con. 3-11-1647)

1647

 

Avarez (?), Pedro de

Castella (Ribz de Uz ?))

Palma

soldat

test. Con. (25-8-1603)

1603

 

Avellà, Francesc

Cat. (Barcelona)

Palma

mariner

casa a Sta. Creu (Con. 12-11-1645), test. Con. 7-5-1647

1645-1647

 

Axali (?) Jaume

Cat. (Blanes)

Palma

mariner

test. (Con. 14-4-1647), de 22 anys

1647

 

Ayguaverde, Josep

Cat. (Arenys de Mar)

Palma

mariner

test. Con. (2-6-1626), de 22 anys

1626

 

Babiloni, Bartomeu

Savoia (Niça)

Palma

-

es casa (Con. 8-3-1607)

1607

 

Babiloni, Cristòfol

França

Palma

-

importa blat (RP-2001)

1617

 

Baca, Juan

Dinamarca (Norberga)

Holanda

artiller nau

processat Inq. (862: 456, 863: 78)

1643-1645

 

Bacte, Andreu

Catalunya

Palma

patró

test. Con. (18-5-1622)

1622

 

Badia, Antoni

França

Palma

mariner

test. Con. (28-2-1607), casat a M., de 24 anys

1607

 

Badia, Jacint

Cat. (Sta. Coloma de Queralt)

Palma

mariner

es casa (Con. 4-6-1639)

1639

 

Badraque, Agustí

Gènova (Sampierdarena)

Palma

calafat

test. Con. (30-8-1641), de 40 anys

1641

 

Bafilxo, Martí

Aragó (Saragossa)

Palma

mariner

test. (Con. 7-1-1650), de 48 anys

1650

 

Bagur (?), Pere Joan

Fr. (Maralino ?)

Palma

-

testimoni (Con. Abril 1603)

1603

 

Bagur, Francesc, f. Gabriel

Menorca (Ciutadella)

Palma

-

testimoni (P., S-376: 61)

1648

 

Bajot, Julio de

Nàpols

Palma

mariner

es casa (Con. 15-5-1602)

1602

 

Balaguer, Francesc

València

 

-

test. (P, S-1824: 277 v.)

1648

 

Balaguer, Joan

Catalunya

Palma

mariner

morí a Alger (Con. 7-10-1603), la vda es casa

1603

 

Balani (?), Antoni

Fr. (Martigues)

Palma

mariner

es casa (Con. 8-8-1610)

1610

 

Balard, Pere

Catalunya

Palma

mariner

test. Con. (25-7-1620)

1620

 

Baldo, Francesc

Fr. (Toló)

Palma

mariner-escrivà

es casa (Con. 23-9-1623), test. Con. (I-1624)

1623-1624

 

Balensat, Pere Benet

Eivissa

Palma

mag. Sr.

procurador (P., P-729: 114 v.), test. Con. (11-2-1621)

1621

 

Balicardo, Baptista

Gènova

Palma

mariner

test. Con. (7-3-1617), casat a M.

1617

 

Balif, Juan

Fr. (Saint-Malo)

Palma

renegat

processat Inq. (862: 89 i 133)

1634

 

Ballabella, Nicolau

Sardenya (Càller)

Palma

sabater

es casa (Con. 10-1-1606)

1606

 

Balle, Jaume (?)

Menorca (Ciutadella)

Mallorca

-

test. Con. (1-4-1623)

1623

 

Ballester, Francesc

Cat. (Vilanova de Cubelles)

Palma

patró

compra part nau (P., J-104: 108 v. I 109 v.)

1652

 

Ballester, Gil

Castella (Múrcia)

Palma

sr.

testament dona (P., T-539: 140)

1644

 

Ballester, Jaume

Cat. (Vilanova de Cubelles)

-

-

deute per catiu (P., J-104: 95)

1651

 

Ballester, Joan

Cat. (Sitges)

Palma

mariner

casa a Sta. Creu (Con. 20-10-1646)

1646

 

Ballet, Paroliers (?)

Catalunya

Palma

mariner

test. (Con. 23-1-1642)

1641

 

Balora (?), Francesc

França

Palma

-

test. Con. (1-5-1625)

1625

 

Bambara, Santoro

Sicília (Palerm)

Palma

mariner

es casa (Con. 13-7-1622), test. Con. (22-2-1624)

1622-1624

 

Bampo, Joan Baptista

Gènova

Palma

mariner

test. Con. (16-6-1639), de 26 anys

1639

 

Banastre, Miquel

Val. (Sueca)

Palma

ferrer

test. (Con. 26-4-1651), de 40 anys

1651

 

Banet, Pere

França

Palma

-

procurador (P., S-1820: 135)

1634

 

Baniara, Jeroni

Gènova

Palma

mariner

test. Con. (21-1-1646), de 30 anys

1646

 

Banquer, Domingo

Itàlia (Luca)

-

argenter (?)

processat Inq. (863: 142 v.)

1645

 

Baptista, Marc

Cat. (Palamós)

Palma

mariner

es casa (Con. 16-1-1639), test. Con. (25-3-1640)

1639-1640

 

Baptista, Nicolau

Cat. (Palamós)

Palma

mariner

test. Con. (16-1-1639), de 19 anys, casa (25-3-1640)

1639-1640

 

Barbaro, Francesc

Sicília (Palerm)

Palma

patró

casat amb Joana Anna Gallard (P, S-1824: 332)

1648

 

Barbaro, Tomàs de

Nàpols (La Benianara ?)

Palma

patró

es casa (Con. 10-3-1651)

1651

 

Barbaros (?), Pere

Fr. (Toló)

Palma

mariner

test. Con. (24-1-1625), de 20 anys

1625

 

Barbegui, Joan

Fr. (Toló)

Palma

mariner

test. Con. (17-12-1627), de 26 anys

1627

 

Barber, Honorat

Fr. (Toló)

Palma

mariner

es casa (Con. 20-11-1611) a Sta. Creu

1611

 

Barber, Miquel

Aragó (Benabarre)

Palma

mariner

es casa a la Seu (Con. 8-5-1627)

1627

 

Barber, Pere

Catalunya, casat a M.

Palma

paraire

morí fora (Con. 23-9-1617)

1616

 

Barceló, Gabriel

Menorca

Palma

frare agustí

test. Con. (15-7-1622)

1622

 

Barceló, Joan

Val. (Vall de Galliner)

Palma

-

procurador (P., J-104: 88)

1651

 

Barceló, Pere

Cat. (Palamós)

 

mariner

test. Con. (VIII-1603)

1603

 

Bardi, Francesc

Gènova (La Spezia)

Palma

-

es casa (Con. 19-4-1621)

1621

 

Barello, Ciprià

Savoia (Niça)

Palma

-

test. Con. (24-12-1605)

1605

 

Barinello, Pere

Sicília (Messina)

Palma

mariner

test. Con. (24-11-1639), de 24 anys

1639

 

Barlet, Pau (Berlet)

Cat. (Canet)

Palma

mariner

es casa (Con. 8-7-1641), test. Con. (12-7-1641)

1641

 

Baroncel, Andreas Domingo

Roma (Bolònia)

Palma

criat

casa a Sta. Eulàlia (Con. 1-9-1647)

1647

 

Barrecant, Baptista

Gènova

Palma

mariner

es casa (Con. 13-10-1605)

1605

 

Barrera, Pau

València

Palma

criat

test. Con. (14-6-1608)

1608

 

Barrera, Pere

València

Palma

criat

test. Con. (14-6-1608)

1608

 

Barreto, Cosme del

Castella (Madrid)

Palma

ex soldat

test. (Con. 27-6-1648), de 22 anys

1648

 

Barrilano, Guillermo

Gènova

-

mariner

test. Con. (3-7-1608), ex-captiu

1608

 

Barronier, Domingo

Venècia

Palma

vidrier

franquesa (G.G.C. 12-7-1605)

1605

 

Bartalet, Joan Baptista

Fr. (Marsella)

Palma

mariner

es casa (Con. 23-2-1628), citat (Con. 1-3-1649)

1628-1649

 

Bartomeu, Bertran

Fr. (La Ciutat)

Palma

patró

test. Con. (29-8-1608), mor fora (Con. 14-5-1616)

1608-1616

 

Bartomeu, Felip

França

Palma

patró

test. Con. (16-6-1602 i 29-8-1608), casat a M.

1602-1608

 

Bartomeu, Joan

Savoia (Vilafranca de Niça)

Palma

mariner, patró

test. Con. (7-3-1641), de 22 anys, citat (Con. 1-3-1649)

1641-1644

 

Basayano, Philipo

Sicília (Palerm)

Palma

excaptiu

es casa (Con. 23-5-1606)  

1606

 

Basconsellos, Manuel

Portugal

-

-

ex-captiu de 23 anys (P., P-731: 149)

1627

 

Bassayano, Phelipo

Sicília (Palerm)

Palma

-

es casa, fou esclau (Con.23-5-1606)

1606

 

Bassi, Joan

Catalunya

Palma

captiu

morí fora (Con. 18-10-1606)

1604

 

Batall, Benet

Sicília (Palerm)

Palma

velluter, soldat

casa a Sta. Creu (Con. 7-3-1645), test. (8-11-1645)

1645

 

Batalla, Benet

Sicília (Palerm)

Palma

velluter

test. Con. (22-6-1645), de 27 anys

1645

 

Bataren, Guillem

Fr. (Toló)

Palma

mariner

es casa (Con. 17-4-1619)

1619

 

Batayer, Pere

Cat. (Arenys de Mar)

Palma

mariner

test. Con. (2-6-1626), de 30 anys

1626

 

Bautista, Juan

Toscana (Liorna)

Palma

renegat

processat Inq. (862: 207)

1636

 

Beatris (?), Joan

Fr. (Marsella)

Palma

-

casa a Sta. Creu (Matr. 25-4-1633)

1633

 

Bederoti, Agustí

Gènova (St. Pier d'Arena)

Palma

mariner

es casa (Con. 28-8-1621), test. (Con. 9-9-1621)

1621

 

Beina, Pasqual de

Navarra (Pamplona)

Palma

criat

es casa (Con. 21-5-1639), test.  (Con. 13-6-1643)

1639-1643

 

Bellabarba, Joan Francesc

Toscana (Ferrara)

Palma

mariner

es casa (13-6-1626)

1626

 

Bellonicarelles, Andrea

Sicília (Palerm)

Palma

sabater

test.  (Con. 12-12-1642), de 19 anys

1642

 

Belloto, Domingo

Gènova (Arbisola)

Palma

mercader

es casa (Con. 27-1-1621)

1621

 

Belloto, Tomàs

Gènova

Palma

-

testament (P, B-514: 397)

1626

 

Bellsolei, Jaume (Belsoley)

Catalunya

Palma

patró

test. Con. (27-7-1622 de 70 anys), casat a M.)

1622

 

Bellsolei, Joan

Cat. (Arenys)

Palma

patró

test. Con. (28-7-1622), casat a M.

1622

 

Bellver, Antic

Catalunya

Palma

mariner

casat a M., morí fora (Con. 20-11-1611)

1605

 

Belsolei, Jaume

Catalunya

Pama

patró

test. Con. (28-5-1601, 16-3-1602), morí fora (28-2-1610)

1601-1605

 

Beltran, Josep

Gènova

Palma

patró

ven bergantí (P, S-1825: 120 v.)

1648

 

Benahar, don Mateo

Barbaria (Cuco)

Palma

renegat

processat Inq. (860: 289)

1603

 

Bencochea, Gràcia

Aragó (Saragossa)

Palma

-

es casa (Con. 3-8-1641)

1641

 

Benefa, Antonina

Gènova

Palma

criada

es casa (Con. I-1601)

1601

 

Benetrer, Pere

Fr. (Olonne)

Palma

mariner

test. Con. (24-5-1628), de 35 anys

1628

 

Benites, Cristòfol

Castella (Gibraltar)

Palma

renegat

processat Inq. (861: 61)

1611

 

Benites, Pedro

Castella (Valdemoro)

Palma

criat

testament (P., B-514: 57)

1602

 

Benjamí, Antoni

Nàpols

Palma

corsari

morí a Alger (Con. 5-11-1602), casat a M.

1602

 

Berdrego, Agustín

València

Palma

soldat  

processat Inq. (862: 277 v.)

1638

 

Berenguer, Josep

Catalunya

-

-

testimoni (P., T-530: 53 v.)

1639

 

Bergas, Mateu

València

Palma

mariner

morí fora (Con. 23-2-1650)

1650

 

Berlandin, Antoni

Sardenya (Càller)

Sineu

soldat

test. Con. (4-9-1646), de 38 anys

1646

 

Bernada, Bartomeu

Cat. (Sitges)

Palma

mariner

es casa (Con. 18-1-1623)

1623

 

Bernal, Luís

Castella (Cartagena)

Palma

renegat

processat Inq. (862: 470)

1644

 

Bernardo, Joan

Menorca

Palma

mariner

test. Con. (20-1-1620)

1620

 

Bernardo, Juan

Castella (Cartagena)

Palma

renegat

processat Inq. (862: 207)

1636

 

Bernat, Guillem

Fr. (Arlès)

Palma

mariner

es casa (Con. 29-3-1617)

1617

 

Bersabes, Cristòfol

Castella (Andalusia)

Palma

ex soldat

test. Con. (24-1-1642), de 26 anys

1642

 

Bersolei, Joan

Cat. (Arenys)

Palma

patró

test. Con. (28-7-1622), casat a M.

1622

 

Bertran, Bartomeu

Savoia (Niça)

Palma

mariner

casat a M., morí fora (Con. 27-10-1623)

1623

 

Bertran, Caterina, de Palma

Cat. (Barcelona)

Palma

criada

casa (Con. 11-10-1650), de 48 anys

1650

 

Besilinch, Ubert

Holanda    

Palma

mariner

processat Inq. per luterà (430)

1643

 

Betre (?), Francesc

Castella (Madrilejos)

Palma

-

test.(Con. 9-6-1649), de 28 anys

1649

 

Beulaygo, Francesc (Bolaygua, Brulaygua, Beulaigne)

Fr. (Marsella)

Palma

mariner

test. Con. (15-11-1605, 23-11-1605, 31-11-1605), casat a M.

1605

 

Bianco, Jaume

Gènova

Palma

mariner

test. (Con. 20-10_1641), de 19 anys

1641

 

Bigorra, Salvador

Cat. (Barcelona)

Palma

sastre

test. Con. (9-5-1639), de 31 anys

1631

 

Biscaïno, Diego (Bisqueíno)

Castella (Granada)

Palma

morisc

test. Con. (10-11-1616)

1616

 

Biscaïno, Domingo

Castella (Sevilla)

Palma

soldat

es casa (Con. 27-2-1603)

1603

 

Bisoyano, Philipo

Venècia

Palma

-

test. Con., fou captiu (14-5-1606), es casa (23-5-1606)

1606

 

Bitebolo, Andreu Joan

Flandes (Ostende)

Palma

patró

es casa (3-12-1639) a Sta. Creu

1639

 

Blager, Jaume

Catalunya

Palma

mariner

morí fora (Con. 25-11-1624)

1622

 

Blanch, Antoni, f. d'Antoni

Cat. (Tossa)

Palma

mariner

test. Con. (20-1-1620)  

1620

 

Blanch, Francesc

Cat. (Manresa)

Palma

criat

es casa (Con. 28-8-1608)

1608

 

Blanch, Jaume

França

Palma

mariner

test, Con. (20-5-1611), casat a M., de 25 anys

1611

 

Blanch, Lluís

Fr. (Cassis)

Palma

mariner

es casa (Con. 20-5-1611)

1611

 

Blanquer, Francesc

Cat. (Barcelona)

Palma

-

test. (Con. 30-5-1623), de 30 anys

1623

 

Blanquero, Antoni

Gènova

Palma

mariner

test. (Con. 15-4-1649), de 28 anys

1649

 

Blas, Pere

Castella (Asimer ?, Zamora)

Palma

ex soldat

es casa (14-10-1641)

1641

 

Blasco, Miquel

Aragó (Borja)

Palma

-

es casa (Con. 13-11-1649)

1649

 

Blaxando (?), Esteve

Menorca (Ciutadella)

Palma

-

test. Con. (9-1-1623), de 20 anys

1623

 

Blay, Pere

Castella (Assivera, Zamora)

Palma

hortolà

test. Con.  (Con. 30-6-1642), de 27 anys

1642

 

Bnas, Domingo

Sicília (Messina)

Palma

sabater, mariner

casa a St. Miquel (Con. 2-8-1650)

1650

 

Bocat, Andreu

Gènova

Palma

-

es casa (Con. 22-9-1610)

1610

 

Boder, Antoni

Fr. (Tolosa)

Palma

mariner

casa a Sta. Creu (Con. 23-11-1605)

1605

 

Bodony, Antoni (Bordoy)

Fr. (Toló)

Palma

mariner

es casa (Con. 24-5-1628)

1628

 

Boell, Estefano

Gènova

Palma

Mariner, soldat

test. (Con. 20-10_1641), de 24 anys

1641

.

Bolard, Pere

Catalunya

Palma

mariner

test. Con. (11-7-1620)

1620

 

Bolea, Joan

Aragó (Tardienta)

Palma

mariner

es casa (Con. 9-12-1622)

1622

 

Bolingina, Joana

Flandes (Cambrais)

Palma

-

vda. d'un pintor es casa (P., T-538: 169)

1639

 

Bona, Bartomeu den

Gènova

Palma

mariner

test. (Con. 7-3-1617), de 41 anys

1617

 

Bona, Francesc

Fr. (la Ciutat)

Palma

sabater

es casa (Con. 27-12-1605)

1605

 

Bona, Jaume

Gènova (Spotorno)

Palma

mariner

test. Con. (29-8-1644), de 30 anys

1645

 

Bonagod (?), Domingo

Castella (Sevilla)

Palma

-

test. Con. (4-2-1603)

1603

 

Bonal, Joan

Fr. (Frontignan)

Palma

mariner

es casa (Con. 16-8-1650)

1650

 

Bonanno, Esteve

Sicília (Messina)

Palma

mariner

es casa (Con. 26-6-1645)

1645

 

Bonany, Marc, f. Vicenç

Nàpols (Versa)

Campos

soldat

es casa (24-7-1646)

1646

 

Bonarota, Pere

Gènova

Palma

mariner

test.  (Con. 3-11-1649), de 23 anys

1649

 

Bonaud, Luís

Fr. (Toló)

Palma

renegat

processat Inq. (862: 178 v.)

1635

 

Bonaventura, Josep

Sicília (Palerm)

Palma

soldat

casa a St. Jaume (8-11-1645), test. 10-11-1645, 21-12

1645

 

Bonemfos, Pere, àlias Coxo

França

Palma

mariner, cotxer

casat a M. morí fora (Con. 27-7-1617)

1617

 

Bonet, Antoni

casat a M.

Palma

mariner, captiu

test. (Con. 9-6-1611), de 20 anys

1611

 

Bonet, Joan

França

Palma

-

test. Con. (2-11-1600)

1600

 

Bonet, Miquel

València (regne)

Palma

-

test. Con. (27-4-1641), de 34 anys

1641

 

Bonet, Onofre

Eivissa

Palma

prevere

test. Con. (15-9-1621)

1621

 

Bonete, Andreas

Sicília (Palerm)

Palma

sastre

test.  (Con. 15-4-1644), de 30 anys

1644

 

Bonfort, Glaudi

França

Palma

-

testimoni (P., S-376: 34)

1647

 

Boniferi, Rafel

Fr. (Saint Paul-de-Vence)

Palma

mariner

test. Con. (21-8-1627), de 34 anys

1627

 

Bonjardino, Onofre (Bongerdi)

Sicília (Palerm)

Palma

mariner, ex soldat

test. Con. (13-3-1645, 4-8-1646), de 19 anys, casa a Sta. Eulàlia (9-12-1645)

1645

.

Bono, Andreu

Grècia

Palma

mariner

morí fora (Con. 23-2-1616)

 

 

Bono, Marcos de

Malta (Caxar)

Palma

renegat

processat Inq. (862: 83 v., 128)

1634

 

Bonpardi, Josep

Sicília (Palerm)

Palma

mariner

test. Con. (10-11-1645), de 19 anys

1645

 

Boquedano, Joan

Castella (Logroño)

Palma

sastre

es casa (Con. 28-6-1616)

1615-1616

 

Boqueta, Andreu

Gènova

Palma

mariner

casat a M. morí fora (Con. 30-10-1625)

1624

 

Bordes, Jeroni

Cat. (Girona)

Palma

corder

es casa (Con. 8-7-1602)

1602

 

Bordils, Jaume

Val. (Vinaròs)

-

mariner

rep llondret (P, S-1824: 331)

1648

 

Borràs, Joan

Menorca (Maó)

Santanyí

missatge

es casa (Con. 19-8-1622)

1622

 

Borsa (?), Antoni

Cat. (Barcelona)

Palma

patró

test. (Con. 20-10-1646), de 47 anys

1646

 

Borsot, Jeroni

Gènova

Palma

-

test. Con. (30-6-1601)

1601

 

Bosch, Agustí

Venècia

Palma

mariner

test. (Con. 23-8-1642), de 20 anys

1642

 

Bosch, Josep

Val. (Benimàmet)

Alaró

-

es casa a Muro (Con. 10-2-1639)

1639

 

Bosch, Marc

Catalunya

Palma

-

test. Con. (VI-1603), casat a M.

1603

 

Bosch, Martí

Val. (Benimàmet)

Muro

-

casa fill (Con. 10-2-1639)

1639

 

Bosques, Roderic

Flandes   (Jarlenon ?)

Palma

mariner

test. Con. (24-11-1639), de 40 anys, casa (27-8-1640)

1639-1640

 

Botaña, Baltasar, morisco

Val. (Elnorache ?)

Inca

renegat

processat Inq. (861: 104 v.)

1614

 

Botí, Bartomeu

Nàpols (Avella)

Palma

mariner

casa a Sta. Creu (Matr. 3-4-1638)

1638

 

Bovet, Joan Lluís

Savoia (Niça)  

Palma

mercader

procurador (P., V-376: 99)

1649

 

Boxen, Joan

Fr. (Marsella)

Palma

patró

test. Con. (31-1-1607)

1607

 

Boxer, Vicenç

Fr. (Olonne)

Palma

-

es casa (Con. 21-4-1617)

1617

 

Boyra, Josep

Venècia

Palma

corsari

morí negat (2-9-1611)

1611

 

Bozo, Ugo

Fr. (La Ciutat)

Palma

mariner

test. Con. (23-2-1628)

1628

 

Braman, Joan

Fr. (Marsella)

Palma

-

test. Con. (25-4-1620)

1620

 

Bramon, Josep

Fr. (Ques)

Palma

mariner

es casa (Con. 7-1-1625)

1625

 

Bras, Domingo de

Sicília (Messina)

Palma

mariner

test. (Con. 3-8-1650), de 25 anys

1650

 

Bras, Marc

Catalunya, casat a M.

Palma

mariner corsari

test. Con. (7-9-1602, 29-11-1604)

1602-1604

 

Brassan, Ambròs

Gènova (Saona)

Palma

mariner

test. (Con. 2-3-1645), de 23 anys+E347

1645

 

Brea, Juan Bautista

Gènova (Arafa)

Palma

mercader

processat Inq. (861: 452)

1628

 

Brecera

Fr. (Oliulas)

Palma

mariner

test. Con. (11-1-1627), de 37 anys

1627

 

Bregada, Joan

Cat. (Llorenç)

Palma

-

test. Con. (10-12-1639), de 27 anys

1639

 

Bres, Martí

-

Palma

patró

test. Con. (28-2 i 20-3-1610), casat a M.

1610

 

Breure, Joan

Fr. (Oliulas)

Palma

mariner

test. Con. (17-4-1619), casat a M.

1619

 

Brexan, Sebastià

Gènova (Porto Venere)

Palma

mariner

es casa (Con. 11-8-1647)

1647

 

Brin, Joan Honorat, capità

Fr. (Toló)

Palma

patró

citat a Con. (23-9-1623)

1623

 

Brixes, Joan

Cat. (Esparraguera

Palma

paraire

test. Con. (17-10-1608), de 32 anys

1608

 

Brolo (?), Hernani

Malta

Palma

mariner

test. Con. (13-7-1622)

1622

 

Bru, Adam

França (Toló)

Palma

patró

test. (Con. 28-11-1641, 23-2-1650, de 45 anys)

1641-1644

 

Bru, Antoni

Fr. (La Ciutat)

Palma

mariner

test. Con. (11-1-1625), de 24 anys

1625

 

Bru, Jaume

Fr. (Martigues)

Palma

-

es casa (Con. 9-8-1610), test. Con. (13-7-1620, 1627)

1610-1627

 

Bru, Jaume

Menorca (Ciutadella)

Palma

prevere

test. Con. (20-4-1646), de 36 anys

1646

 

Bru, Joan

França (Toló)

Palma

patró

test. Con. (24-12-1627, 28--1-1641)

1627-1641

 

Bru, Lluís

Savoia (Niça)

Palma

sabater

test. Con. (5-2-1605, 15-4-1606), es casa (Con. 24-11-1608)

1605-1608

 

Bru, Marc Antoni

Savoia (Niça)

Palma

criat

es casa (Con. 4-5-1605), test. Con. (27-7-1623)

1605-1623

 

Bru, Ponç

Fr. (Toló)

Palma

mariner

es casa (Con. 27-7-1610), test. Con. (8-8-1610, 16-8)

1610

 

Bruguera, Bartomeu

Cat. (Barcelona)

#¡VALOR!

mariner

procurador (EU-65: 227)

1631

 

Brulaygua, Joan Francesc

França

Palma

mariner

test. Con. (9-7-1605), morí fora (Con. 21-7-1622)

1605-1610

 

Bruno, Francesc

Nàpols

Palma

mariner

test. (Con. 27-2-1650), de 25 anys

1650

 

Brusso, Esteve

Gènova (Varazze de Ponent)

Palma

mariner

test. Con. (18-1-1646), de 20 anys

1646

 

Budoy, Sebastià

Fr. (Marsella)

Palma

renegat

processat Inq. (862: 471 v.)

1644

 

Buisenado, Esteve

Aragó

Pama

-

casa a Sta. Creu (Matr. 24-12-1638)

1638

 

Buises (?), Manel de

Catalunya

Palma

mariner

test. Con. (8-10-1603)

1603

 

Buories (?), Diego

Menorca (Maó)

Pama

mariner

test. (Con. 18-1-1648), de 20 anys

1648

 

Burell, Bartomeu

Gènova

Palma

-

es casa (Con. II-1602)

1602

 

Burguera, Francesc

Cat. (Girona)

Palma

-

casa a Sta. Creu (Matr. 29-4-1629)

1629

 

Burguera, Francesc

Cat. (Hostalric)

Palma

mariner

test. Con. (20-1-1630), de 22 anys

1630

 

Busquets, Alexandre

França

Palma

mariner

testimoni (P., S-376: 34)

1647

 

Bussano, Baptista

Gènova

Palma

mariner

test. (Con. 7-3-1617), de 26 anys

1617

 

Bussomo, Baptista, cap.

Gènova (Finale)

Palma

mariner

test. Con. (7-3-1617, de 50 anys,  20-1-1625), casat a M.

1617-1625

 

Bustamante, Francisco

València

Palma

gitano

es casa (Con. 2-9-1611)

1611

 

Buste, Baptista

Gènova

Palma

-

morí a Alger (Con. 10-9-1611), casat a M.

1611

 

Buxeda, Vicenç

València

Palma

-

es casa (Con. 24-1-1625)

1625

 

Buyer, Francisco

Fr. (la Napola)

Palma

-

deute (P. 5.291: 96 v.)

1608

 

C., Parasso (?)

Cat. (Blanes)

Palma

-

test. Con. (2-3-1630), de 25 anys

1630

 

Cabanes, Joan

Cat. (Manresa)

Palma

mariner

test. Con. (8-7-1626), de 18 anys

1626

 

Cabesa, Julio

Nàpoles (Santojufo)

Palma

criat

es casa (Con. 23-10-1645)

1645

 

Cabregadi, Francisco

Venècia

Palma

velluter

es casa (Con. 28-12-1611)

1611

 

Cabrer, Alfons

Castella (Andújar)

Palma

ex soldat

test. (Con. 10-4-1642), de 28 anys

1642

 

Cabrol, Bernat

Catalunya

Palma

criat

es casa (24-11-1604)

1604

 

Cacere, Hernando de la

Castella (León)

Palma

criat, soldat

test. Con. (25-8-1603)

 

 

Cafaro, Carles

Nàpols

Palma

sabater, soldat

es casa (Con. 2-8-1640),

1640

Cagutti, Bartomeu

Sardenya (Massai)

Palma

-

test. Con. (9-5-1645), de 30 anys

1645

 

Cailo, Gallard

Fr. (Santiban ?)

Palma

tintorer

es casa (Con. 1-5-1625)

1625

 

Cala, Josep

Sicília (Palerm)

Palma

coc

test.  (Con. 14-4-1644), de 30 anys

1644

 

Calandria, Maria

Sicília (Palerm)

Palma

recollida Pietat

processada Inq. (862: 381 v.)

1641

 

Calbet, Domingo

Catalunya

Palma

mariner

morí fora (Con. 12-9-1616)

1616

 

Calbo, Julià

Castella (Cartagena)

Palma

mariner

test. Con. (10-2-1630), de 32 anys

1630

 

Calbo, Pere (Calvo)

Castella (Madrid)

Palma

ex soldat

test.  (Con. 21-11-1647), de 47 anys, casa (Con. 14-8-1648)

1647-1648

 

Calega, Domingo

Sicília (Palerm)

Palma

bombarder nau

es casa (3-12-1611)

1611

 

Calitzano, Philipo

Gènova

Palma

sr.

test. Con. (I-1601)

1601

 

Calmes, Jaume

França

Palma

mariner

casat a M. (Con. 27-5-1616)

1616

 

Calri, Bernat de

Nàpols (Lecce)

Palma

ex soldat

test.  (Con. 19-7-1642), de 24 anys

1642

 

Calvi, Honorat

Fr. (Antibes)

Palma

mariner

test. Con. (23-9-1611), de 21 anys

1611

 

Calvo, Gabriel

València

Palma

velluter

es casa (14-7-1604)

1604

 

Camarata, Francesc de

Sicília (Messina)

Palma

Bracer, ex soldat

test. Con. (Con. 23-10-1645)

1645

Camba, Jeroni

Gènova (San  Remo)

Oalma

mariner

casat a M., morí fora (Con. 4-7-1618)

1617

 

Cambras, Miquel

Aragó (Tabuenca)

Palma

militar

test. Con. ((Con. 9-8-1645), de 45 anys

1645

 

Cambres, Joanot

Cat. (camp Tarragona)

Palma

corder

test. Con. (8-7-1602), casat a M.

1602

 

Campano, Pedro, morisco

Val. (Pedreguer)

Eivissa

renegat

processat Inq. (861: 384)

1626

 

Campo, Luís del

Castella (Granada)

Eivissa

tintorer

processat Inq. (861: 94 v.), esclau renegat

1613

 

Camps de Sunyer, Jaume

Catalunya, casat a M.

Palma

mariner

morí fora (Con. 19-12-1639)

1638

 

Camps de Sunyer, Llàtzer

Cat. (Calella)

Palma

mariner

es casa (Con. 24-1-1602), morí fora (24-9-1605)

1602-1604

 

Camps de Sunyer, Montserrat

Cat. (Calella)

Palma

mariner

es casa (Con. 16-3-1602)

1602

 

Camps, Jaume

Catalunya

Palma

mariner

mor fora (Con. 24-5-1645), casat a M.

1645

 

Camps, Joan

Cat. (Lloret)

Palma

mariner

test. Con. (19-12-1639), de 20 anys

1639

 

Camps, Joan    

Catalunya

Palma

mariner

test. Con. (3-8-1607)

1607

 

Camps, Joan, vdo.

Menorca

Palma

-

es casa (Con. 29-4-1619), la muller morí a un naufragi

1619

 

Camps, Martí

Menorca

Palma

-

test. Con. (17-7-1644), de 21 anys

1644

 

Camps, Miquel

Cat. (Barcelona)

Palma

-

es casa (Con. 21-12-1617)

1617

 

Camps, Ramon

Cat. (Caseres)

Palma

-

test. Con. (28-8-1621)

1621

 

Campsunyer, Jaume de

Cat. (Calella)

Palma

-

casa a Sta. Creu (Matr. 4-2-1636)

1636

 

Campsunyer, Llàtzer de

Cat. (Calella)

Pama

-

es casa (Con. 25-1-1602)

1602

 

Canal, Joan

Fr. (la Ciutat)

Palma

mariner

test. Con. (-8-1608)

1608

 

Canales, Ginès

Castella (Cartagena)

Palma

mariner

test. (Con. 26-2-1642), de 40 anys

1642

Canals, Joan

Sardenya (Suel)

Palma

soldat

test. (Con. 11-7-1644), de 23 anys

1644

 

Canals, Simó

Ragusa

Palma

mariner-calafat

casat a M., morí fora (Con. 10-1-1616)

1615

 

Canba, Jeroni

Gènova (Sant Remo)

Palma

mariner

morí fora (Con. 4-7-1618)

1616

 

Candiot, Esteve

Grècia

Palma

mariner

casat a M., mort fora (Con. 26-8-1619)

1617

 

Canes, Joan de

Sardenya (l'Alguer)

Palma

mariner

test. Con. (5-12-1639), de 25 anys

1639

 

Canné, Jaume

Fr. (Marsella)

Palma

mariner

es casa (Con. 30-4-1604)

1604

 

Cano, Inés

Castella (Múrcia)

Palma

casada

testament (P., T-539: 140)

1644

 

Canones, Alfonso

Nàpols

Palma

mariner

es casa (Con. 15-5-1602)

1602

 

Canos, Guillem, vdo.

França

Palma

-

casa a Sta. Creu (Matr. 2-3-1632)

1632

 

Cànoves, Baltasar

França

Palma

-

test. Matr.a Sta. Creu (2-3-1632)

1632

 

Cantarelles, Joan, qu.

València

-

-

filles hereves (B-481: 67)

1625

 

Canter, Josep

Catalunya

Palma

mariner

test. Con. (21-1-1611), casat a M.

1611

 

Canter, Nicolau

Cat. (Esparreguera)

Palma

-

es casa als 56 anys (Con. 8-6-1616)

1616

 

Canto, Jeronim

Savoia (Niça)

Palma

mariner

es casa (Con. 5-2-1605)

1605

 

Cantor, Umbert, f. de Nicolau

Savoia (Niça)

Palma

mariner

es casa (Con. 16-8-1611), test. la dona (19-5-1622)

1611-1622

 

Cantos, Francesc

Val. (Villarasa ?)

Palma

mariner

test. Con. (2-19-1608), casat a M.

1608

 

Capas, Onofre

Nàpols (Fratremajor)

Palma

mariner

es casa (Con. 15-8-1639), test. Con. (22-5-1641)

1639-1641

 

Capellà, Joan

Menorca (Maó)

Palma

viudo

es casa (Con. 22-9-1616)

1616

 

Capità, Bernat

València

Palma

mariner

test. (Con. 1-11-1627), de 55 anys

1627

 

Capó, Blai

Fr. (Broaga)

Palma

mariner

es casa (Con. 27-8-1622), de 28 a.

1622

 

Caprés, Pere

Cat. (Barcelona)

Palma

paraire

es casa (Con. 4-6-1630), test. (Con. 13-5-1630)

1630

 

Capula, Antoni

Nàpols

Palma

mariner

test. Con. (5-4-1645), de 50 anys

1645

 

Carabin, Alexandre

Flandes

Palma

mariner

test.  (Con. 30-7-1642), de 24 anys

1642

 

Carasa, Joan

Savoia (Niça)

Palma

-

test. Con. (18-1-1605)

1605

 

Caratxo, Carles

Nàpols

Palma

mariner

test. Con. (5-4-1645), de 28 anys

1645

 

Carbon, Antoni

Sicília (Messina)

Palma

mariner

test. (Con. 2-8-1650), de 44 anys

1650

 

Carbon, Blai

Sardenya (Dèsulu)

Palma

bracer

test. (Con. 28,4,1648), de 30 anys

1648

 

Carbonell, Alexandre

Nàpols

Palma

mariner

test. (Con. 26-9-1649), de 23 anys

1649

 

Carbonell, Andreu

Menorca (Ciutadella)

Palma

cirurgià

perdó bandejat (P., S-376: 177)

1649

 

Carbonell, Bartomeu

França

Palma

mariner

test. Con. (11-10-1626), de 67 anys

1626

 

Carbonell, Joan

casat a M.

Palma

Ex-captiu

test. Con. (18-8-1618), de 30 anys

1618

 

Carboneu, Bartomeu

Fr. (Marsella)

Palma

patró

es casa (Con. 31-11-1605)

1605

 

Cardona, Bartomeu

València

Menorca

-

test. Con. (23-10-1604)

1604

 

Cardona, Pedro

Turquia  (Bozna)

Eivissa

esclau

processat Inq. (860: 303 v.)

1606

 

Carenso, Jaco

Fr. (Antibo)

Palma

mariner

test. Con. (5-8-1601)

1601

 

Cargo, Joan Baptista

Nàpols

Palma

mariner

test. Con. (30-8-1641), de 28 anys

1641

 

Carlo, Jeroni

Gènova

Palma

mariner

es casa (Con. 14-12-1602)

1602

 

Carnicer, Josep

València (Gandia)

Inca

esclau

processat Inq. (861: 85), renegat

1613

 

Carobini, Jaume

Toscana (Liorna)

Palma

mariner

test. (Con. 28-1-1645), de 42 anys

1645

 

Caroneoniaris (?), Josep

Nàpols

Palma

-

test. (Con. 14-9-1646), de 25 anys

1646

 

Carrandell, Federico

Flandes (Dunkerque)

Palma

renegat

processat Inq. (861: 468)

1629

 

Carratalà, Joan (Caratalà)

Val. (Alacant)

Palma

-

casa a Sta. Creu (Matr. 21-4-1629)

1629

 

Carrega, Bartomeu

Gènova

Palma

-

test. Con. (28-1-1611)

1611

 

Carreras, Joan Domingo

Gènova

Palma

mariner

es casa (Con. 15-7-1626)

1626

 

Carrero, Francesc

Castella (Granada)

Palma

soldat

test. Con. (11-1-11639), de 30 anys

1639

 

Carrió (?), Jaume

Fr. (Marsella)

Palma

-

es casa (Con. 20-4-1603)

1603

 

Carrió, Joan Antoni

Sardenya (Càller)

Palma

sastre

test. (Con. 26-4-1651), de 24 anys

1651

 

Carrossa, Andreu

Savoia (Vilafranca de Niça)

Palma

soldat

test.  (Con. 9-11-1642), de 22 anys

1642

 

Cartagena, Ambròs de

Castella (Valladolid)

Palma

-

test. Con. (24-9-1627), de 50 anys

1627

 

Casa, Baptista

Gènova

Palma

-

test. Con. (20-10-1618), casat a M.

1618

 

Casals, Llorenç

Menorca

-

mariner

test. Con. (4-6-1603)

1603

 

Casani, Gaspar

Cat. (Blanes)

Palma

mariner

test. Con. (22-7-1645, de 20 anys, 29-6-1648)

1645-1648

 

Casciti, Baptista

Venècia

Palma

-

test. (Con. 28-1-1645), de 32 anys

1645

 

Caserta, Antoni

Nàpols

Palma

mariner

es casa (Con. 21-12-1645)

1645

 

Cases, Joan

Cat. (Sitges)

Palma

mariner

test. (Con. 25-4-1650), de 30 anys

1650

 

Casesnoves, Antoni

Cat. (Arenys)

Palma

-

es casa (28-5-1601)

1601

 

Casesnoves, Bartomeu

Menorca (Ciutadella)

Palma

-

es casa (Con. 27-2-1610)

1610

 

Casesnoves, Carlos

Gènova (Varazze)

Alcúdia

mariner

es casa (Con. 16-3-1645)

1645

 

Casiano, Baptista

Val. (Dénia)

Palma

-

es casa (Con. I-1603)

1603

 

Casolà, Antoni

Cat. (Pineda)

Palma

-

casa a Sta. Creu (Matr. 28-2-1638), test. 1641

1638-1641

 

Casolino, Hilàlia

Sicília (Palerm)

Palma

-

casa amb A. Tur (Con. 23-5-1606) a St. Miquel

1606

 

Castany, Amador

Cat. (Sabadell ?)

Palma

-

casa a Sta. Creu (Matr. 10-8-1630)

1630

 

Castany, Jeroni

Cat. (Barcelona)

Palma

mariner

casa a Sta. Creu (Con. 5-7-1641)

1641

 

Castanyer, Jeroni

Cat. (Barcelona)

Palma

pinter

test. Con. (23-10-1624)

1624

 

Castell, Baltasar

València

Palma

passamaner

test. Con. (17-2-1610)

1610

 

Castell, Bartomeu

Catalunya

Palma

-

test. Con. (17-8-1621)

1621

 

Castell, Domingo

Toscana (Liorna)

Palma

mariner

es casa (Con. 14-2-1640) a Sta. Creu

1640

 

Castell, Francesc

Nàpols

Alcúdia-Palma

soldat

morí fora (Con. 14-9-1626), casat a M.

1623

 

Castell, Lluís

Savoia (Niça)

Palma

-

casat a M., test. Con. (24-12-1605)

1605

 

Castell, Pere

València

Palma

mariner

casa a Sta. Creu (Con. 21-12-1650)

1650

 

Castella, Gabriel de

Fr. (Marsella)

Palma

-

test. Con. (14-4-1622), de 26 anys  

1622

 

Castellano, Jaume

Grècia (París)

Palma

mariner

es casa (Con. 12-1-1646)

1646

 

Castellano, Joan

Castella (Màlaga)

Palma

mariner

morí captiu a Alger (Con. 20-12-1604)

1604

 

Castellano, Mateu

Castella (Toledo)

St. Joan

soldat  

test. Con. (15-5-1646), de 29 anys

1646

 

Castellar, Jaume

Catalunya, casat a M.

Palma

mariner

test. Con. (26-8-1619), morí fora (16-8-1640)

1619-1640

 

Casteller, Jaume

Cat. (Pineda)

Palma

mariner

test. Con. (31-7-1617, 26-8-1619), casat a M.

1617-1619

 

Castellet, Francesc

Catalunya

Palma

-

test. Con. (27-8-1602), casat a M.

1602

 

Castelló, Antoni

Eivissa

Pama

mariner

test. (Con. 25-5-1644), de 34 anys

1644

 

Castelló, Antoni, Crialt (?)

Cat. (Llançà)

Palma

patró

test. (Con. 6-10-1650)

1650

 

Castelló, Esperança, muller d'Antoni, Curt

Eivissa

Palma

casada

test. (Con. 28-3-1651), de 32 anys

1651

 

Castelló, Jaume

Menorca (Ciutadella)

Palma

-

test. Con. (13-9-1618), de 20 anys

1618

 

Castelló, Jerònia

Cat. (Tarragona)

Palma

-

test. Con. (27-8-1607), muller de Joan de Vilanova

1607

 

Castelló, Pere

Eivissa

Palma

calafat

test. (Con. 26-9-1649), de 25 anys

1649

 

Castelló, Pere, f. de Benet

Menorca (Ciutadella)

Palma

-

es casa (Con. 5-1-1610)

1610

 

Castelló, Pere, f. de Joan

Menorca (Ciutadella)

Pollença

-

es casa (Con. 1-4-1623)

1623

 

Castelví, don Pedro

València

Palma

noble, ex soldat

es casa (Con. 1-8-1605)

1605

Castillo, Antoni

Val. (Vinaròs)

Palma

patró

test. (Con. 28-6-1649)

1649

 

Castillo, Scanio

Sardenya (Càller)

Palma

mariner, soldat

test. Con. (12-1-1646), de 40 anys

1646

 

Castriana, Pedro

Alemanya (Bruecte ?)

Palma

renegat

processat Inq. (863: 209)

1648

 

Castro, Francesc de

Castella (La Corunya)

Palma

mariner, soldat

test. (Con. 26-9-1650), de 29 anys

1650

Castro, Guillem de

València

Palma

frare

test. Con. (14-7-1604)

1604

 

Cat, Diego

Fr. (Provença)

Palma

Dr. Medicina

test. Con. (15-9-1621)

1621

 

Cat, Honorat

Fr. (Calas)

Palma

-

test. Con. (15-9-1621)

1621

 

Cataroge, Melcior

València

Palma

majordom

test. Con. (4-2-1616)

1616

 

Caules, Juan

Menorca (Maó)

Palma

renegat

processat Inq. (861: 440 v.)

1628

 

Cavallero, Domingo

Castella (Colomeries ?)

Sineu

ex soldat

test. Con. (4-3-1641) de 25 anys

1641

 

Caxinello, Francesc

Gènova

Palma

Mariner, soldat

es casa (Con. 20-10-1641)

1641

Cayron, Gallard

França

Palma

mercader

importa blat (EU-65: 367, 517)

1631-1632

 

Cazaiti, Joan Baptista

Venècia

Palma

Mariner, soldat

casa a Sta. Creu (Con. 28-6-1639, Matr. 6-8-1639)

1639

Cedenal, Agustí

Gènova

Palma

mariner

test. Con. (14-2-1640), de 22 anys

1640

 

Cefi, Glaudes

Fr. (Marsella)

Palma

mariner

es casa (Con. 12-11-1642)

1642

 

Celo, Pere

Fr. (Six-Fours)

Alcúdia

-

test. Con. (14-1-1623), de 19 anys

1623

 

Cerdà, Joan (Serdà)

Cat. (Sitges)

Palma

mariner

test. Con. (19-10-1641, 17-1-1642), de 23 anys

1641-1642

 

Cerf, Jaume de

Flandes (Gant)

Palma

-

test. (Con. 4-7-1651)

1651

 

Cerva, Domingo

Gènova (Finale)

Palma

calafat

es casa (Con. 25-10-1642)

1642

 

Cervantes, Pedro de

Méxic (Nueva España)

Palma

teixidor de seda

testimoni (P., S-376: 77)

1648

 

Ceuta, Nicolau

Sicília

Palma

ex soldat

test. (Con. 3-5-1650), de 55 anys

1650

 

Chaus, Pere

Saragossa

-

-

procurador (P., P-729: 123)

1621

 

Cheza, Domingo

Nàpols

Palma

mariner

casa a Sta. Creu (Con. 19-9-1647)

1647

 

Chichiller, Antonio

Venècia (Canea)

Palma

renegat

processat Inq. (863: 294)

1650

 

Cibon, Antoni

Gènova

Palma

ex soldat

test. (Con. 2-10-1646), de 44 anys

1646

 

Cienfuegos, Jacinto Fernando

Castella (Toledo)

Palma

ex soldat

test.  (Con. 11-3-1643), de 25 anys

1643

 

Cifre, Miquel (Sifre)

Val. (Vinaròs)

Palma

patró

test. Con. (13-2-1607)

1607

 

Claper, Garau

Catalunya

Palma

soldat

morí fora (Con. 12-10-1611)

1602

 

Clapes, Joan

Eivissa

Palma

-

test. (Con. 6-3-1651), de 23 anys

1651

 

Clapon, Miquel

Fr. (Toló)

Palma

mariner

test. Con. (23-9-1623), de 40 anys

1623

 

Claravallo, Llorenç

Nàpols

Palma

-

casa a Sta. Creu (Matr. 7-8-1629)

1629

 

Clarech, Juan

Anglaterra (Habretster)

Palma

renegat

processat Inq. (863: 160)

1646

 

Claret, Glaudo

França

Palma

mariner

casa a Sta. Creu (Matr. 8-1-1632)

1632

 

Claros, Anna Maria

Cat. (Barcelona)

Palma

casada

test. (Con. 20-3-1651)

1651

Claussell,  Joan

Cat. (Arenys)

Palma

capità nau

test. (Con. 1-5-1647, 31-6-1647), de 34 anys

1647

 

Claussell, Bernat

Cat. (Arenys)

Palma

mariner

test. (Con. 1-5-1647), de 36 anys

1634

 

Clavaria, Pere (Chavaria)

Aragó (Saragossa)

Palma

criat

es casa (Con. 14-6-1608)

1608

 

Clemente, Abraham

Holanda (Amsterdam)

Palma

renegat

processat Inq. (862: 122 v. i 165)

1634

 

Clerguer, Pedro

Flandes (Ceniguer ?)

Palma

ex soldat

test. (Con. 22-11-1642), de 22 anys

1642

 

Climent, Jacinto

Cat. (Vilanova de Cubelles)

Palma

mariner

test. Con. (5-1-1627) de 24 anys

1627

 

Cloxart, Joan

França

Cat. (Arenys)

mariner

test. Con. (24-4-1627), de 22 anys

1627

 

Cluser, Joan

Cat. (Barcelona)

 

mariner

test. Con. (IX-1603)

1603

 

Coch, Agustí

València

Palma

forner

casa a St. Jaume (Con. 2-12-1647)

1647

 

Coda, Julio

Nàpols

Mallorca

ex soldat

test. Con. (23-2-1640), de 31 anys

1640

 

Codina, Joan

Menorca

Palma

-

test. (Con. 12-11-1647), de 25 anys

1638

 

Codina, Narcís

Cat. (Girona)

Menorca

notari

es casa (Con. 10-6-1602)

1602

 

Codoneu, Josef

França

Palma

-

test. Con. (13-5-1630), de 40 anys

1630

 

Codonyer, Antoni

Sicília (Messina)

Palma

mariner

es casa (Con. 12-6-1640),  test. Con. (17-10-1639)

1639-1640

 

Codrero, Joan Baptista

Llombardia (Milà)

Palma

ex soldat

casa a Sta. Eulàlia (Con. 2-10-1646)

1646

 

Cola, Alí

Grècia (la Valona)

Palma

renegat

processat Inq. (860: 306 v.)

1605

 

Colas, Francesc

Gènova (Ceriale ?)

Palma

mariner

test. Con. (7-3-1641), de 22 anys

1641

 

Colin, Tomàs i Ricard

Fr. (Bretanya, Salamó)

#¡VALOR!

mercader

porten bacallar a Catalunya (ACA, Cancelleria, 5.180)

1600

 

Coll, Martí

Menorca (Ciutadella)

Palma

conrador

test. (Con. 27-7-1647), ex soldat, de 25 anys, 21-2-1648

1647-1648

 

Coll, Miquel, f. de Joan

Menorca (Alaior)

Sa Pobla

-

test. Con. (17-11-1616) de 20 anys, es casa (Con. 14-10-1617) a Sta. Eulàlia

1616-1617

 

Coll, Salvador

Cat. (S. Mª Martorelles)

Palma

-

es casa (Con. (10-11-1611)

1611

 

Colo, Francesc

Catalunya

Palma

mariner

test. (Con. 1-11-1627)

1627

 

Coloma, Jeroni

Sardenya

Palma

-

es casa a Sta. Creu (Matr. 2-4-1631)

1631

 

Colomar, Benet

Eivissa

Palma

mariner  

casa a Sta. Creu (Matr. 20-7-1635), morí fora (1638)

1635-1638

 

Colomar, Francesc

Eivissa (Sta. Eulàlia)

Palma

soldat

es casa (Con. 6-3-1651)

1651

 

Colomar, Joan

Cat. (Barcelona)

Palma

blanquer  

test. Con. (3-6-1630), de 56 anys

1630

 

Colomar, Miquel

Eivissa

Palma

mariner

test. (Con. 1-3-1642), de 30 anys

1642

 

Colomar, Miquel

Eivissa

Palma

sabater

es casa a St. Jaume (Con. 12-10-1640)

1640

 

Colomer, Antoni

Cat. (Canet)

Palma

mariner

es casa (Con. 31-7-1617), morí fora (Con. 1-8-1620)

1617-1620

 

Colomer, Antoni

Fr. (Gascunya)

Palma

mariner

es casa (20-1-1620), test. Con. (24-7-1623, 25-2-1624))

1620-1624

 

Colomer, Rafel

Cat. (Arenys)

Palma

mariner

havia mort fora captiu (Con. 28-7-1622)

1622

 

Comalada, Josep

Catalunya

Palma

-

es casa (Con. 5-2-1607)

1607

 

Comelles, Joan Baptista

Cat. (Barcelona)

Palma

-

es casa (Con. 14-12-1600)

1600

 

Comero, Jordi

Fr. (Cassis)

Palma

mariner

test. Con. (5-8-1601)

1601

 

Cometels (?), Joanot

Cat. (Valls)

Palma

conrador

test. Con. (20-10-1603), casat a M.

1603

 

Compant, Josep

Sardenya

Palma

-

assegurador (P., T-538)

1651

 

Company, Bartomeu

Cat. (Barcelona)

Palma

mariner

test. Con. (7-4-1616, 24-2-1616)

1616

 

Company, Bartomeu, Comparet

Catalunya

Palma

mariner

test. (Con. 17-2-1624), de 36 anys

1624

 

Compost, Joan

Fr. (Frontignan)

Palma

mariner

es casa (Con. 19-4-1617), test. (Con. 4-8-1617)

1617

 

Compte, Bartomeu

Gènova

Palma

mariner

morí fora (Con. 30-10-1618), casat a M.

1610

 

Conca (?), Joan

França

Palma

mariner

test. Con. (3-1-1605)

1605

 

Congost, Miquel

Cat. (Barcelona)

Palma

frare mínim

test. Con. (2-5-1630), de 37 anys

1630

 

Conrado, Domingo

Gènova (Albisola)

Palma

mariner

test. (Con. 24-5-1644), de 20 anys

1644

 

Conrado, Joan Andrea

Gènova (Albisola)

Palma

-

test. (Con. 24-5-1644), de 33 anys

1644

 

Cont, Juan

Fr. (Normandia)

Palma

renegat

processat Inq. (862: 371 v.)

1641

 

Contestí, Francisco

Grècia (Michilini)

Palma

renegat

processat Inq. (862: 2)

1631

 

Contestin, Mesort

Fr. (Frastiano)

Palma

-

test. Con. (4-8-1617)

1617

 

Contreres, Gabriel

Menorca

Palma

subdiaca

test. Con. (22-12-1618)

1618

 

Convidat, Francesc

França

Palma

cirurgià

test. (Con. 5-2-1642), de 34 anys

1642

 

Coral, Antoni

Fr. (Marsella)

Palma

patró

casa a Sta. Creu (Matr. 19-10-1632)

1632

 

Coral, Pere

Cat. (Lloret)

Palma

mariner

es casa (Con. 4-6-1603)

1603

 

Corantí, Bartomeu

Catalunya

Palma

-

test. Con. (18-1-1623)

1623

 

Còrdova, Pere de

Castella (Chinchilla)

Palma

soldat

test. Con. (24-1-1642), de 37 anys

1642

 

Cornelis, Andreu

Flandes (Barega ?)

Palma

mariner

test. Con. (3-12-1639), de 28 anys

1639

 

Cornilia, Joan Maria

Gènova

-

-

plet comercial (P. 5291)

1607

 

Coronado Fabra, Pedro

Castella

Palma

militar

test. Con. (22-8-1602)

1602

 

Corrers, Domingo de

Sicília (Messina)

Palma

mercader

test. (Con. 15-4-1649), de 28 anys

1649

 

Cors, Antoni

Eivissa

Palma

mariner

test. (Con.  10-10-1642), de 30 anys

1642

 

Corsari, Tomàs

Gènova (Bogliasco)

Palma

mariner

test. (Con. 12-8-1650), de 23 anys

1650

 

Corter, Jaume

Nàpols (Lecce)

Mallorca

ex soldat

test. (Con. 21-8-1642), de 24 anys

1642

 

Cortés, Antoni

Aragó (Munébrega)

Palma

-

test. Con. (24-1-1625)

1625

 

Cortés, Antoni

Fr. (Marsella)

Cartagena

-

(P. 5.291: 100)

1608

 

Cortés, Benet

Castella (Sanlúcar)

Palma

sabater

test. Con. (9-3-1644), de 23 anys

1644

 

Cortés, Pere

Sicília (Palerm)

Palma

calceter

test. Con. (17-2-1600)

1600

 

Cos, Domingo

Sardenya (Càller)

Palma

forner

test. Con. (2-5-1645), de 22 anys

1645

 

Cos, Joan

Cat. (Tortosa)

Palma

tamborer

casa a Campanet (Con. 9-6-1649)

1649

Costa, Andreu

Eivissa

Palma

mariner

es casa (Con. 1-3-1642) a Sta. Eulàlia

1642

 

Costa, Benet

Gènova (Sestri)

Palma

mariner

casa a Sta. Creu (Con. 7-4-1651)

1651

 

Costa, Bertran

Fr. (Martega)

Palma

mariner

test. Con. (10-9-1626), de 22 anys

1626

 

Costa, Domingo

Gènova

Palma

-

es casa a Alcúdia (Con. 12-6-1602)

1602

 

Costa, Llorenç

Gènova

Palma

-

test. Con. (8-11-1606), de 50 anys

1606

 

Costa, Mateu

València

Palma

-

es casa (Con. 22-12-1605)

1605

 

Costa, Miquel

València, casat a M.

Palma

-

mort fora (Con. 11-7-1601)

1601

 

Costa, Pere, f. Francesc

Eivissa

Eivissa

-

dispensa per casar (ACM, 13.917: 2)

1623

 

Cotero. Glaudo

Fr. (Martigues)

Palma

mariner

test. Con. (30-9-1616), de 20 anys

1616

 

Cotoño, Mario

Sicília (Marsala)

Menorca

renegat

processat Inq. (861: 143 v.)

1617

 

Cotto, Guillem

Savoia (Niça)

Palma

mariner

test. Con. (4-5-1605)

1605

 

Cotto, Marc

Savoia (Niça)

Palma

-

es casa (Con. 24-12-1605)

1605

 

Cotto, Miquel

Savoia (Niça)

Palma

-

es casa (Con. 24-12-1605)

1605

 

Cotto, Tomàs

Savoia (Niça)

Palma

mariner

es casa (Con. 24-12-1605)

1605

 

Cotto, Urban (Coto)

Savoia (Niça)

Palma

mercader

test. Con. (27-7-1619), de 48 anys

1619

 

Cotxon, Carles

Fr. (Toló)

Palma

patró

test. Con. (27-10-1623, 25-2-1624, 23-9, 9-12-1626), casat a M., de 56 anys

1623-1626

 

Coxo, Antoni

Gènova

Palma

mariner

test. (Con. 24-4-1647), de 34 anys

1647

 

Cózar, Joan de

Castella (Robledo)

Palma

morisco

es casa (Con. 3-11-1616)

1616

 

Cózar, Juan, morisco

Castella (Villarrobledo)

Palma

esclau

processat Inq. (861: 84 v.), renegat

1613

 

Crampon, Jorge

Anglaterra (Londres)

Palma

renegat

processat Inq. (863: 122 v.)

1645

 

Crap, Clas Enrique, d'Hamburg

Holanda (Hom)

-

capità nau

processat Inq. (863: 125)

1645

 

Crespo, Francesc

Castella (Arganda)

Sineu

ex soldat

es casa (4-3-1641)

1641

 

Crespo, Francesc

Castella (Arganda)

Sencelles

soldat

test. Con. (11-8-1639), de 25 anys

1639

 

Cristóbal, moro Amete, morisco

Val. (Crevillente)

Pollença

esclau

processat Inq. (861: 118), renegat

1614

 

Crossad, Urigalca (?)

Gènova

Palma

mariner

test. Con. (12-2-1625), de 30 anys

1625

 

Cruzet, Baptista

Còrsega

Palma

mariner

es casa (Con. 9-5-1644) a Sta. Creu

Lupercio, Gaspar

Curet, Angelo

Fr. (Six-Fours)

Alcúdia

-

es casa (Con. 14-1-1623)

1623

 

Curria, Efici

Sardenya (Càller)

Palma

sastre

test. Con. (14-6-1645, 28-6-1645), de 22 anys

1645

 

Curso, Bernat de

Gènova (Luaro ?)

Palma

mariner

test. Con. (21-1-1646), de 22 anys

1646

 

Cusola, Antoni Joan (?)

Aragó (Fraga)

Mallorca

-

test. Con. (10-1-1639), de 30 anys

1639

 

Cusola, Joan Antoni

Cat. (Martorell)

Palma

ferrer

es casa a St. Miquel (Con. 2-5-1639), de 24 anys

1639

 

Custurer, Jaume, f. Sebastià

Fr. (Borgonya)

Felanitx

-

1644: casa amb Antonina Manresa (Con.). Mor el 6-1-1650, pobre

1644-1650

 

Dalbis, Pere

França

Palma

-

test. Matr. a Sta. Creu (2-3-1632)

1632

 

Dalmas, Antoni

Fr. (Marsella)

Palma

mariner

test. Con. (23-5-1627), de 24 anys

1627

 

Dalmau, Miquel, f. Baldiri

Cat. (Cadaqués)

Palma

mariner

es casa (Con. 17-4-1604)

1604

 

Dames, Pere

Nàpols

Palma

ex soldat

test. Con. (24-5-1639), de 30 anys

1639

 

Daniel, Baptista

França

Palma

mariner

casat a M., mort captiu (Con. 22-4-1641)

<1641

 

Daniel, Blai

Fr. (Six-Fours)

Pama

mariner

casa a Sta. Creu (Matr.24-5-1637), Con. 18-5-1645

1637-1645

 

Daniel, Joan Baptista

Fr. (Six-Fours)

Palma

-

casa a Sta. Creu (Matr. 31-10-11633)

1633

 

Daniel, Juio

Fr. (Six-Fours)

Palma

mariner

test. Con. (13-3-1626), de 26 anys, es casa (9-12-1626)

1626

 

Darben (?), Llorenç

Fr. (Arlès)

Palma

mariner

test. Con. (29-3-1617)

1617

 

Darder, Antoni

Cat. (Peralada)

Palma

picapedrer

test. Co. (4-6-1630), de 25 (?) anys

1630

 

Dario, Francesc

Gènova (Torrecho)

Palma

mariner

test. Con. (16-6-1639), de 22 anys

1639

 

Daslana, Francisco

Castella (Écija)

Palma

sergent

test.  (Con. 28-11-1642), de 26 anys

1642

 

Datas del Castillo, Àngela

-

Palma

criada

es casa (Con. 16-1-1610)

1610

 

Dato, Tomàs

Sicília (Messina)

Palma

mariner

test. (Con. 20-4-1643), de 26 anys

1643

 

Davenio, Llorenç (Davenyo)

Gènova (Quinto)

Palma

pescador

es casa (Con. 10-6-1620), morí fora (Con. 24-5-1628)

1620-1621

 

David, Lucas

França

-

-

ex-captiu de 14 anys (P., P-731: 149)

1627

 

Daviu, Andreu

Cat. (Mataró)

Palma

mariner

test. (Con. 16-6-1644), de 30 anys

1644

 

De la Cruz, Francisco, morisco

Barbaria (Tremecen)

Palma

renegat

processat Inq. (861: 100)

1614

 

De la Fuente, Alfonso

Castella (Múrcia)

Palma

soldat

es casa (Con. 24-1-1642),  test. (Con. 10-4-1642)

1642

 

De Lucha, Paulo

Ragusa

Palma

mariner

es casa (Con. 30-5-1603)

1603

 

De Napoli, Domingo

Sicília (Messina)

Palma

sabater

test. (Con. 30-6-1644), de 22 anys

1644

 

Deçea, Miguel

Castella (Iznate)

Palma

renegat

processat Inq. (863: 165 v.)

1646

 

Decristo, Sebastià

Castella (La Corunya)

Palma

soldat, mariner

test. (Con. 26-9-1650), de 22 anys

1650

 

Del Andinar, Martín

Navarra (Puente de la Reina)

Palma

mercader

nomena procuradors a Navarra (P., T-538: 479 v.)

1640

 

Del Collo, Pere

Sicília (Messina)

Palma

sabater

test. (Con. 30-6-1644), de 22 anys

1644

 

Del Val, Joan

Aragó (Saragossa)

Palma

ex soldat

es casa (Con. 19-7-1642) a St. Miquel

1642

 

Delasco, Francesc

Savoia (Vilafranca)

Palma

-

casa a Sta. Creu (Matr. 26-12-1635)

1635

 

Delest, Felip

Fr. (Cassis)

Palma

mariner

test. Con. (24-12-1627, 23-2-1628), de 58 anys

1627-1628

 

Delgado, Lluís

Menorca

 

-

test. Con. (10-1-1610), de 70 anys

1610

 

Dellor (?), Joan

Fr. (Cassis)

Palma

mariner

test. Con. (29-9-1625), de 20 anys

1625

 

Delma, Jaume

Cat. (Esparreguera)

Palma

-

test. Con. (8-6-1616)

1616

 

Delo Vello, Gaspar

Nàpols

Palma

mariner

es casa (Con. 9-11-1642)

1642

 

Denans, Esperit (Demans)

Fr. (Six-Fours)

Palma

patró

es casa (Con. 10-6-1602), test. Con. (1616, 1618, 1620)

1602-1620

 

Denans, Honorat

França

Palma

-

test. Matr. (Sta. Creu 9-3-1633)

1633

 

Denans, Joan

Fr. (Six-Fours)

Palma

mariner, patró

test. Con. (24-4-1620) , es casa (Con. 17-8-1619), citat (Con. 30-4-1648)

1619-1648

 

Denava, Miquel

Cat. (Andalusia)

Palma

-

test. Con. (24-1-1625)

1625

 

Denbit, Miquel

Castella (Orcera, Múrcia)

Palma

ex soldat

es casa a St. Jaume (Con. 11-1-1641)

1641

 

Denes, Domingo, d. de Nicolau

Catalunya

Palma

mariner

es casa (Con. 31-5-1651)

1651

 

Deniche, Hèrcules

Nàpols (Lecce)

Algaida

conrador

es casa (Con. 7-9-1645)

1645

 

Derane, Baltasar

Fr. (Aigüesmortes)

Palma

mariner

es casa (Con. 23-7-1610)

1610

 

Descalones, Andrés

Castella (Madrid)

Palma

-

test. Matr. (Sta. Creu 12-8-1635)

1635

 

Descano, Josep

Nàpols

Palma

mariner

es casa (Con. 13-1-11640)

1640

 

Desi, Francesc

Sardenya (Càller)

Palma

-

test. Con. (12-7-1615)  

1615

 

Despeite, Miquel

Eivissa

Palma

mariner

es casa (Con. 27-10-1617)

1617

 

Despuig, Francesc

València

Palma

sr.

crèdit (P., T-529: 148 v.)

1637

 

Destables, Domingo

Castella (Redondela)

Palma

-

test. Con. (8-11-1627), de 30 anys

1627

 

Destrapena, Francesc

Nàpols

Palma

mariner

test. (Con. 20-4-1643), de 37 anys

1643

 

Deumas, Honorat

Fr. (Camos)

Palma

mariner

test. Con. (7-12-1605, 16-11-1617)

1605-1617

 

Dezcano, Marquesa

Sardenya (Gallura)

Palma

renegada

processat Inq. (860: 261)

1603

 

Dias, Antoni

Castella (Segovia)

Palma

criat

test. Con. (7-5-1618)

1618

 

Dias, Blas

Castella (Sevilla)

Palma

mariner

test. Con. (4-6-1639), de 19 anys

1639

 

Díaz, Bartomeu

Castella (Benavente)

Palma

ex soldat

test. (Con. 23-1-1644)

1644

 

Díaz, Luís, morisco

Castella (Chinchón)

Eivissa

esclau

processat Inq. (861: 90), renegat

1613

 

Díaz, Mario

Canàries (La Laguna)

Palma

soldat

casa a St. Nicolau (Con. 21-11-1647)

1647

 

Dies, Elisabet

Saedenya

Palma

(gitana)

test. Con. (19-5-1604)

1604

 

Dies, Josep

Menorca (Maó)

Palma

sastre

es casa (Con. 22-12-1618)

1618

 

Diligent, Garau

Fr. (Marsella)

Palma

mariner

casa a Sta. Creu (Matr. 27-7-1633)

1633

 

Dipoli (?), Bernat

Gènova

Palma

mariner

test. Con. (IX-1603)

1603

 

Diprete, Antoni

Gènova

Palma

mariner

es casa (Con. 7-1-1606)

1606

 

Disder, Antoni

França

-

-

(P., M-1445: 23 v.)

1636

 

Dissel, Gerban

Holanda (Amsterdam)

Palma

mercader

fou assessinat el 1612 (Con. 11-12-1618)

1612

 

Dissel, Guillermo Janson

HolandA (Amsterdam)

Palma

mercader

es casa a Sóller (Con. 11-12-1618), test. Con. (1640)

1618-1640

 

Dissel, Guillermo, Jerban

Holanda (Amsterdam)

Palma

capità nau

test. Con. (4-7-1651), de 61 anys

1651

 

Divert (?), Joan

Savoia (Niça)

Palma

mariner

es casa (Con. 27-7-1623)

1623

 

Dodei, Julià

Gènova

Palma

mariner

test. (Con. 29-3-1651), de 23 anys

1651

 

Dolara, Vicenç

Flandes

Palma

-

casa a Sta. Creu (Matr. 23-9-1629)

1629

 

Dolio, Bartomeu

Gènova

Palma

ex soldat

casa a St. Eulàlia (Con. 8-9-1646)

1646

 

Domas, Honorat

Fr. (Camos)

Palma

mariner

ex-captiu, es casa (Con. 17-12-1605), factor (P. 5.291: 99 v.)

1605-1608

 

Domas, Honorata

Fr. (Camos)

Palma

-

es casa (Con. 10-9-1611)

1611

 

Doménech, Guillem

Catalunya

Palma

-

test. Con. (14-8-1601)

1601

 

Domingo, Gabriel

Val. (Castelló de la Plana)

Palma

forner

es casa (Con. 22-7-1644)

1644

 

Domingo, Joan

Castella (Valladolid)

Palma

-

test. Con. (22-2-1602), casat a M.

1602

 

Domingo, Joan

Nàpols

Palma

mariner

test. Con. (18-8-1601)

1601

 

Domingo, Magí

València

Palma

passamaner

test. Con. (11-5-1604, 17-5-1606)

1604-1606

 

Domingo, Nadal

Sicília (Trapana)

Palma

-

es casa (Con. 1-11-1611), test. Con. (28-1-1611)

1611

 

Domínguez, Antonio

Portugal (Algarves)

Palma

renegat

processat Inq. (861: 261 v.)

1624

 

Domínguez, Joan

Castella (Sevilla)

Palma

-

test. Con. (4-2-1603)

1603

 

Domínguez, Joan

Castella (Valladolid)

Palma

criat

es casa (Con. 20-10-1601)

1601

 

Domínguez, Miquel

Castella

Palma

actor

test. Con. (26-1-1617)

1617

 

Donabo, Antoni

Sicília (Messina)

Palma

mariner

test. Con. (17-10-1639), de 24 anys

1639

 

Dordol, Arnau

França

Palma

-

test. Con. (24-4-1603 i 24-5-1604), casat a M., morí

1603-1604

 

Dordol, Arnau

Cat. (Cervera)

Palma

mariner

es casa (Con. 10-1-1601)

1601

 

Dormilago (?), Miquel

Menorca

Plama

paraire

test. Con. (10-6-1630), de 28 anys

1630

 

Drich, Armen

Holanda (Ancusso)

Palma

pilot

processat per luterà (Inq. 862: 416)

1643

 

Druat, Joan (Divart)

Savoia (Niça)

Palma

mariner

es casa (Con. 27-7-1623)

1623

 

Drusian, Francesc

Catalunya

Palma

-

test. Con. (2-3-1630)

1630

 

Dulran, Agustí

Grècia

Palma

patró

Morí fora (Con. 24-4-1641)

1639

Duarte, Manuel

Portugal (Lisboa)

Palma

mariner

test. Con. 31-3-1644), de 35 anys

1644

 

Duran, Francesc

Fr. (Ques)

Palma

mariner

es casa (Con. 16-11-1617)

1617

 

Duran, Joan

Cat. (Sitges)

Palma

mariner

test. (Con. 30-9-1650, de 36 a., 11-6-1651)

1650-1651

 

Duran, Miquel

Cat. (Barcelona)

Palma

renegat

processat Inq. (862: 3 v.)

1632

 

Duran, Pere

França

Palma

-

casa a Sta. Creu (Matr. 28-1-1631)

1631

 

Duriste, Paulo

Ragusa

Palma

mariner

morí fora (Con. 23-12-1616), casat a M.

1616

 

Enrique, Clas

Holanda (Anburch)

Holanda

capità nau

processat per luterà (Inq. 862: 448, 500)

1643-1644

 

Enríquez, Lorenzo, morisco

Castella (Granada)

Palma

renegat

processat Inq. (861: 130 v., 373)

1616-1625

 

Enserme, Esteve

França

Palma

-

factor (P. 5.291: 99 v.)

1608

 

Esbert, Joan, Valencià

Menorca (Ciutadella)

Palma

sastre

processat Inq. (861: 65)

1611

 

Escales, Andreu

Menorca (Ciutadella)

Palma

-

test. Con. (22-8-1602)

1602

 

Escalís, Diego

Sicília (Messina)

Palma

mariner

test. Con. (4-6-1642, 21-11-1642), de 40 anys

1642

 

Escandell, Jaume

Eivissa

Palma

teixidor

es casa (Con. 5-9-1600)

1600

 

Escandell, Joan

Eivissa

Pollença

cirurgià

mort fora (Con. 20-4-1645)

1633

 

Escarro, Baptista

Fr. (Marsella)

Palma

mariner

es casa (Con. 17-6-1617)

1617

 

Escau, Vicenç

Nàpols

Palma

sastre

casa a St. Jaume (Con. 23-8-1645), test. (Con. 9-10-1650)

1645-1650

 

Escoto, Francsc

Gènova

Palma

mercader

casat a M. (T-538: 390)

1647

 

Escoto, Guillermo

Anglaterra (Andibar)

Palma

renegat

processat Inq. (863: 272)

1650

 

Escrivà, Antoni

Sicília

Palma

mariner

casat a M., morí negat (Con. 5-1-1603)

1603

 

Escuder, Antoni

Fr. (Marsella)

Alcúdia

mestre d'aixa

test. Con. (5-1-1605), es casa (Con. 8-2-1605)

1605

 

Escuder, Joan

Aragó

Palma

gitano

test. Con. (20-4-1641), de 38 ansy

1641

 

Escuder, Simó

Cat. (Barcelona)

Palma

mariner

test. Con. (3-6-1623), casat a M.

1623

 

Espinosa, Rafel d'

Castella (Toledo)

Palma

-

es casa (Con. 22-2-1602), test. Con. (27-6-1604)

1602-1604

 

Espluges, Jeroni

Cat. (Magina de Querolt)

Palma

-

es casa (Con. 22-5-1619)

1619

 

Esquelmar, Juan

Holanda

-

mariner

processat Inq. (863:224)

1649

 

Estada, Joan

Rosselló

Palma

sastre

test. Con. (4-12-1604)

1604

 

Estada, Joan

Cat. (l'Hospitalet)

Valldemossa

-

es casa (Con. 2-11-1600)

1600

 

Estarlor, Joan Antoni

Fr. (Marsella)

Palma

soldat de Fr.

processat Inq. (862: 274 v.)

1638

 

Estefano, Joan Baptista

Gènova (San Remo)

Palma

mariner

test. Con. (Con. 3-9-1646), de 30 anys

1646

 

Estela, Gabriel

Cat. (Sitges)

Palma

-

test. Con. (6-7-1626), de 38 anys

1626

 

Esteve, Glaudo

França

Palma

mariner

casa a Sta. Creu (Matr. 9-3-1633), morí fora (Con. 16-4-1648)

1633-1646

 

Esteve, Jeroni

Eivissa

Palma

mariner

es casa (Con. 25-3-1639)

1639

 

Esteve, Miquel

Cat. (Barcelona)

Palma

-

es casa (Con. 10-2-1630), test. Con. (2-5-1630, 30-6-1645))

1630-1645

 

Esteve, Pere

Fr. (Toló)

Palma

mariner

test. Con. (7-1-1625, 24-1-1625), de 24 anys

1625

 

Estrada, Joan

Cat. (Barcelona)

Palma

-

es casa (Con. 2-11-1600)

1600

 

Estrada, Pau (Strada)

València

Palma

passamaner

es casa (Con. 26-10-1616)

1616

 

Estreder, Nicolau

casat a M.

Palma

mariner

test. (Con. 17-8-1621)

1621

 

Eusebio, Miquel

Aragó (Saragossa)

Palma

-

procurador (P., S-376: 66 v.)

1648

 

Fàbregues, Pere

França

Palma

patró

morí a Nàpols fa dos anys (Con. 11-1-1625)

162-3

 

Fabro, Joan

França

Palma

-

test. (P. S-1824: 273 v.)

1648

 

Fageda, Totsants

Fr. (Lorena)

Palma

mariner

test. (Con. 20-5-1642), de 40 anys

1642

 

Falges, Pedro

València

Palma

-

test. Con. (5-12-1608)

1608

 

Falgos, Pedro

Aragó (Vall-de-roures)

Mallorca

coraler

test. Con. (31-1-1607)

1607

 

Falterer, Andreu

Fr. (Povença)

Mallorca

-

es casa (Con. 10-1-1639)

1639

 

Fama, Pedro

Sicília (Messina)

Palma

sergent major

test. (Con. 29-8-1644), de 34 anys

1644

 

Fanals, Joan

Menorca (Ciutadella)

Alcúdia

-

es casa (Con. 9-1-1623)

1623

 

Faner, Francesc

Menorca (Ciutadella)

Palma

-

es casa (Con. 1-9-1607)

1607

 

Farina, Pau (Ferina)

Nàpols (Caserta)

Palma

soldat

test.  (Con. 22-2-1651), de 28 anys

1651

 

Farrà, Sipera (?)

Fr. (Marsella)

Palma

mariner

test. Con. (23-1-1601)

1601

 

Farret, Montserrat

Catalunya

Palma

-

test. Con. (14-1-1601)

1601

 

Fauge, Pere

Fr. (Massalan ?)

Palma

soldat

test. Con. (6-3-1645), de 23 anys

1645

 

Fauxer, Domingo

Malta-Fr. (Marsella)

Palma

mariner

es casa (Con. 9-7-1621), test. Con. (28-5-1621), de 24 anys

1621

 

Favocart, Antoni Salvador

Savoia (Barsaloneta)

Palma

mercader

companyia (P., P-731: 152)

1627

 

Faxardo, Gaspar, morisco

Castella (Lorca)

Palma

esclau

processat Inq. (861: 85), renegat

1613

 

Febrer, Joan

Val. (Vinaròs)

Palma

mariner

test. Con. (5-5-1627), de 26 anys

1627

 

Felip, Joan

Fr. (Cannes)

Palma

mariner

test. (Con. 12-11-1642), de 22 anys

1642

 

Felip, Joan

Val. (Gandia)

Felanitx

pagès

es casa (Con. 15-3-1603)

1603

 

Felipe, Pedro, morisco

Aragó (Xelsa ?)

Palma

esclau

processat Inq. (861: 118 v.), renegat

1614

 

Feliu, Damià Nicolau

Cat. (Barcelona)

-

-

test. Con. (VI-1603)

1603

 

Feliu, Salvador

Cat. (Mataró)

-

-

síndic de Mataró (EU-65: 227)

1631

 

Femaguera, Andreu

Cat. (Arenys)

Palma

mariner

test. Con. (2-5-1626), de 25 anys, (2-5-1626

1626

 

Fernandes, Andrés

Castella (Ribadàvia)

Palma

-

test. Con. (8-11-1627), de 50 anys

1627

 

Fernandes, Pere

Castella (Ajustante)

Alcúdia

ex soldat

es casa (12-9-1640)

1640

 

Fernández, Carles

Navarra (Puente de la Reina)

Palma

-

test. Con. (28-6-1616)

1616

 

Fernández, Diego

Castella (Granada)

Palma

ex soldat

test.  (Con. 11-3-1643), de 24 anys

1643

 

Fernández, Diego, morisco

Castella (r. Granada)

Palma

esclau

processat Inq. (861: 89 v.), renegat

1613

 

Fernández, Juan

Castella (Antequera)

Palma

renegat

processat Inq. (861: 130 v., 166)

1617-1618

 

Fernández, Manuel

Castella (Còrdova)

Palma

calderer

es casa (Con. 3-8-1642) a Sta. Eulàlia

1642

 

Fernández, Manuel

Portugal (Avero)

Palma

renegat

processat Inq. (862)

1638

 

Fernández, Pau

Castella (Extremadura)

Palma

bracer

test. Con. (5-7-1641), de 34 anys

1641

 

Ferrà, Antoni

Canàries

Palma

mariner

es casa (Con. 31-3-1644)

1644

 

Ferrando, Lluc, f. de Pau

Aragó (Saragossa)

Palma

mariner

test. (Con. 7-1-1650), de 24 anys

1650

 

Ferrando, Pere

València

Palma

corder

es casa (Con. 8-5-1645)

1645

 

Ferrar, Llorenç

Nàpols

Palma

mariner

test. Con. (19-9-1641), de 20 anys

1641

 

Ferraro, Joan

Nàpols (Cosenza)

Palma

mariner

es casa (Con. 24-10-1641)

1641

 

Ferrer, Francesc

València

Palma

mariner

es casa (Con. 22-5-1610)

1610

 

Ferrer, Francesc

Catalunya

Palma

mariner, patró

test. Con. (27-7-1610,  5-9-1623, de 34 anys)

1610-1623

 

Ferrer, Gil

Catalunya

Palma

-

morí fora (Con.18-10-1606)

1597

 

Ferrer, Guillem

Eivissa

Palma

-

es casa (Con.28-2-1626)

1626

 

Ferrer, Joan

Catalunya

Palma

-

casat a M., morí fora (Con. 26-10-1606)

<1606

 

Ferrer, Joan

Eivissa

Palma

-

es casa (Con. 29-10-1608), test. Con. (8-10-1616)

1608-1616

 

Ferrer, Joan, f. de Joan

Eivissa

Palma

conrador

es casa (Con. 27-2-1628)

1628

 

Ferrer, Martí

Eivissa

Palma

sabater

test. Con. (12,12,1606, 4-10-16108, 24-10-1608, 12-9-1618), de 20 anys el 1606

1606-1618

 

Ferrer, Miquel

Cat. (Canet)

Palma

-

casa a Sta. Creu (Matr. 11-2-1633)

1633

 

Ferrer, Miquel

Castella (Biscaia)

Palma

mariner

morí fora (Con. 10-10-1649)

1649

 

Ferrer, Miquel

Castella (Bilbau)

Palma

soldat, mariner

casa a Sta. Creu (11-6-1646)

1646

 

Ferrer, Pedro, morisco

Val (Oliva)

Eivissa

esclau

processat Inq. (861: 93), renegat

1613

 

Ferrer, Pere

Catalunya (Capellades)

Palma

-

es casa (Con. 7-4-1616)

1616

 

Ferrer, Pere

Eivissa

Palma

paraire

test. (Con. 29-10-1642), de 30 anys

1642

 

Ferrers, Àngel

Sicília (Messina)

Palma

argenter

es casa (Con. 22-6-1645)

1645

 

Ferret, Antoni

Cat. (Vilanova de Cubelles)

Palma

-

casa a Sta. Creu (Matr. 28-2-1638)

1638

 

Ferret, Cebrià

-

Palma

patró

test. Con. (20-3-1610), casat a M., de 22 anys

1610

 

Ferret, Martí

França

Palma

sabater

test. Con. (25-12-1611)

1611

 

Ferret, Rafel

Cat. (Vilanova)

Palma

mariner

es casa (Con. 17-1-1623)

1623

 

Ferrinno, Francesc de

Nàpols (Lecce)

Palma

-

test. Con. (23-10-1645), de 22 anys

1645

 

Ferriol, Miquel

Val. (Peníscola)

Palma

mariner

es casa (5-5-1627), test. Con. (5-5-1627)

1627

 

Festa Negri, Antoni

França

Palma

mariner

morí fora (Con. 13-11-1621)

1620

 

Fexes, Miquel

Cat. (Ripoll)

Palma

majordom

es casa (Con. 28-2-1619)

1619

 

Figuera, Joan

Rosselló (Perpinyà)

Palma

criat

es casa (4-2-1616)

1616

 

Figueres, Onofre

Catalunya

Palma

-

testimoni (P., P-730: 153)

1624

 

Filiberto, Carles

Nàpols

Palma

mariner

test. (Con. 30-7-1650), de 28 anys, casat a M.

1650

 

Fiol, Llorenç

Menorca (Ciutadella)

Palma

algutzir

dona Joana (P., S-376: 59 v.), test.  (Con. 12-4-1651)

1648-1651

 

Fiol, Miquel

Cat. (Purinyà-Barc.)

Palma

marxando

es casa (Con. 4-12-1604)

1604

 

Flaquer, Ferran de

Cat. (Blanes)

Palma

patró

test. Con. (27-11-1624), de 62 anys

1624

 

Flaquer, Francesc

Cat. (Girona)

Palma

mariner

test. Con. (3-6-1623), casat a M.

1623

 

Flaquer, Miquel

Menorca (Maó)

Palma

estudiant

test. Con. (21-10-1645), de 18 anys

1645

 

Flexal (?), Joan

Castella (Aranda de Duero)

Palma

ex soldat

test. Con. (11-1-1641), de 26 anys

1641

 

Flor

veure Xuril

 

-

 

 

 

Florensa, Jaume

Fr. (Tournai)

Palma

mariner

es casa (Con. 2-6-1630)

1630

 

Flores, Francesc

Sardenya (Càller)

Palma

mariner

test. (Con. 21-8-1647 de 20 anys, 28-4-1648)

1647-1648

 

Flores, Gregori

Nàpols (Rossano)

Palma

soldat

casa a St. Nicolau (Con. 30-8-1648)

1648

 

Flores, Hernando, morisco

Castella (Jaen)

Palma

esclau

processat Inq. (861: 89), renegat

1613

 

Flores, Joan

Sardenya (Dèsulu, Oristany)

Palma

-

casa a Sta. Eulàlia (Con. 28-4-1648)

1648

 

Flores, Joan

Castella (Toro)

Palma

barber

es casa (Con. 5-10-1616)

1616

 

Flores, Joan de

Sardenya (Sàsser)

Palma

ex soldat

test. Con. (8-5-1641), de 29 anys

1641

 

Flores, Joan de

Sicília (Messina)

Palma

mariner

es casa (Con. 26-5-1642), de 43 o 44 anys

1642

 

Floreta

Cat. (Vic)

Palma

-

es casa amb J. Pujol (Con. 6-6-1626)

1626

 

Flori, Oliver

Flandes (Dubai)

Palma

ex soldat

test. (Con. 30-4-1650), de 32 anys

1650

 

Florit, Joan

Menorca (Mercadal)

Palma

conrador

es casa (Con. 22-8-1627) a St. Miquel

1627

 

Florit, Oliver

Flandes (Duay)

Palma

ex soldat

es casa (Con. 22-11-1642)

1642

 

Flota, Joan

Fr. (Marsella)

Palma

mariner

es casa (Con. 14-4-1622)

1622

 

Fluian, Joan

València (?)

Palma

algutzir del regne

test. Con. (20-8-1621), de 63 anys

1621

 

Fluixà, Martí

Menorca (Ciutadella)

Palma

bracer

test. Con. (13-9-1618), de 25 anys

1618

 

Folobert (?), Jeroni

França

-

mariner

test. Con. (8-2-1602)

1602

 

Fols, Guillem

Alemanya (Päda)

Palma

ex soldat

es casa (Con. 30-4-1650)

1650

 

Fonge, Pere

Fr. (Marsella)

Palma

ex soldat

casa (Con. 21-3-1644) a St. Miquel

1644

 

Fons, Joan de

Aragó (Calatayud)

Palma

-

es casa (Con. 30-3-1602)

1602

 

Fonseca, Pantaleón

Castella (Mérida)

Palma

sastre

test. (Con. 18-8-1642), es casa (22-8-1642) Sta. Eulàlia

1642

 

Font, Antoni

Val. (Alacant)

Palma

mariner

compra nau (P., J-104: 96)

1651

 

Font, Felip

Cat. (Perelló)

Palma

-

ven bergantí (P., T-530: 61))

1639

 

Font, Felip

Barcelona

Palma

mercader

acreedor (P., T-529: 120)

1637

 

Font, Felip

Catalunya (St. Feliu de Torelló)

Palma

mercader

ven bergantí (P., T-538: 191, T-530: 61), casa (27-5-1641)

1639-1641

 

Font, Guillem

València

Palma

sucrer

test. Con. (4-11-1616)

1616

 

Font, Jaume

Cat. (Barcelona)

Palma

patró

casa (Con. 28-6-1649)

1649

 

Font, Joan

Cat. (Tarragona)

Palma

-

casa a Sta. Creu (Matr. 6-7-1629)

1629

 

Font, Joan

Cat. (Blanes)

Palma

mariner

test.  (Con. 16-7-1642)

 

 

Font, Joan

Cat. (Calella)

Palma

mariner

es casa (Con. 25-5-1605)

1605

 

Font, Joan

Val. (Castelló de la Plana)

Palma

mariner

es casa (Con. 12-8-1627)

1627

 

Font, Josep

Cat. (Barcelona)

Palma

-

testimoni (P., J-104: 136)

1653

 

Font, Josep

Cat. (Sitges)

Palma

mariner

casa a Sta. Creu (19-10-1641), test. (Con. 20-10-1646)

1641-1646

 

Font, Lluís

Cat. (Barcelona)

Palma

mariner-boter

es casa (Con. 4-5-1626)

1626

 

Font, Pere

Cat. (Vic)

Palma

mariner

casa a Sta. Eulàlia (Con. 9-6-1648)

1648

 

Font, Vicenç

València

Palma

sastre

test. Con. (24-9-1627), de 25 anys

1627

 

Fontana, Joan Baptista

Nàpols (Versa)

Palma

mariner, soldat

test. (Con. 28-11-1641), de 27 anys, ex soldat

1641

Fontanelles, Pere (Fontanilles)

Cat. (Barcelona)

Palma

patró

casa a Sta. Creu (Matr. 13-2-1633), test. Con. (19-9-1641, de 36 anys, 19-10-1641, 7-5-1647, 28-6-1649 de 41 anys, 6-10-1650)

1633-1650

 

Fontenilles, Bartomeu

Cat. (Barcelona)

Palma

patró

deute (P., J-104: 172)

1653

 

Fontenils, Pere

Cat. (Barcelona)

Palma

patró

procurador (P., J-104; 42, 172)

1651

 

Fontredona (?), Joan

Catalunya

Palma

criat

test. Con. (24-11-1604)

1604

 

Fonts, Àngel

Sicília (Messina)

Palma

-

test. (Con. 2-12-1647), de 49 anys

1647

 

Forcada, Josep

Cat. (Barcelona)

Palma

mariner

casa (Con. 16-6-1644) a Sta. Creu

1644

 

Forfet, Guillem

Fr. (Toló)

Palma

-

casa a Sta. Creu (Matr. 8-6-1632)

1632

 

Forment, Pere

Venècia

Palma

-

casat a M. era mort el 2-10-1603 (Con.)

1603

 

Fornari, Joan Baptista

Gènova

Palma

mariner

test. Con. (3-6-1623)

1623

 

Fornari, Serafí

Fr. (Antibo)

Alcúdia

coraler-patró

es casa (Con. 31-1-1607), test. Con. (1603, 1617, 19-4-1621), de 45 a. el 1621, morí fora Con. 11-10-1626)

1603-1624

 

Fornells, Gabriel

Menorca

Palma

blanquer (?)

es casa (Con. 1-3-1606)

1606

 

Forner, Antoni

Fr. (Brignoles)

Alcúdia

coraler

es casa (Con. 29-10-1619)

1619

 

Forner, Antoni

Fr. (Toló)

Palma

patró

citat a Con. (23-9-1623)

1623

 

Forner, Elisabet, f. Bartomeu

València

Palma

-

casada amb Cristòfol Ramis, m. (B-514: 492)

1619

 

Forner. Miquel

Rosselló (Canet)

Palma

mariner

es casa (Con. 13-4-1616)

1616

 

Fornés, Agustí

Catalunya

Palma

frare agustí

test. Con. (29-5-1630), de 40 anys

1630

 

Fornés, Francesc

Menorca

Palma

-

es casa (Con. 1-10-1621)

1621

 

Fornés, Jaume

Fr. (Provença)

Palma

patró

es casa (Con. 10-9-1618)

1618

 

Fornés, Joan

Catalunya

Palma

soldat

morí fora (Con. 26-10-1606)

1588

 

Fornés, R.

Cat. (Barcelona)

Palma

-

test. Con. (21-12-1617)

1617

 

Fort, Miquel

Fr. (Pluma de Virelles)

Palma

mariner

es casa (22-7-1623)

1623

 

Fortuny, Antoni

Menorca

Palma

-

test. Con. (29-4-1619)

1619

 

Fosalva, Caterina

Cat. (Barcelona)

Palma

-

casada a M.  amb A. Lempaies (Con. 30-10-1620)

1604-1620

 

Fosalva, Gispert

Cat. (Pierola)

Palma

sombrarer

es casa (30-10-1620)

1620

 

Francesc, Antic

Cat. (Cadaqués)

Palma

mariner

test. Con. (18-9-1623)

1623

 

Francesch, Pere

Cat. (Reus)

Palma

-

es casa (Con. 30-3-1623)

1623

 

Franch, Jeroni

Nàpols

Palma

mariner

casa a Sta. Creu (Con. 27-9-1647)

1647

 

Franch, Josep de

Nàpols

Palma

mariner

test. Con. (15-8-1639), de 22 anys

1639

 

Franci, Honorat

Menorca (Ciutadella)

Alcúdia

-

processat Inq. (862: 354)

1640

 

francisco, Jaume

Cat. (Montroig)

Palma

renegat

processat Inq. (862: 207)

1636

 

Franco, Josep

Nàpols (Castrovila)

Sa Pobla

ex soldat

es casa (Con. 22-5-1641)

1641

 

Franco, Pau de

Sicília (Messina)

Palma

mariner-corsari

es casa (Con. 5-7-1647)

1647

 

Fravegue, Antoni

Fr. (Marsella)

-

-

assegurador (P., P-731: 213 v.)

1628

 

Frayna, Antoni

Sicília (Palerm)

Palma

mariner

casa a Sta. Creu (Con. 2-2-1649)

1649

 

Frengerin, Joan

Fr. (Marsella)

Palma

mariner

es casa (Con. 7-12-1602

1602

 

Freuller, Honorat

Catalunya

Palma

Dr. dret

es casa (Con. 18-4-1606)

1606

 

Frexes, Joan

Cat. (Barcelona)

Palma

exgaliot

es casa (Con. 7-5-1647)

1647

 

Frígol, Antoni

Nàpols

Palma

mariner

es casa (Con. 30-7-1650), de 24 anys

1650

 

Fronterone (?), Antoni

Fr. (Sant Tropès)

Palma

mariner

test. (Con. 27-4-1623), de 26 anys

1623

 

Frorment (?), Gaspar

Val. (Dénia)

Palma

criat

test. Con. (24-9-1627), de 40 anys

1627

 

Fuentes, Alfons

Castella

Palma

mariner

test. Con. 31-3-1644), de 27 anys

1644

 

Fullós, Tomassa

València

Palma

vda.

es casa (Con. 5-2-1607)

1607

 

Gabater, Gràcia

Nàpols

Palma

casada

el fill es casa (Con. 1-3-1646)

1646

 

Gabriel, Benet de

Gènova

Paloma

mariner

test. Con. (14-2-1640), de 25 anys

1640

 

Gabriel, Francesc

-

Palma

criat

test. Con. (7-1-1621)

1621

 

Gacia, Cosme

Eivissa

Palma

espaser

test. Con. (4-10-1608)

1608

 

Gafaren, Totsants

Fr. (Marsella)

Palma

mariner

test. Con. (23-9-1623), es casa (Con. Gener 1624)

1623-1624

 

Gafrio, Joan Baptista

Gènova (Pella)

Palma

mariner

test. (Con. 7-4-1651), de 20 anys

1651

 

Gaig (?), Joan Baptista

Cat. (Barcelona), o. M.

Palma

mariner

es casa (Con. 4-6-1603)

1603

 

Gair, Antoni

Cat. (Barcelona)

Palma

mariner

es casa (Con. 22-7-1645)

1645

 

Galarça, Mohamed

Castella (Andalusia)

Palma

morisco

processat Inq. (861: 128 v.), no batiat

1616

 

Galdame, Francesc

Castella (Ayamonte)

Palma

mariner, soldat

test. Con. (27-10-1645), de 23 anys

1645

Gali, Sebastià

Cat. (St. Martí Sarroca)

Palma

-

test. Con. (7-2-1622)

1622

 

Gallamí, Bernat (Gallemí)

Cat. (Barcelona)

Palma

mariner

test. Con. (16-1-1639), de 21 a, morí fora (Con. 1-3-1649)

1639-1648

 

Gallard, Honorat

França

Palma

-

Con. 17-4-1619

1619

 

Gallo, Miquel

Gènova, casat a M.

Palma

mercader

test. Con. (26-8-1619, 27-1-1621 de 50 anys)

1619-1621

 

Gallur, Pere Jeroni

Catalunya

Palma

cirurgià nau

test. (Con. 31-6-1647), de 33 anys

1647

 

Gallus, Joan Baptista

Sardenya (Càller)

Palma

-

test. Con. (8-8-1618)

1618

 

Galtem, Antoni

Fr. (Luira)

Palma

mariner

es casa (Con. 8-2-1602)

1602

 

Gálvez, Lucrecia Tomasa

Castella

Palma

actriu

es casa (Con. 26-1-1617)

1617

 

Gamba, Baptista

Gènova (Quinto)

Palma

-

test. Con. (10-6-1620)

1620

 

Gammara, fra Vicentio

Sicília

Palma

frare franciscà

test. mort a Alger /Con. 23-5-1606)

1606

 

Gaona, Lluc de

Menorca (Maó)

Palma

sobrestant, soldat

es casa (Con. 27-9-1650)

1650

 

Garau, Honorat

Fr. (La Ciutat)

Palma

mariner

test. (Con. 21-12-1650), de 25 anys

1650

 

Garau, Jaume

Catalunya

Manacor

-

es casa (Con. 30-5-1616)

1616

 

Garau, Joan

Cat. (Carlet)

Palma

mariner

test. Con. (2-5-1626), de 35 anys

1626

 

Garavatos, Baltasar

Eivissa

Palma

-

test. Con. (5-1-1605)

1605

 

Garbon, Antoni

Sicília (Messina)

Palma

mariner

casa a Sta. Creu (Con. 2-8-1647)

1647

 

Garcés, Pere

Rosselló (Perpinyà)

Palma

-

test. Con. (5-10-1616), de 24 anys

1616

 

Garcia León, Joan

Castella (Madrid)

Palma

ex soldat

casa a Sta.  Eulàlia (Con. 8-9-1646)

1646

 

García, Alfonso

Castella (Colmenar)

Palma

criat

es casa (14-1-1603)

1603

 

Garcia, Antoni

Catalunya

Palma

corder de guitarra

test. Con. (23-9-1617), de 23 anys

1617

 

García, Antoni

Nàpols (Lecce)

Sóller

ex soldat

es casa (21-8-1642)

1642

 

García, Antonio

Portugal (Conde)

Palma

renegat

processat Inq. (863: 159)

1646

 

García, Carlos

Nàpols (Lecce)

Campos

ex soldat

test. (Con. 21-8-1642), de 26 anys

1642

 

García, Diego

Portugal (Guimarães)

Pama

mariner

casa a Sta. Creu (Con. 21-1-1648)

1648

 

Garcia, Francesc

Castella (Conca)

Palma

-

morí fora (Con. 6-10-1618)

1618

 

Garcia, Francesc

Sicília (Palerm)

Palma

mariner

es casa (Con. 26-9-1649)

1649

 

García, Francisco, morisco

Castella (Granada)

Palma

esclau

processat Inq. (861: 158), renegat

1617

 

Garcia, Gabriel, morisco

Castella (Aranjuez)

Palma

esclau

processat Inq. (861: 88), renegat

1613

 

Garcia, Ildefons

Castella (Hita)

Mallorca

macip

test. Con. (12-9-1640), de 21 anys

1640

 

Garcia, Jaume

Venècia

Palma

calafat

test. Con. (24-5-1645), de 40 anys

1645

 

Garcia, Joan

Castella (Motril)

Palma

sabater

test. (Con. 21-5-1642), es casa (Con. 12-9-1642)

1642

 

Garcia, Joan

Fr. (Bordeus)

Muro

sastre

es casa (Con. 17-11-1626)

1626

 

García, Josep Llorenç

Aragó (Osca)

Palma

criat

es casa  (Con. 14-5-1644) a la Seu

1644

 

García, Juan, morisco

Castella (La Guardia)

Palma

esclau

processat Inq. (861: 105 V.), remegat

1614

 

Garcia, Llorenç

Fr. (Sant Tropès)

Palma

mariner

test. (Con. 23-8-1642), de 18 anys

1642

 

Garcia, Martí

Castella (diòcesi Conca)

Palma

-

es casa (Con. 22-5-1639), test. (Con. -3-1646)

1639-1646

 

Garcia, Martí

Cat. (Barcelona)

Palma

mariner

casa a Sta. Creu (8-1-1646)

1646

 

García, Miguel

Castella (Múrcia)

Menorca

renegat

processat Inq. (861: 144 i 149)

1617

 

Garcia, Miquel

Menorca (Maó)

Palma

-

test. Con. (15-11-1606)

1606

 

Garcia, Salvador

Castella, Ecija

Palma

ex soldat

test. (Con. 28-11-1642), de 25 anys

1642

 

Garí, Bartomeu

Cat.  (Lloret)

Palma

-

casa a Sta. Creu (Matr. 22-12-1639)

1639

 

Garí, Joan  

Cat. (Lloret)

Palma

mariner

casa a Sta. Creu (Con. 27-6-1650)

1650

 

Garí, Joan Baptista

Fr. (Provença)

Mallorca

-

test. Con. (10-1-1639), de 24 anys

1639

 

Garimal, Nadal

Fr. (Martes)

Palma

criat

es casa (Con. 18-7-1621)

1621

 

Garra, Andreu

Gènova

Palma

ex soldat

es casa (Con. 7-4-1639)

1639

 

Garriga, Joan

València

Palma

mariner

es casa (Con. 5-11-1605)

1605

 

Garse, Jacques

Flandes (Haarlem)

Palma

-

test. Con.  11-12-1618)

1618

 

Garufre, Antoni, f. Joan

Sicília (Messina)

Palma

-

es casa a Sta. Creu (Matr. 5-9-1628)

1628

 

Gasaits, Silvestre

Catalunya

Palma

criat

test. Con. (28-8-1608)

1608

 

Gasany (?), Guillem

Fr. (Sant Tropés)

Palma

mariner

test. Con. (21-3-1607)

1607

 

Gasbron (?), Lluís

Aragó (Montsó)

Palma

mariner

test. (Con. 13-1-1642), de 25 anys

1642

 

Gasintin (?), Baptista

Nàpols (Lo Passo de Calàbria)

Palma

mariner

test. Con. (21-8-1641), de 25 anys

1641

 

Gason, Sebastià

Gènova

Plama

patró

test. Con. (28-3-1644), de 37 anys

1644

 

Gaspar, moro Ysuph

Grècia

Menorca

esclau

processat Inq. (861: 99 v.)

1614

 

Gasso, Joan

Gènova

Palma

-

casa a Sta. Creu (Matr. 30-3-1631)

1631

 

Gastau, Umbert

França

Palma

mariner

casat a M., morí fora (Con. 27-5-1616)

1616

 

Gastinell, Pere

Savoia (Barceloneta)

Palma

mercader

es casa (Con. 25-1-1616), test. Con. (30-3-1620, 29-4-1624)

1616-1624

 

Gaudia, Honorat

Fr. (La Ciutat)

Palma

mariner

casa a St. Jaume (Con. 9-3-1646)

1646

 

Gaumen, Honorat

Fr. (La Ciutat)

Palma

mariner

test. (Con. 21-6-1650), de 24 anys

1650

 

Gauter, Josep

Fr. (Marsella)

Palma

mariner

test. Con. (16-8-1610, 12-7-1615), casat a M.

1610-1615

 

Gautier, Honorat

França

Palma

patró

test. Con. (12-7-1615), ven tartana (P., S-1824: 1)

1617-1648

 

Gavila, Vicenç

Val. (Dénia)

Palma

-

test. Con. (5-3-1611)

1611

 

Gavino, Joan

Sardenya (Sàsser)

Palma

soldat

es casa (Con. 11-7-1644) E285a St. Miquel

1644

 

Gaxari, Jaume

Gènova

Palma

mariner

es casa (Con. 5-5-1602)

1602

 

Gay, Pere

Fr. (Marsella)

Palma

mariner

es casa a Sta. Creu (Con. 23-5-1627)

1627

 

Gaytan, Joan

Castella (Móstoles)

Palma

ex soldat

es casa (Con. 6-3-1642) a St. Jaume

1642

 

Gelabert, Rafel

Menorca (Ciutadella)

Palma

prevere

test. Con. (1-9-1607), de 22 anys

1507

 

Gelabert, Simó

Eivissa

Palma

mariner

test. Con. (27-2-1628), de 19 anys

1628

 

Gelafort, Andreu (Gilfort)

Sicília (Palerm)

Palma

-

es casa (Con. 17-2-1600),test. Con.(1600, 1601, 1603)

1600-1603

 

Gemar, Jeroni

Catalunya

Palma

prevere

test. Con. (21-6-1616)

1616

 

Gemovès, Domingo

Gènova (?)

Palma

patró

citat (Con. 10-10-1649)

1648

 

Gener, Macià

Nàpols

Palma

soldat

es casa (Con. 6-11-1645)

1645

 

Genovard, Joan

Cat. (Vilanova)

Palma

mariner

test. Con. (24-4-1627), de 23 anys

1627

 

Genovès, Antoni

Gènova

Palma

mariner

test. Con. (14-12-1602)

1602

 

Genovesa

València (regne)

Palma

-

casa a Sta. Creu (Matr. 16-4-1634) amb A. Alsina

1634

 

Gentile, Carles

Nàpols (Lecce)

Palma

ex soldat

test. Con. (20-10-1640), de 25 anys

1640

 

Gènua, Blai de

Castella (Granada)

Palma

ex soldat

test.  (Con. 30-9-1642)

1642

 

Gerillo, Sebastià

Gènova (Arensano)

Palma

Patró

test. (Con. 14-3-1651), de 25 anys

1651

Gerona, Francesc

Cat. (Sitges)

Vilanova

mariner

test. Con. (17-1-1623)

1623

 

Gibar, Jerónimo

Val. (Cocentaina)

Eivissa

esclau

processat Inq. (861: 92), renegat

1613

 

Gibar, Jerònimo Rurumari

Val. (Cocentaina)

Eivissa

esclau

processat Inq. (861: 93), morisco renegat

1613

 

Gibert, Agustí (Gebert)

Fr. (Cannes)

Palma

mariner

es casa (Con. 5-9-1626)

1626

 

Gibert, Jeroni

Castella

Palma

criat

test.Con. (12-8-1619)

1619

 

Gibert, Joan

Cat. (Sitges)

Palma

mariner

test. Con. (8-5-1626), de 21 anys

1626

 

Gibey, Ananus (?)

França

Palma

mariner

test. Con. (21-3-1610), de 47 anys

1610

 

Gigo, Antoni

Fr. (Cassis)

Palma

mariner

test. (Con. 12-11-1642), de 24 anys

1642

 

Gil i Castro, Tomàs

Aragó (Saragossa)

Palma

frare agustí

test. Con. (11-7-1641), de 44 anys

1641

 

Gil, Domingo

Eivissa

Palma

-

es casa (Con. 27-1-1610)

1610

 

Gil, Francesc (Gill)

Castella (Màlaga)

Palma

-

casa a Sta. Creu (Matr. 28-8-1635)

1635

 

Gil, Roc

València

Palma

mariner

es casa (Con. 23-8-1603)

1603

 

Gil, Salvador

Castella (Màlaga)

Palma

-

casa a Sta. Creu (28-8-1635)

1635

 

Gili, Joan

Cat. (Palafrugell)

Mallorca

-

test. Con. (28-4-1620)

1620

 

Gili, Pere

Fr. (Montpeller)

Palma

ex soldat

test.  (Con. 21-3-1644), de 20 anys

1644

 

Gili, Roc de

Sicília

Palma

ex soldat

es casa (Con. 3-5-1650)

1650

 

Ginard, Joan

Gènova

Palma

mariner

test. Con. (27-7-1623), de 20 anys

1623

 

Ginebreda, Lluís

Catalunya

Palma

-

test. Con. (10-5-1601)

1601

 

Girard, Domingo

Gènova

Palma

mariner

test. (Con. 19-9-1647), de 35 anys

1647

 

Girardo, Francisco

Gènova

Palma

mariner

test. Con. (3-7-1623)

1623

 

Girardo, Joan

Gènova (San  Remo)

Palma

mariner

es casa (Con. 3-6-1623)

1623

 

Girardo, Nicolau (Gilardo)

Gènova

Palma

escrivà nau

test. Con. (3-9-1646), de 22 anys

1646

 

Girardo, Tobías

Holanda (Amsterdam)

Palma

sota-artiller

processat per luterà (Inq. 862: 442 v., 499 v., 863: 100 v.)

1643-1645

 

Giron, Antoni

Fr. (Toló)

Palma

mariner

test. Con. (9-3-1646), de 27 anys

1646

 

Gismon, Ambròs

Gènova (Sestri de Ponent)

Palma

mariner

test. Con. (26-8-1645), de 39 anys

1645

 

Giudil, Tomàs

Anglaterra

Palma

mariner

processat per la Inquisició (Inq. 861, f. 51)

1610

 

Glas, Pere de

Fr. (Tolosa)

Palma

-

es casa (Con. 23-9-1606)

1606

 

Golant (?), Albert

França

Palma

mariner

test. Con. (23-7-1610)

1610

 

Gomar, Jeroni

Cat. (Barcelona)

Palma

prevere

test. Con. (6-3-1617)

1617

 

Gomar, Jeroni

Cat. (Barcelona)

Palma

prevere

test. Con. (30-3-1623)

1623

 

Gombos, Pere

Malta

Palma

boter

test. Con. (21-8-1618), de 44 anys

1618

 

Gomes, Emanuel

Portugal (Lisboa)

Palma

Mariner, soldat

casa a Sta. Creu (Con. 27-10-1645), test. (Con. 26-9-50)

1645-1650

Gomes, Miquel

Castella (Madrid)

Palma

Mariner, soldat

test. Con. (8-9-1646), de 22 anys

1646

Gómez, Jerónimo

Castella (Ronda)

Palma

renegat

processat Inq. (862: 85 v. i 129)

1634

 

Gómez, Miquel

Castella (Madrid)

Palma

ex soldat

test. Con. (1-3-1644), de 26 anys

1644

 

Gomila, Francesc

Menorca (Maó)

Palma

sastre

test. (Con. 1-1-1644), de 23 anys, casa a St. Jaume (Con. 12-1-1646)

1644-1646

 

Gomila, Jaume

Menorca (Ciutadella)

Palma

sabater

casa a St. Nicolau (Con. 12-4-1651)

1651

 

Gomila, Llorenç, f. de Joan

Menorca (Maó)

Palma

mariner

casa a Sta. Creu (Con. 27-5-1651)

1651

 

Gomila, Mateu

Menorca

Palma

-

test. Con. (12-1-1606) de 32 anys, casat a M.

1606

 

Gomila, Miquel

Menorca (Maó)

Palma

mariner

test. (Con. 27-5-1651), de 45 anys

1651

 

Gomila, Miquel

Menorca (Ciutadella)

Palma

paraire, soldat

test. Con. (2-9-1639, 12-2-1640), morí fora (Con. 15-7-1641)

1639-1640

 

Gomis, Francesc

Eivissa

Palma

teixidor de lli

test. Con. (24-10-1608)

1608

 

Gonsales, Elisabet

Eivissa

Palma

criada

es casa a Sineu (Con. 12-9-1618)

1615-1618

 

Gonsales, Joan

Aragó (Saragossa)

Palma

-

test. (Con. 2-10-1646), de 24 anys

1646

 

Gonsales, Joan

Castella

Palma

criat

(AMP, códex 50), de Joan Despuig

1642

 

Gonsales, Joan

Castella (Andújar)

Palma

ex soldat

es casa (Con. 10-4-1642)

1642

 

Gonsales, Joan

Castella (Mérida)

Palma

ex soldat

es casa (Con. 18-8-1642)   a St. Jaume

1642

 

Gonsales, Lluís

Portugal (Ceuta)

Palma

mariner

es casa (Con. 24-11-1639 i 8-2-1641)

1639-1641

 

Gonsales, Pere

Castella (Motril)

Palma

mariner

test. Con. (13-5-1630), de 25 anys

1630

 

Gonsales, Sebastià

Eivissa

Palma

-

test. Con. (12-9-1618), de 20 anys

1614-1618

 

Gonsalves, Jaume

València (Morvedre)

Palma

sastre

test. Con. (14-7-1639), de 28 anys

1639

 

Gonsalvo, Joan

Aragó (Montoro)

Palma

-

test. (Con. 13-11-1649, de 29 anys, 19-9-1650)

1649-1650

 

Gonzales, Arnau

Castella (Valladolid)

Palma

marxando

test. Con. (2-10-1603), casat a M. (P. 5291:40 v.)

1603-1608

 

González, Ferran

València

Palma

-

Con. 5-12-1608

1608

 

González, Joan

Castella (Mérida)

Palma

ex soldat

es casa (Con. 18-8-1642) a St. Jaume

1642

 

González, Juan

Cat. (Manresa)

Palma

renegat

processat Inq. (862: 398)

1642

 

Gordier, Luís

Fr. (Amiens

-

cirurgià nau

processat Inq. (862: 475)

1644

 

Gormaz, Francesc Antoni

Aragó (Miedes d'Aragó)

Palma

criat

test.  (Con. 14-5-1644) de 20 anys

1644

 

Gorner, fra Jeroni

Catalunya

Palma

prevere

test. Con. (22-5-1619)

1619

 

Gornès, Francesc

Menorca (Ciutadella)

Palma

-

test. Con. (19-4-1602, 30-1-1616)

1602-1616

 

Gornès, Francesc, f. Gabriel

Menorca

Capdepera

-

es casa (Con. 19-4-1602)

1602

 

Gornés, Gabriel

Menorca

Palma

-

test. Con. (17-7-1644), de 37 anys

1644

 

Goteres, Joal

Anglaterra

Palma

-

test. Con. (10-12-1605), casat a M.

1605

 

Goterri, Joan, f. Pere

-

 

-

 

 

 

Gotia, Josep

França+B912

Palma

mariner

test. (P., S-940: 76 v.), (Con. 15-9-1611, de 24 anys)

1610-1611

 

Gràcia, Antoni

Cat. (Barcelona)

Palma

corder guitarres

es casa (Con. 27-11-1617)

1617

 

Gràcia, Ciprià

Cat. (Barcelona)

Palma

-

test. Con. (15-9-1621)

1621

 

Gràcia, Joan Francisco de

Aragó

Palma

Dr. R.A.

test. Con. (26-4-1619)

1619

 

Graciano, Pere

València

Palma

mariner

es casa (31-8-1624)

1624

 

Gradar (?), Regart

França

Palma

-

test. Con. (abril 1603), casat a M.

1603

 

Gramonda, Tomàs

Gènova (Deiva Marina)

Palma

mariner

es casa (Con. 14-3-1642)

1642

 

Gramundo, Tomàs

Gènova (Dian), casat a M.

-

mariner

morí fora (Con. 18-1-1646)

1646

 

Gran, Joan

Roma

Mallorca

-

test. Con. (19-2-1640), de 22 anys

1640

 

Grande, Josefo

Nàpols (Otranto)

Palma

soldat

es casa (Con. 22-10-1602)

1602

 

Graner, Antoni Gil

Cat. (Navarcles)

Palma

criat

es casa (Con. 18-6-1642) a St. Miquel

1642

 

Granet, Guillem

Fr. (Martigues)

Palma

mariner

test. Con. (30-9-1616), de 25 anys

1616

 

Granier, Miquel

Fr. (Marsella)

Palma

patró

test. Con. (30-5-1601)

1601

 

Granier, Renard

Fr. (Marsella)

Palma

patró

test. Con. (30-5-1601, 31-1-1607), casat a M.

1601-1609

 

Granier, Vicenç

Fr. (Miramas)

Palma

mercader

procurador (P., S-1820: 135)

1634

 

Granier, Víctor

Fr. (la Ciutat)

Palma

mariner

test. Con. (25-2-1624), de 28 anys

1624

 

Grano, Marc Antoni (Gran)

Sicília (Messina)

Palma

mariner

es casa (Con. 8-7-1644)

1644

 

Gras, Antoni

Cat. (St. Feliu de G.)

Palma

patró

casa a Sta. Creu (Matr. 22-11-1637), test. (Con.1-3-1649)

1637-1649

 

Gras, Jaume

Fr. (Toló)

Palma

mariner

test. Con. (9-12-1626), de 30 anys

1626

 

Gras, Pallas

Fr. (Six-Fours)

Palma

mariner

test. Con. (4-5-1607)

1607

 

Grecetx, Daniel

Cat. (Sitges)

Palma

patró

test. (Con. 16-3-1651), de 35 anys

1651

 

Grech de la Escala, Constantí

Venècia

Palma

mariner

es casa (Con. 18-1-1605)

1605

 

Grego, Constantí

Venècia

Palma

mariner

test. Con. (9-7-1605, 18-10-1606 de 45 anys), casat a M.

1605-1606

 

Gregori, Jaume

València

Palma

-

test. Con. (10-12-1605)  

1605

 

Gregorio, Francisco

-

Palma

Inquisidor

cobra 37.500 maravedís (Inq.)

1641

 

Grimaldo, Joan

Gènova (Finale Ligure)

Palma

Mariner, soldat

test. Con. (13-3-1645), de 27 anys

1645

Grimalt, Nadal

França

Palma

criat

test. Con. (28-4-1620)

1620

 

Grimera, Francesc

Cat. (Sitges)

Palma

-

test. Con. (10-8-1626), de 40 anys

1626

 

Grisso, Agustí

Gènova (Savona)

Palma

-

es casa (Con. 26-9-1611)

1596-1611

 

Grisso, Antoni

Fr. (Marsella)

Palma

mariner

test. Con. (15-7-1644), de 25 anys

1644

 

Grisso, Bartomeu

Gènova

Palma

mariner

test. Con. (2-6-1607)

1607

 

Grisso, Jaume

Gènova

Palma

mariner

casat a M., mor fora (Con. 6-4-1616)

1615

 

Grisso, Julio

Gènova (Savona)

Palma

blater

test. Con. (6-4-1616)

1596-1616

 

Gronyat, Joan

Savoia (Barceloneta)

Palma

botiguer

es casa (Con. 30-3-1620)

1620

 

Gros, Joan

Catalunya

Palma

mariner

test. Con. (18-1-1605)

1605

 

Grose, Anello Daniel de

Nàpols

Palma

mariner

havia mort (Con. 13-11-1650)

1650

 

Grosso, Francisco

Gènova (San  Remo)

Palma

boter galera

test. Con. (4-7-1618), de 25 anys

1618

 

Gual, Francesc

Nàpols

Palma

soldat

casa a St. Nicolau (Con. 22-4-1645), test. Con. (6-11-1645), de 20 anys

1645

 

Gualard, Arcís (Golard)

Cat. (Esparraguera

Palma

paraire

test. Con. (20-10-1607), es casa (Con. 17-10-1608)

1607-1608

 

Gualei, Andreu

Escòcia (Sant Joan)

Palma

-

es casa (Con. 9-2-1618)

1618

 

Guantaro, Juli

França

Palma

mariner

test. Con. (20-12-1604)

1604

 

Guanter, Josep

França

Palma

patró

test. Con. (26-6-1622)

1622

 

Guardiola, Francisco

Castella (Daimiel)

Palma

criat

es casa (8-2-1505)

1505

 

Guasch Marí, Francesc

Eivissa

Palma

paraire

es casa (Con. 29-10-1642)

1642

 

Guasch, Francesc (Guasp)

Eivissa

Palma

mariner

test. (Con. 1-3-1642 de 19 a.), morí fora (Con. 30-4-1648)

1642-1647

 

Guasch, Nicolau

València

Palma

mariner

test. Con. (5-11-1605)

1605

 

Guasp, Antoni

Cat. (Grafin ?)

Muro

-

procurador (P., S-1819: 31 v.)

1624

 

Guasp, Miquel

Menorca (Alaior)

Campanet

-

es casa (Con. 30-1-1616)

1616

 

Guasp, Nicolau

Cat. (Valls)

Palma

mariner

es casa (Con. 4-7-1607)

1607

 

Guater, Nardo

Sicília (Palerm)

Palma

mariner

test. (Con. 31-5-1651), de 25 anys

1651

 

Gubill, Jaume

Fr. (Tolosa)

Palma

-

casa a Sta. Creu (Matr. 13-6-1632)

1632

 

Gudina, Joan

Menorca

Palma

-

es casa (Con. 30-6-1644) a St. Miquel

1644

 

Guell, Bernat

Cat. (Vilanova de Cubelles)

-

-

procurador (P., J-104: 109 v.)

1652

 

Guerra, Anna de

Aragó (Saragossa)

Palma

-

es casa (Con. 24-1-1625)

1625

 

Guerrera, Andreu

Sicília (Palerm)

Palma

mariner

test. (Con. 10-12-1650), de 24 anys

 

 

Guerrera, Nardo (Guarrera)

Sicília (Palerm)

Palma

mariner

es casa (Con. 10-12-1650)

1650

 

Guido, Anello

Nàpols

Palma

ex soldat

test. Con. (7-10-1600)

1600

 

Guijeno, Joan Jaco

Gènova

Palma

mariner

es casa (Con. 29-3-1651)

1651

 

Guillardo, Domingo

Gènova (Dian)

Palma

mariner

casa a Sta. Creu (21-1-1646)

1646

 

Guillem, Pere, f. de Joan

Sicília (Palerm)

Palma

mariner

es casa (Con. 31-9-1650)

1650

 

Guillermo  

Fr. (Saint-Malo)

Palma

renegat

processat Inq. (862: 92 v. i 135)

1634

 

Guillermo, Jacobo

Holanda (Escusa)

-

artiller nau

processat Inq. (863: 132), ja difunt

1645

 

Guillermo, Jácomo

Holanda  

Palma

artiller nau

processat Inq. (862: 422, 499)

1643-1644

 

Guillermo, morisco

Castella (?)

Palma

esclau

processat Inq. (861: 117), renegat

1614

 

Guio, Carlo

Gènova (Araxe)

Palma

mariner

es casa (Con. 28-3-1644) a Sta. Creu

1644

 

Guionet, Antoni

Cat. (Barcelona)

Palma

mariner

test. Con. (22-7-1623), casat a M., de 26 anys

1623

 

Guira, Antoni

Cat. (Barcelona)

Palma

mariner

test. (Con. 29-6-1648), de 34 anys

1648

 

Guiselnich, Ubert

Holanda (Traver)

Holanda

sota-pilot

processat Inq. (863: 94)

1645

 

Gust, Joan

Castella (Madrid)

Sineu

ex soldat

test. Con. (4-3-1641), de 27 anys, casat

1641

 

Guterris, Joan

Castella (Granada)

Palma

morisc

es casa a St. Jaume (Con. 10-11-1616)

1616

 

Gutierres, Alfonso

Castella (Medina de Rio)

Palma

ex soldat

test. (Con. 3-8-1642)

1642

 

Gutierres, Pedro

Castella (Écija, Andalusia))

Palma

ex soldat

test. Con. (14-10-1641), de 26 anys

1641

 

Gutiérrez, Joan

Castella (Granada)

Eivissa

esclau

processat Inq. (861: 92 v.), renegat

1613

 

Hamgas, Jaume

Val. (Carcaixent)

Palma

conrador

test. Con. (17-4-1628), de 22 anys

1628

 

Héctor, Mateu

Nàpols

Palma

mariner

es casa (Con. 14-3-1601)

1601

 

Herèdia i Urbina, vda.

Castella (Biscaia, Salines)

Palma

capità  

test. (ACM-14.848), inv.  (ACM-14.849: 503)

1640-1643

 

Heredia, Agustí

Casrella (Múrcia)

Palma

Dr.  

inventari (ADM-14.849: 552)

1646

 

Heredia, Baltasar de

València

Palma

gitano

test. Con. (2-9-1611)

1611

 

Heredia, Felip de

Aragó (Saragossa)

Palma

actor

test. Con. (8-2-1616), es casa (Con. 1-3-1616)

1616

 

Heredia, Joan de

València

Palma

gitano

test. Con. (2-9-1611)

1611

 

Heredia, Miquel

Aragó

Palma

-

es casa (Con. 10-11-1607)

1607

 

Heredia, Pere Joan

Eivissa

Palma

sobreestant

morí a les galeres (Con. 10-12-1605)

1605

 

Hernandes Salamea, Francesc

Castella (Herrera de Guadalupe)

Palma

soldat  

test. Con. (22-8-1602)

1602

 

Hernándes, Francisco, morisco

Castilla (Múrcia)

Palma

renegat

processat Inq. (861: 86)

1613

 

Hernandes, Josep

Portugal (Lisboa)

Palma

mariner

test. Con. (24-11-1639), de 28 anys

1639

 

Hernandes, Miquel

Cat. (Juneda)

Palma

gitano

es casa (20-4-1641) a St. Miquel

1641

 

Hernandes, Pau

Menorca (Ciutadella)

Palma

-

test. Con. (1-9-1607), de 22 anys

1607

 

Hernández Salamea, Francesc

Castella (Herrera de Guadalupe)

Palma

soldat

test. Con. (22-8-1602)

1602

 

Hernández, Antoni

Menorca (Maó)

Palma

mariner

casa a St. Jaume (Con. 18-1-1648)

1648

 

Hernández, Francisco

Castella (Jerez)

Palma

Ex-captiu

test. Con. (13-3-1602).  Fou captiu a Alger i Tunis.

1602

 

Hernández, Gaspar

Castella (Ciudad Real)

Palma

-

es casa (Con. 10-6-1619)

1619

 

Hernández, Gaspar

Cat. (Vilafranca del Penedès)

Palma

ferrer, gitano

casa a St. Miquel (Con. 11-7-1647)

1647

 

Hernández, Gaspar, morisco

Castella (Ciudad Real)

Eivissa

esclau

processat Inq. (861: 96 v.), renegat

1613

 

Hernández, Pere

Castella (Vitrosa)

Mallorca

ex soldat

es casa (Con. -3-1646)

1646

 

Heyn, Dionisi

Holanda (Chilendra ?)

Palma

mercader

test. Con. (4-7-1751), de 36 anys

1651

 

Hivanyes, Damià

Menorca

Palma

-

es casa (Con. 18-4-1606)

1606

 

Homs, Antoni

Cat. (Valls)

Palma

-

test. Con. (6-11-1603)

1603

 

Hona, Domingo de

Sicília (Messina)

Palma

mariner

test. (Con. 9-6-1642), de 24 anys

1642

 

Hornella, fra Llorenç

Aragó (Osca)

Palma

frare dominic

test. Con. (10-8-1641), de 36 anys

1641

 

Hornella, Joan Lluís

Aragó (Osca)

Palma

Dr. R.A.

test. Con. (10-8-1641), de 62 anys

1641

 

Hoter, Josep

-

Palma

mariner

test. Con. (27-7-1617), casat a M., de 30 anys

1617

 

Hoto, Jordi, f. Antoni

Savoia (Niça)

Palma

mariner

es casa (Con. 26-3-1604)

1604

 

Hurtado, Alonso

Castella (Badajoz)

Palma

-

test. Con. (4-2-1603)

1603

 

Hurtado, Alonso

Castella (Sevilla)

Palma

soldat

es casa (Con. 1-2-1603)

1603

 

Icart, Guillem

Fr. (Marsella)

Palma

mariner

es casa (Con. 19-8-1611)

1611

 

Icheve (?), Blai d'

Castella (Granada)

Palma

sabater

test. (Con. 21-5-1642), de 22 anys

1642

 

Imbert, Vicenç

Fr. (Marsella)

Palma

mariner

es casa (Con. 25-4-1620)

1620

 

Inard, Andreu

Fr. (Six-Fours)

Palma

mariner

es casa (Con. 28-4-1620)

1620

 

Iquer, Joan

Toscana (Pisa)

Palma

mariner

morí fora (Con. 24-8-1607)

1607

 

Irles, Ginés

Val. (Alacant)

Palma

galiot

casa a Sta. Creu (Matr. 18-7-1632)

1632

 

Isola, Horaci

Gènova

Palma

Mercader

test. (Con. 14-3-1651), de 26 anys

1651

Isula, Joan Baptista

Sicília (Messina)

Palma

mariner

test. (Con. 2-8-1650), de 27 anys

1650

 

Ixvono (?), Miquel

Venècia

Palma

mariner

test. Con. (22-5-1641), de 24 anys

1641

 

Jaca, Joan

Fr. (la Ciutat)

Palma

mariner

test. Con. (7-1-1606)

1606

 

Jacome, Simó

Holanda

Palma

-

processat Inq. (862: 255)

1637

 

Jacomelo, Domingo

Sicília (Messina)

Palma

renegat

processat Inq. (862: 101 i 144)

1634

 

Janer, Domingo

Sicília (Palerm)

Palma

soldat

test. Con. (22-12-1600, 22-1-1600), casat a M.

1600

 

Janer, Estancià

Nàpols (Bapue ?)

Palma

-

test. Con. (22-4-1645), de 25 anys

1645

 

Janselma, Víctor

Fr. (Ceyreste)

Palma

mariner

es casa (Con. 17-12-1627)

1627

 

Janzón, Juan

Flandes

Palma

capità nau

rep 14 mosquets i 9 arcabussos (EU-63: 38 v.)

1624

 

Jardana, Bartomeu

Sicília (Palerm)

Palma

ex soldat

test. Con. (14-7-1639), de 45 anys

1639

 

Jaume, Jeroni

Catalunya

Palma

mariner

test. (Con. 6-11-1627)

1627

 

Jenson, Joan

Holanda (Hoorn)

Palma

capità nau

difunt, citat (Con. 4-7-1651), casat a M., casa filla

1651

 

Jerónimo

Turquía (Estambul)

Palma

esclau

processat Inq. (861: 170), renegat

1617

 

Joan, Antoni

-

Palma

mariner

casat a M., morí fora (22-9-1610)

1608

 

Joan, Antoni

Toscana (Liorna)

Palma

mariner

test. (Con. 28-1-1645), de 21 anys

1645

 

Joan, Antoni, negro

Castella (Cartagena)

Palma

llibert, cotxer

es casa (Con. 26-4-1651)

1651

 

Joan, Carles

Castella (St. Horcas)

Sencelles

soldat

test. Con. (11-8-1639), de 21 anys

1639

 

Joan, Flores de

-

Palma

-

casa a Sta. Creu (Matr. 27-6-1633)

1633

 

Joan, Jacinto

Cat. (Barcelona)

Palma

mariner

es casa (Con. 8-7-1626)

1626

 

Joan, Jordi

Flandes (Recons ?)

Plama

ex soldat

test. (Con. 22-11-1642), de 16 anys

1642

 

Joan, Lluc

Eivissa

Palma

negociant

test. Con. (21-2-1626), de 27 anys

1626

 

Joan, Nicolai de

Grècia

Palma

mariner

test. Con. (2-9-1605)

1605

 

Joan, Pere de

Ragusa

Palma

mariner

es casa (Con. 18-8-1601)

1601

 

Joant, Xarles

França

Palma

mariner

casat a M., morí fora (Con. 3-12-1611)

1612

 

Jocho, Nicolau

Spanya

Palma

mariner

test. Con. (13-10-1605), casat a M.

1605

 

Jofre, Antoni

França

Palma

-

casa a Sta. Creu (Matr. 12-3-1635)

1635

 

Jofre, Bernat

Gènova

Palma

mariner

test. (Con. 25-10-1642), de 26 anys

1642

 

Jones, Herbasio

Anglaterra (Londres)

-

-

processat Inq. (863:283 v.)

1650

 

Jonquer, Gaspar

Fr. (Toló)

Palma

mariner

test. (Con. 21-12-1650), de 23 anys

1650

 

Jordà, Antoni

Sicília (Milazzo)

Palma

calafat

test. (Con. 2-12-1647), de 48 anys

1647

 

Jordan, Antoni

Fr. (La Ciutat)

Palma

mariner

test. test. (Con. 16-8-1650)

1650

 

Jordan, Gaspar

França (Cassis)

Palma

mariner

test. (Con. 16-8-1650)

1650

 

Jordana, Francesc

Gènova (Deiva Marina)

Palma

mariner

tet. (Con. 14-3-1642), de 24 anys

1642

 

Jordana, Isabel

Aragó (Calataiud)

Palma

criada

es casa (Con. 25-10-1610)

1610

 

Jordano, Antoni

Sicília (Messina)

Palma

calafat

test. Con. (22-6-1645), de 45 anys

1645

 

Jordi, Domingo

Portugal (Lisboa)

Palma

mariner

es casa (Con. 3-7-1623)

1623

 

Jordi, Joan de

Venècia (Stafalanita)

Palma

Mariner, soldat

test. Con. (28-6-1639), de 30 anys

1639

Jordi, Vicenç

Eivissa

Palma

conrador

test. Con. (3-6-1639), fou captiu

1639

 

Jorge, Domingo

Portugal (Pencih)

Palma

renegat

processat Inq. (862: 361)

1641

 

Jorget, Pau

Fr. (Cassis), h. Còrsega

Palma

mariner

es casa (Con. 12-4-1621)

1621

 

Josep, Pere

Cat. (Sitges)

Palma

-

casa a Sta. Creu (Matr. 28-6-1633)

1633

 

Joseph, Guillem

Flandes (Arabi)

Palma

ex soldat

test. (Con. 22-11-1642), de 27 anys

1642

 

Jospeh, Quirze

Cat. (Canet)

Palma

mariner

test. Con. (Con. 31-7-1617)

1617

 

Jovanello (?), Jaume

Fr. (Marsella)

Palma

mariner

test. Con. (25-4-1620)

1620

 

Jover, Pere

Eivissa

Palma

-

test. Con. (23-5-1606)

1606

 

Juan, Andreu

Flandes (Ostende)

Palma

-

sogre A. Marimón (T-538: 141)

1640

 

Juan, Mateu

Holanda

-

jesuita

processat Inq. (863:223)

1649

 

Juan, Miquel

Aragó

Palma

soldat

test. Con. (7-2-1622), de 38 anys

1622

 

Juan, Paulo

Còrsega

Palma

mariner

es casa (Con. 15-9-1608)

1608

 

Juan, Tiano

Castella

Palma

renegat

processat Inq. (861: 382)

1626

 

Juaneda, Guillem (Joaneda)

Menorca (Maó)

Palma

mariner

test. (Con. 26-3-1650), de 25 anys

1650

 

Juaneda, Pere

Menorca

Palma

criat

test. Con. (24-1-1622), es casa (Con. 24-1-1622)

1622

 

Judessi, Jelionus (?)

Gènova

Palma

mariner

test. (Con. 29-3-1651), de 28 anys

1651

 

Jufret, Bernat

Gènova (San  Remo)

Palma

mariner

test. (Con. 28-6-1642), de 26 anys

1642

 

Julià, Francesc

Eivissa

Palma

-

test. Con. (28-2-1626)

1626

 

Julià, Joan

Eivissa

Palma

sastre

es casa (Con. 25-12-1611)

1611

 

Juliano, Josep

Nàpols

Palma

mariner

test. Con. (21-12-1645) de 21 anys

1645

 

Juliano, Vicenç de (Julià)

Sicília (Palerm)

Palma

Mariner, soldat

casa a Sta. Creu (Con. 13-3-1645), test. 9-12-1645, 10-12-1650

1645-1650

Junort, Jaques

Fr. (Toló)

Palma

mariner

test. Con. (3-12-1611), de 28 anys

1611

 

Just, Joan

Castella (Madrid)

Sencelles

soldat

es casa a Sineu (Con. 11-8-1639), test. 6-3-1642

1639-1642

 

Jutje, Joan

Cat. (Palamós)

Palma

mariner

es casa (Con. 14-4-1647), test. (Con. 9-6-1648)

1647-1648

 

Laçana, Lleonart

Sicília (Siracussa)

Palma

mariner

test. Con. (10-5-1645), de 23 anys

1645

 

Lacarmona, Antonina

Sicília (Palerm)

Palma

-

casa (Con. 2-12-1647)

1647

 

Lacay, Bartomeu

Fr. (Barna, Bearn)

Palma

criat

es casa (Con. 3-10-1645) a Sta. Creu

1645

 

Lacerva, Llorenç

Gènova (Final)

Palma

soldat

test. (Con. 9-11-1642), de 21 anys

1642

 

Lachana, Bernat

Sicília (Messina)

Palma

mariner

test. Con. (12-12-1642), de 22 anys

1742

 

Lagana, Lleonard

Sicília (Messina)

Palma

mariner

test. (Con. 21-11-1642), de 23 anys

1642

 

Lagana, Lleonard

Sicília (Messina)

Palma

mariner

test. Con. (26-6-1645), de 30 anys

1645

 

Laina (?), A. de

Sicília

-

soldat

test. Con. (11-12-1608)

1608

 

Lamoster, Guillem

Fr. (Bretanya)

-

-

ex-captiu de 17 anys (P., P-731: 149)

1627

 

Lampis, Pau

Catalunya

Palma

mariner

casat a M., mort a naufragi (Con. 27-7-1619)

1603

 

Lana, Miquel

Cat. (Canet)

Palma

mariner

test. Con. (17-10-1626), de 35 anys

1626

 

Lancela, Joan de

Nàpols

Palma

mariner

test. (Con. 26-5-1642), de 27 anys

1642

 

Landivar, Martí de

Navarra (Puente de la Reina)

Palma

mercader

es casa (Con. 13-6-1643)

1643

 

Langella, Jaume

Nàpols

Palma

mariner

test. Con. (6-8-1640), de 24 anys

1640

 

Lara, Vicenç de

Flandes

Palma

mariner

test. Con. (3-6-1630), de 26 (?) anys

1630

 

Largei (?), Joan

València

Palma

frare

test. Con. (14-7-1604)

1604

 

Laroxa, Antoni (Larossa)

Sicília (Milazzo)

Palma

-

test. (Con. 2-12-1647), de 16 anys

1647

 

Lasala, Gràcia

Aragó (Alagón)

Palma

criada

es casa (Con. 26-4-1619), de 21 anys

1621

 

Lascari, Joan Baptista

Savoia (Vilafranca)

Palma

mariner

test. Con. 10-1-1616), de 18 anys

1616

 

Lasolina, Eulàlia

Sicília (Palerm)

Palma

-

es casa (Con. 22-5-1606)

1606

 

Lasso i Sedeño, Alonso

Castella (Olmedo)

Palma

bisbe

citat pel seu majordom (Con. 8-11-1606)

1604-1607

 

Latriba, Joan

Fr. (Tolosa)

Palma

velluter

test. Con. (5-8-1600)

1600

 

Latzeret, Nicolau

Gènova

Palma

mariner

es casa (Con. 1-5-1621)

1621

 

Lauli, Esteve

Gènova

Palma

mariner

casat a M., morí fora (Con. 4-7-1623)

1622

 

Laurenço, Carles de

Nàpols

Palma

mariner

test. (Con. 11-8-1647), de 21 anys

1647

 

Lauro, Blai

França

Palma

mariner

test. (Con. 13-11-1621), de 24 anys

1621

 

Lavi (?), Joan

Castella (Jerez)

Palma

soldat

test. Con. (1-2-1603)

1603

 

Lavilla, Maria de

Castella (Pasuella)

Palma

criada

es casa (Con. 20-5-1602)

1602

 

Lemona (?), Francesc

Sicília (Messina)

Palma

mariner

test. Con. (2-9-1611)

1611

 

León, Antoni

Sicília (Palerm)

Palma

soldat, mariner

test. Con. (4-8-1646), de 23 anys

1646

 

León, Guillermo

Escòcia (Glasgow)

Palma

-

test. Con. (9-2-1618)

1618

 

León, Marco de

Ragusa

Palma

-

casa a Sta. Creu (Matr. 22-4-1629)

1629

 

León, Nicolau

Gènova

Palma

mariner

test. Con. (12-9-1616)

1616

 

León, Pedro de

Castella (Sevilla)

Palma

renegat

processat Inq. (860)

1603

 

León, Tomàs de

Sicília (Messina)

Pama

mariner

test. (Con. 24-2-1648), de 37 anys

1648

 

Lequie, Felip

Fr. (Ras)

Palma

cirurgià

test. (Con. 21-3-1644), de 26 anys

1644

 

Leu, Carles

Nàpols (Lecce)

Palma

ex soldat

es casa (Con. 20-10-1640)

1640

 

Levant, Agustí

Gènova

Palma

mariner

es casa (20-10-1618), excaptiu

1618

 

Lichamajor, Pere Antoni de

Sicília (Palerm)

Palma

mariner

test. Con. (15-8-1639), de 33 anys

1639

 

Lie, Jacobo, Mostafà

Fr. (La Rochele)

Palma

renegat

processat Inq. (861: 47 v.)

1610

 

Lion, Domingo

Sicília (Messina)

Palma

mariner

es casa (Con. 21-11-1642)

1642

 

Liutard, Joan

Fr. (Marsella)

Palma

-

es casa (Con. 28-5-1619)

1619

 

Llagana, Arnau

Sicília (Messina)

Palma

ex soldat

es casa (Con. 9-6-1642) a Sta. Creu

1642

 

Llana, Aníbal de la

Nàpols

Palma

-

es casa a Sta. Creu (Matr. 4-3-1629), (Con. 15-3-1630)

1629-1630

 

Llauger, Blai

Fr. (Marsella)

Palma

mariner

es casa (7-1-1607)

1607

 

Llauger, Esteve

Fr. (Oliulas)

Palma

patró

test. Con. (25-4-1620, 15-1-1619, 26-6-1622)

1620-1622

 

Llauger, Guillem

Fr. (Provença)

Palma

mariner

test. Con. (10-9-1618)

1618

 

Llauger, Joan Baptista

Fr. (Martigues)

Palma

mariner

test. Con. (22-6-1622)

1622

 

Lledo, Francesc

Sicília (Trapana)

Palma

moliner

es casa (Con. 30-6-1642) a St. Miquel

1642

 

Llega, Antoni de

Castella (Sevilla)

Palma

-

test. (Con. 14-8-1648)

1648

 

Llegostera, Pau (Llagostera)

Cat. (Calafell)

Sóller

-

es casa (Con. 25-3-1625)

1625

 

Llengo, Joan

Castella (Hoscena ?)

Valldemossa

-

es casa (24-3-1641)

1641

 

Lleonard, Joan

Cat. (St. Feliu de G.)

Palma

-

es casa (Con. 16-4-1618)

1618

 

Lleutan, Joan

Fr. (Cassis)

Palma

mariner

test. (Con. 12-11-1642), de 33 anys

1642

 

Llobera, Benet

Menorca (Maó)

Palma

mariner

es casa a Sta. Creu (Con. 1-1-1644)

1644

 

Llobera, Pere

Menorca

Palma

-

es casa (Con. 15-11-1606)

1606

 

Llobera, Rafel

Menorca

Palma

-

test. Con. (8-8-1610)

1610

 

Llobera, Simó

Menorca (Ciutadella)

Palma

-

es casa a Sta. Creu (Con. 13-9-1607)

1607

 

Llodrigos, Francesc

Menorca (Maó)

Palma

ferrer

test. (Con. 27-9-1650), de 37 anys

1650

 

Llombard, Joan (Llombart)

Fr. (Six-Fours)

Mallorca

-

test. Con. (14-1-1623)

1623

 

Llombard, Josep

Fr. (Six-Fours)

Palma

-

test. Con. (10-6-1602)

1602

 

Llompart, Joan Josep

València

Palma

sargent major

es casa (20-8-1621), de 69 anys

1621

 

Llompart, Mateu

Menorca (Maó)

Palma

-

es casa (Con. 9-8-1601)

1601

 

Llopes, Josep (Lopes)

València

Palma

-

test. Matr. (Sta. Creu 2-1-1629)

1629

 

Llopis, Joan (Lopis)

Cat. (St. Feliu de G.)

Palma

mariner

es casa (Con. 10-8-1626)

1626

 

Lloreda, Jaume Francesc

Cat. (Valls)

Palma

negociant

es vol casar (Con. 20-5-1617)

1617

 

Llorens, Francesc

Fr. (Dries)

Palma

mariner

es casa (Con. 15-11-1605)

1605

 

Llorens, Francesc

Fr. (Marsella)

Palma

mariner

test. Con. (23-9-1611), casat a M. de 32 anys

1611

 

Llorens, Joan

Cat. (Cadaqués)

Palma

-

casa a Sta. Creu (Matr. 2-6-1629)

1629

 

Llorens, Pere

Rosselló (Perpinyà)

Palma

-

es casa (Con. 29-8-1607) a Sta. Creu, test. Con. (5-11)

1607

 

Llorens, Pere

Fr. (Ais de Provença)

Palma

mariner

es casa (Con. 10-9-1626)

1626

 

Lloro, Blai

França (Six-Fours)

Palma

mariner

es casa (Con. 8-1-1619)

1619

 

Lloscos, Ciprià

Cat. (Barcelona)

Palma

donzell

test. Con. (10-5-1601)

1601

 

Lluengo, Francesc

Castella (Vélez-Màlaga)

Palma

soldat

test. (Con. 13-7-1644), de 24 anys

1644

 

Llufriu, Joan

Menorca

Pollença

galiot

morí fora (Con. 23-9-1617)

1616

 

Lluís, Francesc

Castella (Tabira)

Palma

excaptiu

test. Con. (27-5-1625), de 23 anys

1625

 

Lluís, Marc

Portugal

Palma

soldat

test. Con. (20-9-1603)

1603

 

Llurna (?), Joan de

Sicília (Jorgende)

Palma

mariner

test. (Con. 20-4-1643), de 26 anys

1643

 

Lobete, Miguel

Aragó (Saragossa)

Eivissa

esclau

processat Inq. (861: 95), renegat

1613

 

Loma, Gastar de

València (regne)

Palma

mariner

test. Con. (29-7-1616)

1616

 

Longer, Esteve

França

Palma

mariner

test. Con. (7-3-1617), casat a M.

1617

 

Lonom (?), Ricardo

França

Palma

mariner

morí fora (Con. 25-11-1624)

1622

 

Lopes, Andrés

Castella (Sevilla)

Palma

mariner

test. Con. (13-5-1630), de 29 anys

1630

 

Lopes, Joan

Castella (Baeza)

Palma

ex soldat

test. (Con. 22-8-1642), de 22 anys

1642

 

Lopes, Joan

Castella (Mósteles)

Mallorca

ex soldat

test. Con. (6-3-1642), de 24 anys

1642

 

Lopes, Nicolau

Val. (Alacant)

Palma

-

casa a Sta. Creu (Matr. 24-4-1634)

1634

 

López de Coca, Bartomeu

Castella (Medellín)

Palma

soldat

test. Con. (10-11-1627), de 50 anys

1627

 

López de Gavalexa, Joan

Castella (Biscaia)

Palma

mariner

test. (Con. 24-7-1649), de  anys

1649

 

López, Duarte

Portugal (Algarve)

Palma

renegat

processat Inq. (862: 80, 125 v.)

1634

 

López, Joan

Castella (Sevilla)

Palma

militar

test. (Con. 27-6-1650), de 26 anys

1650

 

López, Joan

Savoia (Niça)

Palma

sabater

test. Con. (24-11-1603)

1603

 

López, Joan

Castella (Múrcia)

Palma

soldat

test. Con. (24-1-1642), de 23 anys

1642

 

López, Lucas

Castella (Madrid)

Palma

sabater

casa a St. Jaume (Con. 27-6-1648)

1648

 

López, Martín

Castella

Palma

-

test. Con. (maig 1603)

1603

 

Lopis i Miralles, Damià

Castella (Múrcia)

Mallorca

soldat

es casa (Con. 15-5-1646)

1646

 

Lorca, Gaspar (Lorcha)

València

Palma

patró

test. Con. (15-9-1617, 12-4-1621), casat a M.

1617-1621

 

Losano, Antoni (Lourano)

Nàpols

Palma

mariner

test. (Con. 19-9-1647, 27-9-47), de 20 anys

1647

 

Losano, Josepe

Castella (Alcalá)

Palma

renegat

processat Inq. (861: 386)

1624

 

Lossana, Josep

Castella (Madrid)

Palma

ex-captiu

es casa (Con. 27-5-1625)

1625

 

Lozano, Josepe

Castella (Madrid)

Palma

renegat

processat Inq. (862: 151 v.)

1634

 

Lubie, Miguel de

Aragó

Palma

gentilhome

test. Con. (19-8-1622), de 30 anys

1622

 

Luca, Paulo de

Ragusa

Palma

mariner

es casa (Con. 20-4-1603, 30-5-1604) (sic)

1603-1604

 

Lucas, Juan

Fr. (prop Saint-Malo)

Palma

renegat

processat Inq. (862: 88)

1634

 

Lucas, Lucas

Castella (Baeza)

Palma

militar

test. (Con. 18-8-1642), de 22 anys

1642

 

Luís (?), Marc

Portugal

Palma

soldat

test. Con. (20-9-1603)

1603

 

Luís, Baltasar

Portugal (Porgina (?)

Palma

renegat

processat Inq. (862: 362

1641

 

Luís, Francisco

Portugal (Tauria)

Palma

renegart

processat Inq. (861: 260 i 387 v.)

1624

 

Lumet, Joan

Escòcia  

Palma

-

test. Con. (9-2-1618)

1618

 

Lupercio, Gaspar

Aragó (Tarazona)

Palma

canceller

test. Con. (21-5-1639)

1639

 

Lusardo, Pasqual

Gènova (Bonassola)

Mallorca

mariner

test.  (Con. 16-3-1645, de 38 anys, 21-1-1650)

1645-1650

 

Macari, Pere

Nàpols (Gerace)

Sóller

missatge

es casa (Con. 29-7-1649), ex soldat

1649

 

Macera, Carles de

Nàpols

Palma

mariner

test. (Con. 3-8-1650), de 30 anys

1650

 

Magea (?), Joan

Malta

Palma

mariner

test. Con. (13-7-1622)

1622

 

Maiol, Bartomeu

Fr. (Narbona)

Palma

mariner

test. Con. (19-8-1611)

1611

 

Mairies, Lluís

Savoia (Niça)

Palma

marxando

test. Con. (24-11-1608)

1608

 

Majo, Joan Domingo

Nàpols

Mallorca

ex soldat

test. Con. (26-1-1639), de 22 anys

1639

 

Major, Bartomeu, f. d'Antoni

Cat. (St. Feliu de G.)

Palma

mariner

es casa (Con. agost 1603), test. Con. (25-5-1605)

1603-1605

 

Malante, Jordi, f. Joan

Malta

Palma

mariner

casa a Sta. Creu (Con. 31-6-1647)

1647

 

Maldonado, Anna

València

Palma

viuda

test.  (Con. 11-7-1647), de 45 anys

1647

 

Maldonado, Gràcia, f. Joan

Sardenya (Càller)

Palma

viuda

es casa (Con. 27-5-1630) a St. Miquel, de 17 anys

1623-1630

 

Maldonado, Joan

València

Palma

gitano

es casa (Con. 12-7-1625)

1625

 

Malhoa, Carles

Nàpols

Palma

mariner

test. Con. (23-8-1645), de 16 anys

1645

 

Malla, Antoni

Fr. (Marsella)

Palma

mariner

es casa (Con. 23-11-1611)

1611

 

Malla, Francisco

Aragó (La Perdiguera)

Palma

gitano

processat Inq. (862: 351)

1640

 

Malla, Joana, vda.

França (Bordeus)

Palma

-

es casa (Con. 20-4-1641)

1641

 

Malla, Manuel

Cat. (Vic)

Palma

gitano

test. Con. (Con. 7-4 i 20-4-1641), de 41 anys

1641

 

Malla, pere Berenguer

Cat. (Vic)

Palma

-

es casa (7-4-1641)

1641

 

Mami

Grècia  

Palma

renegat

processat Inq. (861: 1)

1606

 

Man, Carles

Malta

Palma

mariner

test. (Con. 11-8-1647), de 32 anys

1647

 

Manaho, Carles

Sicília (Messina)

Palma

mariner

test. (Con. 2-2-1649), de 30 anys

1649

 

Manau, Antoni

Cat. (Lllavaneres)

Palma

-

es casa (Con. 11-4-1618)

1618

 

Mancio, Joan Baptista

Savoia (Niça)

Palma

mariner

test. Con. (16-9-1608)

1608

 

Mandat, Nicolau

Gènova (Finale)

Palma

mariner

es casa (Con. 16-6-1639)

1639

 

Manenta, Jaume

Aragó (Saragossa)

Palma

-

es casa (Con. 5-3-1601)

1601

 

Maneta, Andrea

Sicília (Palerm)

Palma

soldat, sastre

test. (Con. 2-11-1644), de 30 anya

1644

 

Manico, Joan Baptista

Savoia (Niça)

Palma

mariner

test. Con. (16-9-1608)

1608

 

Manin, Àngelo

Nàpols

Palma

mariner

test. (Con. 2-4-1649), de 38 anys, casat a M.

1649

 

Manno, Joan

Sicília (Palerm)

Palma

hotolà

casa a Sta. Eulàlia (Con. 24-7-1645)

1645

 

Manono, Joan

Sicília

Palma

-

test. Con. (28-6-1645), de 21 anys

1645

 

Mantells, Arcís

Cat. (Cardedeu)

Palma

sombrerer

es casa (Con. Setembre 1603), test. Con. (4-3-1604)

1603-1604

 

Manuel, Alonso

Saboy (?), ciutat

Palma

-

test. Con. (24-1-1625), de 24 anys

1625

 

Manus, Gaspar de

França

Palma

-

test. Con. (12-4-1621), casat a M.

1621

 

Manxa, Pere (Mancha)

Aragó (Hecho)

Palma

mariner

es casa (Con. 28-2-1625)

1625

 

Manyes, Josep

València (Morvedre)

Palma

criat

test. (Con. 13-9-1650, de 20 anys), casa a Sta. Creu (Con. 19-9-1650)

1650

 

Máqueda, Jacobo de

Fr. (Boulogne)

Palma

renegat

processat Inq. (862: 81 v.), 126 v.

1634

 

Maranio, Philippo Antoni

Nàpols (Otranto)

Palma

sabater

test. Con. (22-10-1602)

1602

 

Marca, Francesc

Catalunya

Palma

-

test. Con. (17-11-1601), casat a M.

1601

 

Marcel, Glaudo

Fr. (La Ciutat)

Palma

mariner

es casa (Con. 3-2-1618), empresonat (P., T-538: 239, T-530: 26), test. Con. (28-5-1619)

1618-1639

 

March, Francesc

Cat. (Olot)

Palma

-

test. Con. (4-9-1601), es casa (Con. 26-7-1606)

1601-1606

 

March, Francesc

Cat. (Molló)

Palma

capdeguaita

test. Con. (28-4-1620, 22-4-1623)

1620-1623

 

March, Francesc Silvestre

Aragó (Saragossa)

Palma

ferrer

es casa (Con. 20-3-1610)

1610

 

March, Pere

Canàries

Palma

-

casa a Sta. Creu (Matr. 4-6-1634)

1634

 

March, Pere

Cat. (Molló)

Palma

-

es casa (Con. 28-4-1620), test. Con. (7-2-1622)

1620-1622

 

Marcha, Francesc

Rosselló (Molló)

Palma

-

es casa (Con. 30-1-1600)

1600

 

Marchia, Francesc

Rosselló (Perpinyà)

Palma

-

test. Con. (5-8-1600)

1600

 

Marchin, Francesc

Roma

Sineu

-

es casa (19-2-1640)

1640

 

Marcho, Pedro de

Ragusa

-

mariner

test. Con. (30-5-1603)

1603

 

Marci, Joan

França

Palma

mariner

test. Con. (1602), casat a M.

1602

 

Marcino, Jaume

França

Palma

mariner

morí fora (Con. 5-9-1611)

1611

 

Marco, Jacho

Gènova

Palma

mariner

test. Con. (13-10-1605)

1605

 

Marco, Jaco

França

Palma

patró

test. Con. (IV-1603)

1603

 

Marco, Joan de

Grècia (Ilo ?)

Palma

mariner

test. Con. (18-3-1640), de 25 anys

1640

 

Marea (?), Joan

Gènova

Palma

sr.

test. Con. (I-1601)

1601

 

Maregere (?), Francesc

Sicília (Messina)

Palma

mariner

test. (Con. 15-4-1649), de 30 anys

1649

 

Marfin, Antoni

Gènova (Rapallo)

Palma

mariner

test. Con. (18-3-1641, 12-6-1641), de 24 anys), de 23 anys,

1641

 

Marfin, Marc Antoni (Marfallo)

Gènova (Rapallo)

Palma

mariner

casa a Sta. Creu (Con. 7-3-1641)

1641

 

Marges, Joan

Cat. (Canet)

 

m+D2021ariner

test. Con. (29-4-1603)

1603

 

Margi, Jaume

Cat. (Girona)

 

apotecari

(P., B-481: 43)

1625

 

Marí, Jaume (Jaco)

Fr. (Marsella)

Palma

mariner

test. Con. (16-6-1601 i 5-1-1605), casat a M.

1601-1605

 

Marí, Jaume (Jaco)

València

Palma

velluter

es casa (Con. 30-5-1601)  

1601

 

Marí, Lluís

Fr. (Oliulas)

Palma

mariner

es casa (Con. 16-6-1601)

1601

 

Mari, Miquel

Llombardia (Milà)

Palma

mariner

test. (Con. 28-11-1641, 1642), de 24 anys, ex soldat

1641-1642

soldat

Marí, Miquel

Castella (Granada)

Palma

sabater

test. (Con. 2-12-1642), de 23 anys

1642

 

Marí, Pere

Eivissa

Palma

conrador

es casa (Con. 23-8-1600)

1600

 

Marí, Pere

Fr. (Marsella)

Palma

patró

es casa (Con. 19-5-1621)

1621

 

Maria, àlies Fàtima

Barbaria (Alarabes)

Palma

esclava

processada Inq. (861: 45)

1608

 

Maria, Cristòfol

Menorca

Palma

teixidor de llana

test. Con. (19-4-1602, 16-7-1602)

1602

 

Maria, Joan

Gènova

Palma

mariner

test. Co. (14-12-1602)

1602

 

Maria, Joan, dom. Barcelona

Gènova

Palma

mariner

test. Con. (18-3-1641), de 21 anys

1641

 

Maria, mora

Barbaria

Eivissa

esclava

processat Inq. (861: 224 v.)

1622-1623

 

Maria, Tomàs

Nàpols

Palma

mariner

test. Con. (5-4-1645, de 25 anys, 2-4-1649)

1645-1649

 

Marich, Jaume

Fr. (Marsella)

Palma

mariner

es casa (Con. 23-1-1601)

1601

 

Marín, Àngelo

Nàpols

Palma

mariner

test. (Con. 4-4-1646), de 40 anys

1646

 

Marín, Miquel

Castella (Granada)

Palma

sabater

es casa (Con. 21-5-1642) a Sta. Eulàlia, test. 12-9-1642

1642

 

Marín, Paulo de

Ragusa

-

mariner

test. Con. (30-5-1603)

1603

 

Marín, Pere

Fr. (Marsella)

Palma

mariner

test. Con. (14-4-1622), de 40 anys

1622

 

Marina, Francesc

Sicília (Messina)

Palma

mariner

es casa (1-3-1630) a Sta. Creu

1630

 

Marino, Estermo de

Nàpols

Fornalutx

Escultor, soldat

es casa (Con. 7-3-1639)

1639

Marino, Nicolau de

Ragusa

 

capità nau

forment (R-347: 93)

1604

 

Marmetron, Esteve

Fr. (Arlés)

Palma

mariner

test. Con. (23-5-1627), de 22 anys

1627

 

Maroha, Francesc

Rosselló (Perpinyà)

Palma

-

test. Con (5-9-1600)

1600

 

Marola (?), Joan

Cat. (Olesa)

Palma

-

test. Con. (setembre 1603)

1603

 

Marot, Rafel

Menorca

Palma

-

test. Con. (21-2-1626), de 55 anys

1626

 

Maroto, Antoni

Nàpols (Avellino)

Palma

soldat

es casa (Con. 22-2-1651)

1651

 

Maroto, Jaco

França

Palma

patró

test. Con. (23-4-1603)

1603

 

Marpín, Lluís

Fr. (Marsella)

Palma

corder

es casa (Con. 1-5-1616)

1616

 

Marqués, Antoni (Marches)

Portugal (Lisboa)

Palma

conrador,

ex soldat

es casa (Con. 26-9-1650)

1650

Marqués, Benet (Marches)

Castella (Sevilla)

Sóller

ex soldat

es casa (Con. 31-7-1650)

1650

 

Marqués, Francesc

Llombardia (Alessandria)

Palma

-

es casa (Con. 4-4-1628)

1628

 

Marqués, Francesc

Roma

Sineu

ex soldat

test. (Con. 12-4-1642), de 26 anys

1642

 

Marquese, Francesc

Gènova (Sestri de Ponent)

Palma

mariner

test. Con. (26-8-1645), de 23 anys

1645

 

Marral, Clemente

Fr. (Saint-Malo)

Palma

renegat

processat Inq. (862: 287)

1639

 

Marres, Vicenç

Nàpols

Palma

mariner

test. (Con. 30-7-1650), de 22 anys

1650

 

Marsal, Antoni (Marçal)

Cat. (Sort)

Palma

mariner

es casa (24-4-1627) a Sta. Creu

1627

 

Marte, Pere

Llombardia (Pavia)

Palma

mariner

test. (Con. 24-10-1641), de 66 anys

1641

 

Martea, Joan

Nàpols

Palma

mariner

test. Con. (13-1-1640), de 28 anys

1640

 

Martí, Àngel de

Roma

Palma

ex soldat

es casa (Con. 24-5-1639)

1639

 

Martí, Antoni

Cat. (Valls)

Palma

-

test. Con. (20-10-1603), casat a M.

1603

 

Martí, Antoni

Fr. (La Ciutat)

Palma

mariner

test. Con. (27-4-1623), de 25 anys

1623

 

Marti, Antoni de

Nàpols

Palma

-

casa (Con. 5-9-1611)

1611

 

Martí, Antoni de

Nàpols

Palma

mariner

test. Con. (16-8-1611), es casa (2-9-1611)

1611

 

Martí, Antoni de

Nàpols

Palma

mariner

casa a Sta. Creu (Con. 27-2-1650)

1650

 

Martí, Francesc

Cat. (Sitges)

Palma

mariner

es casa (Con. 11-1-1628)

1628

 

Martí, Francesc

Gènova

Palma

mercader

test. Con. (25-8-1618), casat a M.

1618

 

Martí, Gabriel

Cat. (Barcelona)

Palma

notari

test. Con. (10-3-1622), de 33 anys

1622

 

Martí, Honorat

Fr. (Cassis)  

Palma

mariner

test. Con. (7-1-1625, 24-12-1627), de 24 anys el 1627

1625-1627

 

Martí, Jacques

Fr. (Delfinat)

-

mariner

test. Con. (23-5-1627), de 28 anys

1627

 

Martí, Jaume

Savoia (Niça)

Palma

-

casa a Sta. Creu (24-5-1637)

1637

 

Martí, Jerònima, f. de Jaume

València

Palma

actriu

es casa (Con. 24-2-1616)

1616

 

Martí, Joan

Val. (Dénia)

Mallorca

-

test. Con. (10-2-1639)

1639

 

Martí, Joan

Nàpols

Palma

mariner

es casa (Con. 6-8-1640)

1640

 

Martí, Josep

Val. (Dénia)

Palma

mariner

test. (Con. 15-3-1630), de 47 anys

1630

 

Martí, Miquel

Cat. (Tarragona)

Palma

sabater

test. Con. (30-12-1603)

1603

 

Martí, Pau Gabriel

Cat. (Barcelona)

Palma

notari

es casa (11-4-1618)

1618

 

Martí, Pere

Fr. (La Rochelle)

Palma

mariner

es casa (Con. 25-2-1624)

1624

 

Martí, Pere

Fr. (Marsella)

Palma

mariner

test. Con. (I-1624)

1624

 

Martí, Ramon

Cat. (Barcelona)

Palma

mariner

test. Con. (22-7-1645), de 16 anys

1645

 

Martí, Salvador

València

Palma

-

es casa (Con. 5-10-1604)

1604

 

Marties, Pere

Castella (Cartagena)

Palma

-

es casa (Con. 21-11-1618)

1618

 

Martín, Alonso

Castella (Sevilla)

Palma

renegat

processat Inq. (862: 473)

1644

 

Martín, Juan

Holanda (prop Amsterdam)

Palma

renegat

processat Inq. (862: 72 v.)

1632

 

Martín, Pere

Castella (Madrid)

Palma

ex soldat

test. Con. (1-3-1644), de 28 anys

1644

 

Martín, Tomàs

Gènova

Palma

mariner

test. Con. (1-5-1621), casat a M., de 30 anys

1621

 

Martinench, Nicola

Fr. (Six-Fours)

Palma

mariner

test. Con. (4-5-1607)

1607

 

Martinenco, Pere

Fr. (Six-Fours)

Palma

mariner

test. Con. (24-4-1620)

1620

 

Martines, Francisco, gitano

Val. (Gandia)

Palma

-

test. Con. (15-3-1603 i 19-5-1604)

1603-1604

 

Martines, Jaume Alexander

Aragó (Alcalà de Mora)

Palma

sergent

es casa (Con. 11-7-1641)

1641

 

Martines, Joan

Fr. (Six-Fours)

Palma

-

es casa (Con. 25-8-1605)

1605

 

Martines, Joan

Castella (Sant Sebastià)

Eivissa

mariner

test. Con. (12-10-1640), de 25 anys

1640

 

Martines, Joan</