УКРАЇНА

БЕРШАДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

2 сесія 7 скликання

( 1-ше пленарне засідання)

РІШЕННЯ

                                                                   

08.12.2015р.                                                                                                                         №28

Про Комплексну програму профілактики

 злочинності в м. Бершадь на 2016-2020 роки

З метою подальшого зміцнення законності та правопорядку в місті, ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.23,78 Бюджетного кодексу України, Бершадська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Комплексну програму профілактики злочинності м.Бершадь на 2016-2020 роки (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію з питань планування,бюджету, соціально-економічного розвитку, з питань регламенту, депутатської етики, правового захисту та законності (голова комісії  О.Нечитайло).

             

                 Міський голова                                        М.Кольченко

ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА

комплексної програми профілактики злочинності у м.Бершадь на 2016-2020 роки

1.

Ініціатор розроблення програми

Бершадський РВ УМВС України у Вінницькій області

Бершадська міська рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Указ Президента України від 27.10.2009р. №870/2009,

3.

Розробник програми

Бершадський РВ УМВС України у Вінницькій області

4.

Співрозробники програми

Бершадська міська рада

5.

Відповідальний виконавець програми

Бершадська міська рада

6.

Учасники програми

Бершадська міська рада, Бершадський РВ УМВС України у Вінницькій області, ГФ «Муніципальна дружина»

7.

Терміни реалізації програми

2016-2020 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Місцевий бюджет м.Бершадь

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього:

у тому числі:

100000 – Бершадський РВ УМВС України (щорічно)

60000- ГФ «Муніципальна дружина» (щорічно)

9.1

коштів місцевого бюджету

100000 – Бершадський РВ УМВС України (щорічно)

60000- ГФ «Муніципальна дружина» (щорічно)

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

профілактики злочинності у м.Бершадь на 2016-2020 роки

Метою цієї програми є поліпшення протидії злочинності.

Досягненню цієї мети сприятимуть заходи спрямовані на:

-        створення атмосфери нетерпимості до злочинності;

-        ослаблення дії криміногенних факторів;

-        припинення зрощування кримінальних структур з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування;

-        недопущення втягнення в злочинну діяльність неповнолітніх;

-        викорінення корупції, зменшення кримінального тиску на економічні відносини;

-        обмеження незаконного обігу зброї, наркотичних засобів, кримінальних проявів, пияцтва та алкоголізму.

У результаті посилення профілактичного впливу на злочинність очікується:

-        зниження рівня злочинності в районі;

-        зменшення впливу організованої злочинності на економічну сферу;

-        зменшення корупційних проявів;

-        поліпшення захисту правоохоронними органами прав, свобод і власності громадян;

-        мінімізація злочинного впливу на молодь і підлітків;

-        зниження рівня вживання наркотиків населенням;

-        підтримання громадського порядку і безпеки громадян;

Програма передбачає такі основні розділи:

I. Оpганiзацiйнi заходи.

1.1. Створювати умови для чіткої координації зусиль щодо профілактики злочинності державних органів влади та територіальних громад шляхом розширення повноважень органів місцевого самоврядування у частині охорони громадського порядку, їх участі у його забезпеченні на території відповідної адміністративної одиниці та підвищення рівня відповідальності за стан правопорядку.

        1.2. Вносити на розгляд виконавчого комітету міської ради питання про хід реалізації Програми.

          1.3. Поліпшувати матеріально-технічне забезпечення Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області для створення належних умов справедливого, неупередженого і своєчасного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод та інтересів громадян, юридичних осіб чи інтересів держави.

         1.4. Поліпшити обмін інформацією, між державними органами, а також отримання від правоохоронних органів достовірної інформації стосовно фізичних та юридичних осіб, які скоїли злочини або підозрюються у їх скоєнні.

2. Захист прав, свобод та законних інтересів громадян

2.1. Вживати скоординованих заходів до розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів, пов'язаних з посяганням на особисту та майнову безпеку громадян, встановлення та притягнення до відповідальності винних осіб. Брати на особливий контроль стан розкриття і розслідування умисних вбивств та інших резонансних злочинів, за необхідністю своєчасного створення для цього спільних слідчо-оперативних груп. Забезпечити спільні виїзди керівників правоохоронних органів на місця вчинення таких злочинів з метою організації невідкладних слідчо-оперативних заходів і надання допомоги  правоохоронним органам

            2.2. Спрямовувати зусилля на припинення кримінального обігу зброї та вибухівки, попередження і розкриття злочинів із їх застосуванням.

           2.3. Підвищувати ефективність розшуку злочинців, які переховуються від органів слідства та суду, безвісно зниклих громадян.

3. Протидія організованій, економічній злочинності,

 корупції, контрабанді та тероризму

        3.1. Основні зусилля в боротьбі з організованою злочинністю спрямувати на виявлення та припинення діяльності організованих злочинних груп в сфері економіки, таких, що мають міжрегіональні  зв'язки, корумповані зв'язки в системі органів державної влади, фіктивних суб’єктів господарювання, фактів легалізації коштів здобутих злочинним шляхом.

       3.2. З метою вжиття адекватних спільних заходів, спрямованих на викриття організованих злочинних угруповань,  виявлення і нейтралізації їх  зв’язків із числа представників владно-управлінських структур, правоохоронних та контролюючих органів, ліквідації їх економічного підґрунтя, активізувати заходи щодо попередження фактів зрощення  посадовців з кримінальними структурами, використання ними службового становища для прикриття злочинних дій, сприяння правопорушникам в уникненні відповідальності.

       3.3. Здійснити комплекс попереджувально-профілактичних заходів, спрямованих на недопущення фактів  незаконного посередництва в усиновленні дітей. В разі отримання інформації стосовно усиновлення, вжити дієвих заходів щодо викриття фактів протиправної діяльності.

         3.4. Оперативно документувати діяльність злочинних угруповань і осіб, які  спеціалізуються  на  створенні  і  використанні  фіктивних   підприємств, здійснювати заходи щодо викриття фіктивних підприємницьких структур на етапі  їх  взяття  на  податковий  облік  в  органах податкової служби та після набуття ними ознак фіктивності.

        3.5. Забезпечити проведення заходів щодо  виявлення фактів незаконного приховування чи маскування доходів, визначення джерел їх походження,  зокрема для провадження підприємницької, господарської та благодійної діяльності.

       3.6. Оперативно відпрацьовувати малоприбуткові і збиткові підприємства,  виявляти та документувати злочинну діяльність таких підприємств та їх об'єднань щодо ухилення від сплати податку на прибуток з використанням схем утворення штучної збитковості та малоприбутковості.

       3.7. Посилити контроль за надходженням і використанням коштів підприємствами - великими боржниками, не допустити відволікання ними коштів на цілі, що безпосередньо не пов’язані з виробничою діяльністю,  активізувати роботу щодо виявлення  та припинення фактів фіктивного банкрутства

       3.8. Проводити цільові заходи в межах чинного законодавства щодо перевірки виконання бюджету, правильності розрахунків та обґрунтувань доходів і видатків місцевих бюджетів, дотримання бюджетного законодавства, припинення фактів незаконного та нецільового використання бюджетних коштів та їх розкрадання з боку посадових осіб, невчасної виплати зарплати та інших соціальних платежів. Особливу увагу приділяти викриттю корисливих злочинів, пов’язаних з коштами, що призначаються для фінансування цільових програм, усунення наслідків стихійного лиха, погашення заборгованості по заробітній платі, пенсіях, стипендіях та інших соціальних виплатах.

         3.9. З метою захисту інтересів і прав сільгоспвиробника забезпечити відповідно до повноважень, в межах чинного законодавства, реалізацію правових норм реформування і розвитку аграрного сектору економіки, здійснювати супровід цих процесів з метою протидії зловживанням з боку посадових осіб, особливо в процесах, пов’язаних із приватизацією і орендою земель сільськогосподарського призначення та постійний моніторинг закупівельних та оптово-відпускних цін на основні види сільгосппродукції.

         3.10. Проводити заходи, спрямовані на захист від протиправних посягань ринку переробної промисловості району, в т.ч. цукру, припинення порушень законодавства щодо виготовлення та обігу спирту й алкогольних виробів, інших підакцизних товарів, їх імпорту та реалізації, виявлення осіб, які незаконно здійснюють реалізацію спиртової та лікеро-горілчаної продукції, займаються контрабандою продуктів та підакцизної групи товарів.

        3.11. Здійснювати перевірку законності надання дозволів (ліцензій) на користування надрами, а також дотримання вимог і умов, визначених зазначеними дозволами (ліцензіями). Вживати заходів щодо виявлення протиправних посягань у сфері природокористування.

        3.12. Вживати заходів щодо протидії протиправним проявам в паливно-енергетичному комплексі, в т.ч. пов’язаними з операціями енергоносіїв,  розкраданням паливо-мастильних матеріалів.

       3.13. Зосередити зусилля на викритті протиправних посягань у сфері службової діяльності, фактів хабарництва,  корупції, в першу чергу з боку посадових осіб державних органів влади, працівників закладів охорони здоров’я та навчальних закладів.

        3.14.  З метою своєчасного та повного відшкодування нанесених державі збитків внаслідок незаконного витрачання державних, в тому числі бюджетних коштів та майна, заявляти цивільні позови до суб’єктів господарювання, які допустили порушення.

  1. 4. Протидія наркотизації населення. Попередження
  2. кримінальних проявів у молодіжному середовищі

4.1. Вжити скоординовані попереджувально-профілактичні заходи щодо унеможливлення використання представниками  злочинних угруповань  сфери легального культивування наркотичних засобів на території району.

          4.2. В питаннях декриміналізації молодіжного середовища спільно з органами місцевої влади, зацікавленими відомствами і організаціями спрямувати зусилля на запобігання вчиненню правопорушень та злочинів неповнолітніми та відносно них, підняття на якісно новий рівень профілактичної роботи, запобігання жебрацтва і бродяжництва, насильства в сім’ї.

          4.3. Спільно з зацікавленими відомствами і організаціями проводити виїзні лекторії „Підліток у правовому суспільстві”, „Молодь в кризовому стані”, рейди „Нічне місто”, „Діти вулиці”, оперативно-профілактичні заходи „Урок”, „Канікули”, „Ялинка”, „Сім’я без насильства”, „Літо”, „Генофонд”, інші.

       4.4. Забезпечити  здійснення контролю за додержанням вимог актів законодавства щодо захисту майнових (житлових) прав неповнолітніх. Вживати заходів до виявлення фактів незаконного відчуження житла, що належить неповнолітнім, та до відновлення права дітей на житло. Забезпечити ведення обліку таких дітей для їх соціального та правового захисту.

      4.5. Продовжити роботу консультаційних пунктів для громадян, зокрема дітей та молоді, які  опинилися в надзвичайних  умовах  і зазнали морального або фізичного насильства, в тому числі від злочинів, а також створення центрів постінтернатної адаптації для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

        4.6. Забезпечити своєчасне виявлення та постановку на облік неблагополучних сімей, удосконалювати методику їх соціального супроводу.

      4.7. Посилити контроль за дотриманням законодавства щодо заборони продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам віком до 18 років.

        4.8. Сприяти створенню необхідних умов для проживання та виховання дітей у сім’ях, які б виключили несприятливе побутове оточення. Посилити відповідальність батьків за неналежне виховання та навчання дітей.

      4.9. Сприяти створенню дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

5. Зміцнення громадського порядку і безпеки.

Профілактика злочинів і правопорушень

5.1. Проводити збори громад з метою створення при кожній сільській раді громадських формувань з охорони громадського порядку  відповідно до Закону України „Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону”. З метою залучення громадян до участі в охороні правопорядку на території району, вжити додаткових заходів щодо створення на підприємствах, в установах  громадських формувань (об’єднань) з охорони громадського порядку .

          5.2. Вжити заходів щодо залучення до співпраці громадян в якості громадських помічників дільничного інспектора міліції. З урахуванням думки населення про їх роботу, приймати відповідні рішення щодо удосконалення їх діяльності.

           5.3. Продовжити роботу по підвищенню ролі і авторитету служби дільничних інспекторів міліції. За допомогою державних органів влади та територіальних громад вирішити питання щодо відновлення, утримання та забезпечення дільничних інспекторів міліції на території обслуговування службовими приміщеннями, виділення необхідної кількості транспорту, засобами зв’язку, особливо в сільській місцевості, зміцнення взаємодії дільничних інспекторів міліції з населенням та громадськими формуваннями з охорони правопорядку.

           5.4. Вживати заходів до працевлаштування осіб, звільнених з місць позбавлення волі, сприяти їх адаптації та розв’язанню соціально-побутових проблем.

           5.5. Організовувати вивчення осіб, які були раніше засуджені і утримуються в місцях позбавлення волі після повторного засудження. За результатами вивчення та аналізу причин та умов, що сприяли вчиненню цими особами повторних злочинів, вживати заходів протидії рецидивній злочинності.

          5.6. З метою попередження дорожньо-транспортних пригод продовжити роботу щодо поліпшення експлуатаційного стану доріг та вулиць, забезпечення учасників дорожнього руху  безпечними умовами,   візуальними засобами контролю за додержанням правил дорожнього руху. З цією метою щорічно проводити комплексне обстеження вулично-шляхової мережі та посилити контроль за її  станом.

          5.7. Розробити спільні заходи, спрямовані на запобігання дитячого дорожнього травматизму шляхом проведення профілактичних заходів в дошкільних та шкільних навчальних закладах освіти, розвитку загонів юних інспекторів руху, проведення акцій, змагань і конкурсів з даної тематики.

        5.8.  Забезпечити виявлення і вилучення з обігу фальсифікованих алкогольних напоїв, протидію їх незаконному виробництву, насамперед з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров’я людей,  встановлення джерел надходження спирту, осіб, які здійснюють їх реалізацію та місць виготовлення такої продукції. Організовувати та проводити у відношенні них профілактичні заходи згідно чинного законодавства.

      5.9. Здійснювати заходи з попередження насильства в сім’ї. Визначати категорію осіб, які потребують посиленого контролю з метою попередження скоєння злочинів та правопорушень цією категорією.

6. Правовиховна робота серед населення

        6.1. Розміщувати в засобах масової інформації матеріали про результати розслідування і судового розгляду кримінальних справ про злочини, вчинені організованими угрупованнями, інших суспільно-резонансних та актуальних справ, консультативну інформацію з характерними прикладами стосовно вирішення питань у цивільно-правовому порядку, у сфері господарської діяльності, стосовно механізмів погашення заборгованості із зарплати і соціальних виплат.

         6.2. В культосвітніх закладах та трудових колективах району організовувати проведення семінарських занять, лекцій, “круглих столів”, тематичних вечорів, тощо на яких роз’яснювати питання юридичної відповідальності за скоєння правопорушень та злочинів.

6.3. Висвітлювати тематику профілактики злочинності в районі під час проведення єдиних днів інформування.

             

7. Фінансове забезпечення виконання Програми.

7.1. За поданням управлінь, відділів та інших служб, які є учасниками боротьби із злочинністю,  в програмах соціально – економічного розвитку міста та в бюджеті міста передбачати кошти на фінансування заходів з поліпшення  профілактики злочинності.

8. Заходи з реалізації програми

п/п

Основні напрямки та заходи програми

Відповідальні виконавці

Термін виконання

Всього по програмі

В т.ч. за рахунок

Коштів міського бюджету (грн.)

1

Придбання паливно-мастильних матеріалів для проведення заходів по протидії наркотизації населення, попередження кримінальних проявів у молодіжному середовищі, проведення спільних з зацікавленими відомствами і організаціями  виїздних лекторіїв  “Підліток у правовому суспільстві”, “Молодь в кризовому стані”, рейди “Нічне місто”, “Діти вулиці”, “Батискаф»,відпрацювання розважальних закладів району,шляхом надання субвенції державному бюджету. Утримання ГФ «Муніципальна дружина»

Бершадський РВ УМВС України у Вінницькій області

служба у справах дітей райдержадміністрації,

ГФ «Муніципальна дружина» Бершадська міська рада

2016

2017

2018

2019

2020

160000

160000

160000

160000

160000

160000

160000

160000

160000

160000

Всього :

800000

800000

Секретар міської ради                                                                О.Рижавська