iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1959 / február / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1959. február

Összeállította: Incze Dorottya (2013.)

Február első napja eseménydúsan zajlott, Magyarországon közzétették a mezőgazdasági termelőszövetkezetek és a termelőszövetkezeti mozgalom fejlesztéséről szóló kormányhatározatot, valamint a Külügyminisztérium bejelentette, hogy korlátozni fogja a budapesti amerikai követség tevékenységét, és megalakult Szabad Magyar Szakszervezetek Szövetsége Essenben. Svájcban népszavazás útján elutasították a női választójog bevezetését.

Harmadikán két repülőgép baleset is történt: egy utasszállító gép lezuhanásakor 73-ból 65 ember halt meg; három híres amerikai rock and roll zenész és pilótájuk is életét vesztette, amikor gépük lezuhant egy koncertturné egyik állomása felé tartva.

Ötödikén Londonban megkezdődtek a görög-török tárgyalások a Ciprusi Köztársaság megalakításáról és az alkotmányról. Szlovákiában elfogadták a magyarságot érintő eddigi hiányosságainak kiküszöböléséről szóló határozatot.

Hatodikán az amerikaiak sikeresen tesztelték a Titan elnevezésű interkontinentális ballisztikus rakétát Floridában. Három nappal később Jugoszlávia és Spanyolország – nem diplomáciai jellegű – kereskedelmi kapcsolatot kötöttek.

Magyarországon 14-én mutatták be az első egész estés élő színházi előadást: a Ljubov Jarovaja-t játszották, amelyet Horvai István rendezett, és Bessenyei Ferenc is játszott benne, akinek ez volt az első nagy sikere.

Tizenhatodikán a hónap egyik legjelentősebb eseményeként megalakult Fidel Castro kormánya Kubában, Új-Fundlandon pedig egy hóvihar súlyos üzemszünetet okozott. Másnap az Egyesült Államok fellőtte a Vanguard II nevű időjárás-figyelő műholdat.

Tizennyolcadikán Kádár János Prágába utazott három napra, és megállapodott a Cseh Kommunista Párttal az együttműködést illetően. Kubában kivégezték Jesús Sosa Blanco ezredest, amiért 108 gyilkosságot követett el Fulgencio Batista parancsára. Nepálban első alkalommal élhettek szavazati jogukkal a nők.

Február tizenkilencedikén a magyar kormány beváltotta szándékát: korlátozta az Egyesült Államok követségén dolgozók mozgását. Kolozsváron ítéletet hirdettek a Bolyai Egyetem diákjainak és tanárainak perében – többeket évekig tartó börtönbüntetésre ítéltek. A Ciprust illető tárgyalások Zürich-ben folytatódtak az angolok, a görögök és a törökök között, 17-étől, és 19-én megállapodás született: döntöttek Ciprus függetlenségéről.

Huszadikán a kanadai kormány váratlanul törölte az Avro Arrow programot, amelynek befejezését márciusra tervezték.

Huszonkettedikén a kolozsvári Bolyai Egyetemet egyesítették a romániai Babes Egyetemmel, amely Babes-Bolyai néven, két tannyelven folytatta működését. Lee Petty megnyerte a Daytona 500 motorversenyt Floridában.

Huszonharmadikán megkötik a Ciprus függetlenségéről szóló egyezményt Londonban, amellyel azonban egyik fél sem elégedett.

Február 27-én felavatták Magyarország első szintetikus műanyaggyártó üzemét a Hungária Vegyiművekben, valamint megkezdte működését az ország első műszálüzeme Nyergesújfalun.

Huszonnyolcadikán a Társadalmi Szemle című havilap februári száma közölte az MSZMP kulturális és elméleti munkaközösségének elméleteit: a Révai-féle irodalompolitika évrendszerével elítélte az 1953-1956 közötti értelmiségi ellenzéket és az Írószövetséget. Az amerikaiak fellőtték az első poláris pályán keringő felderítő műholdat.

Magyarországon ebben a hónapban sok embert elítéltek, közülük többeket kivégeztek.

 

A Beszélő Online így foglalja össze a hónap legfontosabb magyarországi eseményeit:

1959. február Az MSZMP KB kulturális elméleti munkaközösségének vitaindító tézisei A felszabadulás utáni magyar irodalom néhány kérdéséről címmel. A dokumentum a Rákosi–Révai-féle irodalompolitika érvrendszerével ítéli el az 1953-56 közötti értelmiségi ellenzéket és az írószövetség tevékenységét. A hónap folyamán kibontakozik a sajtóban a szövetkezetesítési kampány. Párt- és állami vezetők számos beszédben és írásban propagálják a mezőgazdaság kollektivizálását.

Havilap-szemle:

Jelenkor 1959. február hó.

 

Tartalom:

Somogyi Pál: Hősi napok (részletek a szerző emlékirataiból)

Szüts László: Ideges töprengés, Sanzon (versek)

Morvay Gyula: Három paripa (elbeszélés)

Buzás Andor: Vallomás, Kutyák, utak, legények (versek)19

T. Nagy Sándor: Békesség (vers)

Marsall László: Paul Eluard, Federico Garcia Lorca (versek) [Paul Eluard, Federico Garcia Lorca]

Makay Ida: Vallomás a versolvasásról (vers)

Mészáros Ferenc: A hang (novella)

Nagy István: Két nyár, Tizennyolc atomtudós fényképére (versek)

Takács Imre: Vízparti elégia (vers)

Simon Emil: A bilgeri (novella)

Makay Ida: Hullt csillagok, Ősszel (versek)

Somlai Iván: Egy tanítványom kezéről, Irodai lányok (versek)

Bertha Bulcsú: A hegyvidéki (novella)

Somlai Iván: Felfedezés (vers)

F. Schiller - Pákolitz István: Stuart Mária (műfordítás) [Stuart Mária skót királynő]

Kulisch Mária: Tévúton (elbeszélés)

Lovász Pál: A Szent Folyó tájáról (versek) [Tádzs Mahál, Torzó az Indus partjairól]

T. Nagy Sándor: Áldott asszonyi ének (vers)

Stephan Heym - Bognár József: A bolha (elbeszélés)

Takáts Gyula: Csak rásütött, Viszi a zöld (versek)

Selymes Ferenc: Jelentős események, tanulságos viták a szovjet irodalmi életben [Majakovszkij, Hruscsov: Az irodalomnak és a művészetnek szoros kapcsolatáért a nép életével, Üzbég Köztársaság Írószövetsége, Lityeraturnaja Gazeta, Szuchtelen gróf, Alekszander Szurkov, Alekszander Resetov, Lev Nyikulin, L. Szoboljev, Élet és Irodalom, Puskin: A kapitány lánya, Leo Tolsztoj, Gorkij, Gogol, Pravda, K. Fegyin]

Takáts Gyula: Egy vincellérnek szánt levélke (vers)

Káldi János: Balatonberényi őszvég (vers)

Takács Elemér: Hazatérés (elbeszélés)

 

Vita

Gelencsér Géza: A szocialista realizmus főbb esztétikai problémái (tanulmány) [Kolozsvári Grandpierre Emil, Sőtér István, Petőfi Sándor: Pató Pál úr, Solohov: Csendes Donjának főhőse, Grigorij P. Melehov, Gorkij regényalakja, Pável Vlaszov, Alekszej Tolsztoj: I. Péter, Gladkov: Cement, Lenin, Kommunista Párt, Majakovszkij]

Tüskés Tibor: Gondolatok egy verseskötetről (recenzió) [Stetka Éva: Az ébredés partjáig című verseskötetéről; több verset közöl: Talán a hajnalt, Védekezés, Távlat, Nevető arccal, Fuvola]

Bezzegh Zoltán: A fénykép szerepe a képzőművészetben (tanulmány)

 

Pillanatképek

 

Thiery Árpád: Tövis nélkül? - Jegyzetek egy dunántúli faluról (elbeszélés)

 

Dokumentumok

 

Bárdosi Németh János: Emlékeim Móricz Zsigmondról [Dr. Móricz Virág: Apám regénye, Simonyi Mária, Móricz Zsigmond, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Móra Ferenc, Kárpáti Aurél, Bajcsy-Zsilinszky Endre, Illyés Gyula, Németh László, Féja Géza, Tamási Áron, Szabó Lőrinc, Bartók Béla, Kodály Zoltán, Élet és Irodalom, Arany János, Horatius, Berzsenyi Dániel, Írók Gazdasági Egyesülete, Kodolányi János, Berda József, Szerb Antal, Szabó Pál, Nagy Lajos, József Attila, Nyugat]

Kolta Ferenc: Garay János egyetemi székfoglaló beszéde [Horvát Árpád, Irodalomtörténeti Közlemények, Garay János, Eötvös József, Vörösmarty Mihály, Balogh Ádám Múzeum, Nendtvich Károly, Ferenczy József, Jeney János]

Kuntár Lajos: Vasi mesemondók [Vas megye mesemondói, mesegyűjtés, mesegyűjtők, Kardos József, Bándoli Ferenc, Savaria Múzeum, Kárpáti Kelemen, Csiszár Vilma, Kovács Vilma, Ávár Anna, Dragovits István, Varga József, Csaba József, Batthiány család, Musics Károly, Soós József, Bálint Ferenc, Kardos (Dóri) Mária, Dr. Dömötör Sándor, Cséve János, Nagy István, Fábry Mihályné, Taródy Ferenc, Mayer József, Nagy Józsefné, Horváth József, Bakk Istvánné, Németh István, Káldi Gyula, Laky Rezső, Róka Zoltán, Tóth Pál, Szily Jánosné, Somlóssi Sándor]

Szemle

 

Tüskés Tibor: Pécsi Múzsa (Fábián István)

Szinnyei Júlia: A szőlőboszorkány (Várady Géza) [Szinnyei Júlia regényéről]

Babics András: A komlói kőszénbányászat története (Vas Károly) [dr. Babics András második bányatörténeti munkájának kivonata, Dunántúli Tudományos Intézet, Berks Péter, Engel Andorf, Engel Andorf és Fia cég, Hitelbank, MÁV]121

A Világirodalmi Kiskönyvtár két kötetéről (Nemes István) [Európa Könyvkiadó, Hölderlin: Hyperion, Hebbel: Judit, Goethe: Faust, Schiller, Szabó Ede]

 

Rajzok, képek

 

A címlapon: „A néphezRemecz Béla tusrajza

Bizse János: Sgraffito-terv

Vata Emil: Tanulmányfej (szénrajz)

Bezzegh Zoltán: Asztalos (tusrajz)

Remecz Béla: Pihenő a külszíni fejtésen (tusrajz)

Tillai Ernő: Női akt (tusrajz)

Lantos Miklós: Esti fények (fénykép)

A műmellékleten (96. és 97. o. között):

Cseh László: Pécsi részlet (olajfestmény)

Megyeri Zoltán: Kőfaragó (fénykép)

Fekete János: Szőlőmunkás és Szőlőmunkásnő (terrakotta-szobrok)

Varga Gyula: Kutyaműtét (fénykép)

Napra pontos események:

1959. február 1. - Közzéteszik a mezőgazdasági termelőszövetkezetek és a termelőszövetkezeti mozgalom fejlesztéséről szóló kormányhatározatot. A Külügyminisztérium korlátozni szándékozik a budapesti amerikai követség tevékenységét. A Szabad Magyar Szakszervezetek Szövetsége megalakul Essenben. Svájcban népszavazással elutasítják a női választójogot.

1959. február 3. - Garamszegi Alfrédot kivégzése. The Day the Music Died - Buddy Holly, Ritchie Valens, és J. P. "The Big Bopper" Richardson amerikai rock and roll zenészek, és a pilóa, Roger Peterson, meghalnak egy repülőgép-balesetben. 65 ember hal meg egy amerikai repülőgép-balesetben.

1959. február 5. - Szlovákiában a Megbízottak Testülete elfogadja 37. sz. határozatát „a magyarsággal kapcsolatos korábbi határozatok teljesítésében mutatkozó hiányosságok kiküszöböléséről”. A határozat kimondja, hogy biztosítani kell a helyi nemzeti bizottságoknak szóló irányelvek magyar nyelvű kiadását, a törvények és egyéb jogszabályok magyar fordításban való megjelentetését, a hivatalos érintkezésben a magyar nyelv használatának lehetőségét; lehetővé kell tenni, hogy a magyarok írásbeli és szóbeli beadványait magyar nyelven intézzék el, s a nemzeti bizottságok magyar tagjai az üléseken anyanyelvükön is felszólalhassanak. Elrendelik a magyarlakta községek nevének felülvizsgálását, a „hibás és helytelen” megnevezések eltávolítását, a filmek magyar felirattal való vetítését. Befejeződik az SZKP XXI. kongresszusa. A kínai „nagy ugrás” politikájára válaszul, a folyó ötéves tervet (1956–1960) félbeszakítva, nagyszabású hétéves terv (1959–1965) beindításáról döntenek. A terv előirányzatai szerint 1970-re el kell érni az USA egy főre eső termelési értékét. Görög-török tárgyalások Londonban a Ciprusi Köztársaság megalakításáról és az alkotmány kidolgozásáról.

1959. február 6. - A Titan interkontinentális ballisztikus rakéta első sikeres tesztje Floridában.

1959. február 9. - Jugoszlávia és Spanyolország kereskedelmi kapcsolatot köt.  

1959. február 10. - Az LB Népbírósági Tanácsa Borbély János elnökletével másodfokon halálra ítéli Bárány János szerszámkészítőt, Ivicz György, Nagy József és Szabó Lajos munkásokat, akik a fegyveres harc befejeztével a Honvéd Kórházból szervezték a további ellenállást. A bíróság az első fokon halálra ítélt Mécs Imre egyetemi hallgató és Forgács Ferenc mérnök ítéletét életfogytiglani börtönre változtatja. Hegedűs László orvos-ápolót életfogytiglani, társaikat 5–16 évi börtönre ítéli.

1959. február 13. - Kivégzik az LB Vágó Tibor vezette tanácsa által az előző napon halálra ítélt Babér István MÁV-kocsirendezőt, a mezőkövesdi és a budapesti fegyveres harcok résztvevőjét. A TAT-2, AT&T második transzatlanti telefonvonala működésbe lép.

1959. február 14. - Az első egész estés élő színházi közvetítés keretében bemutatják a Horvai István által rendezett Ljubov Jarovaja-t.

1959. február 15. - Alexander Cheetham brit és Jerachmiél Jaron izraeli követ átadja megbízólevelét Dobi Istvánnak, az ET elnökének.

1959. február 16. - Kubában megalakul Fidel Castro kormánya. Egy hóvihar súlyos üzemszünetet okoz Új-Fundlandon.

1959. február 17. - Az Egyesült Államok fellövi a Vanguard II nevű időjárás-figyelő műholdat.

1959. február 18. - Kivégzik Nagy Józsefet, Szabó Lajost, Bárány Jánost és Ivicz Györgyöt. Kádár János háromnapos látogatásra Prágába utazik. A közös közlemény szerint az MSZMP és a CSKP „harcolni fog a burzsoá nacionalizmus minden megnyilvánulása, valamint a jelenlegi revizionisták bomlasztó törekvései ellen”. Jesús Sosa Blanco kubai ezredes kivégzése. A nepáli nők első szavazása.

1959. február 19. - Letartóztatják Széll Jenőt. A magyar kormány korlátozza az USA budapesti követsége munkatársainak mozgását. A kolozsvári katonai törvényszék ítéletet hirdet a „bolyais” tanárok és diákok perében. A „közrend elleni szervezkedés vádjával” Varró János tanársegédet 16, Lakó Elemér tanársegédet 15 év kényszemunkára ítélik; Péterffy Irént 10, Vastag Lajost 8(?), Páll Lajost 6, Iamandi Emilt és Szilágyi Árpádot 5 évi börtönbüntetésre ítélik. A február 17-19-i zürichi tárgyalás eredményeként angol-török-görög megegyezés Ciprusról, amely a felosztás és az enózisz közötti kompromisszumként Ciprus függetlenségéről dönt, engedélyezve görög és török katonai egységek állandó jelenlétét a szigeten.

1959. február 20. - A kanadai kormány törli az Avro Arrow programot.

1959. február 22. - A kolozsvári Bolyai Egyetemet egyesítik a román Babeş Egyetemmel, így megkezdi működését a román és magyar tannyelvű Babes–Bólyai Egyetem. Lee Petty megnyeri a Daytona 500 autóversenyt.

1959. február 23. - Angol-török-görög egyezmény Londonban Ciprus függetlenné válásáról egy éven belül, görög elnök és török alelnök alatt. A megoldás egyik felet sem elégíti ki. Anglia az egyezmény értelmében megtarthatja támaszpontjait a Larnacai-öbölben.

1959. február 24. - Az LB Népbírósági Tanácsa Borbély János elnökletével másodfokon ítéletet hirdet a Vajdahunyad utcai felkelők perében. Havrilla Béláné Sticker Katalin gépmunkást, Kóté Sörös József bádogost és Tóth Józsefet halálra, az első fokon szintén halálra ítélt Wittner Mária háztartási alkalmazottat életfogytiglani börtönre, Neumann Tivadar gépkocsivezetőt szintén életfogytiglani börtönre ítélik.

Február 26. - Kivégzik Havrila (Havrilla) Béláné Sticker Katalint, Kóté Sörös Józsefet és Tóth Józsefet.

1959. február 27. - A budapesti Hungária Vegyiművekben felavatják az ország első szintetikus műanyaggyártó üzemét. — Nyergesújfaluban (Komárom megye) megkezdi működését a műszálüzem.

1959. február 28. - A Társadalmi Szemle e havi száma közzéteszi az MSZMP kulturális és elméleti munkaközösségének téziseit „A felszabadulás utáni irodalom néhány kérdéséről”. A dokumentum a Révai-féle irodalompolitika érvrendszerével ítéli el az 1956 előtti értelmiségi ellenzéket és az Írószövetséget, támadja Lukács Györgyöt, Déry Tibort, Illyés Gyulát és a népi írókat. Az amerikai Discoverer–1 az első poláris pályán keringő műhold.

(Forrás: Terrorháza Magyar kronológia, Wikipedia)


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

péntek

(Incze Dorottya gyűjtése, 2013.)

Kronológia: 

Február 20-ának legfontosabb eseménye az volt, hogy a kanadai miniszterelnök, John Diefenbaker, váratlanul törölte az Avro Arrow programot. Az Avro Canada CF-105 Arrow egy delta-szárnyú elfogó vadászrepülőgép, amelyet a kanadaiak fejlesztettek ki, a Kanadai Királyi Légierő szolgálatára. A rhodesiai Mkariba vízerőmű gátnál 17 ember meghalt, amikor az emelvény, amin álltak, összeomlott, így ők 61 métert zuhantak. Ausztráliában elkezdődnek az április 30-ig tartó bizottsági ülések. A Dow Jones index ezen a napon érte el a 600 pontot. Emléktáblát szenteltek az Arizona állambeli Glen Canyon Bridge-nek. Őfelsége Erzsébet anyakirályné hivatalos látogatást tett Makerere College-ben, és elnökölt az Új Könyvtári Épület megnyitóján, valamint az 1959-es Diplomaosztó Ünnepségen is. Ezen a napon vették fel Johnny Hodges Back to Back című albumát Duke Ellington-nal. Mohammed Ijaz Butt pakisztáni krikettjátékos debütálása Karachiban.

Napilap szemle: 

1959. február 20. (péntek) (Forrás: Esti Hírlap)

 

Belföldi hírek:

A délelőtt tíz órakor kezdődő országgyűlési ülésen az 1959-re tervezett költségvetést tárgyalták meg. Az ülésen részt vett a Guineai Köztársaság aznap megérkező kormányküldöttsége (amelyett Louis Lansana Beavogui gazdasági és tervezési miniszter vezetett).

Kádár Jánost és feleségét Prágában a csehszlovák kommunista párt elnöke, Antonin Novotny fogadta. Kádár János meglátogatta a Motorlet gépgyárat, a Jan Sverma Gépgyárat, valamint a Prága melletti Jesenice község termelőszövetkezetét, és mindhárom helyszínen beszédet intézett az ott dolgozó munkásokhoz.

A Híradástechnikai Ktsz délelőtt tesztelte a nemrégiben elkészült, első ipari televíziós berendezést a Nagykörúton, a Nemzeti Színház előtt.

Forgalomba került az Egyesült Gyógyszer-és Tápszergyár új idegcsillapítója, az Andaxin, amely az ataracticumok között az első magyar készítmény, és receptre kapható.

A Mátrában e naptól külön autóbusz járat indult.

Megnyitották az átalakított Kis Úttörő áruházat.

Kultúra:

Szerdán nyílt meg a szovjet film ünnepe az Uránia-filmszínházban, Az én drága párom című film bemutatásával. Sok közéleti személyiség megjelent. A különleges alkalomra két szovjet színész is ellátogatott: Inna Makarova és Borisz Csirkov.

Ebben a hónapban ünnepelték a magyar-szovjet barátság hónapját, amelyhez méltó volt a Majakovszkij életművét bemutató műsör (Majakovszkij elmondja életét), amely nem túl pozitív megítélésben részesült.

Technikai okok miatt elmaradt a mai Svejk-előadás a Petőfi Színházban.

Fővárosi mozik műsorából: Az én drága párom, A kapitány lánya, A kék nyíl, Hattyúk tava, A félkegyelmű I. rész, Tengerészrevű, A csodálatos kút, Híradó, Filmmúzeum;

Az újság „Ma hallottuk” című rovatának összefoglalása: Skvarkin: Az idegen gyermek (vígjáték) bemutatója; Igor Ojsztrah fellép a majnai Frankfurtban; Szepesi György: Halló, itt Népstadion! (zenés műsor) márciusban lesz hallható; a Rádió Menyasszonyok-vőlegények iskolája című műsora nyilvános vizsgát tart; Besztercebányán február 21-től március 1-ig tartják a csehszlovák film napját; hamarosan megjelenik Karinthy Ferenc új novelláskötete; egy olasz kiadó (Editori) 4 kötetben megjelentette Majakovszkij műveinek gyűjteményét; március 1-15: közlekedési kiállítás az Egressy Klubban; Leonid Kogan szovjet hegedűművész előadása;

Megnyílt a Népművészeti és háziipari vállalat.

Az újság közölte Gerd W. Heyse: Orfeusz a szénpincében című írását (Szirmai Marianne fordítása).

Sport:

Este véget ért a magyar-kínai asztali teniszezők Sportcsarnokbeli találkozósorozata. A férfiaknál a kínaiak 1:3 arányban győzedelmeskedtek, míg a nőknél 1:1 volt az arány.

Külföld:

Nyugaton veszélyesnek ítélték Hruscsov tulai beszédének tartalmát. (Ebből, és az Egyesült Államokra utaló minden cikkből kitűnik az Egyesült Államok negatív megítélése.)

Macmillan angol miniszterelnök bejelentette, hogy Selwin Lloyd társaságában szombaton Moszkvába látogat. Angliában eközben régen nem tapasztalt sűrű köd okozott nagyobb kavarodást, emellett a napok óta tartó tárgyalások után megszületett a Ciprusról szóló egyezmény: Ciprus köztársaság lett.

A bagdadi paktum Karacsinban ülésszaka ráirányította a figyelmet e katonai szövetség résztvevő országaira (Pakisztán, Irán, Törökország), amelyek feszültséget keltenek a térségben.

Megjelent a Szíriai Kommunista Párt nyilatkozata az Egyesült Arab Köztársaságban kialakult helyzetről.

Az Algéria és Tunézia határán lévő határzár-rendszert a Monde hírei szerint továbbépítik.

Az Ogyessza nevű szovjet hajó legénysége román hajósoknak segédkezett egy bárka megmentésében.

Lengyelországban sómezőket fedeztek fel.

 

 

1959. február 21. (szombat) (Forrás: Esti Hírlap)

 

Belföldi hírek:

Az országgyűlés reggel folytatta a tegnap elkezdett, költségvetésről szóló vitát, amelyen az előző napon még nem érintett kérdéseket tárgyaltak meg.

Magyarországon is megkezdték a térhatású zenei felvételeket, ezzel is bizonyítva, hogy az ország lépést tart a világ technikai fejlődésével.

Kísérletképpen két kerületben bevezették a vacsora házhozszállítást – ha a kísérlet sikeresnek bizonyul, ez a szolgáltatás a város bármely pontján elérhető lesz.

Délelőtt elkezdődött a második kohász újító konferencia a Csepeli Munkásotthonban.

A Duna Szállodában megnyílt az átalakított Duna Bár.

Hajnalban krokodil született az Aeros nagycirkuszban.

Habsburg Ottó Kölnbe látogatott.

Kultúra:

A szovjet film hete kapcsán a lap bemutatta és méltatta A kapitány lánya, a Puskin elbeszélése filmben, valamint A kék nyíl című filmeket.

A József Attila Színházban délelőtt bemutatták a Kormos ég című darabot.

Új magyar drámát próbáltak a Nemzeti Színházban.

Távbeszélő mesemondó műsor hallhattak a gyerekek.

A Gundel Étterem különtermében ma bemutatják a lipcsei nemzetközi vásárra készített ruhákat (szürke tweed kosztüm, szürke-fehércsíkos jersey ruha türkiz színű széles övvel, zöld-sárgamintás kartonruha, pettyes cloqué gyermekpizsama).

Ruhavízió – ma láthatta a közönség a Corvin Áruház divatbemutatóját.

Az újság „Ma hallottuk” című rovatának összefoglalása: az Erkel Színházban megtartják az első hétköznap délelőtti operaelőadást – ez a Sevillai borbély lesz; Lazarij Berman zongoraművész február 25-én vendégszerepel; az UNESCO közlése szerint Lenin műveit fordították le a legtöbb nyelvre; megjelenik a világ első ballettbélyege; március 8-án új színház nyílik; tegnap két újjáalakított mozi nyílt meg Budapesten;

Ma közölték a lottószámokat: 14, 20, 50, 73, 74.

Sport:

Az újság munkatársai látogatást tettek a Gwardia és a Vojvodna csapatoknál – a lapban beszélgetés olvasható Lyka Antal (Vojvodna) és Kósa Károly (Gwardia) edzőkkel.

Az influenzás Colombelti nélkül érkezett Magyarországra az olasz női tőrvívó-válogatott.

Külföld:

Két ember meghalt és többen megsérültek, amikor a Rimac-folyó kilépett a medréből


21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források