IES DE MASSAMAGRELL - CURS 2016-2017

EXÀMENS EXTRAORDINARIS

(juny-juliol 2017)

CICLES FORMATIUS

Informació als alumnes: lliurament de notes; atenció a alumnes, mares i pares


EXÀMENS EXTRAORDINARIS D’ESO

Hora

Dimecres, 28 de juny

Dijous, 29 de juny

Divendres, 30 de juny

Dilluns, 3 de juliol

08:00 - 9:15

Ciències Socials

PR4eso: Àmbit lingüistico-social

Valencià: Llengua i Literatura I

Àmbit2eso: Àmbit lingüistico-social

PMAR3ESO: Àmbit Lingüístico-social

Tecnologia (1r ESO a 3r ESO)

Tecnologia (Troncal 4t ESO)

Llatí

Àmbit1eso: Àmbit científico-tecnològic

Valors ètics

Religió

09:20 - 10:35

Educació Física (Gimnàs)

Ciències Naturals

Biologia i Geologia

Educació Plàstica

OPTATIVES:

  • Cultura científica
  • Cultura clàssica
  • Emprenedoria
  • Filosofia
  • Francés 2n Id
  • Tecnologia (Optativa 4t ESO)

10:40 - 11:55

Castellà: Llengua i Literatura I

Àmbit1eso: Àmbit lingüistico-social

Matemàtiques

Àmbit2eso: Àmbit científico-tecnològic

PMAR3eso: Àmbit científico-tecnològic

Informàtica

12:00 - 13:15

Anglés

Física i Química

PR4eso: Àmbit científico-tecnològic

Economia

Ciències aplicades

Emprenedoria troncal 4t ESO

13:20 - 14:35

Música

Els alumnes amb assignatures pendents del curs anterior s’examinaran a la mateixa hora que de l’assignatura suspesa del curs.

Això vol dir que l’horari es refereix indistintament tant a l’assignatura del curs actual com a la de cursos anteriors.

EXÀMENS EXTRAORDINARIS DE 1r BAT

Hora

Dimecres, 28 de juny

Dijous, 29 de juny

Divendres, 30 de juny

08:00 - 9:15

Valencià: Llengua i Literatura I

Filosofia I

09:20 - 10:35

Educació Física (Gimnàs)

MODALITAT

Literatura universal (troncal)

Història del Món Contemporani

Biologia i Geologia

Dibuix Tècnic I

Cultura científica

Anatomia Aplicada

Religió

10:40 - 11:55

Castellà: Llengua i literatura

MODALITAT

Matemàtiques I

Matemàtiques aplicades a les CCSS I

Llatí I

12:00 - 13:15

Anglés

MODALITAT

Economia

Grec I

Física i Química

13:15 - 14:30

OPTATIVA

Francés

Informàtica

Literatura Universal

Tecnologia Industrial

EXÀMENS EXTRAORDINARIS
1r i 2n FPB Administració / 1r i 2n FPB Electrònica

Hora

Dimecres, 28 de juny

Hora

Dijous, 29 de juny

08:00 - 09:15

Comunicació i societat I-II

(FPB Adm. i FPB Electrònica)

08:00 - 09:15

Ciències aplicades I-II

(FPB Adm. i FPB Electrònica)

09:30 - 11:00

Preparació i comandes venda de productes

Instal·lacions elèctriques i domòtiques

Instal·lacions de telecomunicacions.

09:30 - 11:00

Aplicacions bàsiques d'ofimàtica

Tractament informàtic de dades

11:00 - 12:30

Atenció al client

Equips elèctrics i electrònics

Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades.

11:00 - 12:30

Arxiu i comunicació

Tècniques administratives bàsiques

13:15 - 14:30

Formació Orientació Laboral I-II


EXÀMENS EXTRAORDINARIS
Cicles Formatius: Electrònica

Hora

Dimecres, 28 de juny

Hora

Dijous, 29 de juny

08:30 - 10:00

Infraestructures comunes de telecomunicació en vivendes i edificis.

Instal·lacions de radiocomunicacions

08:30 - 10:00

Instal·lacions elèctriques bàsiques. LOE

Instal.lacions bàsiques LOGSE

Instal·lacions domòtiques.

10:00- 11:30

Electrònica aplicada.

Equips de so. LOGSE

Euqips de megafonia. LOE.

10:00- 11:30

Infraestructures de xarxes de dades i sistemes de telefonia.

11:30 - 13:00

Equips microinformàtics.

Circuit tancat de TV.

11:30 - 13:00

Empresa i iniciativa emprenedora.

13:15-14:30

Anglés (1r i 2n)

13:15 - 14:30

Formació i orientació laboral.


EXÀMENS EXTRAORDINARIS
Cicles Formatius: Administratiu

Hora

Dimecres, 28 de juny

Hora

Dijous, 29 de juny

Hora

Divendres, 30 de juny

8:30 - 10:30

Tècnica comptable (1r GM)

Gestió de la documentació jurídica i empresarial (1r GS)

8:30 - 10:30

Comunicació i atenció cli. (1r GS)

Empresa en l’aula (2n GM)

8:30 - 10:30

OPI (Excel-Word) (1r GS)

Comunicació empresarial i at. al client (1r GM)

10:30 - 12:30

Recursos humans i responsabilitat social (1r GS)

Tractament inform. de la inform. (1r GM)

Op. administratives de recursos humans (2n GM)

OPI (Mecanografia) (1r GS)

10:30 - 12:30

Op. Administ. de compra-venda (1r GM)

Operacions aux. de gestió i tresoreria (2n GM)

10:30 - 12:30

Procés integral de l’activitat comercial (1r GS)

Tècnica de la documentació comp. (2n GM)

Empresa i administració (1r GM)

12:30- 14:30

Anglés:

Anglés Tècnic I

Anglés Tècnic II

13:15- 14:30

FOL

EXÀMENS EXTRAORDINARIS
ACTIVITATS FÍSICO-ESPORTIVES EN EL MEDI NATURAL - GRAU MITJÀ

Hora

Dimecres, 28 de juny

Hora

Dijous, 29 de juny

Hora

Divendres, 30 de juny

Hora

Dilluns,3 de juliol

8:30 - 12:30

Bicicleta.

Teòrico-pràctic

Lloc: Comença a l’institut

8:30 - 10:00

Activitats físiques persones discapacitades

Dinàmica de grups

8:30 - 10:30

Conducció de grups a cavall.

Tèoric i pràctic

Lloc: Quadra

9:00 - 13:30

Medi terrestre.

Teòrico-Pràctic

Lloc: Serra- Parking enfront Centre de Salut.

12:00 - 14:30

Fonaments biològics

13:15- 14:30

AGC

FOL


EXÀMENS EXTRAORDINARIS
ANIMACIÓ D’ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES - GRAU SUPERIOR

Hora

Dimecres, 28 de juny

Hora

Dijous, 29 de juny

08:30 - 10:00

Metodologia didàctica de les act. fís.

8:30 - 11:00

Activitats físiques esportives individuals

Teòrico-pràctic

Lloc: el Puig

10:00- 11:30

Act. fís. esp. amb implements

Lloc: el Puig

11:30 - 12:30

Jocs i activitats físiques per a l’animació i la recreació

12:30 - 14:00

Fonaments biològics

12:30 - 13:30

Dinàmica de grups


INFORMACIÓ PER ALS ALUMNES

JULIOL 2017

HORARI DE LLIURAMENT DE NOTES I D’ATENCIÓ A PARES I MARES I ALUMNES

Educació Secundària Obligatòria | Primer de Batxillerat | Formació Professional Bàsica | Primer de Cicles Formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior | Segon de Cicles Formatius de Grau Mitjà

LLIURAMENT DE NOTES

DIA

HORARI

LLOC

Dimecres, 5 de juliol

11:00

Aula del grup

ATENCIÓ A PARES I MARES I ALUMNES

DIA

HORARI

LLOC

Dimecres, 5 de juliol

11:30 - 13:30

Departaments

Dijous, 6, i divendres, 7, de juliol

10:00 - 13:30

Departaments

(Tornar al principi del document)

Teniu tota la informació a la pàgina de l’institut: http://iesmassamagrell.edu.gva.es