Kombinovanie pretekov

Manuál opisuje spájanie oblastných pretekov do regiónov a národných výsledkov, základné princípy, logiku a postup.

Základné pretekové plány sú tvorené pod oblastnými združeniami - organizáciami, ktoré sú hierarchicky nadradené klubom (základným organizáciám). Oblastným združeniam sú nadradené regióny a národné zväzy.

Preteky jednotlivých oblastných združení je možné spájať pomocou pretekových plánov nadradených organizácií. Najprv je potrebné vytvoriť pretekový plán regiónu alebo zväzu. Následne je potrebné každý pretek prepojiť s pretekmi zúčastnených oblastných združení.

Program vďaka tomu určí súvisiace preteky a už prvé priebežné poradie nahodených holubov bude prepočítavať v rámci najväčšieho celku (napr. pri národnom preteku budú všetky nahodené holuby okamžite zoradené v rámci celého Slovenska a chovatelia si okrem poradia v OZ môžu pozrieť ako sú na tom aj v rámci národného či regionálneho poradia)

Potrebné právomoci

- Pre vytváranie pretekových plánov OZ je potrebné mať právomoci výpočtára OZ

- pre vytváranie pretekových plánov regiónov a prepájanie pretekov je potrebné mať právomoc výpočtára regiónu alebo Zväzu.

Postup

1/ Po vytvorení pretekového plánu regiónu si zobrazte stránku pre kombinovanie pretekov (tlačidlo “Spoločné výsledky”)

2/ Na ľavom paneli kliknutím vyberiete jednotlivé preteky z plánu. Po kliknutí sa na pravej strane zobrazí panel so zoznamom oblastných združení, ktoré v ten deň plánujú vypustenie na tomto mieste.

3/ Zaškrtnutím políčok pre vybrané organizácie vytvoríte potrebné prepojenie. Všetky zmeny sú uložené okamžite po kliknutí na políčko

Kontrola

Prepojenie pretekov  je možné skontrolovať pri zobrazení pretekových plánov. Ako príklad poslúžia 3 preteky z plánu OZ Bratislava.

Na preteku Louny sa autá stretnú pri vypúšťaní, reginálne výsledky tu však neboli deklarované, v programe preteky neboli prepojené a v zozname sa zobrazujú s ikonou červeného krížika.

Pretek Hannover bude vyhodntotený v rámci Západoslovenského regiónu. OZ Nitra a Trnava už majú vytvorené pretekové plány a preteky boli spojené v rámci regiónu

Pretek Gotha je národným pretekom, všetky zúčastnené organizácie budú mať spoločné (národné) výsledky

Podobné zobrazenie je možné získať aj pri pretekových plánoch regiónov. Nižšie je uvedený obrázok zo zobrazenia spoločných výsledkov pre Malokarpatský región pre národný pretek Gotha 2014

V tomto prípade je pretek prepojený iba s pretekom OZ Bratislava. OZ Senica zatiaľ nemá vytvorený pretekový plán a ostatné organizácie nebudú vyhodnotené v rámci tohto regiónu.