REGULAMENT

CODETTE TRAVELER GRANT

1. Organizator

1.1. Organizatorul Campaniei este Asociatia Tech Lounge, cu sediul social în Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, str. Splaiul Independenței nr. 313 sala EG106b, sectorul 6, Bucuresti. CIF: 31755999, înregistrată în Registrul Asociațiilor si Fundațiilor 37/03.04.2013, având contul RO79 INGB 0000 9999 0378 2780, deschis la ING BANK N.V. AMSTERDAM sucursala București, reprezentată de Daniel Rosner, cu funcția de Manager Operațiuni.

1.2. Sponsorii campaniei sunt următorii:

1.2.1. Cegeka Romania S.R.L., sponsor Plantinum.

1.2.2. Bloomberg, sponsor Plantinum.

1.3. Prezenta Campanie se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care devine obligatorie pentru toți participanții.

2. Scop

2.1. Prezenta Campanie are drept scop acordarea a două Burse pentru participarea a două persoane care îndeplinesc condițiile de eligibilitate de la Art. 4, selectate folosind metoda descrisă în Art. 3, denumite în continuare Câștigătoare, la ediția din 2017 a conferinței Grace Hopper Celebration of Women in Computing, denumită în continuare Conferința.

2.2. Conferința are loc în perioada 4-6 octombrie 2017, în Orlando, Florida, S.U.A., website-ul oficial al Conferinței fiind http://ghc.anitaborg.org/.

3. Durata și modul de desfășurare a Campaniei

3.1. Campania se desfășoară în conformitate cu următorul calendar:

12 Aprilie - Lansare Codette Traveler

12 Aprilie - 19 Mai - Perioadă de aplicare pentru Bursa

19 Mai - Deadline aplicare (11.55PM GTM+2)

19 Mai - 10 Iulie - Interviuri cu finalistele, alegerea câștigătoarelor

Iulie - Septembrie - Formalități, obținerea pașapoartelor / a vizelor de către Câștigătoare

4 - 6 Octombrie - Conferința Grace Hopper Celebration of Women in Computing

3.2. Vor exista selecții separate pentru cele două locuri puse la dispoziție: unul dintre ele va fi pus la dispoziție unei voluntare Codette, iar al doilea va fi repartizat unei membre a comunității folosind planul descris la art. 3.3.

3.3. Etapa de selecție pentru locul pus la dispoziție pentru comunitate urmărește următorul plan:

  1. Pre-selecția participantelor care se încadrează în criteriile de eligibilitate.
  2. Selectarea participantelor cu potențialul cel mai mare, conform cu răspunsurile acordate în formular, precum și cu experiența lor tehnică dovedită prin proiecte / experiența de lucru. Persoanele care trec de această etapă vor fi numite în continuare Semi-Finaliste.
  3. Sponsorii vor intervieva Semi-Finalistele pentru a determina motivația autentică și a identifica potențialul acestora. Acesta nu este un interviu tehnic. Sponsorii aleg un număr de persoane care trec în etapa următoare, denumite în continuare Finaliste.
  4. Organizatorii Codette efectuează selecția unei persoane dintre Finaliste care devine Câștigătoare.

3.4. Datele primite prin formularul de înscriere din prezenta campanie vor fi puse la dispoziție doar Sponsorilor campaniei.

4. Participante - condiții de eligibilitate

La aceasta Campanie pot participa numai persoane fizice, cu domiciliul / reședința în România, de sex feminin, care au împlinit vârsta de 18 ani anterior datei de începere a Campaniei (denumite în continuare „Participante”). Persoanele juridice nu pot participa la şi nu li se pot acorda Burse în cadrul Campaniei. În plus, pentru a fi eligibile a participa la Campanie, Participantele trebuie să îndeplinească următoarele condiții de eligibilitate, în mod cumulativ:

(i) Să completeze în mod complet formularul de aplicare pus la dispoziție pe site-ul http://codette.ro/traveler

(ii) Să pună la dispoziție Organizatorilor un document conținând experiența de lucru și proiectele tech dezvoltate.

(iii) Să vorbească fluent engleza.

(iv) Să nu fie cetățeni ai unei țări aflate în momentul de față în interdicție de a vizita S.U.A.: Iran, Libia, Somalia, Sudan, Siria sau Yemen.

5. Răspunderea organizatorului și a sponsorilor

5.1. La cerere, organizatorii pot acorda câte o scrisoare Câștigătoarelor pentru a le servi în procesul de acordarea al vizei.

5.2. Organizatorul, folosind finanțare de la Sponsorii cât și fonduri proprii, va pune la dispoziție în cadrul Bursei Câștigătoarelor următoarele:

6. Obligațiile Câștigătoarelor

6.1. Bursele câștigate nu sunt transferabile.

6.2. Bursa trebuie revendicată în decurs de 5 zile de la anunțarea Câștigătoarelor, altfel se pierde dreptul asupra sa, urmând ca o altă persoană să fie selectată de către Organizator drept Câștigătoare.

6.3. Câștigătoarele sunt responsabile cu obținerea vizei de tipul B-1/B-2. Dacă viza nu este obținută până la data de 31 iulie, Organizatorul își rezervă dreptul de a retrage Bursa acordată.

6.4. Câștigătoarele vor posta pe profilul Facebook propriu o poză în cadrul Conferinței purtând tricourile primite de la sponsori (câte o poză cu fiecare tricou). În absența unui profil propriu pe un canal social, Câștigătoarea în cauză va trimite Organizatorilor aceste poze, în decurs de 24 de ore de la încheierea Conferinței, pentru a fi publicate pe pagina Facebook Codette și / sau pe canalele media ale sponsorilor.

6.5. Câștigătoarele vor împărți aceeași cameră, în regim Twin Bed, pe durata Conferinței.

6.6. Câștigătoarele nu pot opta pentru primirea contra-valorii în bani a Bursei oferite sau pentru schimbarea detaliilor de acomodare.

6.7. Câștigătoarele își asumă propria răspundere pentru acțiunile desfășurate în afara teritoriului României și vor respecta legile în vigoare din țara vizitată.

6.8. Câștigătoarele trebuie să poată participa la Conferință pe toată durata acesteia. În caz contrar, Organizatorul își rezervă dreptul de a retrage Bursele.

7. Taxe și impozite

7.1. Orice obligații de natură fiscală sau de altă natură în legatură cu Bursele acordate revin în exclusivitate Câștigătoarelor.

8. Forță majoră

8.1. În cazul nerespectării prezentului regulament, Organizatorii își rezervă dreptul de a retrage Bursa obținut de Câștigătoare, în orice moment se constată încălcarea sa. Această clauză include timpii puși la dispoziție pentru activitățile din cadrul Campaniei.

8.2. În cazul constatării nerespectării regulamentului pe perioada Conferinței de către Câștigătoare, Organizatorii își rezervă dreptul de a retrage contravaloarea Bursei obținut de către aceasta.

9. Alți termeni și condiții

9.1. Prin participarea la Campanie, Participantele sunt de acord cu prezentul Regulament.

9.2. Orice notificare cu privire la Campanie sau la prezentul Regulament va fi transmisă Organizatorului pe adresa de mail contact@codette.ro.

9.3. Organizatorul are dreptul de a refuza acordarea Bursei, precum și dreptul de a solicita restituirea de la Câștigătoare a Bursei oferite, dacă se constată că acestea au fost obținute prin fraudă sau cu încălcarea prezentului regulament. Utilizarea metodelor frauduloase de înscriere în concurs atrage după sine descalificarea persoanelor care folosesc aceste metode.

9.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, orice modificare fiind adusă la cunoștința publicului pe website-ul http://codette.ro/traveler. Toate Participantele înregistrate până la momentul modificării vor avea drepturi egale. Orice modificare, inclusiv prelungirea sau reducerea perioadei Campaniei, va face parte integrantă din acest Regulament sub forma unui Act Adițional, producând efecte de la data la care Regulamentul modificat apare pe website-ul http://codette.ro/traveler. Organizatorii nu își asumă nicio responsabilitate referitoare la luarea la cunoștință de catre Participante a modificărilor atâta timp cât modificările apar pe website-ul http://codette.ro/traveler.

Ultima modificare: 12 Aprilie 2017, 10.00AM