www.MEDS.gov.mn www.facebook.com MEDSMongolia www.twitter.com/MEDS Mongolia infomecs.gov.mn

BOIMOECPOITOM ΜΟΗΓΟΠ ΧΥΗ

БОЛОВCIPOJI, ШИНЖЛЕХ У XAAHE

TTLMToёчЛЕЛИЙн хетелБерБан Ги htүүн НҮБ-ын Ервнхий нарийн бичгийн дарга

EC) JICE (CPC) JIET НЭГДҮГЭЭРT

НҮБ-ын ЕНБД-ын хувьд би хүүхэд бүрт надад ирсэн шиг боломж хүрззсэй гэж хүсдэг. Амьдралыг верчлвх боловсролын хүчдэлхий дахинд адилхан. Дайн тулаан, гамшгийн бүсэд байсан ч ялгаагүй зцэг зхчүүдээс үр хүүхэддээ юуг хүсч байна гэж асуувалхамгийн түрүүнд боловсрслгзх болно. Эцэг ЗХчүүд үр хүүхдээ сургуульд сураасай гэж Хүсдэг. Хүүхэд бүр чанартай суурь боловсролыг үнзгүй ззэмших эрхтэй. Засгийн газар бүр знз зрхийг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй байдаг. Хамгийн муу байдалд ч боловсрол хүүхдүүдийг ирээдүйдээ итгэх Итгэлтэй болгход тусладаг.

Боловсролд харвнгвсруулсан 1 доллар бүр эргээд гарахдаа 10-15 доллар болж . Гэвч дэлхий дахинд .1 сая Хүүхэд сургуульд сурч чадахгүй байна. Бидний хуваалцаж буй санаа тун знгийн.

БидХүүхэд GYPT сургуульд дараа нь дунд сургуульд цаашлаад дээд шатны боловсрол эзэмшүүлэхийг хүсч байна. Бид тэднИЙг амьдралдаа МЖИлтанд хүрэхэд нь туслах унших, бичих, бүтээлчззp сэтгэх чадварыг ззэмшиж, ур чадвартай, бүтэзлч, завгүй дэлхийн иргэн болж хeгжевсэй гэж хүсдэг.

Амжилтанд хүрэхийн тулд бид бүгдээр хүч Хедвлмерве асар их дайчлах хэрэгтэй байна. Чанартай, хүртээмжтэй, цаг үеийн шаардлагад нийцсэн боловсролыг үр дүнтэй хүргэх дэлхий нийтийн хвдвлгввнийг врнүүлж, оролцогч талуудын хүрээг вргвжүүлэхэд Боловсролыг нэгдүгззрт" санаачлагын зорилго оршино.

хүргэх үүрэгтэй. Үүнд чиглэн хийх зүйл cap Их байна. Боловсролыг нэгдүгээрт тавьснаар, бид ядуурлыг багасгаж, орхигдсон авъяас чадвар, боломжийг сэргээн, хегжин цэцэглэсэн, сайн сайхан, хүчтэй нийгмийг бий fit, .

Бид хүүхэд нэг бүрт чанартай боловсролыг

Бан Ги НҮБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Нью-Йорк, 2012 оны 9 дүгээр сар

Цахиагийн Элбэгдорж fulонгол улсын ервнхийлвгч

Улсын САЙН ХҮНээсээ ХҮНИЙ САЙН Хүүхдээсээ

Улсын сайн , Хүний сайн . Үнэхээр сайн улс болъё, амжилтанд хүрьв. ирээдүйтэй орон болъё гэвэлхүүхдээ л звв, сайн хүмүүжилтэй болгох хэрэгтэй. Айл гэр бүхэн сайхан уур амьсгалтай, звсэг найрсаг байх ёстой. Хүн бүхэн, хүүхэд бүхэн сайн байх ёстой. Ингэж чадвал Монгол улсын нэр дэлхийд цуурайтсан сайхан улс болно.

"Хүн болох багаасаа" гэдэг үг бий. Энз маань нууг зсэн үг вэ? Ервсайн хүн болохын тулд багаасаа л хичзэх ёстой. Тусч, хүн болохын тулд вн багаасаа хичзэх ёстой. Тэгэхээр знз үгийн цаана юм бүхнийг ззс нь зхлүүлгэсэн утга байгаа юм. Хүн Хэрв бага яс яа л сайн байвал том болс гэд сайн байна. Үүнтэй холбоотойгоор манай ард түмэн олон зүйр цэцэн үг хэлдэг. Өглввний нарыг наранд бүү бод, всвхийн жаргалыг жаргалд бүү бод. Ер нь багаасаа хичзз, багаасаа хал үз, багаасаа юм хий. Багаасаа зрхлэх гэж оролдох биш, багаасаа нум сурах гэж зүтгз гэсэн үг.

Бихедев ессен малчин айлын хүүхэд Миний аав з хүүхдүүд буруу зүйл хийхэд нь вмеврдвггүй байсан. Энэ бол хүүхдийг еврвер нь ойлгуулж ухамсарлуулах хамгийн чухал хүмүүжил юм. ёврвв авсан сургамж хамгийн сайн сургамж болдог.

хүмүүжүүлэхтэй холбоотой олон эрдэмтдийн үг байдаг. Тухайлбал, Инжинашийн "судар-т насаар нь ялган 1-3 насанд нь хаан мэт тахь, 4-6 насанд нь хатан Мзт , -15 насанд нь Харц мэт . 15 наснаас дээш хань мзт звгэж сургасан байна.

Цахиагийн Элбэгдорж Монгол улсын ерөнхийлөгч 2012 оны 9 дүгээр сарын 1Лувсяннянын Боловсрол, Шинжлэх ухааны сайд

EC JTCBCPC JTEH БОДЛОГЫГ Хүүхэд БҮРТ

Эрдмийн манлайлан тэргүүлэгч хүндэт удирдлагууд, эрдэмтэн багш нар, Хичээнгүй ажилтан ажиллагсад, хүсэлдээ суралцагчид та бүхний амар амгалан айлтган бид багаараа хамтран хийх Боловсрол, Шинжлэх ухааны салбарын ЧАНАРЫН шин зчлзлийн хүрээнд хийх ажил, хэрэгжүүлэх хетелберввтолилуулж байна.

Монголын ирээдүй болсон хүүхэд залуусын телев засгийн газар, боловсролын байгууллагууд, сургуулийн захирал, багш, эрдэмтэн судлаачид, зцэг зхчүүд хүч боломж, сэтгэл зүрхз3 нэгтгэн олуулаа гар гараа барин, зүтгэж байж, улс орныхос сайхан маргаашийг гэрэлтүүлэх билээ.

ЧАНАРЫН шинэчлэл гэсэн знгийн үгэнд зорилго, Хандах зүг, гарах үр дүн гуршиж буй. Тосноос илүү чанарыг зрхэмлэж Монгол хүүхэд нэг бүрийн авъяас чадвар, сонирхол, , хегжих боломж бололцоог нь танин мэдэх хүрззний судалгаа зохион байгуулж, хүүхэд нэг бүрийг хегжүүлэх арга замаа алган дээрээ тавьсан мэт тод харахыг зорьж байна.

Нэг , нэгэн үндэстэний үнэт зүйл, соёл уламжлал, тэмүүлэл зорилго орсс Монгол Хүүхэд, залуус бүрийн давтагдашгүй снцлог, агуу Их ертөнцийг нээж, гагцхүү насан туршдаа үргэлж еврийгввхегжүүлдэг, сайжирдаг хүсэл зорилго, арга барил, хичээл зүтгэлтэй иргэнийг телевшүүлэхийн твлев бие биенз3 дэмжин ажиллахыг хүсье.

Эрдэмтэн багш нарынхаа хвдвлмер гавъяаг шударгаар үнэлэн, ажил хэрэгч санал бодлыг нь байнга хүлээн авч, нягт хамтарч, орчин үеийн Хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн ур чадварыг нь дээшлүүлэн хөгжүүлэхэд бүхий л боломж н ввц ийг дайчлан олон улсын зрдэмтэн судлаачид багш нарыг Монголд урьж, тэднззс суралцаж ба ажиллана.

Хүн нэг бүрийн хувь заяагаа сонгох, хувь тавилангаа бүтээх заяа мал, жам ёс зрх чвлев, иргэнлзг, хүнлэг, ардчилсан нийгмийн гишүүн н 3 г бүрт Ханда суурь зарчмын дагуу ЧАНАРЫН шинэчлэл болно гэдэгт итгэж байна.

ин зчлзлийн Засгийн газрын Эрдэм боловсролтой монгол хүн" боловсролын Хвтвлбврийг хамтдаа хэрэгжүүлж, хүүхэд нэг бүр Хаана амьдардаг, аль сургуульд сурдаг, Хзний хүүхэд гэдгззc нь үл хамааран, вврийгвхөгжүүлэх боломж бололцоог нь бүрдүүлж, бодит Херсен дээр нь цэцэг ургуулж тордсх мэт үр дүнд хүргэх нь Та бидний үр хүүхэд, ирээдүйн хүлзэх үүрэг хариуцлага билээ.

Суралцах орчныг хүртээмжтэй, зрүүл байлгаж, тосноос илүү ЧАНАРЫГ , худлаа дүнд найдах бус хүүхэд бүр евртвв итгэх итгэлзз олж авсан, хегжиж чадсандаа баяр бахархал дүүрэн байх суралцагчийн бүтээлч байдлыг дэмжсэн боловсролын үйл ажиллагааг амжилтанд хүргэхийн твлев олуулаа ажил хийв.

Лувсаннямын ГАНТӨМӨР Боловсрол, Шинжлэх ухааны сайд 2012 оны 08 дүгээр сарын 01

СУРАГЧ, QЮуТАН, БАГШ. Хүүхэд Нэг Бүрийг ХӨГЖҮҮЛЭX ХЭРЭГЖҮҮЛЖ, ТОГТОЛЦООНЫ Шинэчлэл хийх

ШИНЖЛЭХ УХААН, үйлдЖИЛЛАГАдны ЧАНАР үр өгөөжийг дээшлүүлэх

ТОГТОЛЦООГ БҮРДҮҮЛЭХ

БОЛСBCPCЛ, ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН МЕНЕЖМЕНТ. ЭДИЙН ЗАСАГ, САНХҮҮ бодлогыг шинэчлэх

шинэчлэл хийх

Ахлах боловсролын түвшинд уян хатан, ирээдүйд эзэмших Мэргэжил, авъЯаC СОНИpХОЛд ХөтөлсөН НЭМЭЛТ агуулгаар баяжуулан, сонголттой сургалтын агуулга хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, хүүхдийг суралцах эрмэлзэлтэй, өөртөө итгэлтэй, өөрийгөө илэрхийлэх чадвартай, сурах арга барилтай болгон төлөвшүүлнэ. .

Ea боловсролд ХүүХДЭд дүн

, ураЛДуулЖ, дүүлдэггүй, хүүхдийн хувь чадамжийг үнэлэх урамшууллын, суурь боловсролд хүүхдийн бодит ур чадварын ахиц өөрчлөлтийг тодорхойлж чаддаг дүнгийн, ахлах боловсролд чадамжийн чанарыг тоон илэрхийллээр үнэлдэг системд Тус тус ШИЛЖИНэ.

НЭГ БҮРИЙГ. ХӨГЖҮҮЛЭХ БОДЛОГО ХЭРЭГЖҮҮЛЖ, ТОГТОЛЦООНЫ

ХҮҮХЭД

Сургуулийн өмнөх боловсролд хүүхдийн оюун ухаан, сэтгэн бодох чадварыг хөгжүүлэх, амьдрал, ахуйн Төлөвшүүлэх, Харилцааны зөв хандлага бий болгоход чиглэсэн сургалтын агуулгыг

ХэрЭГЖүүЛНЭ.

Бага, суурь боловсролын түвшинд хүүхэд бүрийн aBTBRaC, , HaBap, хувь шинжийг нээдэг, түүнийг хөгжүүлдэг, дэмждэг, хүүхэд бүртэй ажилладаг арга зүй, технологи, СургаЛТЫН ЗОХИОН байгуулалтыг бий болгож нэг ч хүүхдийг орхигдуулахгүйгээр сургах тогтолцоог бүрдүүлнэ.Эх оронч сэтгэлгээтэй, амьдрах ухаанд суралцсан иргэн твлввшүүлэхэд чиглэсэн Звв монгол хүүхэд” боловсруулж, хвтвлбврийн хүрээнд цэцэрлэг, сургуулийн насны хүүхдүүдийг монгол бахархалтай, үндэсний соёл уламжлалыг дээдэлсэн иргэн болгон хүмүүжих нөхцлийг агуулсан сургалтын стандарттай болох

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

1. Тврввс боловсролын талаар баримтлах бодлогыг шинэчлэн

боловсруулж батална.

Монгол хүүхдийн хөгжлийн шалгуур үзүүлэлтийг сургуулийн ,

бага, суурь бүрэн дунд дээд боловсролтус бүрээр гаргаж боловсруулна.

3. Зев монгол хүүхэдхетелбер батлан хэрэгжүүлнэ.

4 Сургуулийн eмнeх болсвсролын тв вшинд хүүхдийн сноун ухааныг Хeгжүүлэх, Харилцааны хандлага, дадал Хзвшил телевшүүлэхэд чиглэсэн сургалтын агуулга, хвтвлбврийг хэрэгжүүлнэ.

5. Бага, суурь боловсролын тввшинд хүүхэд бүрийн авьяа г, сонирхол, чадварыг нээн хегжүүлж, нэг ч хүүхдийг гэрхигдуулахгүйгээр сургах арга зүй, сургалтын агуулга хетелбер боловсруулан хэрэгжүүлнэ.

3. Ахлах боловсролын сургалтын агуулга хетелберийг суралцагчийн з3змших мэргэжил, авьяаг сонирхолд баримжаалж нэмэлт агуулгаар баяжуулсан агуулга, хетелберийг хэрэгжүүлнэ.

Боловсролын тввшин бүрт тохирсон үнзлгззний аргазүйг нэвтрүүлнэ.

3.

Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэхABbЯACхетелбер батлан хэрэгжүүлнэ.

G Хүүхэд бүрийг хөгжүүлэх сургалтын зорилго, агуулга, хетелбер, , сургалтын зохион байгуулалтыг зүй зохист хэлбэрт оруулан, олон улсын стандарт түвшинд хүргэх бодлого боловсруулж хэрэгжилтийг хангана.

"Номбатлан хэрэгжүүлнэ.

- - -

11 Үндэсний музей, Байгалийн түүхийн музейг түшиглэн хүүхдийн танин мэдэхүйн сургалтын тввүүд байгуулах, эдгээр тввд түшиглэн түүх соёлын мэдээллийг онлайн видёс хэлбэрззpтанилцуулах боломжийг бий болгоно.

-----------

Шинжлэх ухааныг түгээн дэлгэрүүлэх, олон нийтийг соён гэгээрүүлэх Хвтвлбврийг боловсруулж хэрэгжүүлнэ.

--- ---

Боловсролын чанарын хяналтын үндэсний тогтолцоог бий болгож, чанарын судалгааг 3 жил тутамдхийн з.

14

Албан бус боловсролыг насан туршийн боловсролын хэлбэрт шилжүүлэн, сургалтын агуулга, арга зүй, сурах бичиг, гарчин, Хэрэглэгдэхүүн, чанарын үнэлгээ, багш бэлтгэх, мэргэжил дээшлүүлэх, санхүүжилтийн тогтолцоог бий болгоно.

Цэцэрлэг, сургуулийн удирдлага болон эцэг, эхчүүдийн хамтын ажиллагааг хвгжүүлж, хамтран ажиллах дүрэм, арга зүйн з8влвмжтэй болгох

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

1. Боловсролын бодлого, үйл ажиллагаа, засаглалыг нээлттэй, ил тод, олон нийтийн гутгийг зохион байгуулах, хамтран хэрэгжүүлэх зрхзүйн зохицуулалтыг бий болгож хэрэгжүүлнэ.

2

Захирал, зрхлэгчийг хамт олон, зг, , суралцагчдын оролцсстcйгсгэр Илтгд зарчмаар сонгон шалгаруулж, томилсX зрхийг

дүүрэг, грсн нутгийн захиргаанд шилжүүлэх зрхзүйн зохицуулалтыг бийХэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Сурагчдын үдийн цайны үйлчилгээний хэлбэр, тавигдах шаардлагыг

шинэчлэн боловсруулж мврдүүлнэ.

Ервнхий боловсролын сургуулийн үдийн цай, цэцэрлэг, дотуур байрны хүүхдийн хоолны зардлын нормативыг Хүүхдийн физиологи, илчлэг шим тэжээлийн норм, хүнсний бүтээгдэхүүний үнийн верчлвлттэй уялдуулан тогтмол шинэчилнз.

3. Дотуур байрны хангамж, дотуур байртай сургуулийн гал тогооны

тоног твхвврвмжийг шинэчлэн сайжруулна.

4 Ервнхий боловсролын сургуулийн Үдийн цай" хетелберийн хэрэгжилтэд мэргэжлийн байгууллага, зцэг зхийн хяналтыг тогтмолжуулж, зрсдлззгурьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авна.

Боловсролын байгууллагын менежментийн мэдээллийн системийг байгуулж, түүн дээр тулгуурлан багшлах боловсон хүчин мэргэжлээрээ нэгдэж, харилцан мэдээлэл, туршлага солилцдог, вврсдийгвв хвгжүүлдэг мэдээллийн цахим сүлжээ байгуулах

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

1. Боловсролын байгууллагын мэдээллийн нэгдсэн сан бүхий Боловсролын болон сургуулийн удирдлага, мэдээллийн үндэсний систем-ийг боловсруулж аюулгүй байдлыг ханган ажиллана.

2 Боловсролын Интернэт сүлж байгуулах үйл ажиллагааг вргвжүүлж,

байгууллагыг холбох дэд бүтцийг шийдвэрлэнэ.

Ур чадвар, бүтээмж, гүйцэтгэл дээр суурилсан цалин, урамшууллын тогтолцоог нэвтрүүлэх замаар багшийн ажлыг шударгаар үнэлж, мэргэжлийн нэр хүнд, үнэлэмжийг , цалингаараа хангалуун амьдрах, орон сууц худалдан авах боломжийг бүрдүүлсэн Багшхвтвлбврийг хэрэгжүүлэх

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Багшийн Хвгжлийг

дэмжих зорилгоор "Багшхетелберийг батлан хэрэгжүүлнэ.

Багш бэлтгэдэг сургуулиудад тавих шаардлага, стандартыг вндвржүүлж, багшийн сургуульд элсэх босгыг дээшлүүлэх

Багш бэлтгэдэг , дээд сургуульд тавигдах шаардлага, стандартыг боловсруулж мврден в.Багш, инженер бэлтгэх асуудалд онцгой анхаарал хандуулж, амжилттай суралцаж байгаа оюутныг дэмжих

дэлхийн шилдэг сургуулиудад 300 оюутан сургана

Хзрвгжүүлэх арга хэмжээ

1 Өрсвчадвартай Монгол хүн" хвтвлёвр боловсруулж

хэрэгжүүлнэ.

Сургалтын тврийн сангийн санхүүжилт, Засгийн газар хоорондын , , Хвтвлбврийн хүрээнд гадаадын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад сюутан сургах тэргүүлэх мэргэжлийн жагсаалтыг шинэчлэн, дэлхийн шилдэг сургуулиудад 3DD гунхутан

сурган а.

3.

Боловсролын байгууллагуудад сюуны вмчийн хетелбер нэвтрүүлнэ.Сургууль, цэцэрлэгийн тоог нэмэгдүүлэх, замаар хүүхдийн ая тухтай сурч, хүмүүжИх орчныг бүрдүүлэх

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Сургууль, цэцэрлэг, дотуур байрны барилга шинээр барих, , засварлах дунд хугацааны телевлвлт хийж, хэрэгжүүлэх ажлыг дэс дараатай зохион байгуулна.

Сургууль, цэцэрлэгийн гэрчны стандартыг шинэчлэн боловсруулж, батална.

Концессийн болон холбогдсх бусад хууль тогтоомжийн дагуу SMART сургууль байгуулах ажлыг эхлүүлнэ.

Сургууль, цэцэрлэгийн тавилга, тоног твхевремж, зрүүл ахуйн стандарт, шаардлага хангасан тоглоом наадгайг ззлж дараатай

Сурагчын дүрэмт хувцасны загвар, материал, технологи, эрүүл ахуйн шаардлагыг хүүхдийн нас, физиологийн болон уур амьсгалын снцлогт тохирсон чанартай нарийн хэмжээст суурилан боловсруулан баталж, хэрэгжүүлнэ.

Срон нутагт гэр цэцэрлэгийг шаардлагатай багт байгуулах ажлыг зохион байгуулж сургуулийн боловсролын хамрах сургалтыг нэмэгдүүлэх

Сургуулийн өмнөх боловсролын

хүүхдүүдийг сургуулийн eмнeх бол6вс PCлд хамруулна

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

Сургуулийн боловсролын хувилбарт сургалтын үйлчилгээнд тавигдах шаардлага, журмыг шинэчлэн боловсруулж мврдүүлнэ.

хувилбарт сургалтын

рхийн болон ядуу ёрхийн

ргалтын материал, т??

Сургуулийн бие засах газар, гар угаалтуурын тоог нэмэгдүүлж нвхцлийг

сайжруулах

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ

1.

Хот суурин газрын сургууль, цэцэрлэгүүдрийн бие засах газар, ариун цэврийн врввний хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, нэг угаалтуур, суултуурт нсгэгдсXХүүхдийн бууруулна.

Сумын сургууль, цэцэрлэгийн гадаад, дотссд сурчны бие засах байгууламж, ариун цэврийн врввг стандартын шаардлагад нийцүүлэн сайжруулна.

Ундны болон ариун цэврийн усан хангамжийн асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор шаардлагатай сумын сургууль, цэцэрлэгийн дэргэд гүний худаг байгуулна.

15(эрүүл, Аюулгүй, хүртээмжтэй)

Хүүхэд бүр сургуульдаа баяр хөөртэйгээр явж, багш бүр хүндлэл, бахарлыг мэдэрч, эцэг эх бүр сургуульд сэтгэл амар явуулдаг орчин.

Сурагч, оюутан, багш бүр хөгждөг - хөгжил

дэвшлийн гүүр бол сургууль юм. -

эрүүл Ахуйн Аюулгүй

ургуульдаа цэвэр ус хялбар ирж

Эрүүл мэндийн

Багш нь сурагчдын

тохиромжтой Хүүхдэд харьцаа

Эцэг эхчүүдийн хоггүй

16