Oogstdankdienst 2016: Geven maakt je rijk

Geven maakt rijk, dat is het thema van deze oogstdankdienst 2016. Anderhalve week geleden (2 nov.) was het dankdag voor gewas en arbeid. Vandaag willen wij daar bij stilstaan. Dankbaar voor de oogst, al staan we daar tegenwoordig ver vanaf. Als blijk van die dank gaan we geld weggeven. Naar mijn portemonnee gesproken, veel geld. En we gaan ontdekken vanuit Gods Woord dat dit rijk maakt. Mark en Ellen dit heeft alles te maken met jullie belofte van daarnet om Rick op te voeden naar Gods Woord. Er zijn van thema’s waar je over na moet denken als opvoeder: Wat geef ik mijn kinderen mee? Omgangsnormen, netjes eten, hoe gedraag je je bij anderen, hoe ga je om met boosheid, eerlijk delen. Een hele opgave! Helemaal omdat kinderen uit eenzelfde ouderpaar toch zo verschillend kunnen zijn. Je wilt je kinderen opvoeden met God en Zijn Woord. Eén van de thema’s waar je over na zult moeten denken is: hoe ga ik om met mijn geld/bezit? Opvoeden zit ‘m niet alleen in wat je erover vertelt, maar vooral over wat je doet. Wat zien onze kinderen bij ons m.b.t. geld?!

Wat zegt Gods Woord over ons geld? Veel! Veel te veel om zomaar even te vertellen. Maar… wie praat over geld in Nederland betreedt een land bezaait met voetangels, bermbommen, mijnen. Kom niet aan ons geld. 1 % minder koopkracht en de heren politici staan op hun achterste benen…. Helemaal als de voorganger over geld spreekt, staat ie meteen onder verdenking, want dan preekt ie voor zichzelf, want hij is immers afhankelijk van wat mensen geven?! Het zou niet voor het eerst zijn als mensen juist niets meer geven na een goede preek over geld…. Geld is iets wat als privé wordt beschouwd, ook in de kerk. Ik bepaald zelf wat ik ermee doe. Ik heb het zelf verdiend…. Ik ben het daar niet mee eens! God geeft ons alles als rentmeester, niets is van onszelf! Geld is niet privé, het is van God. Amerikanen hebben dat beter geleerd, want daar praat je bijna meteen over wat je verdiend. Heel normaal! Zo normaal spreekt de bijbel ook over het weggeven van geld. God is een gever en geen nemer: laten wij net zo zijn!

Dat is alvast even vooraf als een soort waarschuwingsschoten en ik denk dat we die allemaal nodig hebben in Nederland, in het rijke, welvarende landje. Nu de tekst waarover we vanmorgen zullen nadenken: Spr. 19:17: Wie zich over de arme ontfermt, leent de Heere. Hij zal hem zijn weldaad vergelden.

Weet u wat investeren is? Een investering is een opoffering in geld, tijd of mankracht (personeel) ten behoeve van een doel dat pas op lange termijn wordt behaald. Investeren wordt in het dagelijks spraakgebruik vaak in een ruimere betekenis gebruikt, waarbij de nadruk wordt gelegd op een uitgave nu, die opbrengsten in de toekomst genereert. Een investering moet iets opleveren op de langere termijn. Je geld op de bank zetten was ook een vorm van investeren, al levert het op dit moment nauwelijks iets op…. Een huis kopen is een vorm van investeren…. Investeren in duurzame energie…. Investeren doe je omdat je gelooft dat de inspanning die je nu doet, uiteindelijk iets oplevert.

Mijn doel vanmorgen is om jullie te overtuigen van het feit dat belangeloos geld/bezit/tijd weggeven een geweldig goede investering is, ja zelfs, de beste investering! Geven maakt rijk!

Dat verzin ik niet, maar dat hebben we net met elkaar gelezen. Wie zich over de arme ontfermt, die leent aan de Heer. Hij zal hem zijn weldaad vergelden. Geld weggeven aan iemand die het nodig heeft (een arme) is feitelijk geld uitlenen aan de Heer; en Hij zal het vergoeden. Geld weggeven is hetzelfde als geld geven aan de Heer. Hij is als een soort bank waar je geld weg zet voor een tijd. En Hij belooft dat het vergoed zal worden. Investeren doe je alleen in iets waar je vertrouwen in hebt, toch? De Here God zegt vanmorgen tegen u: Investeer in arme mensen/mensen die het nodig hebben, want daarmee investeer je in Mij. Ik, de Heer, garandeer je dat jouw investering dubbel en dwars de moeite waard is. Ik zal het je vergoeden! Deze investering is succes verzekerd! De Heer vergoed elke euro die jij belangeloos weggeeft.

Ja ja, dat zei die man van ASR ook tegen ons toen we net getrouwd waren en er een pensioengaatje was ontstaan vanwege vertraging van mijn studie…. Het bleek toch een woekerpolis te zijn…. Kan de Heer dit wel waarmaken? Natuurlijk, zeggen we meteen als rechtgeaarde christenen! Maar is dit echt zo? Geloven we echt dat geld belangeloos weggeven rendeert?

Wat zien onze kinderen aan ons geefgedrag? Zien zij dat wij werkelijk geloven dat de Heer onze weggegeven euro’s zal terug betalen? Geven we belangeloos, zonder iets terug te verwachten (herinner je je de bijbeltekst van de afsluiting van het VKF)? Nu krijgen we nog een deel terug van de belasting als we giften geven, maar wat als dat afgeschaft gaat worden? Geven we dan nog evenveel en makkelijk? Of krabben we ons dan toch wel even achter de oren? En wat als het financieel minder gaat? Geven we dan helemaal niet meer? En welke verhouding is er tussen geld voor onszelf en voor anderen? Wat zien onze kinderen?! Wat leren we onze kinderen? Voorbeeld Joëlle.

De Israëlieten werden verplicht gesteld om tienden te geven. Tien procent van al hun inkomsten. In het nieuwe verbond is er geen wet meer die ons verplicht om 10 % te geven, maar als je even simpel redeneert, dan is het in het licht van het veel betere nieuwe verbond toch ondenkbaar dat we minder dan 10% zouden geven?! Wij die leven van genade en niet meer onder de wet zijn, zijn vrij om veel meer te geven…. Niet tien % is van de Heer, maar alles en wij mogen ook nog het meeste houden.

Toen ik iemand eens vertelde dat wij ongeveer 10% weggeven aan goede doelen, zei hij verschrikt: maar, dat is in mijn geval wel €400,- per maand…. Ja, dat klopt inderdaad. Het is veel geld, waar je hele leuke, interessante dingen mee kan doen, maar ik geloof dat geld weggeven echt de beste investering is, want de Heer staat er garant voor dat ik alles dubbel en dwars weer vergoed krijg. Hoe dat zal zijn, weet ik niet. Soms al in dit leven, soms pas in de hemel.

Dit principe komt overigens niet alleen uit deze tekst. Het is een algemeen bijbels principe! Iedereen kent de tekst van Jezus uit Mat. 6: Verzamel geen schatten op aarde, maar in de hemel. Dat is hetzelfde principe! Het gaat in de context over geld geven. Paulus zegt in Fil. 4:19: Mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid door JC. Jacobus stelt in hoofdstuk 2 dat geloof dood is als het niet blijkt uit je werken en het voorbeeld dat hij gebruikt is over het omgaan met armen.

Wat wij vandaag doen met oogstdankdag is een investering in God zelf. Wij geven geld weg, veel geld. Ik bid dat het echt gegeven wordt met een gul hart en niet met angst in het hart. Wat als we nu aan het eind van onze begroting nu te weinig geld hebben?! Geld geven heeft alleen dan zin als we het doen met een blijmoedig hart. Als we het doen, omdat het nu eenmaal moet, levert het niets op. Alleen een blijmoedige gever heeft God lief en zal zijn investering dubbel en dwars terugverdienen.

We breken hier met een traditie in onze gemeente. Voorheen werd van een deel van het dankoffer besteedt aan een attentie voor de ouderen en zieken. Ik weet dat het voor sommige ouderen voelt alsof we daarmee ‘weer’ iets weghalen bij hen die al zoveel moeten inleveren…. Ik hoop van harte dat we als gemeente jullie het gevoel kunnen geven dat we jullie echt niet vergeten. Op dit moment heb ik het idee dat er heel veel bezoekjes worden gebracht aan ouderen en zieken. Ik ben daar echt trots op! Natuurlijk zijn er mensen die het idee hebben dat ze te weinig bezocht worden en ik zeg net als vorige week: trek aan de bel op een liefdevolle manier. We willen er voor u zijn!

Maar hoe het ook zij: ik ben heel blij met de keus om geld weg te geven aan hen die niets terug kunnen doen. Ik bid dat onze gemeente hieraan herkenbaar zal zijn. Omdat ze vertrouwt op de Heer die weggeven rendabel maakt.

Geld weggeven is een stap in geloof zetten. Je vertrouwt de Heer dat Hij voor je zal zorgen. Natuurlijk gaat het er niet om dat je geld weggeeft wat je niet hebt. Je geeft van wat je wel hebt. Zoals ik het vaak zeg: Geven is verplicht, maar hoeveel je geeft is vrijwillig. Als jij met de hand op het hart niet meer kunt geven dan een euro, geef die dan. Het is veel meer waard dan €1000,- van een rijk mens. Maar het gaat erom dat je geeft en God zal het je vergoeden. Ik bid dat de Heer jullie allen zegent met wijsheid en inzicht om dit toe te passen in je leven. Opw. 481: Ik aanbid U. Heer, ik geef U mijn aanbidding. Aanbidding is niet enkel dit nazingen, aanbidden is God geloven voor wat Hij zegt. Zing het zo.