iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1956 / május / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1956. május

Összeállította: Kelemen Luca Dalma (2017.)

1956 májusa a politika hónapja volt. A hónap Hruscsov elvtárs beszédével indult, országszerte ünnepségeket, békés tüntetéseket és felvonulást tartott a munkásosztály a Munka ünnepén.  A Mohácsi- sziget megmentéséért fiatal, önkéntes egyetemisták fogtak össze és május elején el is kezdődtek a munkálatok. Május 8-án ünnepélyesen elhelyezték az első alapkövet Mohács- szigetén.  A Szovjetunió bejelentette május 15-én 1200000 katona leszerelését és másnap elkezdődött a leszerelés folyamata, rengeteg katona térhetett haza családjához. A május első napsugarai nem csak meleget de rengeteg turistát is hozott Magyarországra. A bécsi magyar követség május végén érkezett hazánkba. A meleg ellenére a bányákban hatalmas erőfeszítéssel folyt a munka, több mint 500 tonna követ küldtek Mohács újra építésére. Nem csak bányászoknak, de a fiatalabb generációnak is sikeres volt e hónap, hiszen az “aranykerékpár” mozgalom élén végeztek ifjú titánjaink. Rákosi Mátyás beszédet tartott az ország előtt, fő témája többek között a jelenkori politika és a párt helyzete volt.  A hónap utolsó belpolitikai eseménye a Hazafias Népfront Országos Tanácsának gyűlése.

A külpolitika is hasonlóan izgalmasan alakult májusban, ugyanis a magyar parlament küldöttsége Leningrádba utazott és megkezdődtek a magyar- szovjet tárgyalások. 5 napon keresztül tárgyaltak, majd május 10-én a küldöttség visszatért hazánkba. A szovjetek május 17-én tárgyaltak Franciaországban, ahol több a magyar népre vonatkozó kérdés is elhangzott, mint az előbb említett leszerelés kérdése is.  A tárgyalás hangulata meleg, baráti volt. Bulganyin és Hruscsov elvtárs látogatást tett a Skandináv országokban, meghívást kaptak többek között Svédországba, Norvégiába és Dániába is. Hozzánk pedig a távoli Brazilíából érkeztek  képviselők.

Május számos gazdasági és technikai újdonságot hozott. Az ország legnagyobb hőerőműve megépült Tiszapalkonyán. Elkészült az első magyar gőzmozodony a MÁVÁG gyáraiban. És a hónap végén el is indították az elsőt Komlóról Sztálinvárosba. Kiadták a második öt éves tervet, ugyan az elsővel is sok gondot okoztak a munkásosztálynak, a második még feszítettebb tempót diktált. A gőzmozdony sikere után, legyártották Magyarországon a csehszlovák népautó prototípusát. Ha már mozdony és autó, akkor a repülő sem maradhat ki, megérkezett május 14-én Ferihegy repülőtérre a német Deutsche Lufthansa. Gyárakból sem szenvedett hiányt az ország, elkezdődött az első magyar műszál üzem megépítése illetve hazánk első atomreaktora is épült ez idő tájt.

Május több kulturális eseményt illetve programot tudhat a magáénak. Rögtön május első vasárnapján országszerte ünnepelték az anyák napját és ezzel egy időben óriási sikert aratott a Körhinta című magyar filmünk a Cannesi Filmfesztiválon.  A Lucsnica együttes díszelőadást tartott hazánkban. Május végén megtartották immáron ötödik alkalommal a pedagógusnapot, amely keretein belül a magyar pedagógusokat ünnepeltük és, hogy ne csak a tanítókat, tanárokat ünnepeljük, a következő nap eljött a gyermeknap, amely számos programmal kedveskedett gyermekeink számára. Május utolsó napjain megkezdte naggyülését a Magyar Tudományos Akadémia.

Helikon Irodalom Tudomány szemle 

1956. 1 száma

SZEMLE

Bene Ede: Stendhal és korunk

Oyöry János: Az újabb Corneille-kutatás eredményei

Kádár Zsuzsa:. Vita a tipikus kérdéséről a szovjet irodalomban

Oltványi Ambrus: ,,A dialektika kalandjai" — vagy az antimarxizmus kudarca

Szabó György: At. újrealista filmművészet kérdéseiről

Szenczi Miklós: A német Shakespeare-kritika új útja

Sziklay László: Tudományos konferencia P. Jilemnicky munkásságáról

Gyementyev, A.: Milyen legyen a szovjet irodalom történetének felépítése?

Kott, J.: A művészet újszerűsége és forradalmisága

Markiewicz, H.: Üjból — a realizmusról

A romantika

Soriano, M.: A gyermekirodalom rövid története.

VITA

Elszberg, J.: Realizmus és antirealizmus?

Forgács László: Forradalmi romantika — vagy szocialista realizmus?

ÍRÓI ARCKÉPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK

Corrado Alvaro emlékezete

Cervantes

F. M. Dosztojevszkij

Albert Camus du Gard-képe

Halldor Laxness

Albert Praták

Restif de la Bretonne

Walt Whitman

MONOGRÁFIÁK

Bonnard, A.: A görög civilizáció. Az Iliastól a Parthenónig

Andrejev-Krivics: Lermontov

Birjukov, V.: Az Urál költészete

Bjalij, G. A. : V. M. Garsin

Erdman, D. V.: Blake

Fitzgerald, Brian: Dániel Defoe

François Rabelais

Hunnigher, В.: A színház eredete

Ivascsenko, A. F. : Gustave Flaubert. A francia realizmus történetéből.

Ivasova, V. V. : A XIX. század külföldi irodalmának története. (Az olasz irodalom

története 1789—1830)

Lalou, René: Korunk francia irodalmának története

Ormis, V. Ján: Kollár-bibliográfi

Papernij, E. : Majakovszkij formaművészetéről

Praíák, Albert: Hviezdoslavval. Beszélgetések a költővel életéről és művéről

Purisev, B. : Vázlatok a XV—XVII. századi német irodalom történetéből

Suchier, Walter: Francia verstan

Vianu, Tudor: Az irodalmi stílusművészet kérdései

Voegt, Hedwig: A német jakobinus irodalom és publicisztika

A polgári dráma a varsói pozitivizmus korában. Válogatta, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta Tadeusz Sivert.

FOLYÓIRATCIKKEK

Irodalomelmélet

Becher, Johannes R.: A szonett filozófiája vagy kis szonett-tan

Busmin, A. : A művészi felnagyításról

Câlin, Vera: Jegyzetek a régi és új regény időtartamáról

Csicserov.: A drámai konfliktus és a véletlen problémája

Friedman, Norman: A nézőpont szerepe a regényben

Holodov, J. : Az első és utolsó felvonás között

Holloway, John: Az „új " és az „újabb kritikusok"

Kahler, Erich: A modern regény átalakulása

Kammari, M. : Az alap és felépítmény néhány problémája

Levin, Harry: A kritika válsága

Mejlah, В.: A nagy örökség 4

Morell, Roy: A tragikus gyönyörűség lélektana

Reizov, В. C.: A forma fogalma a műalkotás elemzése

Schadewaldt, Wolfgang: Félelem és szánalom? Vita a humanizmus és a humanisztika körül

Germán nyelvű irodalmak

Auer, Annamarie: Van-e irodalomelméletünk?

Bach, Annaliese: Franz Werfel költészetének fővonásai

Beeching, Jack: Az eredeti, cenzurálatlan Rongyos nadrágú filantrópok

Bien, Horst: Joseph Conrad és az anarchizmus

Bowers, Fredson: McKerrow Shakespeare-szövegkiadási elveinek kritikája

Brinkmann, Richard: Wittenwiler Amijének jelentősége

Cash, Arthur H.: A Tristam Shandy locke-i pszichológiája

David, Claude: Goethe Wilhelm Meister vándorévei с. műve mint szimbolikus

költészet

Downer, Alan S.: J. E. Hankins : Shakespeare származékos képvilága 2

Fussel, В. H.: Szerkezeti módszerek. T. S. Eliot Four Quartets-аban

Greenleaf, R.: Jay В. Hűbbel : A Dél az amerikai irodalomban

Herra, Maurice: A Fűszálak sorsa Európában ós Latin-Amerikában

Kaim, Lore: G. A. Bürger és a francia forradalom

Kantorovicz, Alfred: Thomas Mann és Heinrich Mann

Karst, R. : Schiller és Mickiewicz

Kaskin, Iván: Hemingway vagy a legyőzött halál

Kettle, Arnold: Az 1955. év angol irodalma

Klarmann, A. D.: Grillparzer és a modernek

Lawson, J. H. : Életrajzi megjegyzések

Motiljova, T.: Sinclair Lewis műveiről

Price, Hereward T.: A képvilág szerepe Websternél

Rilla, Paul: G. Hauptman életművéhez

Romanova, J.: William Faulkner művészetének háborúellenes motívumai

Schumacher, Ernst: Az expresszionizmus lírája

Sillen, Samuel: Gondolatok Dreiserről

Strihrny, Zd.: A szocialista realizmus Howard Fast történelmi regényeiben

Thienova, Ingeborg: Joh n Galsworthy és a kritikai realizmus

Thomson, Patricia: A régi és az ú j módi Dekkernél és Massingernél 3

Weisinger, Herbert: A shakespeare-i tragédia tanulmányozása Bradley óta

Keleti irodalmak

Dambuyant, Marinette: Kalidásza

Dzsafri, Sz. : Költő és közönség 2

Fan Ning: Korai népi nyelvű elbeszélések

Fjodorenlco, N. T.: A klasszikus kinai költészet. Tang korszak

Oargi, Baluant: Levél Ú j -Delhiből

Mayoux, Jean- Jacques : A kinai színház

Stiller, Robert : Tíz pantun

A tibeti népi irodalom

Kelta irodalom

Kelta nyelvű irodalom 2

Magyar irodalom

Feyl, Othmar: A magyarországiak vezetőszerepe a jénai egyetem nemzetközi

szellemtörténetében

Román nyelvű irodalom

Alatri, Paolo : Michele Abbate : Benedetto Croce filozófiája és az olasz társadalom

válsága

Albouy, Pierre: Alfred de Vigny, a költő és a rendőr

Baldacci, Luigi: Aldo Palazzesehi

Gafita, Mihail: Szocialista realista irodalmunk élenjáró írója

Guichard, Léon: Beaumarchais és Mozart

Jesualdo: Az. uruguayi irodalom útja

Joncherie, Roger: Nadeau, vagy a kritikus lázadása

Joncherie, Roger: Az „új " kritikáról

Kopal, Josef: Realista törekvések a francia irodalom történetében

Lanza de Laurentiis, Maria Teresa : A valóság Domenico Rea műveiben

Levaillant, Jean: Anatole France írói teremtő művészete

May, Georges: A történetírásból keletkezett-e a regény? Hogyan válaszol a

kérdésre a felvilágosodott XVHI. század elejének francia regénye

Muscetta, Carlo: Metello és az újrealizmus válsága

Petrini, Mario: A Megszabadított Jeruzsálem elégikus-lírai ihletése és Tasso epikai törekvései

Russo, Paolo : Paul Strand—Cesare Zavattini : Egy falu

Salinari, Giambattista : A komikum az Isteni Színjátékban

Spitzer, Leo: Az. elbeszélés eredetisége a Malavogliákban

Stinglhamber, Louis: A végtelenség érzése a modern költészetben

Vitner, Ion: Eminescu és a párizsi Kommün

Witkowski, Leon: A görög tragédia és az opera keletkezése 1600 körül

Wurmser, André: A kritika kritikája

 

Szláv nyelvű irodalmak

Blagoj, D. D.: Puskin Bronzlovasénak kompozíciója

Budzyk, Kazimierz: A nyelv fejlődése és az írott nyelv stílusainak, valamint

a szépirodalom egyes művészi formáinak kialakulása

Buriánek, Frantisek : Néhány párizsi ösztönzés vitánk részére

Caplovic, Ján: Három adalék régibb irodalmunk történetéhez

Dancsev, Pencso: A szocialista realizmus kérdései

Grosszman, L. P.: Turgenyev drámai tervei 2

Jeleonszkij, Sz. F.: A XVIH. századi tömegirodalom történetéből

Karjakin, Ju. F.—Pilmak, Je. G.: Az Utazás Pétervárról Moszkvába kétféle érté-

kelése a szovjet irodalomban

Kuzmina, V. D.: A XVIII. századi orosz demokratikus szatíra ismeretlen alkotásai

Malnick, Bertha: Az orosz dráma elmélete és gyakorlata a XIX. század elején

Markiewicz, Henryk: Pozitivizmus és kritikai realizmus

Mjasznyikov, A. Sz. : A reabzmus problémái az első orosz forradalom időszakában

Matuska, A. : A szlovák prózáról

Moldavszkij, D.: Megjegyzések Ilf és Petrov müveiről

Mukafovsky, Jan: A cseh irodalomtudomány tíz éve

Nazarenko, V. : Ne öntsük ki a fürdővízzel együtt a gyereket is

Rjurikov, B. : Még egyszer az életigazságról

Svejkovsky, Frantisek: A Sándor-regény. Tanulmány a cseh irodalom történeté-

nek az ócseh vers sajátosságairól szóló fejezetéhez

Tersen, Emile: Mickiewicz és Franciaország

Trijonova, T.: A prózairodalom 1955-ben

Varloot, Jean : IJj kritika van kialakulóban. Megjegyzések Aragon Szovjet irodalmak

c. könyvéhez

Vodicka, Felix: Bozena Némcová nagyanvó-típusának a keletkezése

Wyka, Kazimierz: Fredro a népi író

Wyka, Kazimierz: Vígjátéki elemek a Pan Tadeuszh

Zyszlavszkij, D.: Dosztojevszkij és a burzsoá kritika

Zaeyty, Jerzy: A Wiklef-ének és elfelejtett dallama

Népköltészet

Bemdl, Rolf: Az angol folklorisztika új útjai

Barnes, Luis: Az amerikai és angol népdal

Csicserov, V. : Az irodalom és a népköltészeti szájhagyomány

Csikovani, M. J.: Gruz-szerb-magyar epikus kapcsolatok

Napra pontos eseménysor

Május 1. A székesfehérvári repülőgépmotor-javító üzem elkészül az Alba Regia és Balaton nevű törpeautó-típusokkal. A mini autók kifejlesztésére a Kohó- és Gépipari Minisztérium adott megbízást 1955 októberében. Az ország legnagyobb hőerőműve épül Tiszapalkonyán.

Május 2. Mao Ce-tung a szellemi élet sokszínűségének jegyében kihirdeti a `Virágozzék száz virág, versengjen száz iskola` jelszavát.

Május 3. A magyar nép hatalmas; tüntetésié a béke és a proletár nemzetköziség mellet.   Országszerte felvonulásokat, ünnepségeket rendeztek a munkásosztály nagy ünnepén.

Május 4. Elkészült a  hónap első mozdonya a  MÁVAG-ban.  

Sikeres próbautat tett az NDK-ban épített első személyszállító repülőgép.Nyolcszáz egyetemista indult Mohács-sziget újjáépítésére
Május 5. A magyar parlamenti küldöttség Leningrádba  érkezett

Május 6. A második ötéves terv

Május 7. Országszerte megünnepelték az anyák napját. A Körhinta sikere Cannes-ban.

Május 8. Ünnepélyesen elhelyezték Mohács-sziget első újjáépülő lakóházának alapkövét.

Május 9. A kormány megszünteti a nyugati határon lévő műszaki zárat. A drótsövény és érintőaknák felszedése szeptember végéig befejeződik. A nagy nemzetközi visszhangot kiváltó váratlan és meglepő döntés a szomszédos kommunista pártok rosszallásával találkozott.

`A marxista politikai gazdaságtan időszerű kérdései` címmel megtartott első jelentős Petőfi-köri vitán a párt gazdaságpolitikájának helyességét tárgyalták meg. A május 22-én folytatódó gazdaságpolitikai vitán nagyobb demokratizmust követeltek: kétségbe vonták a kapitalizmus általános válságáról szóló marxista tételt, követelések hangzottak el a jugoszláv gazdasági rendszer tanulmányozására és hazánkban való alkalmazására.

A Lucsnica-együttes díszelőadása

Május 11. Hegedűs András a Minisztertanács Elnöke fogadja a Katolikus Püspöki Kar képviselőit.

Elkészült a csehszlovák népautó prototípusa

Május 12. Épül az első magyar műszálüzem

Május 13. Épül hazánk első atomreaktora

Május 14. Megérkezett a  ferihegyi  repülőtérre a  Deutsche  Lufthansa  első gépe

Május 15. Nem hivatalosan bejelentik valamennyi szovjet internálótábor feloszlatását.

Május 16. Gamal Abdel Nasser egyiptomi elnök államosítja a főleg angolok és franciák által használt Szuezi-csatornát.

1200000 szovjet katona leszerelése

Május 17. Nemzeti Panteonná és zárt temetővé nyilvánította a Fővárosi Tanács rendelete a Kerepesi úti temetőt.

A leszerelésről tárgyaltak: meleg baráti légkör a szovjet—francia megbeszéléseken

Május 18. A KGST egyhetes berlini ülésén (VII. ülés) Bulgária felveti a hosszú lejáratú (3 éves) kétoldalú áruszállítási egyezmény megkötésének ötletét a Szovjetunió felé, amit a Szovjetunió elfogad, és többi gazdasági partnerének is ajánl.

Elkészült a Lenin Kohászati Művek és  a Klement Gottwald-gyár dolgozóinak ötéves tervjavaslata

Május 19. Rákosi Mátyás utolsó alkalommal lép a nyilvánosság elé. A budapesti Sportcsarnokban a pártvezető a Rajk-per kapcsán elismerte: `Meg kell mondani nyíltan és őszintén, hogy abban, hogy nálunk ilyen súlyos törvénytelenségek előfordulhattak, hibás vagyok én magam is, aki a párt legfontosabb posztján állottam, de hibás bizonyos fokig pártunk akkori vezetése is.` Ezzel a beismeréssel nemcsak Rákosi, de a kommunista uralom is elvesztette legitimitását.

Május 20. Magyarország - Csehszlovákia 2:4 (1:2).

Több ezer külföldi turista Budapesten. A  bécsi  magyar követség fogadása.

Május 21. A DISZ Petőfi kör újjáalakuló vezetőség tagjai: Bohó Róbert, Csatári Dániel, Diószegi András, Fekete Ferenc, Győrffy Sándor, Hardy Gyula, Hegedűs András, Horváth Teri, Huszár Tibor, Kázmér Sándor, Máté György, Nagy Balázs, Nagy József, Pataki Ferenc, Pécsi Kálmán, Sántha Ferenc, Somogyi Árpád, Révész György, Tánczos Gábor, Wirth Ádám.

Május 22. Naponta 500 tonna követ küld Mohácsra az uzsai kőbánya. Uj gyár épül a Sajó partján.

Május 23. Fiatalok  -  a verseny legjobbjai között. Az “aranvkerékpár” mozgalom  élén.

Május 24.: Bulganyin és Hruscsov elvtársat meghívták Svédországba, Norvégiába és Dániába. Bemutatták az idei új iparcikkeket

Május 25. Meghalt Supka Géza, régész, politikus, prágai követ, a Könyvnap életre hívója, az MTA tagja.

Brazil parlamenti  képviselők érkeztek  hazánkba.  Vasárnap indítják Komlóról az első irányvonatot Sztálinvárosba

Május 26. Az ötödik pedagógusnap ünnepségei

Május 27. Nemzetközi Gyermeknap

Május 28. Megkezdődött a  Magyar  Tudományos  Akadémia idei  nagygyűlése

Május 29.  A villamos kismotor gyárban elkészült a kétszázezredik villamos kismotor

A belügyminiszter-helyettes utasításban teszi lehetővé a határőrség erőinek karhatalmi alkalmazását.A határőrség és a belső karhatalom csapatainak, alegységeinek együttműködéséről intézkedő utasítás szerint a két szervezet együttműködése a határsértők kutatására, razziára, a belső karhatalom őrségi zászlóaljai által őrzött objektumok megtámadása esetén a támadás elhárítására irányuló segítségnyújtásra terjedt ki.

85 millió dolláros kártalanításban állapodik meg Magyarország Jugoszláviával. A kártalanítási összeg nagyobb része az 1949-ben felfüggesztett, és még fennálló jóvátétel volt, a maradék pedig hazánk Jugoszláviával szemben fennálló egyéb kártalanítási ügyeit is lezárja.

Az Európai Szén- és Acélközösség (ESZAK, más néven Montánunió) hat tagállamának külügyminisztere Velencében találkozott, és elfogadták az Európai Gazdasági Közösséget (EGK) és az Európai Atomenergia Közösséget (EURATOM) előkészítő Spaak-jelentést. Az ESZAK, az EGK, valamint az EURATOM szerződéseinek 1965-ös egyesítése alapozta meg az európai integrációt.

Május 30. Összehívták a Hazafias Népfront Országos Tanácsát

Május 31. Szabad Európa Rádió: `Mivel nincs veszély és nem is lehet veszély, mert hiszen azok a társadalmi rétegek, melyek felidézhetők, eltűntek az enyészetben. Mi szükség tehát az elnyomó szervezetek fenntartására, sőt növelésére?...`

Liszt  Ferenc  nemzetközi zongoraverseny és a Bartók-fesztivál megrendezése


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére


18 |vissza a lap tetejére

Sajtószemle a Népszava 1956. május 18-án megjelent számából

Gazdasági hírek: Élre tört a  balmazújvárosi gépállomás. A Földművelésügyi Minisztérium május 10-i értékelése szerint a gépállomások orszá­gos versenyében a balmazújvárosi

gépállomás megelőzve a füzesgyarmatit, első helyre került. Új árucikk a Pomáz-Budakalászi Textilgyárban: a cirmosfonal. A kártoló ­gépre szerelt flammand-gép segítségével rendkívül változatos, díszítő hatású anyagokat állítanak elő, ami lehetővé teszi a bő választékot, javítja a minőséget. A nyergesújfalui magyar Viscosagyárban épül fel hazánk első műszálüzeme, ahol perlonszerű szálakat gyártanak. Vita a második öt éves tervről: Központi élezőműhelyekre lenne szükség a gépirbanüzemekben.

Belpolitika: Moszkvai tudósítónk telefonjelentése: A leszerelésről, gazdasági kérdésekről,  a Közel és Távol-Kelet problémáiról tárgyaltak csütörtökön a szovjet és a francia vezetők. Hétezer lakás épül az új budapesti lakótelepen és ezzel egy időben felállítják Marx, Engels és Lenin szobrát. Indonéz szakszervezet Budapesten május 17-én érkeztek egy néhány napos konferenciára. Magyar Dolgozók Pártja budapesti pártbizottságának aktíva-értekezlete a Sportcsarnokban. Napirenden a következők voltak: politikai helyzet és a párt feladatai. Nagyobb figyelmet a munkavédelmi és szociális beruházásokra: öt gyár is panaszt tett többek között a Kőbányai Sörgyár és az Emag. Új házhelyet kaptak az árvízsujtotta Tolna község lakói.

Külpolitika: A moszkvai szovjet—francia tanácskozások zajlottak a héten.A tárgyaló felek a leszerelés kérdését vitaták meg majd áttértek a gazdasági és kereskedelmi kérdések megbeszélé­sére. Eltanácsolták az athéni angol nagykövetet Pál görög király fogadásáról. A görög külügy minisztérium jelezte az athéni nagy követnek, hogy jobban tenné ha beteget jelentene. Bonn rendezze viszonyát a kelet-európai államokkal— követeli a Német Szociáldemokrata Párt.

Kultúra: Dollárpapa sikere a mozikban.  Gábor Andor szatírája, a Dollárpapa, a millenniumi

kor társadalmának nem csak  mulattató , de egyben gondolatébresztő,leleplező karikatúrája.  Május 17-től jó idő esetén minden este tart előadást a Sziget Kertmozi. Az első film amit vetítenek: Párizs és Tavasz. Jugoszláv művészek Pesten. Ferencsik János, az Állami Operaház Kossuth-díjas  karmestere május 18-án  hang ­versenyt ad Drezdaban. A színházi fesztivált ebben a színházi évadban június 7-től június 16-ig tartják.

Sport: Megérkezett és ma a Népstadionban tart edzést a csehszlovák válogatott. A magyar válogatottak vasárnapi ellenfelei, a csehszlovák labdarúgó válogatott 16, illetve 15 játékossal csütörtökön a déli órákban megérkezettek Budapestre.

Érdekességek: Büszkeségeink: Baranyai Zsófia a „Konverta“ Egyenirányító Gyár présmunkása aki még egyszer se késett el. Magyar éticsiga és békacomb a külföldi asztalokon. Újabb szórakozóhelyek nyitják meg kapuikat a Balaton déli partján. A magyar hangszeripar új gyártmánya: a pianinó.


19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források