Alta Klatreklubb HMS        

16.09.2018

Utarbeidet av: Bjørnulf Håkenrud

Anlegg og rutelaging

Alta Klatreklubb eier og drifter Buldrehula i Gnisten, og administrerer bruken av Alta Klatrevegg (se Klatrevegg ettersyn).

Medlemmer i klubben har gjennom mange år gått nye klatreruter ute, på klippe, i fjellet og på is. Alta Klatreklubb bidrar med informasjon om disse.

Når det gjelder Himmeldalen og Salkobekken klatrefelt gjør Klatreklubben hvert år en innsats for å fjerne løse steiner, kontrollere snufester

og ellers se til at det er forsvarlig å klatre der. Andre klatrefelt i og omkring Alta er mindre brukt, og får ikke denne oppfølgingen.

Uansett må hver enkelt som velger å klatre ute, selv vurdere hva slags risiko man vil utsette seg for, og selv ivareta sin sikkerhet

når det gjelder å vurdere vanskelighetsgrad på ruter, boltenes og snufestenes plassering og beskaffenhet, fjellkvalitet og ellers alt som har

betydning for å kunne klatre så sikkert som mulig.

Adgangsbestemmelser Alta Klatrevegg

Adgangsbestemmelser gis ved oppslag og informasjon på klubbens nettside.


Rutesetting inne

Alta Klatreklubb har ansvar for å skru ruter i Alta Klatrevegg og Buldrehula.

Rutesettere skal ha flere års klatreerfaring og erfaring med å skru ruter. Andre kan skru ruter etter avtale med klubbens ruteansvarlig.

Rutesetter skal vurdere jobben før start og sette i verk nødvendige tiltak for å minimere risikoen for rutesetter, klatrere og andre i klatreanlegget når rutesetting foregår.

Rutesetting foregår i tau, eventuelt fra stige med tausikring. (Det er ikke mulig å få inn lift i hallen.)

Alt utstyr som det lar seg gjøre å sikre, skal sikres, med unntak av klatregrep og bolter under skruing. Klatregrep og bolter skal være trygt plassert i solid bøtte, sekk eller lignende under heising.

Rutesetter sperrer av arbeidsområdet slik at uvedkommende ikke kommer i fallsone.

Montering av klatregrep:

  • Bruk riktig lengde og type bolt
  • Ikke monter grep med sprekker eller andre skader
  • Pass på at klatregrepet ikke er for stort for anliggende plan flate
  • Start å skru for hånd og bruk eventuelt drill deretter
  • Stram bolten så hardt at du ikke kan rotere grepet med kroppsvekt
  • Alle grep som har hull til bolt skal festes med bolt. Treskruer kommer i tillegg
  • Ingen mellomforankringer (slynge/karabiner) bør komme i berøring med grep

Montering av volumer:

  • Sikre volum med slynge ved montering der dette er mulig
  • Bruk lange nok treskruer, for eksempel 6 mm x 60 mm
  • Større volumer skal skrus mellom bolterekkene for å unngå slitasje og skade på mellomforankringer og klatretau


Bolting av ruter ute

Medlemmer i Alta Klatreklubb bolter ruter i Alta-området, hovedsaklig i Himmeldalen klatrefelt.

Boltere skal ha flere års sportsklatreerfaring ute, og ha gjennomgått NKFs boltekurs eller ha tilsvarende erfaring

Vi bruker bare limbolter, siden fjellet gjennomgående er mykt og porøst, og limbolter har lengst varighet med tanke på rebolting.

Se NKFs hefte om revisjon av klatrefelt, og dokumentet Bruk av borrebolter - typer bolter og plassering