INFORMACIJA APIE BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO

DARBUOTOJŲ VIDUTINĮ DARBO UŽMOKESTĮ 2019 M. (NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ)

Pareigybės pavadinimas

2018 metai

2019 metai

Pareigybių

skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais

Pareigybių

skaičius

I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais

II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais

III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais

IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais

Direktorius

1

927

1

1863

Buhalteris

0,5

395

0,5

680

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas

1

840

1

1537

Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas

0,5

337

0,5

562

Visuomenės sveikatos   priežiūros specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje

7

553

7

1261

Informaciją paruošė: buhalterė Birutė Ambrulaitienė

Informacija atnaujinta: 2019-04-15