INFORMACIJA APIE BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO

DARBUOTOJŲ VIDUTINĮ DARBO UŽMOKESTĮ (NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ)

Pareigybės pavadinimas

2016 metai

2017 metai

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais

Darbuotojų

skaičius

I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais

II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais

III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais

IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Eurais

Direktorius

697

1

679

750

Buhalteris

286

1

321

321

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas

578

1

535

749

Vaikų ir jaunimo sveikatos  priežiūros specialistas

430

1

401

401

Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas

266

1

267

267

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje

498

7

500

524

Informaciją paruošė: buhalterė Birutė Ambrulaitienė

Informacija atnaujinta: 2017-07-13