Frågor och svar angående Chromebooks och Google Suites

Frågor och svar angående den digitala satsningen (Chromebookssatsningen) i Karlshamns kommun.

Här nedan kan du läsa vanligt förekommande frågor och vi gör här vårt bästa för att svara på dessa. Om just din fråga inte blivit besvarad är du välkommen att höra av dig till någon av oss IKT-pedagoger (se kontaktuppgifter längst ner på förstasidan). Vi fyller på denna lista efterhand.

I Karlshamns kommun har vi valt att använda plattformen Google Suites som är en svit med lättanvända verktyg för samarbete och arbete i klassrummet och hemma.

Fråga:  Får elever på på grundskolan/gymnasiet i Karlshamns kommun låna en dator från skolan?

Svar: Ja, alla elever från årskurs 1 och upp till och med gymnasiet får låna en digital enhet (Chromebook eller dator).

F: Vem äger datorn/Chromebooken?

S: Det är skolan som äger datorn. Eleven får förmånen att låna en digital enhet från skolan under den tid eleven studerar på en skola i Karlshamns kommun. Enheten förblir skolans egendom under hela den tiden och ska återlämnas till skolan i slutet av studierna eller när eleven blir utskriven från skolan p g a studieuppehåll, utlandsstudier, byte av skola och liknande.

F: Måste eleven återlämna den digitala enheten under lov/ledighet?

S: Nej, under förutsättning att eleven förutsätts fortsätta sin skolgång efter lovet, behålls enheten under lov/ledigheter.

F: Vem ansvarar för enheten?

S: Det är eleven/vårdnadshavarna som ansvarar för enheten fr.o.m ögonblicket den lånas av eleven t.o.m det ögonblicket då den återlämnas till skolan. Ansvaret beskrivs i det låneavtal som upprättas med eleven/vårdnadshavarna och delas ut i samband med utdelandet av datorn/Chromebooken.

Det har kommit en del frågor angående ansvarsbiten, speciellt gällande små barn och Chromebooks, och det är alltså så att vid stöld under skol- och fritidstid ansvarar skolan för enheten och får ersätta om den blir stulen. Skulle en stöld ske utanför skoltid blir vårdnadshavare endast ansvarig om det visar sig att man hanterat enheten oansvarigt.

Det är också bra att känna till att Chromebooks inte är så stöldbegärliga eftersom en eventuell tjuv inte kommer att kunna använda den stulna enheten. Så fort en Chromebook anmäls stulen kommer vi att släcka ner den så att den blir obrukbar.

F: Vilken sorts digital enhet får eleverna låna?

S: I nuläget lånar samtliga elever i åk 1 - 9 varsin Chromebook.  På gymnasiet används datorer.

F: Vad är en Chromebook?

S: En Chromebook är ett slags bärbar dator som använder operativsystemet Chrome OS. Chrome OS arbetar med program som finns online. Detta innebär att behovet av lagring och processorkraft är minimalt, vilket gör datorn snabbstartad och lätt. Enkelt förklarat så jobbar en Chromebook med sidor, program och appar som finns online, i stället för att man installerar program i den. Det finns därför vissa program och spel som inte går att använda på en Chromebook, men i de flesta fall går det att hitta andra alternativa program online, eller appar och tillägg i Chrome Web Store.

F: Varför har Karlshamns kommun valt att använda Chromebooks i stället för något annat digitalt verktyg?

S: Chromebooks fungerar väldigt väl ihop med Google Suites, de är snabba, lätta, enkla att hantera och förbereder på ett bra sätt eleverna för ett framtida digitalt liv, t.ex. genom att de från början får lära sig korrekt tangentbordshantering och arbete/samarbete online. Dessutom har Chromebooks fördelen att de kan göras obrukbara vid eventuell stöld/förlust.

F: Vilket slags Chromebook kommer eleverna att få? Är den hållbar?

S: Eleverna får en HP Chromebook 11 med gummerade kanter för extra hållbarhet. Den levereras dessutom i en vadderad ryggsäck, vilket innebär ännu bättre skydd under transporter. Från och med läsåret 18/19 får eleverna i stället en DELL Chromebook.

F: Mitt barn har precis fått en Chromebook och jag förstår ingenting. Finns det några tips på hur den fungerar?

S: Ja, vi har tagit fram en liten lathund med några kommandon och småsaker som kan vara bra att veta. Man hittar den här.

F: Får jag något slags väska till min digitala enhet?

S: Ja, alla datorer/Chromebooks levereras tillsammans med en ändamålsenlig ryggsäck. Ryggsäcken är elevens att behålla oavsett vad som händer och vi rekommenderar att man märker/pryder den med nyckelring, en tofs, pins/badges eller vad man nu kan komma på för att man ska känna igen sin egen.

F: Får jag använda en annan ryggsäck till min digitala enhet?

S: Ja, man får använda en egen likvärdig ryggsäck eller annan väska, bara enheten skyddas väl.

F: Får jag ha andra saker i min väska eller är den bara till för datorn och laddaren?

S: Man får gärna ha sina andra saker också i väskan. Den är rymlig och har många fack.  Man behöver alltså inte ha mer än en väska med sig till och från skolan. Tänk dock på att Chromebooken är känslig för tryck.

F: Stämmer det att alla barn - även de allra minsta - ska ta hem sin Chromebook varje dag?

S: Ja, det är taget ett gemensamt beslut att alla Chromebooks ska tas med hem varje dag och tas med laddade till skolan på morgonen. I undantagsfall kan skolan/pedagogerna bestämma att enheterna inte ska tas med någon viss dag, då det till exempel är praktiska ämnen/idrott/friluftsdag eller liknande.

Fritidsverksamheterna kommer att utarbetar rutiner för var enheterna kan förvaras i de fall då eleverna går till fritids efter skolan.

F: Jag har hört att skolorna inte kan ta ansvar för Chromebooksen och att det är därför barnen ska ta hem dem varje dag. Stämmer det?

S: Nej, det är en konstig idé som vi inte vet varifrån den kommer. Skolor har alltid haft klassuppsättningar av olika slags digitala enheter och annan teknisk utrustning som är betydligt dyrare och mer stöldbegärlig än Chromebooks, som ju görs obrukbara vid eventuell stöld/förlust. Barnen tar hem sina datorer för att alla, oavsett bakgrund och förutsättningar, ska få likvärdiga möjligheter att utveckla en adekvat digital kompetens. Lärande är inte begränsat till skoldagen. I den Nationella strategin för digitaliseringen av skolväsendet står att eleven ska ha tillgång till digitala verktyg och lärresurser för arbetet i och utanför skolan. Chromebooken är ett läromedel där man gör sina arbeten och övar på läxor m.m.

 

Att man laddar CB hemma underlättar skolsituationen ur ett arbetsmiljöperspektiv. Det är svårt att ha en bra logistik i klassrummet om alla ska ladda sin enheter under arbetets gång. En Chromebook håller för en dags arbete och är de laddade är det bara att sätta igång och jobba och på så vis blir det mer effektiv tid för lärande i skolan.

F: Får jag hörlurar till min digitala enhet eller får jag använda mina egna?

S: De flesta skolor har köpt in hörlurar för användning i klassrummet, men detta är upp till respektive skola och inget som görs gemensamt. Man får gärna använda sina egna hörlurar.

F: Jag tycker att det är svårt att känna igen min Chromebook när alla har likadana. Får jag märka den så att jag känner igen den?

S: Ja, du får gärna sätta ett litet klistermärke eller en namnlapp på din Chromebook. Tänk bara på att det måste gå att ta bort om du - mot förmodan - flyttar från kommunen eller måste lämna in Chromebooken av någon annan anledning.

F: Jag har redan en dator som jag hellre vill använda i skolan. Får jag det?

S: Nej, i kommunal skola ska alla ha samma förutsättningar och likvärdiga möjligheter, så därför använder alla samma digitala verktyg. Dessutom fungerar det trådlösa nätverket på skolorna endast tillsammans med skolans enheter.

F: Får jag använda min digitala enhet till privata saker hemma?

S: Ja, du får använda din dator/Chromebook till vad du vill så länge det (så klart) inte bryter mot lagen eller stör ditt skolarbete. Enligt låneavtalet får enheten inte får användas i kommersiella sammanhang dvs. till verksamhet som omsätter pengar och vars avsikt är att ge intäkter. I skolan ska enheten användas till skolarbete.

F: Får man ladda ner privata appar, som t.ex. Spotify?

S: Ja, det får man så länge de inte stör skolarbetet eller Chromebookens funktioner. Vissa tillägg och teman stör eller till och med förstör Chromebookens funktioner, och sådana får man givetvis inte använda.

F: Vad händer om datorn blir skadad?

S: Alla skador/incidenter ska omedelbart rapporteras till skolan. Garantiskador repareras av vår tekniker eller våra leverantörer. Skador som är orsakade av ovarsamhet, klantighet, brist på omdöme eller uppenbart slarv bekostas av eleven/vårdnadshavarna. Detta regleras i det låneavtal som varje elev får med sig hem vid utdelandet av den digitala enheten.

F: Vad händer om en dator/Chromebook blir stulen?

A: Alla stölder ska omedelbart rapporteras till skolan. Elev/vårdnadshavare tar kontakt med skolans Chromebook-ansvarig och en polisanmälan upprättas. Eventuellt eget ansvar varierar från fall till fall. Chromebooken görs obrukbar av skolans tekniker/IKT-enhet, dvs den går inte längre att använda.

F: Det har tidigare klagats på det trådlösa nätet på skolorna. Kommer nätet verkligen att klara av alla nya digitala enheter?

S: Ja, samtliga skolor har fått nya trådlösa nätverk som ger trådlös täckning i hela skolan.

F: Behöver jag manuellt ansluta min Chromebook/dator till nätverket när jag är på skolan?

S: Nej, den digitala enheten kopplar automatiskt upp på rätt nät.

F: Vi har inget trådlöst nät hemma. Kan jag ändå använda min digitala enhet för att t.ex. göra mina läxor/uppgifter?

S: Ja och nej. Google Suites erbjuder möjligheten att jobba offline och att det arbete man gör synkas när man har nät igen, så t.ex. skrivuppgifter kan man jobba vidare med utan nät, men andra onlineresurser fungerar inte utan nät. Vi rekommenderar (och hjälper eleverna) att lägga Driven på "hyllan" (startmenyn) i Chromebooken för att få enkel tillgång till den även när nät saknas.

F: Kan man ansluta till något annat nät än skolans?

S: Ja, man kan ansluta till andra trådlösa nätverk.

F: Vad är Google Suites?

S: Google Suites är en så kallad molntjänst, där allt arbete sker över internet (lagra, skapa och dela dokument, skriva och samarbeta i realtid). Skillnaden mellan privata google-konton och Google-kontona i skolan är bl.a. att skolkontona är personliga, men inte privata och här gäller särskilda avtal som reglerar Googles rätt till data, bland annat s.k. Model Contract Clauses. Här sker inte samma sorts registrering och spårning av data som för de konton man skapar privat och här sker ingen spårning som har direkt koppling till en specifik användare.

F: Jag har tappat bort laddaren till min Chromebook/dator. Vad gör jag?

S: Du kontaktar expeditionen eller den CB-ansvarige på din skola, som ger dig en lapp med instruktioner för beställning/betalning för en ny. Det står i ditt låneavtal hur mycket du behöver betala för en ny laddare.  

F: Jag har hört att man får köpa ut sitt barns Chromebook efter ett visst antal år eller när eleven slutar skolan. Stämmer det?

S: Nej, det stämmer inte. Tidigare har kommunen haft avtal där elever fått köpa ut sin dator när de slutade nian, men sådana avtal har vi inte längre. Eleven kommer att få information av sin lärare när det är dags att lämna in/byta ut sin Chromebook. Vid ev flytt eller byte av skola utanför kommunens regi lämnas Chromebooken också in.