Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

Івано-Франківського центру професійно-технічної освіти

державної служби зайнятості

 1. Професія: 8162 Оператор котельні
 2. Кваліфікація: 2 розряд
 3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: принцип роботи котлів, що обслуговуються; склад теплоізоляційних мас та основні способи теплоізоляції котлів і паро- трубопроводів;  правила поводження з газом та устаткуванням, яке знаходиться під напругою; призначення та умови застосування простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів; будову та режим роботи устаткування тепломережних бойлерних установок або станцій м’ятої пари.

Повинен уміти:   обслуговувати водогрійні та парові котли із сумарною теплопродуктивністю до 12,6 ГДж/год (до 3 Гкал/год) або обслуговувати в котельні окремі водогрійні або парові котли з теплопродуктивністю котла до 21 ГДж/год (до 5 Гкал/год), які  працюють на рідкому та газоподібному паливі або електронагріванні; здійснювати розпалювання, пуск та зупинку котлів і живлення їх водою; регулювати горіння палива; стежити за допомогою контрольно-вимірювальних приладів за рівнем води в котлі, тиском пари і температурою води, яка подається в опалювальну систему; обслуговувати тепломережні бойлерні установки або станції м’ятої пари, розташовані в зоні обслуговування основних агрегатів із сумарним тепловим навантаженням до 42 ГДж/год (до 10 Гкал/год); очищати м’яту пару та проводити деаерацію води; здійснювати пуск і зупинку насосів, двигунів, вентиляторів та інших допоміжних механізмів; чистити арматуру та прилади котла; брати участь у ремонті устаткування, яке обслуговує.

 1. Кваліфікація: 3 розряд 
 2. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: будову котлів, які обслуговуються; будову та принцип роботи відцентрових та поршневих насосів, електродвигунів та парових двигунів; схеми тепло-, паро- і водопроводів котельної установки та зовнішніх тепломереж; порядок обліку результатів роботи устаткування та теплоти, яка відпускається споживачам; будову простих і середньої складності контрольно-вимірювальних приладів.

Повинен уміти: обслуговувати водогрійні та парові котли зі сумарною теплопродуктивністю понад 12,6 до 42 ГДж/год (понад 3 до 10 Гкал/год) або обслуговувати в котельні окремі водогрійні або парові котли з теплопродуктивністю котла понад 21 до 84 ГДж/год (понад 5 до 20 Гкал/год), які працюють на рідкому та газоподібному паливі або електронагріванні; обслуговувати тепломережні бойлерні установки або станції м’ятої пари, розташовані в зоні обслуговування основних агрегатів, із сумарним тепловим навантаженням понад 42 до 84 ГДж/год (понад 10 до 20 Гкал/год); здійснювати пуск, зупинку, регулювання та спостереження за роботою економайзерів, повітропідігрівників, пароперегрівників і живильних насосів; забезпечувати безперервну роботу устаткування котельні; здійснювати пуск, зупинку та перемикання агрегатів, що обслуговуються, у схемах теплопроводів; вести облік теплоти, яка відпускається споживачам; брати участь у ремонті устаткування, яке обслуговує.

 1. Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) дотримуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби запобігання та усунення природних і небезпечних негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

е) знати основи інформаційних технологій;

є) знати виробничі (експлуатаційні) інструкції з охорони праці;

ж) виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, виробничої санітарії та особистої гігієни.

7. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти: повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.

8. Сфера професійного використання випускника

Підприємства паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та інші виробничі підприємства, для забезпечення роботи яких необхідна подача пари та гарячої води.

9. Специфічні вимоги

9.1. Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років.

9.2. Стать: чоловіча, жіноча.

9.3. Медичні обмеження.

Примітка:  Освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника складені на основі Державного стандарту професійно-технічної освіти  ДСПТО 8162.2-ОО.70.20 - 2011   

Директор                                                                                      М.Г.Гопайнич

                                                                                                                                               


Типовий навчальний план

Професія –  8162 Оператор котельні              

Кваліфікація –   2-3 розряди

Загальний фонд навчального часу – 486 годин

з/п

Навчальні предмети

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Загальнопрофесійна підготовка

32

1.1

Інформаційні технології

6

1.2

Основи правових знань

4

1.3

Правила дорожнього руху

8

1.4

Основи галузевої економіки і підприємництва

6

1.5

Резерв часу

8

2.

Професійно-теоретична підготовка

150

2.1

Читання креслень і схем

8

2.2

Теплотехніка

8

2.3

Електротехніка

10

2.4

Матеріалознавство

7

2.5

Спеціальна технологія

87

2.6

Охорона праці

30

3.

Професійно-практична підготовка

288

3.1.

Виробниче навчання

120

3.2.

Виробнича практика

168

4.

Консультації

8

5.

Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна)  кваліфікаційна атестація при продовженні навчання)

8

6.

Загальний обсяг навчального часу
( без п.4 ):

478

Директор                                                                                      М.Г. Гопайнич

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

Івано-Франківського центру професійно-технічної освіти

державної служби зайнятості

 1. Професія: 8162 Оператор котельні
 2. Кваліфікація: 4 розряд
 3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: будову та правила обслуговування однотипних котлів, а також різних допоміжних механізмів і арматури котлів; основи теплотехніки; різні властивості палива та вплив якості палива на процес горіння і теплопродуктивність котлоагрегатів;  технічні умови на якість води та способи її очищення; причини виникнення несправностей у роботі котельної установки та заходи щодо запобігання їм; будову, призначення та умови застосування складних контрольно-вимірювальних приладів.

Повинен уміти: обслуговувати водогрійні та парові котли сумарною теплопродуктивністю понад 42 до 84 ГДж/год (понад 10 до 20 Гкал/год) або обслуговувати в котельні окремі водогрійні або парові котли з теплопродуктивністю котла понад 84 до 273 ГДж/год (понад 20 до 65 Гкал/год), які працюють на рідкому та газоподібному паливі або електронагрівальні; обслуговувати тепломережні бойлерні установки або станції м’ятої пари, розташовані в зоні обслуговування основних агрегатів, із сумарним тепловим навантаженням понад 84 ГДж/год (понад 20 Гкал/год); стежити за допомогою контрольно-вимірювальних приладів за рівнем води в котлах, тиском та температурою пари, води і відхідних газів; регулювати роботу (навантаження) котлів згідно з графіком споживання пари; запобігати та усувати несправності в роботі устаткування.

Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:

 1. раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
 2. дотримуватись норм технологічного процесу;
 3. не допускати браку в роботі;
 4. знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 5. використовувати в разі необхідності засоби запобігання та усунення природних і небезпечних негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 6. знати інформаційні технології в обсязі, що є необхідним для виконання професійних обов’язків;
 7. знати виробничі (експлуатаційні) інструкції з охорони праці;
 8. володіти обсягом знань з правових питань галузі, основ ведення підприємницької діяльності, державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності та трудового законодавства в межах професійної діяльності.

5. Вимоги до освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівнів, кваліфікації осіб

Попередній освітньо-кваліфікаційни рівень – «Оператор котельні» 3 розряду:

- за умови провадження первинної професійної підготовки в професійно- технічних навчальних закладах ІІ та ІІІ атестаційних рівнів без вимог до стажу роботи;

- за умови підвищення кваліфікації стаж роботи за професією «Оператор котельні» 3 розряду – не менше 1 року.

6. Сфера професійного використання випускника

Підприємства паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та інші виробничі підприємства, для забезпечення роботи яких необхідна подача пари та гарячої води.

7. Специфічні вимоги

7.1. Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча

7.3. Медичні обмеження.

Примітка:  Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на основі Державного стандарту професійно-технічної освіти  ДСПТО 8162.2-ОО.70.20 - 2011   

Директор                                                                                      М.Г.Гопайнич


Типовий навчальний план

Професія –  8162 Оператор котельні

Кваліфікація –   4 розряд

Загальний фонд навчального часу – 244 годин

№ з/п

Навчальні предмети

Кількість годин

всього

з них на лабораторно-практичні роботи

1

Загальнопрофесійна підготовка

7

1.1

Основи правових знань

2

1.2

Основи галузевої економіки і підприємництва

2

1.3

Резерв часу

3

2

Професійно-теоретична підготовка

87

2.1

Теплотехніка

4

2.2

Спецтехнологія

68

2.3

Охорона праці

15

3

Професійно-практична підготовка

134

3.1

Виробниче навчання

62

3.2

Виробнича практика

72

4

Консультації

8

5

Державна кваліфікаційна атестація (або проміжна (поетапна) атестація в разі продовження навчання)

8

6

Загальний обсяг навчального часу (без п.4)

236

Директор                                                                                      М.Г.Гопайнич