För att öppna presentationerna, högerklicka och välj “Öppna i ny flik” eller “Öppna i nytt fönster”

2019-12-09: Technique for Efficient and Sustainable Railway Traffic Operation

Inbjudan och program

Presentation: Introduction – Martin Joborn, KAJT 

Presentation: C-/SC-DAS – Per Leander, Transrail

Presentation: The British Vision and Road-map for C-DAS – Marcus Anskell, Rail Delivery Group

Presentation: C-DAS in Sweden (STEG/NTL) – Peter Olsson, Trafikverket

Presentation: DAS-technology – Andreas Törnblom, Transrail

Presentation: Helsinki Metro – Arttu Kuukankorpi, Helsinki Metro

Presentation: ICC and ATO – Per Leander, Transrail

Presentation: Some Current Research in This Field – Martin Joborn & Nima Ghiviha, RISE

2019-11-27: Fler nattågsförbindelser till Europa

Inbjudan och program

Presentation: Nattåg till Europa – Lennart Lennefors, Trafikverket

Presentation: Persontåg till Europa, vilka utmaningar finns och hur löser man dessa? – Mats Nyblom, Stockholm–Roslagens järnvägar (konsult) AB

Presentation: Hur stor är intresset av att åka tåg till Europa? – Per Andersson, tidskriften Vagabond

Presentation: Hur hanterar järnvägsföretagen det växande intresset av tåg till Europa? – Dan Olofsson, SJ AB

2019-11-21: Utvecklingen på Blekinge kustbana och Tågstrategi 2050

Inbjudan och program

Presentation: Blekinge kustbana; Dåtid – nutid – framtid

2019-11-18: SJ:s framtida utmaningar

Inbjudan och program

Presentation: SJ:s framtida utmaningar – Crister Fritzson, SJ AB

2019-11-04: Trafikverkets stråkkorrdinering

Inbjudan och program

Presentation: Trafikverkets stråkkoordinering – Joel Sultan, Trafikverket

2019-10-09: Presentation of Swissrail Industry Association

Invitation and Program

2019-09-23: Utveckling av Ostkust- och Ådalsbanorna

Inbjudan och program

Presentation: Utveckling av Ostkust- och Ådalsbanorna – Hans-Olov Åström, Trafikverket

2019-09-13: Att resa med tåg på kontinenten

Inbjudan och program

Presentation: Att resa med tåg på kontinenten – Per Gunnar Andersson

2019-05-21: Train Ferries And Redundancy in the International Rail Freight

Invitation and program

Presentation: Do Train Ferries Have a Future? – Helena Kyster-Hansen, New Thinking

Presentation: Perspectives From a Shipping Company – Niclas Mårtensson, Stena Line

Presentation: Consequences for the Cargo Owners – Mats Erkén, SFL and Swedish Shipper’s Council

Presentation: What Future do the Railway Operators See? – Lennart Johansson, Green Cargo

Presentation: What Future do the Railway Operators See? – Maarten de Ridder, DB Cargo

Presentation: How Are the Ports Preparing? – Jörgen Nilsson, Port of Trelleborg

Presentation: How Are the Ports Preparing? – Agneta Nilsson, Port of Ystad

Presentation: How Are the Ports Preparing? – Gernot Tesch, Port of Rostock

Presentation: Impacts on the Rail Infrastructure – Jack Bårström Swedish Transport Administration

Presentation: Impacts on the Rail Infrastructure – Klaus Studstrup and Hanne Bjørn, Banedanmark

Presentation: Impacts on the Rail Infrastructure – Christian Jensen, Femern A/S

2019-04-10: Presentation av Alstoms verksamhet (årsmöte)

Presentation: Alstom Transport – Björn Asplund, Alstom Transport

2019-04-04: Studiebesök, Pågatågsdepån Raus

Inbjudan och program

Presentation: Underhåll av Pågatågen i Raus (Alstom)

2019-03-21: Alternativa drivmedel för tåg

Inbjudan och program

Presentation: Utvecklingen inom området alternativa drivmedel – Svante Törnqvist, Transportstyrelsen

Presentation: Beställarens syn på järnvägsfordon med alternativa drivmedel – Markus Gunnervall, Västtrafik

Presentation: Hinder och möjligheter för fossilbränslefri framtid på Inlandsbanan – Eva Videgren, Inlandsbanan AB

Presentation: Teknisk lösning med batteritåg – Marina Sundman, Bombardier

Presentation: Teknisk lösning med vätgaståg –  Maria Signal-Martebo, Alstom

Presentation: Challenges in the approval of hydrogen trains – Tolga Wichmann, TÜV SÜD

2019-03-07: Workshop om kompetensförsörjning inom järnvägen i Norden

Inbjudan och program

Presentation: Inledning – Sofia Lundberg, Järnvägsbranschens samverkansforum (JBS)

Presentation: Danmark – Nilufar Heydari, Railtech, Danmarks tekniska universitet

Presentation: Finland – Markku Nummelin, Trafikledsverket

Presentation: Norge – Lise Nyvold, Jernbanedirektoratet

Presentation: Sverige; JBS – Eskil Sellgren, JBS

Presentation: Sverige; Järnvägstekniska yrken och utbildningar – Andreas Brendinger, Sveriges byggindustrier

Presentation: Sverige; Trafikverksskolan – Tony Helm, Trafikverksskolan

Presentation: Workshops

2019-02-18: Flygbränsletransporter till Arlanda flygplats

Inbjudan och program

Presentation: Bakgrund till projektet – Åsa Sahlqvist, Swedavia

Presentation: Flygbränsletransporter på fartyg – Daniel Karlsson, Gävle hamn

Presentation: Flygbränsletransporter på järnväg – Lennart Andersson och Tomas Sandstedt, Green Gargo

Presentation: Hantering av flygbränsle på Arlanda flygplats – Bengt Westman, Arlanda flygbränsle AB

2019-02-05: Överflyttning av basunderhållet från Infranord till Trafikverket

Inbjudan och program

Presentation: Utredningen om överförande av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket – Erland Olausson, särskild utredare

2018-12-05: Järnvägens betydelse för att utveckla Arlanda flygplats

Inbjudan och program

Presentation: Arlandarådet – Anders Svensson

Presentation: Swedavia – Fredrik Jaresved

Presentation: Trafikverket – Sofia Lindholm

Presentation: SJ AB – Jan Kyrk och Per Helgesson

Presentation: Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting – Carl Silfverhielm

2018-11-15: EU:s fjärde järnvägspaket

Inbjudan och program

Presentation: EU:s fjärde järnvägspaket – Jerker Stubbans och Maria Jäderholm, Transportstyrelsen

2018-10-16: Cross-border Rail Traffic in the Nordic Region

Invitation and programme

Presentation: EU Towards 2030 – Frédéric Versini, DG for Mobility and Transport, EU Commission

Presentation: Nordic Transport Policy – Pyry Niemi, The Nordic Council

Presentation: Authority Cooperation, Nordic Level – Håkan Persson, Swedish Transport Administration

Presentation: Major Cross Border Projects; Fehmarn Belt – Ajs Dam, Femern A/S

Presentation: Major Cross Border Projects; Rail Baltica – Kaspars Briškens, RB Rail AS

Presentation: International Rail Traffic Services; Freight Transport – Johan Hellström, Hector Rail

Presentation: International Rail Traffic Services; Commercial Passenger Traffic – Petter Essén, SJ AB

Presentation: International Rail Traffic Services; Regional Passenger Traffic – Joakim Berg, Norrtåg AB

Presentation: Current and Planned Projects; Artic Rail Line – Anni Rimpiläinen, Finnish Transport Agency

Presentation: Current and Planned Projects; Oslo–Göteborg – Max Falk, VGR, G–O Secretariat

Presentation: Current and Planned Projects; Stockholm–Oslo – Ulla-Stina Ingemarsson, Swed. Trp. Adm.

Presentation: Current and Planned Projects; Trondheim–Östersund – Ove Skovdal, Norwegian Railway Dir.

Presentation: Current and Planned Projects; Helsingborg–Helsingör – Peter Bernström, Swed. Trp. Adm.

Presentation: Current and Planned Projects; Haparanda–Tornio – Nils Ahlm, Swedish Transport Adm.

2018-09-27: Ny nationell transportplan – vad innebär detta för järnvägen?

inbjudan och program

Presentation: Ny nationell transportplan – Håkan Persson, Trafikverket

Presentation: Ny nationell transportplan – kommentarer från Björn Westerberg, Tågoperatörerna

Presentation: Ny nationell transportplan – kommentarer från Helena Leufstadius, Svensk kollektivtrafik

Presentation: Ny nationell transportplan – kommentarer från Karolina Boholm, Näringslivets transportråd

2018-09-11: På nya spår mot framtiden: höghastighetsbana Hässleholm–Lund

Inbjudan och program

Presentation: På nya spår mot framtiden: höghastighetsbana Hässleholm–Lund – Sara Distner, Trafikverket

2018-08-30: Överdäckning av Stockholms centralstation

Inbjudan och program

Presentation: Överdäckning av Stockholms centralstation – Daniel Markström, Jernhusen

Presentation: Överdäckning av Stockholms centralstation – Anders Block och Ylva Gustafsson Höjer, Trafikverket

2018-04-19: SJ:s Fordonssatsningar (årsmöte)

Presentation: SJ satsar för framtiden – Arvid Fredman

2017-11-30: Utveckling av den regionala tågtrafiken i Skåne

Inbjudan och program

Presentation: Utveckling av den regionala tågtrafiken i Skåne – Anders Jönsson

2017-11-08: 30 miljarder till spårburen kollektivtrafik i Stockholm

Inbjudan och program

Presentation: 30 miljarder till spårburen kollektivtrafik i Stockholm – Pernilla Helander och Charlotta Hök

2017-10-23: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029

Inbjudan och program

Presentation: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029 – Rolf Haraldsson

2017-09-20: Presentation av Hector Rail

Inbjudan och program

Presentation: Hector Rail – Johan Hellström

2017-08-28: Järnvägsbranschens samverkansforum

Inbjudan och program

Presentation: Järnvägsbranschens samverkansforum – Kent Johansson och Sofia Lundberg

2017-05-29: Citybanan

Inbjudan och program

Presentation: Projekt Citybanan – Kjell-Åke Averstad, Trafikverket

Presentation: När pendeltåget tar en ny väg under stan – Anders Sköld, trafikförvaltningen, SLL

Presentation: Trafik och kapacitet på Citybanan – Olov Lindfeldt, MTR

Presentation: Västlänken i Göteborg – Ulf Angberg, Trafikverket

Presentation: Citytunneln i Malmö – Lennart Lennefors, Trafikverket

Presentation: Nye spor under Oslo – Nina Tveiten, Bane NOR

2017-05-09: Nya järnvägen Stockholm–Oslo, nästa!

Inbjudan och program

Presentation: Åtgärdsvalsstudien Stockholm–Oslo – Jan Lindgren, Trafikverket

Presentation: Oslo–Stockholm ur ett norskt perspektiv – Bjørn Egede-Nissen, Jernbanedirektoratet

Presentation: Nyttoanalys för transportkorridoren, preliminära resultat – Henrik Andersson, Sweco

Presentation: Oslo-Stockholm 2.55, visionen som ska bli verklighet – Jonas Karlsson, Oslo-Stockholm 2.55 AB

Presentation: Kommittén för alternativ finansiering – Björn Hasselgren, Trafikverket

Presentation: SJ köper nya snabbtåg och trafiken Stockholm–Oslo – Anders Larsson, SJ AB

2017-04-05: Sveriges järnvägsmuseum

Robert Sjöös presentation

2016-12-12: Shift2Rail

Sam Berggrens presentation

2016-11-07: Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem

Caroline Ottossons presentation

2016-10-25: ERTMS in the Nordic Countries

All presentations

Parts

Presentation by Mr Karel Vinck, European Commission

Presentation by Mr Henning Holtermann, RailNet Denmark

Presentation by Mr Anders Åkeson, Swedish Transport Administration

Presentation by Mr Eivind Skorstad (Decision and plans), Norwegian National Rail Administration

Presentation by Mr Aki Härkönen, Finnish Transport Agency

Presentation by Mr Olle Tiderman, Norrtåg AB

Presentation by Mr Kenneth Nordstrand, Swedish Transport Administration

Presentation by Mr Eivind Skorstad (Pilot Line), Norwegian National Rail Administration

Presentation by Mr Gustav Sande, Öresundståg AB

Presentation by Ms Silke Janser, DB Cargo Scandinavia A/S

Presentation by Mr Anders Björnström, LKAB Malmtrafik AB

Presentation by Mr Pio Guido, European Union Agency for Railways

2016-10-10: Kapacitetsanalyser

Trafikverkets presentation – Emma Solinen

Rambölls presentation – Leif Broberg

Swecos presentation – Olov Lindfeldt

2016-09-26: Regional tågtrafik i Bergslagen och Mälardalen

Hugo Oljemarks presentation – Bergslagen

Tomas Ahlbergs presentation – Mälardalen

2016-02-10: Järnvägens organisation – Hur kan det bli bättre?

Gunnar Alexanderssons presentation

2015-09-30: Nattågstrafikens framtid i de nordiska länderna

Marianne B Einarsens presentation

Dan Lundholms presentation

2015-09-16: Studiebesök Hallandsås

Erik Löövs presentation

2015-05-18: Nya Tunnelbanan

Riggert Anderssons presentation

2014-10-23: Roslagsbanans utbyggnad

Presentation

2013-12-04: Regional tågtrafik i Mälardalen

Tomas Ahlbergs presentation