För att öppna presentationerna, högerklicka och välj “Öppna i ny flik” eller “Öppna i nytt fönster”

2018-04-19 – SJ:s Fordonssatsningar (årsmöte)

Presentation: SJ satsar för framtiden – Arvid Fredman

2017-11-30 – Utveckling av den regionala tågtrafiken i Skåne

Inbjudan och program

Presentation: Utveckling av den regionala tågtrafiken i Skåne – Anders Jönsson

2017-11-08 – 30 miljarder till spårburen kollektivtrafik i Stockholm

Inbjudan och program

Presentation: 30 miljarder till spårburen kollektivtrafik i Stockholm – Pernilla Helander och Charlotta Hök

2017-10-23 – Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029

Inbjudan och program

Presentation: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029 – Rolf Haraldsson

2017-09-20 – Presentation av Hector Rail

Inbjudan och program

Presentation: Hector Rail – Johan Hellström

2017-08-28 – Järnvägsbranschens samverkansforum

Inbjudan och program

Presentation: Järnvägsbranschens samverkansforum – Kent Johansson och Sofia Lundberg

2017-05-29 – Citybanan

Inbjudan och program

Presentation: Projekt Citybanan – Kjell-Åke Averstad, Trafikverket

Presentation: När pendeltåget tar en ny väg under stan – Anders Sköld, trafikförvaltningen, SLL

Presentation: Trafik och kapacitet på Citybanan – Olov Lindfeldt, MTR

Presentation: Västlänken i Göteborg – Ulf Angberg, Trafikverket

Presentation: Citytunneln i Malmö – Lennart Lennefors, Trafikverket

Presentation: Nye spor under Oslo – Nina Tveiten, Bane NOR

2017-05-09 – Nya järnvägen Stockholm–Oslo, nästa!

Inbjudan och program

Presentation: Åtgärdsvalsstudien Stockholm–Oslo – Jan Lindgren, Trafikverket

Presentation: Oslo–Stockholm ur ett norskt perspektiv – Bjørn Egede-Nissen, Jernbanedirektoratet

Presentation: Nyttoanalys för transportkorridoren, preliminära resultat – Henrik Andersson, Sweco

Presentation: Oslo-Stockholm 2.55, visionen som ska bli verklighet – Jonas Karlsson, Oslo-Stockholm 2.55 AB

Presentation: Kommittén för alternativ finansiering – Björn Hasselgren, Trafikverket

Presentation: SJ köper nya snabbtåg och trafiken Stockholm–Oslo – Anders Larsson, SJ AB

2017-04-05 – Sveriges järnvägsmuseum

Robert Sjöös presentation

2016-12-12 – Shift2Rail

Sam Berggrens presentation

2016-11-07 – Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem

Caroline Ottossons presentation

2016-10-25 – ERTMS in the Nordic Countries

All presentations

Parts

Presentation by Mr Karel Vinck, European Commission

Presentation by Mr Henning Holtermann, RailNet Denmark

Presentation by Mr Anders Åkeson, Swedish Transport Administration

Presentation by Mr Eivind Skorstad (Decision and plans), Norwegian National Rail Administration

Presentation by Mr Aki Härkönen, Finnish Transport Agency

Presentation by Mr Olle Tiderman, Norrtåg AB

Presentation by Mr Kenneth Nordstrand, Swedish Transport Administration

Presentation by Mr Eivind Skorstad (Pilot Line), Norwegian National Rail Administration

Presentation by Mr Gustav Sande, Öresundståg AB

Presentation by Ms Silke Janser, DB Cargo Scandinavia A/S

Presentation by Mr Anders Björnström, LKAB Malmtrafik AB

Presentation by Mr Pio Guido, European Union Agency for Railways

2016-10-10 – Kapacitetsanalyser

Trafikverkets presentation – Emma Solinen

Rambölls presentation – Leif Broberg

Swecos presentation –  Olov Lindfeldt

2016-09-26 – Regional tågtrafik i Bergslagen och Mälardalen

Hugo Oljemarks presentation – Bergslagen

Tomas Ahlbergs presentation – Mälardalen

2016-02-10 – Järnvägens organisation – Hur kan det bli bättre?

Gunnar Alexanderssons presentation

2015-09-30 – Nattågstrafikens framtid i de nordiska länderna

Marianne B Einarsens presentation

Dan Lundholms presentation

2015-09-16 – Studiebesök Hallandsås

Erik Löövs presentation

2015-05-18 – Nya Tunnelbanan

Riggert Anderssons presentation

2014-10-23 – Roslagsbanans utbyggnad

Presentation

2013-12-04 – Regional tågtrafik i Mälardalen

Tomas Ahlbergs presentation