iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1946 / december / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1946. december

Kronológia

Befejeződik a magyarországi németek áttelepítése Németország amerikai megszállási övezetébe. A kitelepítettek száma 117–135 ezer főre tehető.

december 1. - Az iparcikkek árai emelkednek, viszont csökken a gáz és a víz díja.

Megjelenik az Élet és Tudomány c. tudományos ismeretterjesztő hetilap első száma; Szent-Györgyi Albert írja a köszöntőt.

december 2. - Megkezdődik Pozsonyban a kollaboráns szlovák állam háborús bűnökkel vádolt vezetőinek pere.

december 3. -  Az FKgP (Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt) tízpontos akcióprogramot tesz közzé, támogatja a bankok állami ellenőrzését, a tervgazdálkodás bevezetését, sürgeti a nagy személyi jövedelmek csökkentését és a luxuscikkek gyártásának betiltását, javasolja az újgazdák pénzügyi megsegítését.

december 4. - Az állati szérumok és a növényvédő szerek gyártásának államosításáról pártközi megállapodás születik.

december 5. - Jugoszláviában államosítják a nagyipart, a bankokat, a közlekedést, a kül- és nagykereskedelmet.

december 6. - A Külügyminiszterek Tanácsa a békeszerződések véglegesített, érdemben változatlanul hagyott szövegét átadja a New York-i szerkesztőbizottságnak. A Parlament előtt 15 ezer asszony tünte ta drágaság ellen.

december 7. - Az MKP (Magyar Kommunista Párt ) és az SZDP (Szociáldemokrata Párt) Összekötő Bizottsága ülésén határozat születik arról, hogy „a kisgazdapárti tisztogatásnak nemcsak a parlamenti frakcióra, hanem a városi frakciókra és a sajtóra is ki kell terjednie”. Prágában megkezdődik a közép-európai szociáldemokrata pártok kongresszusa, amelyen az SZDP is képviselteti magát.

december 8. - Az SZDP több volt vezetője (Peyer Károly, Valentiny Ágoston, Györki Imre, Pozsgai Gyula) memorandumot intéz a párt vezetőségéhez; bírálják a párt politikáját és a kommunistákkal való szorosabb együttműködést.

december 10. - Belügyminiszteri rendelet szabályozza az ÁVO feladat- és ügykörét; 13 alosztályt hoznak létre. Sopronkőhidán kivégzik páter Kiss Szalézt, Kizmann Ottót, Bodnár Lászlót és ifj. Kiss Sándort.

december 11. - Megalakul az UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund), az ENSZ (Egyesült Nemzetek Szervezete) gyermekvédelmi szervezete.

december 13. - A Mt (Minisztertanács) ülésén Rajk László belügyminiszter az amerikai hatóságok újabb követeléseivel magyarázza a németek kitelepítésének újbóli elakadását. Beszámolók szerint 1946 őszén 11 ezer németet telepítettek ki az országból. Edvard Beneš csehszlovák köztársasági elnök Károlyi Mihály levelére adott válaszában védelmébe veszi a szlovákiai magyarság Csehországba telepítését. Arra hivatkozik, hogy az a kétéves terv és a közmunkarendelet végrehajtását szolgálja.

december 14. - Letartóztatják Donáth Györgyöt, a Magyar Élet Pártja alelnökét, a Magyar Testvéri Közösség tagját.

december 15. - A budapesti székhelyű ÁVO (Magyar Államrendőrség Államvédelmi Osztálya) alárendeltségében államvédelmi osztályokat hoznak létre minden vármegyeszékhelyen működő rendőrkapitányságon.

december 16. - A deportálások elleni magyar tiltakozásokra csehszlovák részről válasz nem érkezett, a magyar kormány megszakítja a lakosságcsere gyakorlati megvalósításáról folytatott tárgyalásokat. A HM (Honvédelmi minisztérium) Katonapolitikai Osztálya a Magyar Testvéri Közösség formálódó „összeesküvési ügyével” kapcsolatban őrizetbe veszi Szent-Miklósy István őrnagyot és Héder János közgazdászt.

december 17. - Gyöngyösi János külügyminiszter az Ngy (Nemzetgyűlés) ülésén bejelenti, hogy Magyarország  addig nem járul hozzá az egyezmény végrehajtásához, amíg a csehszlovák fél le nem állítja a magyar kisebbség csehországi deportálását. Párizsban megalakul az Európai Föderalista Unió, amely 16 ország több mint 50 föderalista szervezetét tömöríti.

december 18. - A Baloldali Blokk és Kliment Vorosilov marsall nyomására lemond Pfeiffer Zoltán igazságügyi és Szolnoki István kereskedelem- és szövetkezetügyi államtitkár, valamint B. Szabó István államminiszter; B. Szabó helyére Dobi István kerül vissza a kormányba.

december 19. - Az MKP (Magyar Kommunista Párt) parlamenti frakciójának ülésén Horváth Márton felvázolja a párt előtt álló lehetőségeket.

Letartóztatják András Sándor vezérőrnagyot.

A francia gyarmati csapatok támadást indítanak a Vietnami Demokratikus Köztársaság fővárosa, Hanoi ellen. Megkezdődik az első vietnami háború.

december 20. - A Magyar Testvéri Közösség-üggyel összefüggésben letartóztatják Arany Bálintot, az FKgP szervezőtitkárát.

Megjelenik a Pajtás c. kétheti ifjúsági lap első száma; szerkesztő: László Gyula.

december 21. - A csehszlovák hatóságok elutasítják Mindszenty József bíboros esztergomi érsek beutazási kérelmét. Az SZDP pártválasztmánya határozatban utasítja el a Peyer Károly és Valentiny Ágoston memorandumában foglalt kritikát.

december 21. - A Katolikus Püspöki Kar memorandumban tiltakozik az állami tankönyv-monopólium bevezetése ellen.

Németország amerikai megszállási övezetében megalakul a Bajor Szabadállam.

Rácz Jenő pénzügyminiszter a Nemzetgyűlés elé terjeszti az első forint-költségvetést.

december 22. - Üzembe helyezik a helyreállított lakihegyi nagyobb rádióadó-tornyot.

december 25. - Megkezdi működését az első szovjet atommáglya, Európa első atomreaktora.

december 28. - Érsekújvárott megalakul az illegális Szent György Kollégium, a cseh és szlovák egyetemekről és főiskolákról kitiltott magyar értelmiségiek munkaközössége.

december 29. - E napig az országban 29 háborús főbűnöst végeztek ki.

december 30. -  Elvi határozat születik a kartellek megszüntetéséről.

december 31. - A MÁr BFk (Magyar Állami Rendőrség Budapesti Főkapitányság) vezetője a „köztársaság-ellenes összeesküvésben” (Magyar Testvéri Közösség-ügy) való részvétel miatt körözést bocsát ki Dálnoki Veress Lajos vezérezredes ellen.

Év végéig Csehszlovákiában háborús bűnösként elítélt magyarok száma meghaladja a 75 ezer főt.

Felhasznált forrás: Magyar kronológia 1918-2000


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források