iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1946 / december / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1946. december

Összeállította: Keliger Claudia (2020.)

Itthon: 

         Rendkívül kedvezően indult az év utolsó hónapjának első napja. Csökkent a gáz és a víz díja, viszont az iparcikkek árai emelkedtek, ezzel is magyarázható, hogy az FKgP (Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt) tízpontos akcióprogramot tesz közzé, támogatja a bankok állami ellenőrzését, a tervgazdálkodás bevezetését, sürgeti a nagy személyi jövedelmek csökkentését és a luxuscikkek gyártásának betiltását, javasolja az újgazdák pénzügyi megsegítését. Ezt követve rögtön másnap az állati szérumok és a növényvédő szerek gyártásának államosításáról pártközi megállapodás születik.

Az MKP (Magyar Kommunista Párt ) és az SZDP (Szociáldemokrata Párt) Összekötő Bizottsága ülésén határozat születik arról, hogy „a kisgazdapárti tisztogatásnak nemcsak a parlamenti frakcióra, hanem a városi frakciókra és a sajtóra is ki kell terjednie”. Az SZDP több volt vezetője (Peyer Károly, Valentiny Ágoston, Györki Imre, Pozsgai Gyula) memorandumot intéz a párt vezetőségéhez; bírálják a párt politikáját és a kommunistákkal való szorosabb együttműködést.

Belügyminiszteri rendelet szabályozza az ÁVO (Magyar Államrendőrség Államvédelmi Osztálya feladat- és ügykörét; 13 alosztályt hoznak létre ebben a hónapban. Alárendeltségében államvédelmi osztályokat hoznak létre minden vármegyeszékhelyen működő rendőrkapitányságon.

         Mindeközben Sopronkőhidán kivégzik Páter Kiss Szalézt, Kizmann Ottót, Bodnár Lászlót és ifj. Kiss Sándort. A Szovjet törvénykönyv 58. § 2-8-11. szakaszai szerint. Hazaárulás, terrorizmus, fegyver szervezkedés bűncselekménye miatt, akik érettségi előtt álló mezőgazdász diákok voltak.

Magyar Kommunista Párt összminisztériumi pártszervezete taggyűlést tartott.

A Mt (Minisztertanács) ülésén Rajk László belügyminiszter az amerikai hatóságok újabb követeléseivel magyarázza a németek kitelepítésének újbóli elakadását. Beszámolók szerint 1946 őszén 11 ezer németet telepítettek ki az országból.

Letartóztatják Donáth Györgyöt, a Magyar Élet Pártja alelnökét, a Magyar Testvéri Közösség tagját, amiért részt vett a Magyar Közösség tevékenységében, a vezetők között volt. Majd koncepciós perben halálra ítélték és kötél által kivégezték. 

A deportálások elleni magyar tiltakozásokra csehszlovák részről válasz nem érkezett, a magyar kormány megszakítja a lakosságcsere gyakorlati megvalósításáról folytatott tárgyalásokat. A HM (Honvédelmi Minisztérium) Katonapolitikai Osztálya a Magyar Testvéri Közösség formálódó „összeesküvési ügyével” kapcsolatban őrizetbe veszi Szent-Miklósy István őrnagyot és Héder János közgazdászt.

András Sándor vezérőrnagy aki az I. világháborúban harcolt letartóztatják. A Magyar Közösség per negyedrendű vádlottjaként koholt vádakkal bíróság elé állították, lefokozták és előbb halálra, majd kegyelemből 10 év fogházbüntetésre ítélték.

Gyöngyösi János külügyminiszter az Ngy (Nemzetgyűlés) ülésén bejelenti, hogy Magyarország  addig nem járul hozzá az egyezmény végrehajtásához, amíg a csehszlovák fél le nem állítja a magyar kisebbség csehországi deportálását.

A Baloldali Blokk és Kliment Vorosilov marsall nyomására lemond Pfeiffer Zoltán igazságügyi és Szolnoki István kereskedelem- és szövetkezetügyi államtitkár, valamint B. Szabó István államminiszter; B. Szabó helyére Dobi István kerül vissza a kormányba.

Az MKP (Magyar Kommunista Párt) parlamenti frakciójának ülésén Horváth Márton felvázolja a párt előtt álló lehetőségeket. 

A Magyar Testvéri Közösség-üggyel összefüggésben letartóztatják Arany Bálintot, az FKgP szervezőtitkárát, amiért a köztársaság ellen összesküdött, végül II. fokon 12 év fegyházra ítélték.

A csehszlovák hatóságok elutasítják Mindszenty József bíboros esztergomi érsek beutazási kérelmét.

Az SZDP pártválasztmánya határozatban utasítja el a Peyer Károly és Valentiny Ágoston memorandumában foglalt kritikát.

A Katolikus Püspöki Kar memorandumban tiltakozik az állami tankönyv-monopólium bevezetése ellen.

Rácz Jenő pénzügyminiszter a Nemzetgyűlés elé terjeszti az első forint-költségvetést.

A budapesti Szovjet Helyőrség Katonai Bírósága 1946. december 23-án jogsértően hozott halálos ítéletet Bakay felett, s annak Moszkvában történt jóváhagyása is törvénytelen volt.

Örkény István, magyar író hazaérkezett Oroszországból, ahol hadifogoly volt.

Érsekújvárott megalakul az illegális Szent György Kollégium, a cseh és szlovák egyetemekről és főiskolákról kitiltott magyar értelmiségiek munkaközössége.

1946 decemberéig az országban 29 háborús főbűnöst végeztek ki.

Elvi határozat születik a kartellek megszüntetéséről.

A MÁr BFk (Magyar Állami Rendőrség Budapesti Főkapitányság) vezetője a „köztársaság-ellenes összeesküvésben” (Magyar Testvéri Közösség-ügy) való részvétel miatt körözést bocsát ki Dálnoki Veress Lajos vezérezredes ellen. 

Külföld: Befejeződik a magyarországi németek áttelepítése Németország amerikai megszállási övezetébe. A kitelepítettek száma 117–135 ezer főre tehető.

        Megkezdődik Pozsonyban a kollaboráns szlovák állam háborús bűnökkel vádolt vezetőinek pere.

        Jugoszláviában államosítják a nagyipart, a bankokat, a közlekedést, a kül- és nagykereskedelmet.

        A Külügyminiszterek Tanácsa a békeszerződések véglegesített, érdemben változatlanul hagyott szövegét átadja a New York-i szerkesztőbizottságnak. A Parlament előtt 15 ezer asszony tünte ta drágaság ellen.

        Prágában megkezdődik a közép-európai szociáldemokrata pártok kongresszusa, amelyen az SZDP is képviselteti magát.

        1946 december 1-jei népszavazás eredményeként Németország amerikai megszállási övezetében megalakul a Bajor Szabadállam.

        Edvard Beneš csehszlovák köztársasági elnök Károlyi Mihály levelére adott válaszában védelmébe veszi a szlovákiai magyarság Csehországba telepítését. Arra hivatkozik, hogy az a kétéves terv és a közmunkarendelet végrehajtását szolgálja.

        Az ENSZ  közgyűlése elfogadja a Nemzetközi Menekültügyi Szervezet alapokmányát 1946 decemberében. Az amerikai kormány kezdeményezésére, több más ország is egyetértésével, 1947 júliusában létrehozták a Nemzetközi Menekültügyi Szervezetet (IRO), mint az ENSZ nem állandó, szakosított intézményét. Az IRO három évre szóló, kizárólagos mandátumot kapott, hogy az európai menekülteket hazatelepítse, azonosítsa, nyilvántartsa és csoportosítsa, gondoskodjon róluk és támogassa őket, jogi és politikai védelmet nyújtson nekik, szállítsa, áttelepítse őket és segítse életük újrakezdését. Az ENSZ Közgyűlésének 1946. decemberi határozata, amely létrehozta az IRO-t, kimondta, hogy „nem lehet [megalapozott ok miatt tiltakozó] menekültet, vagy otthontalanná vált személyt származási országába való visszatérésre kényszeríteni.

        . Párizsban megalakul az Európai Föderalista Unió, amely 16 ország több mint 50 föderalista szervezetét tömöríti.

        A francia gyarmati csapatok támadást indítanak a Vietnami Demokratikus Köztársaság fővárosa, Hanoi ellen. Megkezdődik az első vietnami háború.

        Türingia tartomány megalapítása. Türingia a német történelem során az egyik legtagoltabb államalakulat volt a Német-római Birodalomban. Viharos történelme során volt kora középkori nagyhatalom, majd széttöredezése után területének legnagyobb része szász uralom alá került.

        Németország amerikai megszállási övezetében megalakul a Bajor Szabadállam. A bajor himnusz a Bajor Szabadállam hivatalos himnusza.

        Megalakult Rómában az Olasz Szociális Mozgalom (Movimento Sociale Italiano – MSI). Az 1946-ban a MSI-t a régi rend hívei és a Salói Köztársaságból hazatért „veteránok” alakították meg, s tagjai a fasizmus eszméjét próbálták ébren tartani. Az Olasz Szociális Mozgalom közepes nagyságú párt, amely 1948-tól mindig jelen volt a parlamentben a szavazatok – átlagosan – 5-6 százalékával (1. számú táblázat), sőt Délen 10 százalék feletti eredményt is tudhatott magáénak.

        1946 év végéig Csehszlovákiában háborús bűnösként elítélt magyarok száma meghaladja a 75 ezer főt.

Kultúra: Megjelenik az Élet és Tudomány c. tudományos ismeretterjesztő hetilap első száma; Szent-Györgyi Albert írja a köszöntőt.

        Megjelenik a Pajtás c. kétheti ifjúsági lap első száma; szerkesztő: László Gyula.

Felfedezés: Willard Frank Libby amerikai fizikus felfedezte az atomórát, amely a céziumatomok sajátrezgéseinek a számlálása alapján működött.

Fejlesztés: Üzembe helyezik a helyreállított lakihegyi nagyobb rádióadó-tornyot.                Megkezdi működését az első szovjet atommáglya, Európa első atomreaktora.

        Csongrádi-szentesi vasúti híd átadása a forgalomnak.

Érdekesség: Megalakul az UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund), az ENSZ (Egyesült Nemzetek Szervezete) gyermekvédelmi szervezete.

Születés: Sonia Gandhi olasz származású indiai politikus megszületése.

Gyászjelentés: Moesz Gusztáv magyar botanikus, mikológus halálozása.

Nagy Lajos régész, művészettörténész, muzeológus, az MTA tagja halálozása.

Kronológia

Befejeződik a magyarországi németek áttelepítése Németország amerikai megszállási övezetébe. A kitelepítettek száma 117–135 ezer főre tehető.

december 1. - Az iparcikkek árai emelkednek, viszont csökken a gáz és a víz díja.

Megjelenik az Élet és Tudomány c. tudományos ismeretterjesztő hetilap első száma; Szent-Györgyi Albert írja a köszöntőt.

december 2. - Megkezdődik Pozsonyban a kollaboráns szlovák állam háborús bűnökkel vádolt vezetőinek pere.

december 3. -  Az FKgP (Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt) tízpontos akcióprogramot tesz közzé, támogatja a bankok állami ellenőrzését, a tervgazdálkodás bevezetését, sürgeti a nagy személyi jövedelmek csökkentését és a luxuscikkek gyártásának betiltását, javasolja az újgazdák pénzügyi megsegítését.

december 4. - Az állati szérumok és a növényvédő szerek gyártásának államosításáról pártközi megállapodás születik.

december 5. - Jugoszláviában államosítják a nagyipart, a bankokat, a közlekedést, a kül- és nagykereskedelmet.

december 6. - A Külügyminiszterek Tanácsa a békeszerződések véglegesített, érdemben változatlanul hagyott szövegét átadja a New York-i szerkesztőbizottságnak. A Parlament előtt 15 ezer asszony tünte ta drágaság ellen.

december 6.-  Willard Frank Libby amerikai fizikus felfedezte az atomórát, amely a céziumatomok sajátrezgéseinek a számlálása alapján működött.

december 7. - Az MKP (Magyar Kommunista Párt ) és az SZDP (Szociáldemokrata Párt) Összekötő Bizottsága ülésén határozat születik arról, hogy „a kisgazdapárti tisztogatásnak nemcsak a parlamenti frakcióra, hanem a városi frakciókra és a sajtóra is ki kell terjednie”. Prágában megkezdődik a közép-európai szociáldemokrata pártok kongresszusa, amelyen az SZDP is képviselteti magát.

december 8. - Az SZDP több volt vezetője (Peyer Károly, Valentiny Ágoston, Györki Imre, Pozsgai Gyula) memorandumot intéz a párt vezetőségéhez; bírálják a párt politikáját és a kommunistákkal való szorosabb együttműködést.

december 8.-  1946 december 1-jei népszavazás eredményeként Németország amerikai megszállási övezetében megalakul a Bajor Szabadállam.

december 8.- Moesz Gusztáv magyar botanikus, mikológus halálozása.

december 9.- Sonia Gandhi olasz származású indiai politikus megszületése.

december 10. - Belügyminiszteri rendelet szabályozza az ÁVO feladat- és ügykörét; 13 alosztályt hoznak létre. Sopronkőhidán kivégzik páter Kiss Szalézt, Kizmann Ottót, Bodnár Lászlót és ifj. Kiss Sándort.

december 10.-  Nagy Lajos régész, művészettörténész, muzeológus, az MTA tagja halálozása.

december 10.- Kedden este a Magyar Kommunista Párt összminisztériumi pártszervezete taggyűlést tartott.

december 11. - Megalakul az UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund), az ENSZ (Egyesült Nemzetek Szervezete) gyermekvédelmi szervezete.

december 13. - A Mt (Minisztertanács) ülésén Rajk László belügyminiszter az amerikai hatóságok újabb követeléseivel magyarázza a németek kitelepítésének újbóli elakadását. Beszámolók szerint 1946 őszén 11 ezer németet telepítettek ki az országból. Edvard Beneš csehszlovák köztársasági elnök Károlyi Mihály levelére adott válaszában védelmébe veszi a szlovákiai magyarság Csehországba telepítését. Arra hivatkozik, hogy az a kétéves terv és a közmunkarendelet végrehajtását szolgálja.

december 13.-  Gerő Ernő elvtárs közlekedésügyi miniszter tájékoztatója, sajtó fogadása, tájékoztatója szerint az év elején vállalt feladatokat teljesítették, miszerint a kitűzőtt 6 nagyhíd helyett 7 hídat építettek, illetve építettek újjá.

december 14. - Letartóztatják Donáth Györgyöt, a Magyar Élet Pártja alelnökét, a Magyar Testvéri Közösség tagját.

december 14.- Rákosi Mátyás újévi üdvözlete Csepelnek a Fogaskerék című lapban.

december 15. - A budapesti székhelyű ÁVO (Magyar Államrendőrség Államvédelmi Osztálya) alárendeltségében államvédelmi osztályokat hoznak létre minden vármegyeszékhelyen működő rendőrkapitányságon.

december 15.- csongrádi-szentesi vasúti híd átadása a forgalomnak.

december 15.-  Az ENSZ  közgyűlése elfogadja a Nemzetközi Menekültügyi Szervezet alapokmányát.

december 16. - A deportálások elleni magyar tiltakozásokra csehszlovák részről válasz nem érkezett, a magyar kormány megszakítja a lakosságcsere gyakorlati megvalósításáról folytatott tárgyalásokat. A HM (Honvédelmi minisztérium) Katonapolitikai Osztálya a Magyar Testvéri Közösség formálódó „összeesküvési ügyével” kapcsolatban őrizetbe veszi Szent-Miklósy István őrnagyot és Héder János közgazdászt.

december 16.-  András Sándor vezérőrnagy aki az I. világháborúban harcolt

december 17. - Gyöngyösi János külügyminiszter az Ngy (Nemzetgyűlés) ülésén bejelenti, hogy Magyarország  addig nem járul hozzá az egyezmény végrehajtásához, amíg a csehszlovák fél le nem állítja a magyar kisebbség csehországi deportálását. Párizsban megalakul az Európai Föderalista Unió, amely 16 ország több mint 50 föderalista szervezetét tömöríti.

december 18. - A Baloldali Blokk és Kliment Vorosilov marsall nyomására lemond Pfeiffer Zoltán igazságügyi és Szolnoki István kereskedelem- és szövetkezetügyi államtitkár, valamint B. Szabó István államminiszter; B. Szabó helyére Dobi István kerül vissza a kormányba.

december 19. - Az MKP (Magyar Kommunista Párt) parlamenti frakciójának ülésén Horváth Márton felvázolja a párt előtt álló lehetőségeket. 

Letartóztatják András Sándor vezérőrnagyot.

A francia gyarmati csapatok támadást indítanak a Vietnami Demokratikus Köztársaság fővárosa, Hanoi ellen. Megkezdődik az első vietnami háború.

december 20. - A Magyar Testvéri Közösség-üggyel összefüggésben letartóztatják Arany Bálintot, az FKgP szervezőtitkárát.

Megjelenik a Pajtás c. kétheti ifjúsági lap első száma; szerkesztő: László Gyula.

december 20.- Türingia tartomány megalapítása

december 20.- Uri Geller  magyar származású, izraeli születésű parafenomén, parapszichiáter születése

december 21. - A csehszlovák hatóságok elutasítják Mindszenty József bíboros esztergomi érsek beutazási kérelmét. Az SZDP pártválasztmánya határozatban utasítja el a Peyer Károly és Valentiny Ágoston memorandumában foglalt kritikát.

december 21. - A Katolikus Püspöki Kar memorandumban tiltakozik az állami tankönyv-monopólium bevezetése ellen.

Németország amerikai megszállási övezetében megalakul a Bajor Szabadállam.

Rácz Jenő pénzügyminiszter a Nemzetgyűlés elé terjeszti az első forint-költségvetést.

december 21.-  Demjén Ferenc magyar rockénekes születése

december 22. - Üzembe helyezik a helyreállított lakihegyi nagyobb rádióadó-tornyot.

december 23.- Rákosi Mátyás válasza a Világosságnak a korrupcióról.

december 23.- A budapesti Szovjet Helyőrség Katonai Bírósága 1946. december 23-án jogsértően hozott halálos ítéletet Bakay felett, s annak Moszkvában történt jóváhagyása is törvénytelen volt.

december 24.- Az első előadás a szegedi bábszínházban, János Vitáz bábváltozatát mutatták be.

december 25. - Megkezdi működését az első szovjet atommáglya, Európa első atomreaktora.

december 26.- Megalakult Rómában az Olasz Szociális Mozgalom (Movimento Sociale Italiano – MSI) névvel.

december 26.- Örkény István, magyar író hazaérkezett Oroszországból, ahol hadifogoly volt.

december 28. - Érsekújvárott megalakul az illegális Szent György Kollégium, a cseh és szlovák egyetemekről és főiskolákról kitiltott magyar értelmiségiek munkaközössége.

december 29. - E napig az országban 29 háborús főbűnöst végeztek ki.

december 30. -  Elvi határozat születik a kartellek megszüntetéséről.

december 31. - A MÁr BFk (Magyar Állami Rendőrség Budapesti Főkapitányság) vezetője a „köztársaság-ellenes összeesküvésben” (Magyar Testvéri Közösség-ügy) való részvétel miatt körözést bocsát ki Dálnoki Veress Lajos vezérezredes ellen. 

Év végéig Csehszlovákiában háborús bűnösként elítélt magyarok száma meghaladja a 75 ezer főt.

december 31.- Truman amerikai elnök hivatalosan is befejezetté nyilvánítja a második világháborút. 


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források