Általános szerződési feltételek, adatvédelmi nyilatkozat

A  www.beszediro.eu weboldal (továbbiakban: honlap) kizárólagos tulajdonosa a Tóth-Máté Erika (székhely: 2100 Gödöllő, Veres P. u. 22.) továbbiakban: tulajdonos).

Általános Szerződési Feltételek

A honlap használatával Ön elfogadja az alábbi feltételeket és nyilatkozatokat. Amennyiben a honlap felhasználási feltételeivel nem ért egyet, kérjük, ne használja az oldalt!

Minden a honlapon található szerzői jogi védelmet élvező tartalom (fénykép, írás, illetve a beszediro.eu domain név) a tulajdonos kizárólagos szellemi terméke, tulajdona, azok szerzői jogvédelem alatt állnak, illetve azok felhasználására vonatkozóan a tulajdonos a szerzőktől érvényes engedéllyel rendelkezik. Az oldal teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlap tartalmát technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A tulajdonos követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

Az honlapról értesüléseket átvenni csak az adott portálra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, a oldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti, s erre a tulajdonostól engedélyt kér, és írásbeli engedélyt kap.

A tulajdonos a portál használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja, azzal hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a honlap üzemeltetője – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje.

A tulajdonos az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást üzleti titokként kezel. A www.beszediro.eu honlap üzemeltetése során a tulajdonos igyekszik a lehető legpontosabb információkat szolgáltatni. Az információk esetleges félreértéséből, vagy a helytelen következtetések levonásából eredő esetleges károkért a tulajdonos nem vállalja a felelősséget. A tulajdonos a weboldal használatából eredő károkért mindennemű felelősségét kizárja.

A tulajdonos nem vállalja a felelősséget a honlapon történt elírásokért, sem pedig az oldalak tartalmának jogosulatlan, rajta kívül álló okból történő megváltoztatásáért.

Adatvédelmi nyilatkozat

A tulajdonos számára kiemelt fontosságú cél a honlap látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, valamint információs önrendelkezési joguk biztosítása. Az adatkezelés során a tulajdonos figyelembe veszi a vonatkozó jogszabályokat, különös tekintettel a Személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényt, valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvényt.

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény rendeli el. Az adatok szolgáltatása önkéntes.

A tulajdonos kötelezi magát arra, hogy:

Gödöllő, 2010.01.03.

Tóth M. Erika