237427818.jpgРозв'язування задач

на механічну роботу та потужність


Мета.

Освітня. Вчитися розв’язувати задачі на закони збереження.

Розвиваюча. Розвивати логічне та алгоритмічне мислення.

Виховна. Виховувати культуру наукового мислення та оформлення розрахункових задач.

Тип уроку. Формування знань, умінь, навичок.

here.gif

Дидактичні матеріали:

План

 1. Актуалізація опорних знань.
 2. Вчимося розв'язувати задачі.
 3. Запитання до уроку.
 4. Домашнє завдання.
 5. Перевір себе.
 6. Для допитливих.

Хід уроку


 1. Актуалізація опорних знань.

Усне опитування:

interrogacao_verde.pngЗапитання 33.1. Що таке енергія? Якими характеристиками тіла визначається механічна енергія? Як її позначають та в яких одиницях в СІ  вимірюють?

interrogacao_verde.pngЗапитання 33.2. Яку енергію називають потенціальною? Як визначається потенціальна енергія піднятого в полі земного тяжіння тіла? Як визначається потенціальна енергія пружно деформованого тіла?

interrogacao_verde.pngЗапитання 33. Яку енергію називають кінетичною? Як визначається кінетична енергія?

interrogacao_verde.pngЗапитання 33.4. Дайте визначення повної механічної енергії тіл. Сформулюйте закон збереження повної механічної енергії. За яких умов він виконується?

interrogacao_verde.pngЗапитання 33.5. Що таке механічна робота? Як її позначають, в яких одиницях вимірюють, за якою формулою розраховують?

interrogacao_verde.pngЗапитання 33.6. Який геометричний зміст роботи? За яких умов робота є від’ємною, додатною та рівною нулю?

interrogacao_verde.pngЗапитання 33.7. Як визначається робота, що спричиняє зміну швидкості, сили тяжіння, пружно деформованого тіла та робота на замкненій траєкторії?

interrogacao_verde.pngЗапитання 33.8.  Дайте визначення потужності. Як позначають потужність, в яких одиницях в СІ вимірюють та за якими формулами розраховують?

interrogacao_verde.pngЗапитання 33.9. Сформулюйте золоте правило механіки. Чому затрачена робота завжди більша за корисну?

interrogacao_verde.pngЗапитання 33.10. Сформулюйте визначення ККД механізму? Як позначають ККД, в яких одиницях його вимірюють, за допомогою яких формул розраховують?

interrogacao_verde.pngЗапитання 33.11. Який виграш у силі дають такі прості механізми як важіль, рухомий та нерухомий блоки, похила площина.

interrogacao_verde.pngЗапитання 33.12. Які фактори впливають на значення ККД похилої площини, а які не впливають?


 1. Вчимося розв'язувати задачі.

images (4).jpgЗадача 34.1. Кінь, розвиваючи потужність 600 Вт, тягне віз із силою 450 Н, спрямованою під кутом  до горизонту. За який час він довезе хазяїна з одного села в інше, якщо відстань між ними 12 км?

images (4).jpgЗадача 34.2. Велосипедист масою 50 кг рухається по прямолінійній ділянці горизонтального шосе згідно з рівнянням . Яку роботу виконує велосипедист за 20 с руху?

images (4).jpgЗадача 34.3. Тіло падає з однакової висоти на Землі і на Місяці. У скільки разів робота сили тяжіння на Землі більша, ніж на Місяці? Прискорення вільного падіння на Місяці у 6 разів менше, ніж на Землі.

images (5).jpgЗадача 34.4. Яку роботу слід виконати, щоб однорідну циліндричну колону, маса якої 500 кг,  і яка лежить на горизонтальній поверхні, поставити вертикально? Довжина колони - 4 м, діаметром колони знехтуйте.

images (4).jpgЗадача 34.5. Який ККД має похила площина з кутом нахилу , якщо коефіцієнт тертя під час руху дорівнює 0,3?


 1. Запитання до уроку.

Запитання 34.1. Поясніть, чому для запуску супутника більшої маси на певну орбіту необхідно витратити більше енергії, ніж для запуску супутника меншої маси?

Запитання 34.2. Парашутист рівномірно спускається на парашуті, отже, його кінетична енергія не змінюється, а потенціальна зменшується. Чи не порушується закон збереження енергії? Чому?

Запитання 34.3. У якому випадку необхідно менше енергії: під час запуску штучного супутника Землі вздовж меридіана чи вздовж екватора у бік обертання Землі?


 1. Домашнє завдання.

books.pngПідручник: §16 - повторити.

images (9).jpgЗадача 34.6. Яку масу води піднімає насос потужністю 720 Вт на висоту 12 м за 1 год?

images (9).jpgЗадача 34.7. Сани масою 7 кг зісковзують з гірки довжиною 5 м з кутом нахилу . Яку роботу виконує сила тяжіння?

images (9).jpgЗадача 34.8. Камінь, маса якого 2 кг, вільно падає з висоти 0,8 м. Визначте потужність сили тяжіння в момент удару каменя об землю.


 1. Перевір себе.

50px-Crystal_Clear_app_korganizer.pngСередній рівень

Задача 34.1.С. Підйомник гірськолижного курорту піднімає 45 лижників на висоту 2 км за 20 хв. Уважайте, що середня маса одного лижника дорівнює 70 кг, а прискорення вільного падіння g=10 м/с2.

 1. Обчисліть корисну роботу (МДж), яку виконує підйомник.
 2. Обчисліть потужність (кВт) двигуна підйомника.

50px-Crystal_Clear_app_korganizer.pngДостатній рівень

Задача 34.1.Д. За графіком зміни  обчисліть роботу сили на шляху 6 м. Сила діє в напрямку переміщення тіла.


 1. Для допитливих.

images (2).jpgЗадачі підвищеної складності:

images (5).jpgЗадача О.34.1. У посудину налито дві рідини, які не змішуються, що мають густину і та товщини шарів  і  відповідно. На поверхню верхньої рідини поклали маленьке тіло, яке ідеально обтікається. Тіло, падаючи, досягає дна у той момент, коли його швидкість дорівнює нулю. Визначте густину речовини, з якої виготовлено тіло. (В’язке тертя в системі не враховувати).