Nom:

Nom del bloc:

El que pot fer l'alumne

Marcar si es treballa aquest aspecte

Pot crear els seus textos i ser llegit

El bloc li permet exposar un tema treballat

Potencia la reflexió i el debat

Permet el treball col·laboratiu

El bloc li serveix per reflexionar sobre la feina feta i autoavaluar-se

El bloc facilita l'estructuració d'idees i continguts

Ajuda a integrar les competències TIC amb la familiarització dels hipervincles, elements multimèdia…