iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1965 / január / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1965. január

Összeállította: Bodnár Barbara (2014.)

Hatályba lép az 1964: 6. törvény a társadalombiztosítási rendszer egységesítéséről. A szervezetet a továbbiakban a Szakszervezetek Országos Tanácsa (SZOT) Társadalombiztosítási Főigazgatósága irányítja.

Budapesten megkezdi működését a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa (KGST) Intermetall Irodája. A vállalatcsoport melegen és hidegen hengerelt acéláruk és csövek gyártásval foglalkozik.

Londonban 91. életévében meghal Sir Winston Churchill brit államférfi, 1940–1945 és 1951–1955 között az Egyesült Királyság miniszterelnöke, az irodalmi Nobel-díj kitüntetettje és számos cím viselője, többek között még az Öt Kikötő Lord felügyelője tiszteletbeli címét is viselte. Temetését az állam támogatta, amelyen rendkívül nagy számban vettek részt a világ vezető politikusai.

 A napokban halt meg Thomas Stearns Eliot amerikai származású Nobel-díjas angol költő és író. Kiemelkedő művei között említhetjük a Családi összejövetelt, A kritikus kritikáját és a Macskák könyvét.

A Szu-beli németek visszakapják 1941-ben elvett állampolgári jogaikat, de a Volga-vidékre való visszatelepítésükről nem intézkednek. A visszatelepítést csak 1967. szeptember 5.-én kezdték meg.

 Varsóban megkezdi a Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testülete ülését. A testület megvitatja a NATO atomhaderejének létrehozására irányuló tervek folytán kialakult új helyzetet. Leonyid Brezsnyev szovjet pártvezető határozott válaszlépéseket szorgalmaz.  A magyar küldöttséget ekkor Kádár János vezeti.

Bemutatják ebben a hónapban Jancsó Miklós Így jöttem  és Hintsch György Rab Ráby című filmjét.

Péter János külügyminiszter háromnapos hivatalos látogatásra Franciaországba utazik. A tárgyalásokon elvi megállapodás születik a két ország kereskedelmi, kulturális és műszaki kapcsolatainak fejlesztéséről.

Letartóztatják Mócsy Imre jezsuita szerzetest. Mócsy atyát első alkalommal 1949 januárjában vették őrizetbe, és azt követően hat évet töltött börtönben. Most lebukott titkos papneveldéjével, amiért 4 év szabadságvesztésre ítélték.

A Csehszlovákia Kommunista Pártjának Központi Bizottsága e napon befejeződő ülésén elfogadják a népgazdaság „tökéletesített irányításának” alapelveit. (A központi irányítást mérséklő, a vállalatokat termékeik minőségének javításában és értékesítésében érdekeltté tevő, „szocialista piacgazdaság” néven ismertté váló új gazdasági modellt Ota Šik közgazdász vezetésével dolgozták ki.)

Új folyóirat jelenik meg az Újvidéken az Új Symposion címen. A periodika egy irodalmi-kritikai lap lesz. Felelős szerkesztőnek Bosnyák Istvánt választották meg.

A hónap első heteiben a Beatles: I feel fine című dala vezette az amerikai zenei ranglistákat. Később pedig a The supremes: come see about me száma vette át a vezetést.

Januárban kezdték játszani a mozikban a The Magnificent Yankee, a Dear Brigitte című filmeket, valamint ekkor került a vászonra Winston Churchill emlékére készült mozifilm is.

Havilapok - szemle:

Alföld (XVI. évfolyam 1. szám)

Mátyás Ferenc: A homokdombokon, Iszony, A gyilkos hajnal (versek)

Deményi Ottó: Ének a hegyről, Itt minden (versek)

Lévay Botond: Egy építkezés láttán serkent gondolatok (versek)

Stetka Éva: Lásd…, Amiben sorsunk, Megöleljük (versek)

Rózsa Endre: Ötperces óda, Anyakiáltó, Az én csöndességem (versek)

Pákozdy Ferenc: utolsó ciklusából (versek)

Soós Magda: Kati (elbeszélés, 1. rész)

Kurucz Gyula: Csevegés késhegyig (elbeszélés)

Végh Antal: A Mennyországtól Napkeletre (1. rész)

Molnár László: Szociológiai felmérés építőipari munkások körében (1.rész)

Eszmecsere: Vita a népművelődésről

Garami László: Az egységes népművelődési szemlélet alapjai: az iskola és a népművelés egysége

Kálmánchey Tibor: A felnőttek iskolái és a népművelés

Tanulmány

Egri Péter: Egzisztencializmus és irodalom

Az Alföld képcsarnoka

Reich Károly (Szíj Rezső)

Könyvek közt

Székelyhídi Ágoston: A mű és hatása (Simon István: Gyümölcsoltó)

Kovács Kálmán: Átlóján az űrnek…. (Fehér Ferenc: Esővárók)

Simon Zoltán: Halotti beszéd Bóka László fölött

Borbély Sándor: Szakonyi Károly: Túl a városon

Bán Imre: Nemeskürty István: A magyar széppróza születése

Poór József: Gondolatok a vallásról

Csűrös Klára: Louis Aragon válogatott versei

Hónapról Hónapra

Juhász Géza köszöntése

Simon Zoltán: Folyóiratok olvasása közben

Képek

Szabó László: linometszete

Égerházi Imre: linometszete

Szász Endre: rajza

Vágó János: ólommetszete

Reich Károly: rajzai

Gonda Zoltán: linometszete

Napra pontos események

Január 1.- Hatályba lép az 1964: 6. törvény a társadalom biztosítási rendszer egyesítéséről.

Január 3.- Budapesten megkezdi működését a KGST Intermetall Irodája.

Január 4.- Meghal Thomas Stearns Eliot amerikai származású Nobel- díjas angol költő, író.

Január 5.- A Szu-beli németek visszakapják 1941-ben elvett állampolgári jogaikat, de a Volga- vidékre való visszatelepítésükről nem intézkednek, csak 1967. szeptemberében.

Január 11.- Péter János külügyminiszter háromnapos hivatalos látogatásra Franciaországba utazik. Január 14.- Bemutatják Jancsó Miklós Így jöttem c. filmjét.

Január 17.- Letartóztatják Mócsy Imre jezsuita szerzetest. Mócsy atyát első alkalommal 1949 januárjában vették őrizetbe, és azt követően hat évet töltött börtönben. Most 4 évi szabadságvesztésre ítélik.

Január 19.- Varsóban megkezdődik a VSZ PTT ülése.

Január 24.- Londonban 91. életévében meghal Sir Winston Churchill brit államférfi, 1940–1945 és 1951–1955 között az Egyesült Királyság miniszterelnöke, az irodalmi Nobel-díj kitüntetettje.

Január 28.- Bemutatják Hintsch György Rab Ráby c. filmjét.

Január 29.- Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB első titkára és Nyikolaj Podgornij, a Szu LT Elnökségének tagja háromnapos látogatásra Budapestre érkezik.

Január 31.- E hónap folyamán Újvidéken megjelenik az Új Symposion c. irodalmi-kritikai lap első száma; felelős szerkesztő Bosnyák István.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére


18 |vissza a lap tetejére

Hétfő

Sajtószemle: Népszabadság XXIII. évfolyam 14. szám

Külföld

Ma jelent meg a Pradva cikk,amely a szocialista országok legutóbbi békekezdeményezéseivel foglalkozik.

Phan Khac Suu dél-vietnámi államfő reggel rendeletet írt alá a Tran Van Huong-kormány átalakításáról. A rendelet szerint, két miniszter kiválik a kormányból, négy új miniszter pedig csatlakozik hozzá. A felkelés még mindig tart a dél- vietnámi buddhisták között.

Moszkvában Szemjonov szovjet külügyminiszter helyettes hétfőn fogadta Kohlert, az Amerikai Egyesült Államok moszkvai nagykövetét, és jegyzéket nyújtott át neki. A jegyzék azt tartalmazta, hogy az NDK és a Csehszlovák Szocialista  Köztársaság közvetlen közelében atomaknazár létesítését tervezik.

A szovjet fővárosban ismeretessé vált a latin-amerikai kommunista pártok képviselőinek 1964. végén megtartott tanácskozásáról kiadott közleménye.

Belföld

Szarka Károly külügyminiszter helyettes átadta Han Kehua kínai nagykövetnek azt a válasz levelet, amelyet a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke küldött Csou En-laj 1964. október 17.-i üzenetére.

Biszku Béla a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottság titkára magán látogatást tett Jugoszláviában.

Két vagon egymásba futott, miután az egyik elszabadult Márkó és Veszprém- Külső pályaudvarok között. Az ütközésben csak a személyzet sérül könnyebben.

Kultúra

Színházi előadások: Állami operaház: Manon Lescaut, Erkel színház: Tosca, Nemzeti színház: Lear, király, Katona József színház : Tengerimalacok, Madách színház: Ahogy tetszik, Madách Kamara színház:Agónia, Fővárosi operett: Nagymama, Vidám színpad: Több nyelven beszélünk, Kis színpad :Kiskirálynő, Irodalmi színpad: Párizs fia dalol, Állami bábszínház: Toldi, Fővárosi Nagycirkusz: Circo Medrano Itália

Kossuth rádió műsora: 06.20 -Sport és totó, 6.35-Hírdető oszlop, 8.15-Operett részletek, 9.00-Riport, 10.10-Óvodások műsora, 10.30-Népek zenéje, 11.00-Iskola rádió, 11.30-Könnyűzene, 12.10-Zenekari muzsika, 13.28-Népi muzsika, 14.10- Válaszolunk hallgatónknak


19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források