Upplägg

Sköta om kroppen

1. Obligatorisk fysträning 

2.  Kroppshygien

3. Samtal kring kropp o själ

4. Sömn

5. Motion

6. Sexualitet o närhet

7. Sjukdomar