ĐIỀU KIỆN ĐẶT VÀ ĐỔI, TRẢ VÉ

Điều kiện đặt vé:

1. Quý khách thanh toán ít nhất 50% để giữ chỗ. Tiền đặt cọc sẽ không được hoàn trả lại nếu quý khách hủy bỏ đặt vé.

2. Vé đã bao gồm chi phí bảo hiểm.

3. Nếu quý khách thay đổi đặt vé thì quý khách phải chịu các mức phí như sau:

a/- Đổi ngày trước 1 tuần không phải chịu phí.

b/- Đổi ngày trước 48h so với giờ tàu chạy phụ thu 5% tiền vé.

c/- Đổi ngày trước 24h so với giờ tàu chạy phụ thu 10% tiền vé.

d/- Đổi ngày trước 45 phút so với giờ tàu chạy phụ thu 30% tổng tiền vé.

4. Quý khách không được mang hàng quốc cấm, hàng dễ cháy nổ và hàng có mùi hôi thối lên tàu.

5. Nếu có mang theo ôtô quý khách phải có mặt trước 45 phút giờ tàu chạy.

6. Bến tàu, phà không chịu trách nhiệm nào trong trường hợp quý khách đi trể chuyến tàu.

7. Bến tàu, phà được phép thay đổi ngày hoặc giờ trong trường hợp thời tiết xấu, mà không phải chịu bất cứ khoảng bồi thường nào.

8. Quý khách phải thanh toán theo đúng số tiền mà quý khách đặt vé trước khi lên tàu.