iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1948 / július / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1948. július

összeállította: Illek Nikolett (2018)

1948. júliusában volt megtartva az MDP (Magyar Dolgozók Pártja) funkcionáriusainak értekezlete. Ezen az értekezleten - július 5-én - Rákosi Mátyás újra a jugoszláv pártot és Titót támadta. Ugyanezen a napon állították fel az Iparfejlesztési Igazgatóságot, melynek vezetője Strém Ferenc lett. A hónap közepén Rákosi Mátyás konfliktusba került Trajcso Kosztov bolgár pártvezetővel.

Ugyanez a szervezet (MDP) július 6-án létrehozta Belügyi Bizottságát az államvédelmi ügyek koordinálására. Ezt Rákosi Mátyás vezette.

A hónap elején - július 2-án - Felállították az Állami Ellenőrző Központot, melynek célja, hogy az állami érdekeltségű vállalatokat felügyelje, és a fegyveres erők feletti pénzügyi ellenőrzést gyakorolja.

Ebben a hónapban kezdődött meg a híres Népstadion építése, melyet Dávid Károly és munkatársai terveztek meg.

Július 25-én a Belügyminisztériumi közleménye szerint a Földművelésügyi minisztériumban összeesküvést lepleztek le, melynek vezetője Perneczky Géza, Ottó Ernő és Solt Ernő volt.

A hónap végén - július 28-án - az MDP PB Tildy Zoltán lemondásával kezdett foglalkozni. Felkérik Rákosi Mátyást, hogy kérjen lemondó nyilatkozatot a köztársasági elnöktől, melyet másnap Tildy Zoltán alá is írt. Ezután háziőrizetben tartották őt.

Romániában módosult az állampolgársági rendelet, ezt július 7-én tették közzé. Állampolgárságot innentől leszármazással, születéssel szerezhettek meg, illetve külföldiek esetében ötévi ottlakás szükséges ehhez.

Az USA Külügyminisztériuma elítélte Magyarországot az Amerika Hangja rádiót hallgatók őrizetbe vétele miatt.

Georges Bidault javaslata volt, hogy a tagországok között legyen gazdasági vámunió, melyhez bármelyik ország csatlakozhat, illetve a parlament felállítása. Ez volt az első kormányszintű javaslat az Egyesült Európára  a II. világháború után.

Napi események

Július 2. - Felállítják az Állami Ellenőrző Központot. Aláírják a Honvédség szovjet fegyverekkel való felszereléséről és ellátásáról szóló szovjet–magyar egyezményt.

Július 5. - Az MDP nagy-bp-i funkcionáriusainak értekezletén Rákosi Mátyás ismét a jugoszláv pártot és Titót támadja.

Július 6. - A rendőri és államvédelmi ügyek koordinálására Rákosi Mátyás vezetésével a létrehozzák az MDP Belügyi Bizottságát.

Július 9. - Az USA Külügyminisztériuma elítéli Mo-t, amiért a hatóságok olyanokat vettek őrizetbe, akik az Amerika Hangja rádiót hallgatták.

Július 23. - Georges Bidault francia külügyminiszter a brüsszeli szerződést aláíró országok konferenciáján javasolja a tagországok gazdasági és vámunióját, amelyhez minden állam csatlakozhat, valamint az európai parlament felállítását. A második világháború után ez az első kormányszintű javaslat az egyesült Európa megvalósítására.

Július 25. - Belügyminisztériumi közlemény szerint a Földművelésügyi Minisztériumban összeesküvést lepleztek le; vezetőként Perneczky Gézát, Ottó Ernőt és Solt Ernőt nevezik meg.
Július 28. - Az MDP PB először foglalkozik Tildy Zoltán lemondatásával; a testület megbízza Rákosi Mátyást, hogy a köztársasági elnöktől kérjen lemondó nyilatkozatot.

Július 29. - Tildy Zoltán köztársasági elnök aláírja a Rákosi Mátyás által személyesen átadott kétféle lemondó nyilatkozatot. A volt köztársasági elnököt ezt követően házi őrizetben tartják.  

Július 30. - Lemondatják tisztéről Tildy Zoltán köztársasági elnököt, akit ezt követően 1956. május 1-jéig házi őrizetben tartanak. Vejét, Csornoky Viktor kairói követet, kémkedés vádjával halálra ítélik. Az Országgyűlés Szakasits Árpádot választja köztársasági elnökké.


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére

20 |vissza a lap tetejére

21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére


24 |vissza a lap tetejére

Szovjet csapatok megszállták Berlin egy részét, létrejött az amerikai-angol légifolyosó.


25 |vissza a lap tetejére

Vasárnap

Kronológia

Belügyminisztériumi közlemény szerint a Földművelésügyi Minisztériumban összeesküvést lepleztek le; vezetőként Perneczky Gézát, Ottó Ernőt és Solt Ernőt nevezik meg.

Kivonat a napisajtó híreiből (Forrás: Népszabadság)

A termelés a tömegek saját ügye. Kádár János cikke az olvasókhoz. A magyar munkásság a külföldi imperialisták lármázásával és a házi rémhírterjesztéssel mit sem törődve, politikai öntudatában megerősödve, bizakodva dolgozik és szilárdan halad előre útján — a Magyar Dolgozók Pártja vezetésével.
Javul a főváros egészsége. 1938 első felében havonta átlag ezren születtek Budapesten, most másfélezren. Közel ezer fővel kevesebb haláleset fordult élő az idén, mint az utolsó békeévben.

Sikkasztott, szabotál, kémkedett a  földművelésügyi minisztériumban a „Pártonkivütiek Blokkja”.

A jogügyi osztály vezetői szándékosan elvesztették a BSzKRT pereit.

Jóval olcsóbbak az élelmiszerárak, mint egy évvel ezelőtt. 

„Négykézláb jönnék haza, HA JÖHETNÉK" Akik „K“ útlevéllel mentek . . . Autón, repülőgépen, útlevél nélkül, „K” útlevéllel futottak a bankárok, földbirtokosok, arisztokraták nyugat felé. Mosolyogva írták alá, hogy „soha többé nem akarok visszajönni” és most dörömbölnek, nyöszörögnek, siránkoznak bebocsátásért.

Megnyílt a Szikra új székhaza és központi könyvkereskedése. A megnyitón a magyar szellemi élet számos kiválósága vett részt, akik a beszédek után hosszú ideig lelkes hangulatban beszélgettek a Szikra dolgozóival.

Illek Nikolett gyűjtése (2018)


26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére

30 |vissza a lap tetejére

31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források