KẾ HOẠCH THI NĂM 2013

Hội đồng thi: TTTH Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM

Địa điểm thi: Trung tâm tin học Trí Hợp 146 Hồ Văn Cống, Tương Bình Hiệp, TP.TDM, Bình Dương

Đợt

Ngày thi

1

13&27/01/2013

2

24/03/2013(dự kiến)

3

05/05/2013

4

16/06/2013

5

21/07/2013

6

11/08/2013

7

22/09/2013(dự kiến)

8

03/11/2013

9

08/12/2013

10

12/01/2014(dự kiến)

Lưu ý: