Тема : Випадкова подiя. Ймовiрнiсть випадкової подiї

Мета: працювати над подальшим засвоєнням учнями змiсту понять про подiю, випадкову подiю, неможливу подiю, вiрогiдну подiю, ймовiрнiсть випадкової подiї та формули її обчислення.

Формувати вмiння класифiкувати подiї, застосовувати формулу обчислення ймовiрностi випадкової подiї пiд час розв’язування вiдповiдних задач.

Тип уроку: застосування знань, формування вмiнь та навичок.

Наочнiсть та обладнання: Конспект уроку,  картки з задачами,  комп’ютери, програма для складання тестів « Test-W2»

Хiд уроку

I.        Органiзацiйний етап

       Перевiрка готовностi учнiв до уроку, налаштування на роботу.

II.        Перевiрка домашнього завдання

1-3 завдання учні відтворюють на дошці. 4 завдання перевіряється усно.

Повторення правил ТБ при роботі з комп’ютером.

III.        Формулювання мети i завдань уроку

Оскiльки на попередньому уроцi було розглянуто досить великий обсяг навчального матерiалу, то основна мета уроку полягає в подальшому його засвоєннi та формуванню сталих умiнь та навичок використовувати набутi знання для розв’язування задач на обчислення ймовiрностi випадкових подiй. На цьому уроцi бажано розв’язати бiльш складнi задачi на обчислення ймовiрностi.

IV.        Вiдтворення опорних знань

Виконання усних вправ

Учні  об’єднується у дві групи. Кожна група отримує   по три  усні задачі. Через  3 хвилини  кожна група дає відповідь на свої задачі.

Задачі групи 1

  1.   У магазині підрахували, що зазвичай із тисячі телевізорів два бракованих. Яка ймовірність того, що телевізор, вибраний навманя в цьому магазині, буде бракованим

  1.  У гральній колоді 36 карт. Яка ймовірність того, що навмання взята карта є дамою?

  1.  У коробці 18 карток, занумерованих числами від 1 до 18 включно. Із коробки навмання взяли одну картку. Яка ймовірність того, що на ній записано число, у запису якого відсутня цифра 1?

Задачі групи 2

  1. 3.Відомо, що на 100 батарейок зустрічаються три бракованих. Яка імовірність купити браковану батарейку?

  1. З класу, в якому навчається 24 учнi, викликають одну особу. Яка мовірність, що це хлопець, якщо в класi 9 хлопцiв?

  1. Із 28 футболiстiв, якi присутнi на тренувальних зборах, 20 їдуть на чемпiонат свiту. Яка мовірність, що навмання обраний футболiст не їде на чемпiонат свiту?

V .  Виконання письмових вправ  ( на кожній парті картки  з умовами задач)

Задача 1

 Петро і Павло кидають білий і чорний гральні кубики і кожного разу підраховують суму очок, що випали. Вони домовилися, що у випадку, коли в черговій спробі в сумі випаде 8 очок, то виграє Петро, а коли в сумі випаде 7 очок, то виграє Павло. Чи є ця гра справедливою?

Робота по рівнях

І-ІІІ рівень

Задача 2

Ви виграєте, якщо кулька, вийнята навмання з коробки, біла. Яку з коробок вигідніше вибрати для гри, щоб імовірність виграшу була більшою: 1) у коробці 15 білих кульок із 45; 2) у коробці 40 білих кульок із 120; 3) у коробці 22 білі кулі і 44 червоні; 4) у коробці порівну білих, червоних і чорних куль.

Задача 3

У сумці лежать 12 червоних, 10 зелених і три жовтих яблука. 1) Яке яблуко найімовірніше вийняти із сумки? 2) Яка ймовірність вийняти навмання: а) яблуко; б) грушу; в) зелене яблуко; г) не червоне яблуко?

Задача 4

У кишені лежать 6 монет вартістю 1 к., 2 к., 5 к., 10 к., 25 к., 50 к. Яка імовірність вийняти навмання монету: 1) з парним числом копійок; 2) з непарним числом копійок; 3) менше ніж 20 копійок?

IV рівень

Задачі з підручника

№579, №581,585

V I.  Робота з  комп’ютерами . Виконання тестових вправ .

V IІ.  Домашня робота: Повторити §19;

І-ІІІ рівень: №№572,574,576,578;

                                  IV рівень:№№580,582,584,586.

Література

  1. Алгебра: 9 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч.закл.: В.Р.Кравчук., М .В.Підручна., Г.М. Янченко.: -Вид. група «Підручники і посібники»,2009.
  2. Усі уроки алгебри 11 клас.ІІ семестр Академічний рівень. С.П. Бабенко -Х.:Вид.група «Основа», 2011 .[Електронний ресурс] Доступ HTTP:               http://e  kniga.in.ua
  3. Збірник завдань для державної підсумкової атестації з математики: 9 клас./О.С. Істер, О.І. Глобін, О.В. Комаренко.-К.: Центр навч.-метод. л-ри, 2012.
  4. Тест контроль Алгебра+геометрія: 9 клас./ О.І. Каплун.-Х.:Вид.група «Весна», 2010.