Medlem

Ikke medlem

Ledkort

Ikke ledkort

Ledkort

Ikke ledkort

Drop in ungdom (15-17)

40,-

60,-

60,-

80,-

Drop in voksen

60,-

100,-

80,-

120,-

Voksen + barn (maks 2 barn)

60,-

100,-

80,-

120,-

Periodekort – krev ledkort

Pris

Kommentar

Halvårskort

 (januar – juni eller juni – desember)

1100,-

Forutsetter ledkort og medlemskap

Halvårskort – familie (opptil 18 år)

 (januar – juni eller juni – desember)

1500,-

Forutsetter at voksne har ledkort og medlemskap hos alle familiemedlemmer

Årskort

1900,-

Forutsetter ledkort og medlemskap

Årskort – familie (opptil 18 år)

2800,-

Forutsetter at voksne har ledkort og medlemskap hos alle familiemedlemmer

Diverse

Pris

Kommentar

Medlemskap (januar – desember)

100,-

Ledkorttest

300,-

Avtal tid

Innføringskurs klatring

1600,-

Inkludert medlemskap og ledkorttest

Klippekort 10 klipp

550,-

Forutsetter medlemskap

*Utstyr er inkludert i leien så lenge beholdningen rekker

*Medlemskap forutsetter registrering på www.minidrett.no