Alt Image

Erasmus+ Logo

eTwinning kontaktu veidošanas seminārs Rīgā

No 2. līdz 4.oktobrim Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning ietvaros organizēja kontaktu veidošanas semināru skolotājiem par starptautisku (mācību) sadarbības projektu īstenošanu sākumskolā, izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) un starppriekšmetu sadarbību. Seminārā piedalījās skolotāji no Latvijas, Lietuvas, Polijas un Čehijas – kopā 33 cilvēki. No Garkalnes skolas seminārā piedalījās logopēde, speciālas izglītības  skolotāja Ināra Kļaviņa. 

Seminārā skolotāji praktiskās nodarbībās varēja apgūt un uzzināt: kā savā izglītības iestādē organizēt starptautisku (mācību) sadarbības projektu, izmantojot starppriekšmetu sadarbību un IKT rīkus; kā projekta īstenošanā izmantot eTwinning rīkus (eTwinning desktop, projekta virtuālo vidi TwinSpace); kā mācību darbā un eTwinning projekta īstenošanā izmantot IKT rīkus. Semināra laikā notika arī praktiska eTwinning projekta plānošana – dalībnieki apsprieda projektu idejas, meklēja projekta sadarbības partnerus un nodarbību laikā arī reģistrēja projektus. Iegūtās zināšanas ir īpaši nozīmīgas sakarā ar to, ka Garkalnes skola 2014.g. piedalās jauna formāta eTwinning, Erasmus+ KA1 un KA2 projektos.