Матеріали для громадського обговорення

щодо намірів Приватного акціонерного товариства «Бершадський комбінат»  (адреса підприємства: 24400, Вінницька обл., м. Бершадь, вул. Покровська, 1) отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

1.Вступна частина

1.1 Відомості щодо суб'єкта господарювання

Назва об'єкта: Приватне акціонерне товариство «Бершадський комбінат»;

Юридична адреса: 24400, Вінницька обл., м. Бершадь, вул. Покровська, 1;

Місцезнаходження: 24400, Вінницька обл., м. Бершадь, Покровська, 1;

ПІБ контактної особи: Титарчук Ігор Петрович, тел. (0252) 2-13-21, 2-26-69, 2-47-23

Код ЄДРПОУ:  05513371.    

             

Види  економічної діяльності об'єкта за КВЕД:

15.91.0 Виробництво дистильованих алкогольних напоїв

15.97.0 Виробництво солоду

15.98.0 Виробництво мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв

51.34.0 Оптова торгівля напоями

52.25.0 Роздрібна торгівля алкогольними та іншими напоями

15.96.0 Виробництво пива

        

          1.2 Відомості про об'єкти інших суб'єктів  господарювання, що  розміщуються на території об'єкта

На території суб'єкта господарювання не розміщуються об'єкти інших суб'єктів господарювання.   

        1.3. Відомості  про об'єкти інших суб'єктів господарювання, які граничать із об'єктом

ПрАТ "Бершадський комбінат" межує:

Підприємство ПрАТ «Бершадський комбінат» межує:

З півночі (від машини для миття пляшок та ємності для зберігання спирту) з житловою забудовою (мінімальна відстань до межі житлової забудови становить 27м від джерел забруднюючих речовин №3, №4 – машина для миття пляшок та ємність для зберігання спирту – точка №1 на генеральному плані підприємства).

Зі сходу з вулицею 50-річчя Жовтня, 1 (Покровська, 1), територією Бершадського автовокзалу, та житловою забудовою (мінімальна відстань до межі житлової забудови становить 55м від джерела забруднюючих речовин №1 – труба котельної – точка №2 на генеральному плані підприємства).

З півдня – перехрестя вулиці 50-річчя Жовтня, 1 (Покровська, 1) та вулиці Іполита Зборовського, промислова зона ДП «Бершадський спиртзавод», та житловою забудовою (мінімальна відстань до межі житлової забудови становить 71м від джерела забруднюючих речовин №5 – зварювального посту).  

Карту-схему підприємства з нанесеними корпусами та розміщеними в них виробництвами наведено в додатку.


2. Короткий опис підприємства

Підприємство ПрАТ «Бершадський комбінат»  спеціалізується на виробництві дистильованих слабоалкогольних напоїв.  

    Екологічна служба і лабораторія на об'єкті відсутня.

      У виробництві функціонують парові котли Е-1,0-9Р-2 (2шт.), лінія розливу слабоалкогольних напоїв, машина для миття пляшок, ємність для зберігання спирту, зварювальний пост, фреонова холодильна установка.

         Технологічна схема виробництва дистильованих алкогольних напоїв:

        Воду для виробництва дистильованих алкогольних напоїв беруть із свердловини. Відбувається приготування цукрового сиропу та його подальша пастеризація, приготування купаного сиропу. Після цього відбувається процес приготування напою та його насичення діоксидом вуглецю. Готовий напій розливається по пляшках, коркується та маркується. Готова продукція пакується в ящики, зберігається в закритому складі та йде на подальшу реалізацію.

Від джерел підприємства в атмосферне повітря надходять такі шкідливі речовини: зола сланцева, діоксид сірки, діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид вуглецю, метан, оксид діазоту, спирт етиловий, натрію гідроксид, оксид заліза, діоксид марганцю, оксид хрому, фтори натрію, фторид кальцію, фтористий водень та фреон-22.

                               

                     До складу підприємства входять такі підрозділи:

Котельня (Джерело №1)

          Котельня призначена для виробництва тепла і пари на технологічні потреби підприємства. На котельні об’єкту встановлено парові  котли типу Е-1,0-9Р-2 (2шт), один котел основний та один резервний. Одночасно в котельні працює один котел. Номінальна теплова потужність котла, а отже і котельні 0,7 МВт. Викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря носить організований характер та здійснюється через димову трубу, висота якої 15м. В якості палива використовується мазут, при згоранні якого в атмосферу надходять такі забруднюючі речовини: зола сланцева, діоксид сірки, діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид вуглецю, метан, оксид діазоту.

Лінія розливу слабоалкогольних напоїв (Джерело №2)

У цеху розливу слабоалкогольних напоїв заводу діють  лінія розливу слабоалкогольних напоїв та машина для миття пляшок.

Викид забруднюючих речовин від лінії розливу слабоалкогольних напоїв носить неорганізований характер та здійснюється через загальнообмінну вентиляцію. В результаті діяльності в атмосферне повітря надходить: спирт етиловий.

Машина для миття пляшок (Джерело №3)

Машина для миття пляшок має один вихід з приміщення, викид забруднюючої речовин з якого носить неорганізований характер. В атмосферне повітря надходить: натрію гідроксид.

Ємність для зберігання спирту (Джерело №4)

В приміщенні зберігання спирту розташована ємність для зберігання спирту. Повітрообмін в приміщенні  здійснюється за рахунок приточно-витяжної вентиляції, яка працює в автоматичному режимі, і включається в момент, коли концентрація спирту перевищує 1%. Викид забруднюючих речовин носить неорганізований характер. В результаті діяльності в атмосферне повітря надходить: спирт етиловий.

Пост зварювання (Джерело №5)

На посту зварювання використовуються електроди марки Є46-Моноліт-РЦ-4-УД. Викид забруднюючих речовин носить неорганізований характер. В результаті діяльності в атмосферне повітря надходять: оксид заліза, діоксид мангану, оксид хрому, фтористий натрій, фтористий кальцій, фтористий водень.

Фреонова холодильна установка (Джерело №6)

  Фреонова  холодильна установка  призначена для виробництва холодоагенту для холодильної камери. Викид забруднюючих речовин здійснюється при дозаправці фреоном. Викиди забруднюючих речовин від даного обладнання носять неорганізований характер. В атмосферне повітря викидається: фреон-22.

Проектна (номінальна) виробнича теплова потужність котлів Е-1,0-9Р-2 (2 шт) (Джерело №1) становить 0,7 МВт. Котельня працює на рівні проектних значень цілодобово 8760 год/рік. Котельня призначена для виробництва тепла і пари на технологічні потреби підприємства.

Проектна виробнича потужність по виробництву дистильованих слабоалкогольних напоїв (Джерела №2, 3) становить 45000 пляшок/добу. Фактична виробнича потужність відділення становить 39100 пляшок/добу. Фонд робочого часу машини для миття пляшок становить 1759,5 год/рік.

Номінальна виробнича потужність ємності для зберігання спирту (Джерело №4) становить 500 м3/рік. Фактична виробнича потужність ємності для зберігання спирту становить 455,467 м3/рік. Ємність резервуару 10 м3. Фонд робочого часу – 8760 год/рік.

Номінальна потужність фреонної холодильної установки CLIREN (Джерело №6) становить 90 кВт. Установка працює на рівні проектних значень цілодобово. Холодильна установка призначена для охолодження напоїв.

Розрахунки виконуються за фактичними даними по виробничій потужності та продуктивності технологічного устаткування.

3. Відомості щодо санітарно – захисної зони та оцінка впливу викидів забруднюючих речовин на стан забруднення атмосферного повітря

Згідно з Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів № 173 від 19.06.1996р, розміри санітарно-захисних зон від виробництв по обробці харчових продуктів та смакових речовин, а саме заводи спиртогорілчані становить 50м та відносяться до п’ятого класу.

Найближча відстань до житла (з північної сторони) від машини для миття пляшок та ємності для зберігання спирту - 27 м;

Найближча відстань до житла (зі східної сторони) від труби котельної - 55 м;

Найближча відстань до житла (з південної сторони) від зварювального посту - 71 м;

        Підприємство ПрАТ «Бершадський комбінат» межує:

З півночі (від машини для миття пляшок та ємності для зберігання спирту) з житловою забудовою (мінімальна відстань до межі житлової забудови становить 27м від джерел забруднюючих речовин №3, №4 – машина для миття пляшок та ємність для зберігання спирту – точка №1 на генеральному плані підприємства).

Зі сходу з вулицею 50-річчя Жовтня, 1 (Покровська, 1), територією Бершадського автовокзалу, та житловою забудовою (мінімальна відстань до межі житлової забудови становить 55м від джерела забруднюючих речовин №1 – труба котельної – точка №2 на генеральному плані підприємства).

З півдня – перехрестя вулиці 50-річчя Жовтня, 1 (Покровська, 1) та вулиці Іполита Зборовського, промислова зона ДП «Бершадський спиртзавод», та житловою забудовою (мінімальна відстань до межі житлової забудови становить 71м від джерела забруднюючих речовин №5 – зварювального посту).  

Аналіз місцерозташування підприємства свідчить про те, що нормативний розмір СЗЗ до селітебної зони не витриманий. Тому було вирішено розробити проект організації санітарно-захисної зони для ПрАТ «Бершадський комбінат», в частині зменшення нормативного розриву із 50м до фактично існуючої СЗЗ – 27м в північному напрямку від машини для миття пляшок та ємності для зберігання спирту.

        Нормативний розмір санітарно-захисної зони перевірено розрахунками забруднення атмосферного повітря відповідно до вимог "Методики расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий", затвердженої Головою Державного комітету СРСР по гідрометеорології та контролю природного середовища 04.08.86 (далі - ОНД-86), з урахуванням перспективи розвитку об'єкта та фактичного забруднення атмосферного повітря.

В залежності від середньорічної рози вітрів району де розміщується підприємство та результатів розрахунку забруднення атмосферного повітря розмір санітарно-захисної зони визначається за формулою:

                                            L = L0(P/P0),  

Де L – розрахунковий розмір санітарно-захисної зони, м.

L0 – розрахунковий розмір ділянки місцевості в даному напрямку, де концентрація шкідливих речовин перевищує ГДК, м.  

P – середньорічна повторюваність напрямку вітру даного румбу, %.

P0 – повторюваність напрямків вітрів одного румбу при круговій розі вітрів, %, ( при  восьми румбовій розі вітрів P0 = 100/8 = 12,5 %).

          Доцільність проведення розрахунків на ЕОМ наведена в таблиці 6.7

Таблиця 6.7 – Визначення доцільності проведення розрахунків на ЕОМ

N п/п

Код р-ни

Найменування речовини

Середня висота

Викид по підприємству

ГДК

М/ГДК/Н для Н>10

Доцільність розрахунків на ЕОМ

м

г/с

мг/м3

М/ГДК для Н<10

ПрАТ "Бершадський комбінат"

1

2

3

4

5

6

7

8

1

0143/ 01104

Діоксид мангану

1

0,0004

0,01

0,333333

так

2

0123/ 01003

Оксид заліза

1

0,0036

-

-

ні

Продовження таблиці 6.7

3

0150/ 03000

Натрію гідроксид

6

0,0009

0,01

0,090000

ні

4

2903/ 03000

Зола сланцева

15

0,0309

0,3

0,006867

ні

5

0330/ 05001

Сірки діоксид

15

0,0308

0,5

0,004107

ні

6

0203/ 01010

Оксид хрому

1

0,000596

0,002

0,397333

так

7

0343/ 16000

Фторид натрію

1

0,000313

0,03

0,010433

ні

8

0344/ 16000

Фторид кальцію

1

0,000625

0,2

0,003125

ні

9

0342/ 16001

Фтористий водень

1

0,0000004

0,02

0,000020

ні

10

0301/ 04001

Діоксид азоту

15

0,2311

0,2

0,077033

так

11

0337/ 06000

Оксид вуглецю

15

0,9804

5,0

0,013072

так

12

04002

Оксид діазоту

15

0,0006

-

-

ні

13

07000

Діоксид вуглецю

15

74,5757

-

-

ні

14

0410/ 12000

Метан

15

0,0029

50

0,000004

ні

15

1061/11000

Спирт етиловий

1

0,0066

5

0,001320

ні

16

0859/ 18000

Фреони

1

0,0003

100

0,000003

ні

17

2902/ 03000

Завислі речовини

15

0,03

0,5

0,004240

ні

При автоматизованому розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі за допомогою програми  «ЕОЛ-Плюс, версія 5.23», максимальна приземна концентрація забруднюючих речовин з урахуванням фонових концентрацій в районі впливу підприємства не перевищують граничнодопустимі концентрації (ГДК) по всіх інгредієнтах, в т.ч. 0,11 ГДК вуглецю оксиду, 0,29 ГДК діоксиду азоту,  0,40 ГДК завислих речовин, 0,41 ГДК золи сланцевої, 0,41 ГДК діоксиду мангану та 0,55 ГДК оксиду хрому (див. додаток 6).

Таблиця 6.8 – Результати розрахунків на ЕОМ

№ п/п

Забруднююча речовина

Макс. приземна концентрація без врахування фону

Фонові концентрації забруднюючих речовин

Макс. приземна концентрація із врахування фону

Примітка

Долі ГДК(ОБРВ)

Долі ГДК(ОБРВ)

Долі ГДК(ОБРВ)

ПрАТ "Бершадський комбінат"

1

2

3

4

5

6

1

Вуглецю оксид

0,03

0,08

0,11

-

2

Діоксид азоту

0,20

0,09

0,29

-

3

Діоксид мангану

0,01

0,4

0,41

-

4

Оксид хрому

0,15

0,4

0,55

-

5

Зола сланцева

0,01

0,4

0,41

-

6

Завислі речовини

0,00

0,4

0,40

-

        Оцінка впливу джерел викидів забруднюючих речовин на стан забруднення атмосферного повітря здійснюється за даними результатів розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі нормативної санітарно-захисної зони. На картах розсіювання СЗЗ виділено зеленою лінією, а значення максимальних приземних концентрацій на межі нормативної СЗЗ позначені червоними прапорцями зі значеннями долей ГДК.

Аналіз розрахунку: перевищень ГДК в районі впливу підприємства не виявлено. Згідно проведеного розрахунку розсіювання максимальні концентрації забруднюючих речовин, що створюються викидами підприємства:

на межі нормативної СЗЗ: 

для оксиду вуглецю 0,019 ГДК (з фоном 0,099 ГДК);

для діоксиду азоту 0,10 ГДК (з фоном 0,19 ГДК);

для діоксину мангану 0,02 ГДК (з фоном 0,42 ГДК);

для оксиду хрому 0,15 ГДК (з фоном 0,55 ГДК);

для золи сланцевої 0,01 ГДК (з фоном 0,41 ГДК);

для завислих речовин 0,01 ГДК (з фоном 0,41 ГДК);

на межі фактичної СЗЗ в контрольних точках Т1-Т2:

Для точки Т1:

для оксиду вуглецю 0,011 ГДК (з фоном 0,091 ГДК);

для діоксиду азоту 0,07 ГДК (з фоном 0,16 ГДК);

для діоксину мангану 0,02 ГДК (з фоном 0,42 ГДК);

для оксиду хрому 0,15 ГДК (з фоном 0,55 ГДК);

для золи сланцевої 0,01 ГДК (з фоном 0,41 ГДК);

для завислих речовин 0,0 ГДК (з фоном 0,40 ГДК).

Для точки Т2:

для оксиду вуглецю 0,019 ГДК (з фоном 0,099 ГДК);

для діоксиду азоту 0,12 ГДК (з фоном 0,21 ГДК);

для діоксину мангану 0,02 ГДК (з фоном 0,42 ГДК);

для оксиду хрому 0,15 ГДК (з фоном 0,55 ГДК);

для золи сланцевої 0,01 ГДК (з фоном 0,41 ГДК);

для завислих речовин 0,01 ГДК (з фоном 0,41 ГДК).

Відсутність перевищень вмісту забруднюючих речовин, шуму та вібрації на межі фактичної житлової забудови підтверджена фактичними вимірами проведеними ВСП Бершадським міжрайонним відділом лабораторних досліджень ДУ «Вінницький обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» (протоколи дослідження повітря населених місць №№113-132 від 12.04.16р., протоколи досліджень шумового навантаження та інфразвуку №№21, 22, 23, 24 від 16.05.16р., протоколи проведення дослідження вібрації №№ 15-18 від  16.06.2016р.)

4. Потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря наведені в таблицях 13.1 та 13.2:

Таблиця 13.1 – Сумарні потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин

Код забруднюючої речовини

Найменування забруднюючої речовини

Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

ПрАТ "Бершадський комбінат"

1

2

3

00000

Всього для підприємства без врахування діоксиду вуглецю

933,233

2902/03000

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)

0,441

04000

Сполуки азоту

3,200

0301/04001

Азоту діоксид

3,193

04002

Оксид діазоту

0,007

0337/06000

 Вуглецю оксид

13,173

07000

Вуглецю діоксид

915,965

11000

Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)

0,154

0410/12000

Метан

0,036

01000

Метали та їх сполуки

0,004

0143/01104

Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)

0,000

0123/01003

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)

0,003

0203/ 01010

Хром та його сполуки (у перерахунку  на триоксид хрому)

0,001

05000

Діоксид та інші сполуки сірки

0,250

0330/ 05001

Сірки діоксид

0,250

16000

Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)

0,001

0342/ 16001

Фтористий водень

0,000

0344/ 16000

Фторид кальцію

0,001

0343/ 16000

Фторид натрію

0,000

0859/ 18000

Фреони

0,010

   Таблиця 13.2 - Потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин від виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Код забруднюючої речовини

Найменування забруднюючої речовини

Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

ПрАТ "Бершадський комбінат"

1

2

3

Спалювання в промисловості                                                                                                                                                                                                                                        Процеси  спалювання в котлоагрегатах, газових турбінах і стаціонарних двигунах                                                                                                                                                                                                                                     Код 130103. Установки для спалювання <50 МВт (котлоагрегати)

00000

Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)

933,059

2902/ 03000

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)

0,435

0330/ 05001

Сірки діоксид

0,250

0301/ 04001

Діоксид азоту

3,193

0337/ 06000

Оксид вуглецю

13,173

07000

Діоксид вуглецю

915,965

04002

Оксид діазоту

0,007

0410/ 12000

Метан

0,0358

Виробничі процеси (стаціонарні джерела)                                                                                Технологічні процеси в машинобудуванні, деревообробній, целюлозно-паперовій та харчовій промисловості, промисловості з виробництва напоїв та в інших секторах                                                                                                                                Код 210609 Інші галузі харчової промисловості

00000

Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)

0,154

1061/ 11000

Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)

0,154

Продовження таблиці 13.2

Використання розчинників та інших продуктів                                                                               Знежирення, хімічне чищення та електронне обладнання                                                                                                                              Код 410204 Інша промислова чистка

00000

Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)

0,006

2902/ 03000

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)

0,006

Спалювання в промисловості                                                                                Контактні технологічні процеси                                                                                                                               Код 130326 Зварювання металів

00000

Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)

0,005

0123/ 01003

Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)

0,003

0143/ 01104

Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)

0,000

0203/ 01010

Хром та його сполуки (у перерахунку  на триоксид хрому)

0,001

0343/ 16000

Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)

0,001

0342/ 16001

Фтористий водень

0,000

Використання розчинників та інших продуктів        

Використання ГФУ, N2O, NH3, ПФУ і SF6

Код 410503 обладнання для заморозки і кондиціонування повітря при використанні інших продуктів, відмінних від галокарбонів

00000

Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)

0,010

0859/ 18000

Фреони

0,010

5. Аналіз відповідності фактичних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами до встановлених нормативів на викиди

З метою затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел проводиться аналіз відповідності фактичних викидів забруднюючих речовин в атмосферне  повітря  стаціонарними джерелами до встановлених нормативів на викиди, в тому числі технологічних нормативів, відповідно до законодавства України.

Інформація у розрізі виробничих, технологічних процесів та технологічного устаткування надається у таблиці 8.1.

Таблиця 8.1 – Порівняльна характеристика фактичних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами з встановленими нормативами на викиди

Номер джерела викиду

Код забруднюючої речовини

Найменування забруднюючої речовини

Фактичний викид

Норматив граничнодопустимого викиду

масова концентрація в газопиловому потоці, мг/м³

величина масового потоку в газах, що відходять, кг/год

масова концентрація в газопиловому потоці, мг/м³

величина масового потоку в газах, що відходять, кг/год

ПрАТ "Бершадський комбінат"

1

2

3

4

5

6

7

Спалювання в промисловості                                                                                                                                                                                                                                        Процеси  спалювання в котлоагрегатах, газових турбінах і стаціонарних двигунах                                                                                                                                                                                                                                  Код 130103 Установки для спалювання <50 МВт (котлоагрегати)

1

2902/ 03000

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)

112,20

0,11124

150

<0,5

0330/ 05001

Сірки діоксид

111,7

0,11088

500

>5

Продовження таблиці 8.1

1

0301/ 04001

Діоксид азоту

838,86

0,83196

500

>5

0337/ 06000

Оксид вуглецю

3558,6

3,52944

250

>5

Для речовин, у яких величина масового потоку в газах, що відходять у кг/год менша за встановлений норматив згідно наказу №309 від 29.06.2006 року, не підлягають регулюванню згідно законодавства.

По джерелу № 1:

Для речовин у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) норматив ГДВ при масовій витраті ≤ 0,5 кг/год, складає 150 мг/м3. Згідно наведених даних по цих ЗР норматив ГДВ (мг/м3) відповідно до законодавства встановлюється так, як величина масової витрати менше ≤ 0,5 кг/год.

Для діоксиду сірки норматив ГДВ при масовій витраті ≥ 5 кг/год складає 500мг/м3. Згідно наведених даних по цій забруднюючій речовині норматив ГДВ(мг/м3) відповідно до законодавства не встановлюється так,як величина масового потоку в газах для цього джерела менше наведеної.

Для діоксиду азоту норматив ГДВ при масовій витраті ≥ 5 кг/год складає 500мг/м3. Згідно наведених даних по цій забруднюючій речовині норматив ГДВ(мг/м3) відповідно до законодавства не встановлюється так,як величина масового потоку в газах для цього джерела менше наведеної.

Для оксиду вуглецю норматив ГДВ при масовій витраті ≥ 5 кг/год складає 250мг/м3. Згідно наведених даних по цій забруднюючій речовині норматив ГДВ(мг/м3) відповідно до законодавства не встановлюється так,як величина масового потоку в газах для цього джерела менше наведеної.

Для неорганізованих стаціонарних джерел (№№ 2-6) нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин не встановлюються.

6. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами надаються для джерел викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування (основні джерела), та для всіх інших джерел.

Інформація наведена в таблицях 9.1 та 9.2

Таблиця 9.1 - Пропозиції щодо дозволених викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів

Найменування забруднюючої речовини

Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства, мг/м³

Затверджений граничнодопустимий викид

Термін досягнення затвердженого значення

мг/м³

г/с

ПрАТ "Бершадський комбінат"

1

2

3

4

5

Підприємство належить до другої групи, тому пропозиції щодо дозволених викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, не наводяться

Таблиця 9.2 - Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

№ джерела викидів

Забруднююча речовина

Граничнодопус-тимий викид відповідно до законодавства, мг/м³

Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м³

Термін досягнен-ня затверд-женого значення

Код

Найменування

ПрАТ "Бершадський комбінат"

1

2

3

4

5

6

1

2903/ 03000

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)

150

150

2016 рік

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/сек.):

Джерело №1 – Котельня:   діоксид сірки – 0,0308 г/сек.;

                                               діоксид азоту –  0,2311 г/сек.;

                                                 оксид вуглецю – 0,9804 г/сек.

Висновок

 На підставі оцінки акустичного впливу досліджень шумового навантаження та інфразвуку, вібрації, що виникає при роботі технологічного обладнання підприємства та аналізу розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі  проведених для ПрАТ «Бершадський комбінат» при дотриманні умов технологічного процесу рекомендовано встановити межу нормативної  СЗЗ на відстані 27м в північному напрямку від машини для миття пляшок та ємності для зберігання спирту зі збереженням СЗЗ 50м в усіх інших напрямках.

Д  О  Д  А  Т  К  И

Додаток 1

№ п/п

Перелік приміщень/споруд/територій

Примітки

ПрАТ "Бершадський комбінат"

1

Адміністративний корпус

-

2

Градирня

-

3

Виробничий корпус

-

4

Склад готової продукції

-

5

Спиртосховище

-

6

Ділянка мийки пляшок

-

7

Котельня

-

8

КПП

-